1. YAZARLAR

  2. Sami Özuslu

Kutlay Erk

Kutlay Erk

SİYASET MEYDANI

Türkler Rus Uçağını Vuracaktı, Çünkü…

A+A-

Türk savaş uçaklarının Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmesi “sınır ihlali” gerekçesi ile ifade edilmektedir. Ancak, tarih böyle demeyecek…
Avrupa kıtasının neredeyse son 1500 yıllık tarihi, Germen - Slav – Türk ırklarının kıtada egemen olma ihtiraslarından kaynaklanan çatışmalar ve savaşlarla doludur…
Avrupa’nın en kalabalık ırkı Slavlardır, onlar da Doğu – Batı – Güney olarak bölünüyorlar. En büyük ve tarihte etkili olan ise Rus, Beyaz Rus ve Ukraynalılardan oluşan Doğu Slavlardır. Slavlar 6. yüzyılda, Orta Asya’dan batıya göç eden ve imparatorluk kuracak kadar genişleyen Türk kökenli Avarların hakimiyetinde idi… Yani Türk – Slav ırkı 6. yüzyıldan beri ‘sıcak temas’ta …
Tarihi miladın başlangıç dönemlerinde Roma İmparatorluğunun hakimiyeti altına olan Germen ırkı yayılmaya başlayınca başka kavimlerin saldırılarına uğramış ve Tuna ile Ren nehirleri arasına ve Karadeniz kıyılarına kadar dağılmışlar… Germenler 4. yüzyılda da Avrupa Hunlarının saldırısına uğrayınca batıya çekilmişler; yani o yıllardan beri Türk ırkı ile ‘sıcak temas’ halindeler… Doğu – Batı - Kuzey olarak bölünen Germen ırkının kıta Avrupası’ndaki en büyük ve tarihte etkili olanları ise Alman – Avusturya – Polonya halklarıdır.      
Orta Asya’dan çıkıp batıya göç eden Türk ırkı boyları Avrupa kıtasında değişik devletler ve hatta imparatorluklarla yayıldı ama Germenler ve Slavlar gibi bugüne kadar tutunamadı; Mustafa Kemal’in Misak-ı Milli içerisinde oluşturduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasında devam ediyor. Türk – Germen – Slav ırkları yüzyıllardan beri, Avrupa kıtasında kurdukları değişik devletler ve imparatorluklar ile birbirleriyle savaştılar… Emperyalistlerin savaşları bazen arazide, bazen diplomaside sürdü, ama hep birbirleriyle ve Avrupa kıtasında yayılmak ve egemen olmak için didiştiler. 
Slav ırkının Rusları Akdeniz’e inme stratejisini, Çarlık döneminde başlattı, Sovyetler Birliği Rusya’sında sürdürdü, bugünkü Rusya Federasyonu’nda da devam ettiriyor. Rusya’yı kendi coğrafyası içinde tutmak için Türk ve Germen ırkları asırlarca, bugünün moda deyimi ile ‘stratejik ortaklık’ kurdu. NATO çağdaş tarihteki ortaklığın komünizm ve Sovyet karşıtlığına dayandırılan adıdır ve bu tehditler ortadan kalkınca ana misyonu olan Doğu Slav Rus karşıtlığı temelinde de halen sürdürülüyor. Sovyetler Birliği ideolojik bir birliktelikti ama Doğu Slavlarının önderliğinde, yoğunlukla Slav halklarının birlikteliği idi. Türk - Germen ortaklığı, krizlerine rağmen, sürdürülüyor. Tarihte bu ortaklığın tatil edildiği dönemler, Türk ırkının Avrupa kıtasında yayılmak için Güney Slavları ile savaştığı dönemlerdi çünkü Germenler, Güney Slavlarını hep korumaya, kollamaya çalıştı, halen de öyle…   
Geldik bugüne… Özünde değişen bir şey yok… Germenler, AB çatısı altında Batı ve Güney Slavlarını kendi etki alanlarına aldı, Doğu Slavları içinde Rusları da yalnızlaştırmak için Ukrayna ile AB üyeliği temelinde flört ediyor. Ruslar, IŞİD’e karşı Suriye’yi korumak için ve Suriye yönetiminin daveti üzerine Akdeniz’e indi, hedefleri kalıcı olabilmek ve bonus olarak da Orta Doğu’ya sıçrama tahtasına basmak… Türk ve Germen ırkının şimdiki temsilcileri buna izin verecek değil… Dağdaki gelip bağdakini kovamayacak… Türk ve Germen ırkları, Kafkaslarda ve Kırım’da durduramadıkları Ruslara, IŞİD’ı vurmak gerekçesi ile Suriye’ye konuşlanarak hem Doğu Akdeniz’e hem de Orta Doğu’ya ayak basması karşısında bir ihtar vermeliydi.
Ve Türkler Rus uçağını düşürdü. Bu böyle hazırlıksız ve Türkiye’nin ‘stratejik ortakları’nın haberi olmadan yapılan bir iş olamaz. Bu ortaklar değişik senaryoları önceden yazıp, gerçekleşen durumlara göre ne yapacağını önceden birlikte kararlaştırmıştır. Bu olay bir Türk pilotun, sınır ihlali yaptı diye bir Rus uçağını düşürmesi kadar basite indirgenecek bir durum değildir. Ruslar da asıl mesajı aldığı için ve hem tarihi misyonu hem de güncel imajı çizildiği için büyük bir tepki koymaktadır. Olayın hemen ardından yapılan NATO toplantısının amacı, mevcut durumu değerlendirmek, Rusların olası tepkileri üzerine senaryolar yazmak ve önlemlerini tasarlamaktır. Toplantı sonrası yapılan NATO açıklaması ise tribünler içidir…
Tarihin penceresinden bakılınca gerçek durum şudur: Avrupa kıtasının emperyalist güçlerinin lideri durumundaki Germen ırkı, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya yayılma stratejisinde Doğu Slav ırkına şans verecek değildir, müttefikleri Türk ırkı ile müdahale onlar için caiz ve elzemdir. Türkiye’nin IŞİD ile nasıl bir bağlantı içinde olduğu, mevcut durumda bir fantazidir, Rusların Türkleri terörist örgütle ilişkilendirmesi de çok alıcı bulmayacaktır; kaldı ki, kendileri de Suriye halklarına devlet terörü uygulayan Esad’ın yanındadır.
Dolayısıyla, Türkler, hem kendileri hem de stratejik ortakları adına, Ruslara bir mesaj verecekti, bir bahaneye ihtiyaç vardı ve sınır ihlali yaptığı söylenen uçak onlara bu olanağı verdi. Bundan sonraki gelişmelerde Türkler Ruslar karşısında yalnız bırakılmayacaktır. Ruslar bölgeden gidene kadar da Türk – Germen ırklarının işbirliği devam edecek, Germen ırkının emperyalist güçlerinin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu yayılmacılığına Doğu Slav ırkının bulaşmasına izin verilmeyecek, Türkler bunun jandarması olacak. Uçak düşürmek de bunun bir parçasıdır.
Böylesine uluslararası konularda gerçekçi ve doğru yaklaşım belirlemek için tarihin akışı içindeki olayları ve olguları da değerlendirerek irdelemekte yarar vardır. Yoksa örneğin Kıbrıslı Rumlar gibi, “Türkiye şimdi belayı buldu; komşuda pişer, bize de düşer” yaklaşımı ile yanlış beklentiler içine de girilebilir.

Bu yazı toplam 2690 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar