YENİDÜZEN Gazetesi Tarihçesi

YENİDÜZEN doğarken KIBRIS

Kıbrıs ve adalılar için 1974 yılının yaz mevsimi bir dönüm noktasıdır. Darbeyi, göçü, müdahaleyi; savaşı ve barışı, acıyı ve özgürlüğü anlatır. 1960 ’Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çok uzun değildir ömrü ve sonrasında silahlar susmaz. Tünelin ucunda ışığı görmez kimse kolay kolay…

1974, 15 Temmuz'unda, ada, önce faşist Yunan darbesinin şokunu yaşar. Hemen ardından, Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki "garantörlük" hakkına dayanarak 20 Temmuz sabahı adaya askeri müdahalede bulunur.
Ve 20 Temmuz tarihi, Kıbrıslılar için yeni bir dönemin başlangıcıdır.

1975’e böyle girilir…

Kıbrıslı Türkler ve Türkiye iki bölge temeline dayanan, iki kesimli iki toplumlu federasyon tezini savunduğu iddiasıyla 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edilir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluşunu kınamış ve toplumlararası görüşmelerin yeniden başlamasını önermiştir.

1975 yılında Nisan ayından itibaren beş kez Viyana görüşmeleri yapılır. Üçüncü Viyana Görüşmeleri sırasında Nüfus Mübadelesi başlar. Böylece bu anlaşma ile Kıbrıslı Türkler kuzeye, Kıbrıslı Rumlar güneye geçmişlerdir.

1975 tam bir geçiş yılıdır aslında….
Sıcak çatışmaların durduğu ama barışın hayata dokunmadığı bir geçiş yılı.

1975, ARALIK AYI

İşte böylesi bir dönemde, 1975 Aralık ayının 12’sinde, Kıbrıs’ta yeni bir gazete okuruyla buluşur; hedefi isminden bellidir: YENİDÜZEN.
Yeni bir Kıbrıs… Yeni bir düzen…

yeniduzen_1-tarihce.jpg


YENİDÜZEN, Kıbrıs’ta barışa ve demokrasiye inanan Cumhuriyetçi Türk Partili kadroların, seslerini ve soluklarını duyurma mücadelesinin bir sonucudur. Bir teksir makinesiyle başlayan mücadelenin, geniş kitlelerle buluşmak adına doruk noktasıdır. Aynı zamanda dayanışmanın, özverinin, umudun adıdır. Çünkü o yıllar, barışın, demokrasinin ve özgürlüklerin sesinin kısıldığı yıllardır.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

YENİDÜZEN, ”Haftalık Siyasi Gazete” olarak haftada bir yayınlanmaya başlar.
Fiyatı 35 mil’dir. Önce Perşembe günleri yayınlanır. İlk sayısı sadece 4 sayfadır. Daha sonraları, haftalık yayınlandığı süre boyunca bir dönem Perşembe, bir dönem de Salı günleri okura ulaşır.
İlk adresi “Beliğ Paşa Sokak No: 18’dir ve ilk sorumlu yönetmeni Zihni Durmuş.

NİÇİN ÇIKIYORUZ?

NİÇİN ÇIKIYORUZ başlıklı YENİDÜZEN imzası ile yayınlanan (Naci Talat’ın kaleme aldığı) yazıda verilen mesaj şudur:
"YENİDÜZEN Kıbrıs sorununun barışçıl yollardan çözümünden yanadır. YENİDÜZEN bağımsız, bloksuz, emperyalist üstlerden arınmış, federatif bir Kıbrıs Cumhuriyetini sonuna kadar savunacaktır.
YENİDÜZEN anti emperyalist, anti faşist, anti militarist, yurtta ve dünyada barışı savunan, ezilen, sömürülen dünya halklarından yana bir politika izleyecektir.
YENİDÜZEN , yenidüzen kavgası verenlerin toplandığı demokratik güçlerin bir ileri karakolu, ülkemizin mutlu yarınlarına giden yolun bir toplanma noktası olacaktır.”

CTP Başkanı Mithat Berberoğlu imzası ile ‘YENİDÜZEN’den beklentiler” başlıklı yazıda özüyle şu görüşlere yer verilir:
“Özgürlükçü demokrasi mücadelemizde basının katkısı çok büyüktür. YENİDÜZEN toplumumuza yeni bir düzen kazandırmayı amaç edinmeli, politik, ekonomik ve sosyal konularda vatandaşı bilinçlendirmeye çalışmalıdır. Yeni düzen eşitliğe dayalı, insan haklarına saygılı, anayasayı ve yasaları egemen kılan sosyal adaletçi yeni bir düzen olmaldır…>>

Özker Özgür'ün "Başlarken” isimli yazısı yer alır ilk sayıda, Bekir Azgın’ın “Felsefe Sohbetleri” ve Serhan Gazioğlu’nun çizgileri…

YENİDÜZEN’in adını öneren de gerçek bir emekçi Rezvan Usta ve genç Savaş’tır…

Onca savaş arasında, barışa adanır sayfalar.
’Savaş Matbaası’ kiralansa da gazetenin künyesinde matbaanın ismi farklıdır: Barış Basımevi.


İki sloganı yıllarca YENİDÜZEN’le birlikte anılır.
Biri, “Birlik, Mücadele, Dayanışma…’
Diğeri, “Emek En Yüce Değerdir…”

KİMLER GELDİ, GEÇTİ

2 Ocak 1976’dan itibaren YENİDÜZEN’de BAŞYAZI yayınlanmaya başlar.

Gazetenin ilk sayılarında A. M. Berberoğlu ve Özker Özgür’ün yazıları, Bekir Azgın’ın felsefe sohbetleri, haftanın olaylarından çeşitli haberler ve Kıbrıs Rum basınında geçen hafta gibi köşeler yer alır.
Sonrasında farklı yazarlar vardır; Haşmet Gürkan, Ahmet Okan, Ahmet Karaman, Mustafa Ferdi Soyer, Kutlu Adalı, Alper Susuzlu, Ergün Vehbi, Hasan Erçakıca, Zeki Erkut, Aytekin Musa, Bayram Çelik, Sabahattin İsmail gibi…

TEMMUZ 76'DA MOLA

Gazetenin 31. sayısı 16 Temmuz 1976’da yayınlanır. Bu tarihe kadar haftalık yayınlanan gazete, büyük boy basılır. Sonra, YENİDÜZEN’in yayını yaklaşık iki yıl kadar durur.

28 Aralık 1978’te YENİDÜZEN, bu kez tabloid boyda ve yine haftalık olarak okuru ile yeniden buluşur. Yarın Ofset’te basılmaya başlar ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Celal’dir.

12 Eylül 1980’den itibaren gazete küçük boy sekiz sayfadır. Türkiye’deki ‘darbe’nin ardından YENİDÜZEN üzerinde de baskılar artarken, Cumhuriyetçi Türk Partili örgütler “YENİDÜZEN kendi matbaasına sahip olmalıdır” kararını verir.
 

YENİDÜZEN’i basacak matbaa ve binası, kan ter içinde örülür, temelinden sıvasına kadar imeceyle…

YENİ BİR DÖNEM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı, yeni bir dönemin başlangıcıdır yine…
Kuzey Kıbrıs'ın 15 Kasım 1983'te "bağımsızlığını" ilan etmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 18 Kasım’da aldığı bir kararla bağımsızlık ilanını kınar. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıdığını açıklar.
18 Kasım 1983’te de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 541 sayılı kararı ile üye ülkelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını tanımama çağrısı yapar.

1983 yılı, ‘cumhuriyet’in ilanı dışında, YENİDÜZEN için de önemli bir dönüm noktası olacaktır.

12 Aralık 1983’te YENİDÜZEN artık GÜNLÜK yayınlanmaya başlar. Genel Yönetmeni Hüseyin Celal, Yazı İşleri Sorumlusu Zeki Erkut’tur ve 8 sayfalık YENİDÜZEN her gün okurunun elindedir.

1986’da gazetenin Genel Yönetmenliğine Ergün Vehbi getirilir, Yayın Müdürü Hasan Erçakıca olur.

İki yıl sonrasında 7 Eylül 1988’den itibaren Genel Yönetmen Mehmet Civa, Yazı İşleri Müdürü Hasan Erçakıca’dır.

TARİHİ DAVA TARİHİ DİRENİŞ

Özker Özgür’ün 16 Aralık 1985 tarihli ‘Babalar’ yazısı yola çıkış noktasıdır ve 1988 yılına, Rauf Denktaş’ın "ağır tazminat talebi" ile açtığı bu dava ile girilir.

28 Aralık 1987 tarihinde mahkemede okunan kararda, Yargıç Metin Hakkı ile Recep Ali Gürler, YENİDÜZEN için 200 milyon lira ağır tazminata hükmeder ki böylesi bir tazminatın tek bir anlamı vardır: "YENİDÜZEN’i susturmak"
Oysa, umuda kuşanmış yığınların ve YENİDÜZEN’in harcını terle, emekle, dayanışma ile yoğuranların susmaya niyeti yoktur.

Bu karara karşı toplumun tüm ilerici güçleri YENİDÜZEN’in mücadelesine ortak olur.
Tepki büyür…

Denktaş’ın avukatı Fuat Veziroğlu, üç hafta içerisinde ödeme yapılmasını ister, aksi halde gazetenin mal varlığına el konacaktır.

Ve 1988 yılı Ocak ayı, YENİDÜZEN matbaası önündeki direnişle anılır.

03-matbaa-direnisi-ocak-1988.jpg

14 Ocak’ta haciz memurları matbaaya gider ama karşılarında etten bir duvar vardır.

İstinaf kararı dahi beklemeden polis ve itfaiye araçları YENİDÜZEN matbaasının önüne gönderilir…

5 gün 5 gece, kimse ayrılmaz matbaanın önünden…

Yüksek Mahkeme Yargıcı Niyazi Korkut’un, icrayı, istinaf ve anayasa mahkemesinin vereceği karara kadar durdurması ile "direniş" son bulur.

YENİDÜZEN, okuruyla buluşmaya devam eder ve kimse dokunamamıştır, merdaneleri aydınlık yarınlara dönen makinelerine, demokrasiye sıvanmış duvarlarına, kimse dokunamamıştır mücadelesine ve umutlarına…

YENİDÜZEN, 20 Ocak 1988’de şu satırlarla ‘teşekkür’ eder, tüm yoldaşlarına:
“… İcra durdu, YENİDÜZEN çıkmaya devam ediyor. YENİDÜZEN matbaamızda, yuvamızdayız. Emekçinin, ilerici aydınların, CTP’lilerin alınteri, el emeği, göz nuru ile yaratılan tesislerimizde; sizlere hizmet için; emeği savunmak, barışı ve sömürüsüz bir dünyayı savunmak için yeniden kolları sıvadık. Günlerdir direniyoruz. Anayasal haklara, demokrasiye sahip çıkıyoruz. Ve halkımızdan, dost partilerden, ilerici örgütlerden büyük destek, dayanışma gördük. İnsanımız kah omuz omuza yanımızda oldu, kah çorbasıyla, ekmeğiyle, ateşe kattığı odunuyla; küfeler dolusu portakalı, telefonu telgrafı, hatta arabası kamyonu ile geçerken çaldığı klaksonu ile gücümüze güç kattı. Özellikle polis muhasarası ve icra tehdidi altında makinelerimizi çalıştıramadığımız süre içerisinde tesisini bize açan, YENİDÜZEN’in elinize ulaşmasında büyük katkıda bulunan Ortam gazetesi sahip, yönetici ve personeline… Ve her yolla, tüm dayanışma ve destek bildirenlere sonsuz teşekkürler…”

ctp-arsiv0041.jpg

Matbaa direnişi sonrası dönemde, YENİDÜZEN, gelişim ve kurumsallaşma yolunda daha ileri adımlar atarak devam etmek ister yoluna.

1989’un sonunda ve sonrasında, ‘Albeni’. ‘Parıltı’ gibi özel ekler de vermeye başlar... Gazeteyi, daha geniş bir okur kitlesine buluşturma hedefi ve çok daha fazla yazarı vardır… Burhan Eraslan, Tamer Öncül, Öntaç Düzgün, Mustafa Gökçeoğlu, Hakkı Yücel, Salih Öztoprak, Ülker Fahri, Başaran Düzgün, Fatma Azgın, Hüseyin Çakmak gibi isimler bu dönemde kadroya katılır.

Daha sonra Neşe Yaşın, Eralp Adanır, Hasan Fadıl, Çetin Uğural, Ahmet Uzun, Caner Arca, Ünal Fındık, Asım Akansoy, Ahmet Derya, Oya Gürel, Hasan Çakmak, Faize Özdemirciler, Erdinç Akün, Ahmet Polili ve daha pek çok alternatif yazar YENİDÜZEN’in sayfaları arasında yer alacaktır.

1991’de 12 Sayfadır YENİDÜZEN, Yayın yönetmeni Hasan Erçakıca, İşletme müdürü ise Burhan Eraslan.

26 Haziran 1991, YENİDÜZEN’in kurucularından, ‘NİÇİN ÇIKIYORUZ’ başlıklı ilk yazısını da kaleme alan Naci Talat, hayata gözlerini yumar ve geride, mücadeleyi, barışı, sevgiyi anlatan nice anıyı bırakır, nice özdeyişi... 

YENİDÜZEN’i sayfalarında silinmez Naci Talat’ın izleri.

22 Mart 1992’de önemli bir kalemini daha sonsuzluğa uğurlar YENİDÜZEN, Haşmet Gürkan’ı.

Ocak 1994’ta Yazı İşleri Müdürü Burhan Eraslan’dır artık.

Mart 1994’te ilk kez YEŞİL renkli logosu ile yayınlanır.


1995’te künyesinde yine değişim vardır; Genel Yayın Yönetmenliği’ne Özkan Yorgancıoğlu getirilir, Yazı İşleri Müdürü Burhan Eraslan, Haberler Müdürü ise genç gazeteci Sami Özuslu’dur.

1996’da Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bir başka genç gazeteci getirilir, Başaran Düzgün
Aynı dönemde Oya Gürel Haber Müdürü, Hasan Felek Muhasebe ve Reklam Sorumlusu, Harun Denizkan ise istihbarat şefi olur.

ADALILAR ÖLMEZ

1996 yılının temmuz ayı yine sıcaktır ve Kıbrıs Türk basını, demokrasisi, YENİDÜZEN’le birlikte yaralanır.

Aydınlıktan korkan karanlık eller, 6 temmuz gecesi YENİDÜZEN yazarı Kutlu Adalı’yı evinin önünde kurşunlar.


"Mavi Kıbrıs Notları" öksüzdür artık ve "Susmayacağız" manşetiyle çıkar YENİDÜZEN.


Adalı’nın, YENİDÜZEN’de ölümünden bir gün önce yazdığı "Sopa ve Sıpa" başlıklı son yazısında şu satırları dikkat çeker:

“(…) İnsan ‘Anavatan–Yavruvatan’ politikasına yattı mı politika, siyaset üretemez, kültürü de yok olur, toplumsal yapısı da, kendine özgü yasaları, kuralları, tüzükleri giderek yok olur, Anavatan hukukuna teslim olur. Köylüsünden askerine, manavından memuruna, öğrencisinden öğretmenine, polisinden aşçısına, bakkalından bankacısına, makinistinden işçisine, hacısından hocasına gazetecisinden gazetesine, adi suçlusundan mali suçlusuna devletin yapısı değişir…”

yeniduzen_2-tarihce.jpgYENİDÜZEN, 1998 yılına yine görev değişimleri ile girer. Başaran Düzgün, Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden ayrılır. Özkan Yorgancıoğlu’nun Genel Yayın Yönetmenliği’nde, Haberler Müdürü olarak yeni bir gazeteci vardır, Ali Baturay.

Bir yıl sonra ise YENİDÜZEN’in künyesinde, sadece “Sahibi: YENİDÜZEN ltd.” ibaresi kalır.

1998’in 12 Aralık tarihi “Buruk bir yaş günü” başlığıyla yer alır YENİDÜZEN’de.
Ön sayfada şu satırlar dikkat çeker:
<<… Buruk bir yaş günü bu. Ne doğum günü pastası var, ne kutlama, ne de kırmızı bir karanfil. Yaklaşık bir haftadır 12 sayfa çıkıyor YENİDÜZEN… Ekonomik sorunlar 20 sayfalık YENİDÜZEN’i de vurdu ne yazık ki. Bu yüzden bazı önlemler almak kaçınılmaz hale geldi. Sırf YENİDÜZEN yaşamını sürdürebilsin diye….>>

2000 yılında gazetenin Yayın Müdürü Burhan Eraslan, Haber Koordinatörü ise Sevgül Uludağ olarak sorumluluk üstlenir.

YENİDÜZEN’in önemli ekonomik sorunlarla boğuştuğu bu süreçte Burhan Eraslan, Tayfun Çağra, Sevgül Uludağ çeker gazetenin yükünü, bir sayfa operatörü, bir baskı ustasıyla birlikte; profesyonel personel sayısı 5 kişiyi geçmez bu dönemde, gazete zor şartlarda ayakta kalır.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

YENİDÜZEN, 2001 yılı sonuna kadar 12 sayfa olarak devam eder yayınlarına, ekonomik sorunların yarattığı gazetedeki küçülme, tirajı da geriletir.

Bu dönemde Öntaç Düzgün, Metin Karasalih ve Hüseyin Gürşan’dan oluşan ‘Yayın Kurulu’, YENİDÜZEN için YENİDEN YAPILANMA PROJESİ ile görevlendirilir. 2000’li yıllar Kıbrıslı Türkler açısından da yeniden uyanışın, yapılanmanın, değişimlerin yılıdır zaten.

2001 yılı Aralık ayından itibaren yeniden yapılanma göreviyle gazetenin künyesinde Genel Müdür ve Yazı İşleri Müdürü olarak genç bir gazetecinin isim vardır, Cenk Mutluyakalı.

Cenk Mutluyakalı’nın Genel Müdür ve Yazı İşleri Müdürlüğü döneminde Burhan Eraslan ‘Yayın Koordinatörü’ olarak devam eder görevine; bir süre sonra da bu görevi Tayfun Çağra’ya devreder.

Bir dönem Hüseyin Ekmekçi, daha sonra genç gazeteciler Fayka Arseven ve Mert Özdağ ardından Meltem Sonay üstlenir Haber Müdürü görevlerini.

’Yeniden Yapılanma Projesi’, YENİDÜZEN’i önce tüm borçlarının ödeneceği ve kendi ayakları üzerinde duracağı bir kurumsal yapıya taşır. Sonra çok sayıda genç ve profesyonel gazetecinin görev yaptığı ‘haber merkezi’, her gün 48 sayfa bir üretimle çıkar okurunun karşısına…

YENİDÜZEN, 2000’li yıllarda Kıbrıs Türk yaygın medyasının en fazla okunan gazetelerinden biridir; internet sitesiyle dünyayla buluşur, mobil haber paketiyle iletişim çağını yakından izler.

Özel ve alternatif sayfaları, Kıbrıs Türk medyasının en geniş ve kaliteli yazar kadrosu, sanat ve düşünce dergileri ile dikkat çeker.

2000’Lİ YILLAR

2000’li yıllar özelde Kıbrıslı Türkler, ama genelde Kıbrıs açısından farklı bir dönemidir.
Hem değişimin adıdır, hem de uyanışın...

Onbinlerce Kıbrıslı Türkün meydanlarda “Kıbrıs’ta barış engellenemez” diye haykırdığı günler olarak geçer Kıbrıs ve dünya tarih sayfalarına…

Kıbrıs’ı yeniden birleştirme ve dünyaya bağlanma umutları meydanlara iner, iç siyasette toplu iktidar değişimi yaşanır.

VE Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü hedefleyen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın ismiyle anılan ‘Annan Planı’ vurur bu döneme damgasını…

Annan Planı sürecinde, YENİDÜZEN, yine barışın; yine birleşmenin sesi olmuştur….

Kıbrıslılar ilk kez sandık başına gider, geleceklerine karar vermek adına… Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar ‘Birleşik Kıbrıs’ için ayrı ayrı oy kullanır. Sonuç kuzeyde % 65 evet’e karşılık, güneyde % 75 hayırdır ve tek kanatla uçamaz barış kuşu…

Bu hayal kırıklığının ardından, ‘kendi içimize’ döner yine gözler ve barış sürecinin rüzgarıyla, önce önemli bir ekonomik canlanma yaşanır, sonra durgunluk dönemi.

Bu süreçte, YENİDÜZEN, kurumsallaşma, gelişim ve büyüme yönünde adımlarını sürdürür.

Çok sayıda yeni yazar YENİDÜZEN’in sayfaları arasında yer alır, önemli ekler, altenatif sayfalar ve yazı dizileri dikkat çeker.

19.jpg
UNITED MEDIA GROUP

Ekim 2008’de Cenk Mutluyakalı ve Sami Özuslu yönetiminde United Medya Grubu ‘Kıbrıs Türk medyasında yeni bir güçbirliği ve alternatif’ olarak ortaya çıkar. YENİDÜZEN, Sim Radyo ve Kanal Sim’le birlikte, ‘United Medya Group’ çatısı altında toplanır, SANAYİ BÖLGESİ’nde özel bir ticari anlaşmayla satın alınan medya grup binası, 7 ay boyunca YENİDÜZEN’in öz kaynaklarıyla, Kıbrıs Türk medyasının en çağdaş tesisi olacak şekilde donatılır.

YENİDÜZEN, 35’inci yılına yol alırken, en önemli hamlelerinden birini yapmıştır.

Son teknolojiyle donatılmış yeni binada, bir yanda YENİDÜZEN Haber Merkezi ve teknik kadroları vardır, öte yanda Sim Radyo ve Kanal Sim stüdyoları...

YENİDÜZEN, her pazar ADRES KIBRIS dergisiyle sosyal yaşam alanında fark yaratır, özerk düşünce dergisi GaiLe'ye destek verir, tüm dijital mecralarda kendisini yeniler, www.yeniduzen.com üzerinden yıllık erişim oranları 2 milyonu aşar, her gün 10 binlerce farklı okurla buluşur.

100’e yakın medya emekçisi, profesyonel gazeteci, program yapımcısı, yazar, grafiker, kameraman, medya yöneticisi, ‘emeğin en yüce değer olduğu’ yerdedir.

YENİDÜZEN artık Kıbrıs Türk medyasının en önemli medya gruplarından biri içerisinde yerini almakta, geleceğe çok daha güvenle bakmaktadır.

2010’a girilirken ’YENİDÜZEN ÇALIŞTAYI’ ile yeni dönemin ihtiyaçları ve hassasiyetleri dikkate alarak, tüm Avrupalı kurumlarda olduğu gibi “Vizyon, misyon, değerler ve stratejik hedefler” çalışması yapılır.

2022 yılının 12 Aralık tarihinde, yeniden yapılanma sürecinin mimarlarından Cenk Mutluyakalı, 21 yıllık Genel Yayın Yönetmeni görevini, gönüllü olarak Mert Özdağ’a devreder.

Yeni dönemde Mert Özdağ gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği’ne, Meltem Sonay ise Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirilir.

YENİDÜZEN, bir teksir makinesiyle, küçük bir odada başlayan yayıncılık çabasını, Kıbrıs’ın en çağdaş medya tesislerinde çok daha ileri adımlara taşırken, her dönem yenilenmeyi de ihmal etmez.

YENİDÜZEN, kendinden başlayarak değişim ve yenilenmeyi cesaretle benimsemiş; 12 Aralık 1975’te çıkılan yolda çok sesliliğin, fikir ve anlatım özgürlüğünün, en önemlisi de aydınlık ve kaliteli gazeteciliğin yansıması olabilmiştir.

Tek sesli bir ortamda, muhalif görüşleri ve farklı sesleri toplumuyla buluşturmak adına yola çıkan bir gazeteden, ÇOK SESLİLİĞE saygıdır en fazla beklenen, pek çoklarını da şaşırtan budur zaten; YENİDÜZEN’in hem geleneklerine olan bağlığı hem de çok sesliliğe ve farklılıklara olan saygısı…

YENİDÜZEN, yeni bir düzen umudu taşıyanların sesidir; fikir özgürlüğü ve çok sesliliğe saygıdır; gazeteci, yazar, aydın ve ilerici kalemlere sevginin bir yansımasıdır.

YENİDÜZEN hâlâ umuttur.
Barıştır, sevgidir, mücadeledir YENİDÜZEN…
YENİDÜZEN genç gazeteciler için okuldur.
YENİDÜZEN, ‘doğru, etik ve özgür’ gazeteciliktir.

 

YENİDÜZEN, KIBRIS’tır, yani sevdamızdır; kimi zaman canımızın yandığı ama çoğu zaman gözlerimizin ta içinin güldüğü yerdir; memleketimizdir.
Yani bizimdir!

7317febd-74cd-4213-b778-135e3a4911ce.jpeg

003d407a-49ed-452d-b7dd-b008f049fb8b-001.jpeg