YENİDÜZEN Gazetesi Yayın İlkeleri

YENİDÜZEN, 1975'ten bugüne yayınlanan Kıbrıs'ın en köklü, kurumsal ve geleneksel gazetelerinden biridir. Türkçe dilinde yayın yapan YENİDÜZEN, barış gazeteciliğini benimsemiştir.

Haber ve yorumlarında ifade özgürlüğü, çok seslilik ve editoryal bağımsızlığa koşulsuz bağlılık gösteren YENİDÜZEN, gazetecilik disiplinleri ve etiğinden ödün vermeden, özerk olarak yönetilmektedir.

Gazetecilikte hızdan çok doğruluğu ilke edinen YENİDÜZEN, barıştan yana taraftır.

YENİDÜZEN, militarizmin karşısında, hakikatin yanındadır. Okurun doğru bilgiye erişim hakkını gözetir.

İnsanlar arasında her türlü ötekileştirmeyi reddeder, insanları cinsel kimliği ya da yönelimi, inancı ya da etnik kimliği nedeniyle ayırmaz.

YENİDÜZEN özel hayata ve masumiyet karinesine saygılıdır.

 


UNITED MEDYA GRUBU bünyesinde;

1. Hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve inançları nedeniyle kınanamaz 

 

2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz. 

 
3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. 

 
4. Kişi ve kurumlar, eleştiri sınırları ötesinde aşağılanmaz veya iftiraya uğratılamaz. 

 

5. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarları için çok ciddi nedenler olmadıkça, yayın konusu olamaz. 

 
6. Soruşturulması olanaklar içinde bulunan haberler, doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz. 

 
7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı açısından yaşamsal öneme sahip olmadığı sürece yayınlanamaz. 

 
8. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez. 

 
9. Haber kaynağının gizliliği kutsaldır.

 

10. Gazeteci görevi, saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yürütülemez. 

 
11. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayınlar yapılmaz.

 

12- İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

 

13. 'Sürdürülebilir çevre' prensibiyle hareket edilir.

 
14. Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyulur.

 

YENİDÜZEN'İN VİZYONU

 

• Yurttaşların bilgilenme hakkı ve ihtiyacını karşılamak

• Haber ve yorumda kaliteli bir çeşitlilik sunmak

• Objektif ve güvenilir olarak toplum sorunlarını yansıtmak

• Kamusal yararı gözetmek

• Barış gazeteciliği ve çok sesliliği yayınların odağına koymak

• İnsan haklarına ve özgürlüklere saygılı olmak

• Kıbrıs'ın yanısıra dünyadan da haberdar olmak

• Ekonomik olarak kendi kendine yetmek

• En geniş okur kitlesine ulaşmak hedefiyle çalışmak

 

YENİDÜZEN'İN MİSYONU


• İyi gazetecilik yapmak 

• Demokratikleşme ve barış süreçlerine katkı koymak

• Barış gazeteciliğinin tüm değerlerini benimsemek

• İnsanlığın yüksek evrensel değerlerini yaygınlaştırmak

• Yerellikten evrenselliğe giden çizgide toplumsal değerlere hizmet etmek

• Ötekileştirmeden, eşitlik ve adalet anlayışının yaygınlaşmasını sağlayarak, toplumsal ilerlemeye katkı yapmak

• Doğru habercilik ve doğru bilgilendirme ile kamu yararını gözetmek

 

İLKELER


• Eşitlikçilik, özgürlükçülük ve demokrasi ilkelerine bağlılık

• Nesnellik 

• Çoğulculuk 

• Çok seslilik

• Doğruluk, hızlılık,  etkinlik

• Farklılıklara saygı