Guterres Çerçevesi | 30 Haziran 2017

Guterres Çerçevesi | 30 Haziran 2017

Guterres’in 30 Haziran 2017’de taraflara sunduğu altı maddelik çerçeve

A+A-

Guterres’in 30 Haziran 2017’de taraflara sunduğu altı maddelik çerçeve
 

Siyasi eşitlik


2:1 oranı ile Dönüşümlü Başkanlık

Karar-alma (etkin katılım): Bir olumlu oyun aranacağı salt çoğunluk.

Toplumlar için hayati öneme sahip konular durumunda tıkanıklıkların aşılması mekanizması.

/ Etkin Katılım: Karar-alma (etkin katılım): Toplumlar için hayati öneme sahip durumlarda/ tıkanıklıkların aşılması mekanizması ile birlikte bir olumlu oyun aranacağı salt çoğunluk.
 

Mülkiyet


İki mülkiyet rejimi: toprak düzenlemelerine tabi olan ve olmayan bölgeler için: Toprak düzenlemelerine tabi olan yerlerde rejim, mülkünden edilen sahiplere öncelik verecek.

Toprak düzenlemelerine tabi olmayan yerlerde rejim, şu anki kullanıcıya öncelik verecek. Spesifik unsur üzerinde daha ileri tartışmalar yapılacak.
 

Toprak


Belli bölgeler ile ilgili Kıbrıslı Rumların dile getirmiş olduğu endişelere cevap verebilmek için Kıbrıslı Türklerin sunduğu haritada bazı düzenlemeler gerekmektedir.
 

Güvenlik ve garantiler


Müdahale hakkının geçerli kalacağı bir sistem sürdürülebilir değildir. Garanti Antlaşmalarının kapsadığı alanların yerini, iki tarafça üzerinde mutabık kalınan ve çeşitli boyutları içeren, yeterli uygulama izleme mekanizmaları alabilir. Bunların bazılarında garantör güçler de dahil olabilir. Güvenlik sistemi her iki toplumun da birleşik Kıbrıs’ta kendisini güvende hissetmesini temin etmeli, ve bir tarafın güvenliği diğerinin güvenliği pahasına olmamalı.

Asker konusu Garanti Antlaşmasından farklı bir konudur ve farklı bir formatta ele alınmalıdır. Asker ile ilgili konular üzerinde (sayı, çekilmenin söz konusu olup olmayacağı ve zamanı, takvim, vs) doğru zaman geldiğinde en üst düzeyde anlaşmaya varılacak.
 

Eşdeğer muamele


Malların serbest dolaşımı (= gümrük birliği + birincil tarımsal ürünler için bir kota üzerinde anlaşılacak), hizmetler ve sermayede sorun yok.

Kişilerin serbest dolaşımı: rejim turistlerin, öğrencilerin ve mevsimsel işçilerin girişine izin verecek. Daimi ikametgah isteyenler söz konusu olduğunda Kıbrıs’taki Yunan ve Türk vatandaşlarına eşdeğer muamele yapılacak.


Territory: 
Need to adjust the map presented by the TCs to respond to the concerns expressed by GCs regarding some locations.

Political Equality:
Rotating Presidency with 2:1 ratio.
Decision- making (effective participation): simple majority with one positive vote with deadlock resolving mechanism/ in cases where issues are of vital interest for the communities. 

Property:
Two property regimes: for areas under territorial adjustment and the rest regime to be constructed in a way that would lend itself to give priority to dispossessed owners; for areas not under territorial adjustment regime to be constructed in a way that would lend itself to give priority to current users. 
Specific elements to be further elaborated. 

Equivalent Treatment:
Free movement of goods (=customs union + a quota to be agreed for primary agricultural products), services and capital are ok. 

Free movement of persons: the regime will permit tourists, students and seasonal workers. For those seeking permanent residence, equitable treatment will be granted to Greek and Turkish nationals in Cyprus. 

Security & Guarantees
The UNSG outlined that he did not think that a system in which right of intervention would remain would be sustainable. Areas that are under the Treaty of Guarantees could be replaced by adequate implementation monitoring mechanisms, covering various aspects, to be mutually agreed. In some of these, Guarantor Powers could be involved. A security system should ensure that both communities feel safe in a united Cyprus, while the security of one should not come at the detriment of the other.

The issue of troops is a different question relative to the Treaty of Guarantees, and to be handled in a different format. Issues related to troops (number, withdrawals if and when they will need to leave, timelines etc.) to be agreed at the highest level when time is ripe.

Bu haber toplam 4477 defa okunmuştur