1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Youthopia anket sonuçları açıklandı
Youthopia anket sonuçları açıklandı

Youthopia anket sonuçları açıklandı

Gençler, ülkemizdeki insan haklarının yüzde 56.3 oranıyla alt sınırda olduğunu söylerken, bireysel olarak veya bir başkasının yaşadığı insan hakları ihlallerine karşı yasal, psikolojik ve siyasi destek talebinde bulunanların oranı ise oldukça az…

A+A-

Kıbrıs’ın kuzeyindeki gençlerin insan hakları ile ilgili düşünce ve tutumlarını anlamak amacıyla 403 gençle yapılan anket sonuçlarında gençlerin, insan hak ve özgürlüklerinin farkında olduğu ancak mevcut sisteme ve kurumlarına güvenmediği ortaya çıktı

 

 

 

ANKETTEN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR:

• Ankete katılanların yüzde 56.3’ü insan hakları konusunda Kıbrıs’ın alt sırada yer aldığını düşünüyor
• Gençlerin yüzde 59’u Kuzey Kıbrıs’ta insan haklarına değer verilmediğini belirtiyor
• Gençlerin yüzde 68’i Kuzey Kıbrıs’ta devlet ve ilgili kurumlar insan haklarına karşı duyarlı olmadığını savunuyor 
• Gençler genel olarak hak ve özgürlüklerinin farkında, devlet kurumlarının ve mevcut sistemin insan haklarını gözetmediğini düşünüyor
• Ankete katılanların yüzde 93.5’i ülkede insan hakları farkındalığının geliştirilmesini savunuyor
• Gençlerin yüzde 64’ü Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilerek, limanların uluslararası işlevselliğe kavuşturulmasını istiyor
• Bununla birlikte gençlerin yüzde 31’i Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıslı Rum mülklerinin sahiplerine iade edilmesini savunuyor

 

YENİDÜZEN (Özel)

Kıbrıs’ın kuzeyindeki gençlerin insan hakları ile ilgili düşünce ve tutumlarını anlamak amacıyla, Youthopia projesi kapsamında yapılan anket çalışmalarının sonuçları açıklandı.

Avrupa Birliği finansmanıyla, MAGEM ve Youthpower ortaklığında gerçekleştirilen araştırma, gelecek dönemlerde farklı araştırmalarla desteklenecek çalışmaların ilki olma özelliğini de taşıyor.
Yüzde 48’i kadın, yüzde 52’si de erkek olmak üzere 403 kişinin katıldığı anket, profesyonel bir şirketin yardımıyla gerçekleşti.
İnsan hakları ile ilgili çarpıcı noktaların bulunduğu anket sonuçları, dün MAGEM’de düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.
Basın toplantısına Proje Koordinatörü Mertkan Hamit, MAGEM İnsan Hakları Birimi Koordinatörü Mustafa Öngün ve MAGEM yönetim üyeleri katıldı.

“Maraş yasal sahiplerine iade edilmeli”

Ankete katılan gençlerin yüzde 64’ü Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilerek,  limanların uluslararası işlevselliğe kavuşturulması gerektiğini savunurken, yüzde 36’sı ise bu düşünceye destek vermiyor.
Bununla birlikte gençlerin yüzde 31’i Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıslı Rum mülklerinin sahiplerine iade edilmesini savunurken, yüzde 69’u ise buna karşı çıkıyor.

“Kuzey Kıbrıs’ta insan haklarına değer verilmiyor”

Gençlerin yüzde 56.3’ü insan hakları konusunda dünya sıralamasında Kıbrıs’ın yerinin alt sınırda olduğunu belirtti.
Bununla birlikte gençlerin yüzde 59’u Kuzey Kıbrıs’ta insan haklarına değer verilmediğini düşünürken, yüzde 33’ü ise bu konuda fikri olmadığını, yüzde 8’i de insan haklarına değer verildiğini belirtti.
Öte yandan “Kuzey Kıbrıs’ta devlet ve ilgili kurumlar insan haklarına karşı duyarlıdır” sorusuna ise ankete katılan gençlerin yüzde 68’i hayır, yüzde 4’ü evet derken, yüzde 28’i de fikri olmadığını dile getirdi.
Gençlerin yüzde 58’i anayasaya göre temel hak ve özgürlüklerinin neler olduğunu bildiğini söylerken, yüzde 32’si ise bunları bilmediğini, yüzde 10’u ise fikri olmadığını kaydetti.

“Sisteme güvensizlik var”

Anket sonucuna göre gençlerin genel olarak hak ve özgürlüklerinin farkında olduklarını söylemelerine rağmen, devlet kurumlarının ve mevcut sistemin insan haklarını gözetmediğini ifade etmediği kaydedildi.
Bu durumun sisteme yönelik güvensizliği işaret ettiği vurgulanırken, gençlerin politik katılımcılığının düşük olmasındaki ana sebeplerden biri olduğuna da dikkat çekildi.

--------------------------------------

Ankete katılanların yüzde 45’i 18 ile 24 yaş aralığında

Yaş gruplarına bakıldığında ise ankete katılanların yüzde 45’inin 18 ile 24 yaş aralığında, yüzde 32’sinin 25 ile 31 yaş aralığında, yüzde 23’ünün de 32 ile 38 yaş aralığında olduğu görülüyor.
Öte yandan ankete en fazla Kuzey Kıbrıs vatandaşlarının katıldığı belirtildi. Buna göre ankete yüzde 74’ü Kuzey Kıbrıs, yüzde 23’ü Kuzey Kıbrıs ve TC uyruklu, yüzde 3’de Kuzey Kıbrıs ve diğer ülke vatandaşları katıldı.

Üniversite mezunu çoğunlukta

Ankete katılanların eğitim durumu incelendiğinde ise ilk sırada üniversite mezunu kişiler yer aldı. Ankete katılan 403 kişinin yüzde 65’inin üniversite mezunu olduğu görülürken, yüzde 21’inin ortaokul- lise, yüzde 14’ünün ise yüksek lisans ve üzeri eğitim aldığı belirlendi.
Meslek gruplarına bakıldığında ise ankete katılanların yüzde 53’ünü öğrenciler oluştururken, yüzde 17’si serbest meslek sahipleri, yüzde 9,5’ini özel sektörde, yüzde 20,5’ini ise diğer meslek gruplarında çalışanlar doldurdu.

“İnsan hakları adalet, hak, hukuk, eşitliği çağrıştırıyor”

Gençlerin yüzde 28’i insan hakları deyince akıllarına adalet, hak ve hukuk ile eşitliğin geldiğini söyledi. bunun yanı sıra gençlerin yüzde 16’sı özgürlük, yüzde 6’sı adaletsizlik, haksızlık ve eşitsizlik, yüzde 5’i işçi hakları, iş yasası, maddi haklar, adaletli ücretlendirme, emeği korumanın geldiğini belirtti.
Yüzde 4.6’sı ise insan haklarının ifade özgürlüğü demek olduğunu savundu.
Bunun yanı katılımcıların yüzde 50’sinin evrensel insan hakları beyannamesinin birinci maddesine paralel biçimde insan haklarını anlamasının, insan haklarına yönelik genel olarak bilinç seviyelerinin veya beklentilerinin doğru yönde olduğunu gösterdiği belirtildi.
Ancak ardından akla gelen diğer konuların da gelecek kaygısı veya verili koşullarda hayatlarını
doğrudan etkileyen ekonomik koşulları gösterdiği kaydedildi.

“Günlük hayatta insan hakları ihlalleriyle karşılaşıyoruz”

Ankete katılanların yüzde 93.5’i ülkede insan hakları farkındalığının geliştirilmesi, insan haklarının korunmasının önemli bir konu olduğunu belirtti. Yüzde 6.5’si ise bu düşünceye katılmadı.
Öte yandan vatandaşların yüzde 90’ı, günlük hayatlarında şahsen insan hakları ihlalleri ile karşılaştıklarını savunurken, yüzde 10’u ise böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtti.

Yasal, psikolojik ve siyasi destek talebinde bulunanların sayısı oldukça az…

Bunun yanı sıra ankete katılan kişilerin yüzde 89’u bireysel olarak veya bir başkasının yaşadığı insan hakları ihlallerine karşı yasal, psikolojik ve siyasi destek talebinde bulunmadığını dile getirirken, yüzde 11’i de bu konuda adım attığını söyledi.
Öte yandan vatandaşların yüzde 59’u insan hakları farkındalığının geliştirilmesiyle ilgilendiğini, yüzde 38.9’u ise ilgilenmediğini belirtti.
Ankete katılanların yüzde 91.1’i çocuklar için haklarını korumaya yönelik yasalar olduğu gibi gençler için de olması gerektiğini söylerken, yüzde 8.9’u bu düşünceye katılmadı.

“Gençler, insan hakları ihlallerine yönelik çözüm arayışında bulunmuyor”

Anket sonucuna göre gençlerin insan hakları ve bu konuda aynı ihlallerle karşılaştıklarına yönelik farkındalıklarının yüksek olmasına rağmen, bunlarla ilgili çözüm aramaya ihtiyaç duyulmadığını belirtildi.
Ayni zamanda bu konuda güven eksikliğinden ötürü çözüm aramaya yönelik bir girişim yapılmadığı kaydedildi. Öte yandan gençliğin verili koşullar altında mağdur bir grup olduğu kabul edildiği ve koruyucu yasaların büyük destek gördüğü ifade edildi.

“Dini ayinlerin yapılması olumlu”

Gençlerin yüzde 75’i dini liderler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin Kıbrıs konusunun çözülmesine yardımcı olmadığını savunurken, yüzde 25’i ise etkili olduğunu belirtti.
Bununla birlikte gençlerin yüzde 72’si Rum, Ermeni ve Maronitlerin Kuzey Kıbrıs’ta dini ayin yapmasını olumlu karşıladığını dile getirirken, yüzde 28’i ise bu durumu olumlu karşılamadığını söyledi.

“Kıbrıslı Türk toplumu diğer toplum hakları konusunda duyarlı değil”

Anket sonucuna göre Mağusa İnisiyatifi gibi sivil toplum örgütlerinin üzerinde çalıştığı konuların farkındalık ve gençler üzerinde etki yarattığı dile getirilirken, Kıbrıslı Türk toplumunun kendine dair insan hakları konularında oldukça duyarlı olmasına rağmen, Kıbrıs’taki diğer toplumun hakları konusunda eş duyarlılığa sahip olmadığına vurgu yapıldı.


Ankette gençlerin yüzde 56’sı eşcinsel evlilikleri desteklediği belirtilirken, yüzde 44’ü ise bu düşünceye karşı çıktığını belirtti.

Öte yandan renginden dolayı iş bulamayan birisinin ciddi bir insan hakları ihlaline maruz kaldığını savunurken, yüzde 8’i ise bu düşünceyi reddetti.

Son yıllarda LGBT hakları savunuculuğunun artması ve LGBT haklarının daha fazla gündem olmasının gençlerin bu konudaki tutum ve düşüncelerinde olumlu etki ettiği kaydedilirken, eşcinsel ilişkinin yasal duruma getirilmesinin de hem konuyla ilgili kamuoyu hem de tartışma yaratması açısından da etkili olduğu belirtildi.
Bu tip çalışmaların ve örgütlenmelerin artarak devam etmesi gerektiği vurgulanırken,  benzeri bir biçimde ırka dayalı ayrımcılık konusunda da yüksek bir duyarlılık olmasına rağmen, bu duyarlılığın gündelik pratiklere yansıyıp yansımadığının da araştırılması gerektiği ifade edildi.

İnsan hakları farkındalığının geliştirilmesine yönelik öneriler…

İnsan haklarını farkındalığının geliştirilmesi ile ilgilenen kişilerin önerileri de anket sonuçlarında yer buldu.
Bu konuda öneri sunan 167 kişinin yüzde 28.7’si okullarda insan hakları ile ilgili derslerin dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yüzde 27’si ise eğitim, atölye çalışmaları, konferans ve seminer önerisinde bulunurken, yüzde 19.8’si ise aktivizm ve insan hakları inisiyatifleri önerisi yaptı.
Öte yandan bu kişilerin yüzde 17.8’si sinema ve görsel ağırlıklı aktiviteler, yüzde 1.9’u insan hakları ile ilgili eğitim verebilecek grupların oluşturulması gerektiğini belirtti.
Diğer öneriler ise şöyle: “yapılan çalışmalar yasalarla desteklenmeli: % 1.7, insan hakları konusunda gündem olmalı %1, basın ve sosyal medyadan yararlanma %1, insan hakları ile ilgili bilinçlenme çalışmaları %0.7, insana( ünvana) göre muamele olmamalı % 0.2, sokak ve evlere afişler dağıtılmalı %0.2”

 

ANKETİN TÜMÜ EKLİ DOKÜMANLARDA

Bu haber toplam 7010 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler