1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yorgancıoğlu, son kez halka seslendi
Yorgancıoğlu, son kez halka seslendi

Yorgancıoğlu, son kez halka seslendi

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, hükümet çalışma ve icraatları hakkında halka seslendi.

A+A-

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, hükümet çalışma ve icraatları hakkında halka seslendi.


Yorgancıoğlu’nun basın toplantısının tam metni şöyle:

“Hükümetimizin icraat ve çalışmalarını kamuoyuna ikinci kez duyurduğumuz Mart ayından bu yana geçen 3 aylık dönemde yapılanları sizinle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, Hükümetin yakında yeni bir yapılanmaya gireceği ve Başbakanlık makamını ise Sayın Ömer Kalyoncu’ya devredeceğim için, bu toplantımız, benim başkanlığımdaki hükümetin icraat ve çalışmaları hakkında sizi bilgilendirdiğim sonuncu basın toplantısı olacak. 

Bizim Hükümet’imiz, daha önceki hiçbir Hükümet’in el atmadığı konularda çalışmalar yapmıştır. Bunları, son kez topluca ve kısaca buradan hatırlatarak konuşmama başlamak istiyorum: 

DENK BÜTÇE

Yerel gelirler ile yerel giderleri karşılayan bir bütçe dengesi kurmayı ilk kez bu Hükümet döneminde başardık. Türkiye’den ek yardım almadan gerekli tüm ödemelerimizi kendi kaynaklarımızla yaptık ve 6 ay boyunca maaşları ödedik.

22 AYDA 113 YASA

Bugüne kadar Meclis’i en çok çalıştırmayı başaran da bizim Hükümet’imiz olmuştur. En fazla yasanın, yasal değişiklik ve düzenlemenin yapıldığı bir icraat dönemi geçirdik. 22 ayda 113 yasa yaptık.

ESNAFA 40 MİLTON TL KREDİ

Ulaşım ve turizm yatırımları yanında, esnafımıza faiz destekli 40 milyon TL kredi sağladık. Sigortalarda, İhtiyat Sandığı’nda ve diğer kamu alacaklarında bundan sonra oluşacak  faiz ve ceza ortalamasını, toplamda %3.5 düşürmeyi başardık.

ENGELLİ İSTİHDAMINA TEŞVİK

Hükümetin yaptığı en önemli icraatlardan biri de engellilerimizi, tüm toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirmek için attığımız önemli ve kalıcı adımlardır. Bugüne kadar engelliler konusunda en fazla yatırım, yasal düzenleme ve çabayı ortaya koyan hükümet bizim hükümetimizdir. Onların özelde istihdamını, sosyal sigorta primlerini işverene ödemek gibi çeşitli yollarla teşvik ederken, kamudan almakta oldukları maaşın %30’unu vermeye de devam ettik.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Cinsiyet eşitliği konusunda en çok yasa ve uygulamayı da biz yaptık. Toplumsal tabulara cesaretle karşı çıkarak, farklı cinsel eğilimlere çağdaş dünya koşullarında saygı gösteren kararları ürettik. Kadın haklarını soyut bir temenniden çıkarmak için onlara iş kurmada avantajlı, uygun ekonomik imkanlar yarattık.

GENÇLER İÇİN TEŞVİK

2 yıldan kısa sürede, gençlerin önünü açmak için önemli yasal düzenlemeler ve yatırımlar yaptığımızı da hatırlatmak gerekir. Gençlerimizin özel sektörde istihdamını teşvik, çalışırken iş becerisi kazanmaları için eğitim, kendi işini kuranlara Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları desteği, Meslek Lisesi mezunlarına daha kısa askerlik yapma şansı, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele için AB örnekleri çerçevesinde mücadele için kurumsallaşmada  adımlar attık.

YEREL İŞGÜCÜNÜN DESTEKLENMESİ

Yerel İşgücünün Desteklenmesi Projesi çerçevesinde  2686 sı kadın, 2960 ı erkek olmak üzere tam 5646 işsizimizin özel sektörde istihdamını sağladık. 240’ı aşkın genç kadın ve erkek girişimcimizin kendi işyerlerini kurması için karşılıksız Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırım yardımlarını yaptık.

ONKOLOJİ HASTANESİ

Sağlık konusuna gelince: Kanser hastalarının sorunlarını çözmek ve tedavilerini en iyi teknolojik imkanlarla ve uzmanlarla yaptırabilmek için tam donanımlı Onkoloji Hastanesi’nin temellerini attık. İnşaatı da yakında tamamlanıp hizmete açılacaktır.  Yine birçok insanımızın sağlık sorununu çözmek için hazırlanan “Organ Nakli Yasası”nı  da uygulamaya geçirdik.

BAŞBAKANLIK DENETLEME KURULU

Öncelikle, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun daha işlevsel bir hale getirilip, etkin çalışmalara başladığını belirtmek isterim. Devlet yönetimindeki verimlilik açısından, verilen işlerin yasalara uygun, nitelikli ve adil şekilde yapılıp yapılmadığının takibi önümüzdeki en önemli sorunlardan biridir. Başbakanlık Denetleme Kurulu şu anda üç ayrı konuda hem mali hem de idari anlamda denetlemelerini sürdürmektedir.

İSTATİSTİKLER RAPORLANDI

Mart ortasından Haziran sonuna kadar gerçekleşen çalışmalarımızı aktarmaya ise, Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü’nün kitap ve rapor yayımlarından başlayacak olursak:  Yatırımcılara sağlıklı bilgiler ve veriler sunulması için hazırlanan “İstatistik Yıllığı” yanında, son iki yılın “İnşaat Parsel İstatistikleri” kitaplarının da Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandığını belirtmem gerekecek. 2009 sonrasına ait “Yatırım Teşvik Rehberi”, yine Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. Son 3 yılın “Hane Halkı İşgücü Anketi” sonuçları ve “İşsizlik ile İstihdam Rakamları”, ayrıca 1977 yılından günümüze kadarki verileri içeren  “Sosyal ve Ekonomik Göstergeler” kitabı Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. Belediyelerle ilgili geniş kapsamlı “Yerel Yönetimler Raporu”, “2001-2014 Yatırım Teşvik Verileri Raporu”, “Tarım Sayımı Sonuçları”, “2015-2017 Ekonominin Geneline Yönelik Tahmin Çalışması Sonuçları” ve “Sabit Sermaye Yatırımları Güncellemesi” de gerçekleştirilen yayınlar arasında yer aldı. Devlet Planlama Örgütü’müz, önümüzdeki günlerde, “Sektörel Analizleri İçin Makro Ekonomik Gelişmeler” kitabını da yayınlayacaktır.

ÖNEMLİ YASALAR

Öte yandan, Başbakan olarak şahsen büyük önem verdiğim “Siyasi Partiler Yasası” ve yanı sıra “Aile Yasası”nın Meclis’ten geçtiğini de öncelikle belirtmek istiyorum. Son noktaya gelen “Kamu Görevlileri Yasası”nın da yakında meclisimizin gündeminde olacağını sizlere müjdelemek isterim.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Hükümetimiz iktidara geleli beri, uyuşturucu ile mücadele ve gençlerimizi sahiplenme konusunda başlattığımız çalışmalar bu son aylarda da etkin biçimde devam etti.  Bu konuda çeşitli çalıştaylar yapıldı, kamuoyu araştırmaları gerçekleştirildi, farkındalık yaratıcı yayınlar yanında, denetimler de sürdürüldü. “Denetimli Serbestlik Yasası”da Meclisimizde yer alan bütün partilere mensup milletvekillerinin imzası ile Meclise sevk edildi


“LEFKOŞA ENGELSİZ PARK” PROJESİ

Bir de güzel haber vereceğim: Başbakanlık, uzunca bir süredir, “Lefkoşa Engelsiz Park” projesinin oluşumu için sessizce ama kararlılıkla çalışmaktadır. Özellikle engelli vatandaşlarımızın da, hiçbir fiziki engele veya ayrımcılık duygusuna kapılmadan rahat kullanabileceği çevreyle bütünleşmiş büyük bir parka ihtiyaç duyulmaktaydı. Ayrıca, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, sağlıklı yaşam arzulayan bütün insanlarımıza, fiziken ve ruhen engelsizlik ve özgürlük duygusunu aşılayacak doğal bir mekan, çağdaş kentçilik anlayışının da gereğidir. Bunları gözeterek, “Engelsiz Park” adı verilen, KKTC’nin bu en büyük parkında birçok alan düzenlemesi öngörüyoruz ve ön çalışmayı da başlatmış bulunuyoruz. Kızılbaş bölgesinde bulunup “Domuzcular Burnu” diye de tabir edilen ve diğer semtlere de çıkışları olan yaklaşık 200 dönümü aşkın bir boş alan ve askeri bölge sayılan alanın bir bölümü park oluşturulması için, Başbakanlığın kontrolüne alındı.

Söz konusu park projemiz, Lefkoşa Türk Belediyesi ve muhtelif bakanlıklarımızda halen sürmekte olan daha başka yan ve alt projelerle de bütünleşecektir. Projemiz süresince,  başta Ortopedik Özürlüler Federasyonu, Görmezler Derneği, Bisiklet Federasyonu, KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Platformu, Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği olmak üzere birçok ilgili sivil toplum kuruluşuyla da işbirliği yapılacaktır.  Burada kısaca belirttiğim doğrultuda “Engelsiz Park Düzenleme ve Yönetim Komitesi Oluşturulması” başlıklı KKTC Bakanlar Kurulu Kararı ve kullanılacak park alanını KKTC Başbakanlık denetimine veren ilgili Bakanlar Kurulu kararları yürürlüğe girmiş bulunuyor

EKONOMİK PROGRAM İÇİN KAPSAMLI ÇALIŞMA

Ülke ekonomisi için gerekli ekonomik politikaların doğru zeminde tartışılmasını sağlamak, ülke ekonomisine uygun politikaların geliştirilebilmesine olanak vermek için sektör temelli bir çalışmanın yapılması amacıyla farklı Üniversitelerimizden ekonomistlerin katkılarıyla bir proje çalışması yapılmıştır.

Çalışmada yüksek öğretim, ticaret, tarım, turizm, inşaat ve sanayi ile ilgili derinlemesine araştırma yapılmış ve veriler toplanmıştır

Bu yapılan çok geniş kapsamlı araştırma sonucunda toparlanan bilgi ve veriler  önce Ekonomik Koordinasyon Kurulu, ardından da Reel Sektör Danışma Kuruluna sununulmuştur. Önümüzdeki dönem ekonomik işbirliği protokollerinin temelini de oluşturacak olan bu çalışmanın yakın bir gelecekte tüm toplumsal kesimlerin görüş ve tartışmasına açılması amaçlanmıştır.

SORUMLULUK ALANLARINDA ÇALIŞMALAR

‘Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’ son 3 ayda, yine birçok farklı sorumluluk alanında çalışmasına devam etti

“Kuzey Kıbrıs Sanayi Stratejisi Projesi”, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Sanayide detaylı analizler öngören bu proje sonucunda bir sanayi envanteri çıkarılıyor.
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti kaynaklarını kullanılarak 4 yıldır uyguladığı ve ‘şans oyun salonu olmayan yarım kalmış otellere’ sağlanan faiz destekli kredi programını genişletti.

“İHRACATÇILAR MECLİSİ”

İhracatın geliştirilmesi amacıyla bir süredir yapılan çalışmalar, Bakanlar Kurulu kararıyla “İhracatçılar Meclisi”nin kurulmasıyla sonuçlandı. Devlet temsilcileri ve Sivil toplum örgütlerinden oluşan Geçici İhracatçılar Meclisi, kuruluş yasa tasarısını ve merkezi mevzuat planını Başsavcılığın görüşüne sunmuş bulunuyor.

Gözlemci üye sıfatıyla katıldığımız “İslam İşbirliği Teşkilatı Standart ve Metroloji Enstitüsü” tarafından düzenlenen “İslam İşbirliği Konferansı”nda, Kıbrıslı Türkler olarak yer aldık. Standardizasyon Komitesi’nde tam üye olduk. Metroloji toplantısındaysa, yasal uygulama için alt yapı ve laboratuvar çalışmalarımıza destek verileceği tarafımıza iletildi.

“TÜKETİCİLERİ KORUMA  DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI” HAZIRLANDI

Yine, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü AB Mevzuatına Uyum çalışmaları kapsamında, Ticaret Dairesi,  “Tüketicinin Korunması” başlığına devam etti. Tüketici Kredileri ve Haksız Ticari Uygulamalar’la ilgili olaraksa, “Tüketicileri Koruma  Değişiklik Yasa Tasarısı” hazırlandı ve yeni maddeler de eklenerek Meclis’e sevk edildi.

TURİZM PROTOKOLLERİ

Uzun vadeli projeler için, “Turizm Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı”, 4 yıl vadeli ve 2 yıl ödemesiz olarak tasarlanan programın protokolleri tamamlandı. Bunun ekonomiye katkısı yaklaşık 35 Milyon Türk Lirasıdır. “Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredisi Programı” ise 7 yıl vadeli ve 2 yıl ödemesiz olarak tasarlanan program protokolleri çerçevesinde tamamlandı. Bunun da ekonomiye katkısı yaklaşık 52 Milyon Türk Lirası olacaktır.

ESNAFA KREDİ PROGRAMI

Orta vadeli projeler için,  “Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı”, 3 ay ödemesiz ve 3 yıl vadeli olarak uygulandı. Ekonomiye katkısı 35 Milyon Türk Lirası olup 700 civarında işletmeyi kapsadı. “İstihdam Endeksli Faizsiz Kredi Desteği Programı” ise, 3 ay ödemesiz ve 2 yıl vadeli olarak gerçekleştirildi. Bunun  ekonomiye katkısı ise 20 Milyon Türk Lirası olup 350 civarında işletme yararlandırıldı.

Esasen TC kaynaklı “Hibe Programları” için, Çukurova Kalkınma Ajansı ile ortak çalışma ve koordinasyonu sağlanma görevi “KOBİ Geliştirme Merkezi” KOBİGEM’e verildi. Bu doğrultuda “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı”, “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”, “Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” hayata geçti.

SANAYİ BÖLGELERİ

Ocak ayından bugüne organize sanayi bölgesi yatırımlarının 4 milyon 373 Bin 412 TL’ye, devlet desteklerinin ise 809 bin 904  TL’ye ulaştığını da ayrıca vurgulamak istiyorum.

“Sanayi Bölgeleri Yönetimi” Yasa Tasarısı hazırlanmış, tartışılması için bakanlarımıza dağıtılmıştır.

VERGİ YASASI’NDA AB’YE UYUM

Maliye Bakanlığı’mızın faaliyetlerine de kısaca değinelim...
Ülkemizde faaliyet sürdüren tüm yüksek öğretim kurumları arasında herhangi bir vergi ayrıcalığı olmaması ve eşitliğin sağlanması için hazırlanan yasalar onaylanarak resmi gazetede yayımlandı. O arada, “Gümrük Vergileri Tarife Yasası” da, AB ile uyumlu hale getirilip Meclis’e sevk edildi.
Vergi yükümlülüğünün adil biçimde yerine getirilmesine önem veren Maliye Bakanlığı, kayıt dışılığın önlenmesi için süren denetimleri yürüten personeline de kişisel ve teknik gelişim amaçlı eğitim programları düzenledi.
“Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Yasası” tahtında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin sınır kapılarında yabancı plakalı araçlara poliçe düzenlenmesi hakkında yeni bir genelge yayınlandı.

DEVLET GELİRLERİNDE ARTIŞ

2012 yılı sonunda  %84 olan yerel gelirlerin cari giderleri karşılama oranı 2014 yılı sonunda  %84 e, 2015 yılının ilk beş aylık kesinleşmiş hesaplamalarda %90.5 e çıkmıştır. Üstelik bu gelir dolaylı vergilerden değil doğrudan vergilerle bu noktaya gelmiştir. Bu gelir artışları yanında devlet giderlerini kısılmamış, aksine artırmıştır.

2012-2014 yıllarının mukayese edilirse devlet harcamaları nominal olarak %28.50, reel olarak da %11.58 artmıştır.

Özel (Gerçek) ve Tüzel kişilerin gelirlerine yeni vergiler bir yana bu kesimlerin konumlarında iyileştirmeler yapılmış, buna rağmen kamu maliyesinin gelirleri artmıştır.

2014 yılında bütçe gelirleri dolaysız vergiler ağırlıklı olmak üzere %18 artmıştır.

İlgili Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde “Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar ile Küçük İşletme Sahibi Küçük Esnaf ve Zanaatkarlar”ın sosyal sigorta borcunu ödeyebilmesi amacıyla “Faiz Farkı Fonu”ndan 53 kişiye faiz iadeli kredi kullandırıldı. 

GÜNEYE GEÇİŞLERDE KOLAYLIK

İçişleri Bakanlığı’mız, bildiğiniz gibi, bir Güven Yaratıcı Önlem de olan, Güney ve Kuzey Kıbrıs arasındaki geçişlerde kullanılan geçiş belgelerini kaldırdı. Diğer KKTC kurumlarıyla işbirliği halinde kara kapılarında yeni şartlara uygun düzenlemeler yapıldı. Bunlardan biri de, daha hızlı ve güvenli bir geçiş sağlamak amacıyla optik-elektronik pasaport okuyucu cihazların yerleştirilmesi oldu.

KÖYLERİN GELİŞİMİ

“Köy Gelişim Modeli” çerçevesinde ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’yle işbirliği içinde, Kaleburnu köyünden başlayarak, köylerimizin kendi dokularına uygun şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla yeni bir proje başlattı. ODTÜ’yle işbirliği halinde,  Güzelyurt ve Kalkanlı bölgesinde “Planlı Bölgesel Kalkınma ve Gelişim Modeli” oluşturmak amacıyla çalışmalar  sürdürülmektedir.

E-KİMLİK

Bir süredir üzerinde çalışılan e-kimlik kartları vatandaşlarımıza verilmeye başlandı.

KIRSAL KESİM ARSALARINA YATIRIM

Öte yandan, 214 adet kırsal kesim arsasının elektrik projeleri ödemeleri yapılarak elektrik enerjisi almalarına olanak sağlandı. Daha önceki yıllarda dağıtılan yaklaşık 320 adet kırsal kesim arsalarının stabilize yol alt temel yapımı ihalesi ise gerçekleştirildi ve fiilen çalışma başlatıldı.

“BELEDİYELER DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI” MECLİS’E GÖNDERİLDİ.

Yerel Yönetimlerimizin yaşadıkları sorunların aşılmasına yardımcı olmak için belediyelere yapılan devlet katkısını artıran “Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı” Meclis’e gönderildi. Sözkonusu tasarı içerisinde ayrıca Belediyelerin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi borçlarının yapılandırılmasına, ödenmeyen prim borçlarının devlet katkısından kesilmesine olanak sağlayan  ve  Belediyelerin personel giderlerini kısıtlamayı amaçlayan değişiklik maddeleri de yer alıyor.

BELEDİYE BÜTÇELERİNDE TASARRUF

Uluslararası uzmanlarla  birlikte, Yeniboğaziçi, Geçitkale, Serdarlı Belediye bölgelerinde yürütülen "Paylaşımlı Hizmet Modeli" projesinin uygulanması halinde hangi alanlarda işbirliği yapılarak, belediye bütçelerinde ne kadarlık bir tasarrufa gidilebileceğiyle ilgili oldukça verimli çalışmalar yapıldı.

700 KİŞİ “MUHACERET AFFI”NDAN YARARLANDI

Yine İçişleri Bakanlığı’nın, aile birliğinin sağlanması amacıyla hazırladığı ve “Muhaceret Affı” olarak bilinen “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasası”nın yürürlüğe girmesiyle, yaklaşık 700 kişi bundan yararlandı.

ÜLKESEL FİZİK PLAN TAMAMLANDI

“Ülkesel Fizik Planı”nı ilgili sivil toplum örgütlerinin önerileri de dikkate alınarak Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü.Son şekli onaylanıp resmileştirildi.

KIBRIS MÜZAKERELERİNE KATKI

Dışişleri Bakanlığı’na gelince: Bu son aylar içerisinde, bildiğiniz gibi, müzakere ve diplomasi trafiği oldukça yoğun geçti. 15 Mayıs 2015 tarihinde başlayan yeni müzakere sürecine Dışişleri Bakanlığı etkin bir biçimde katkıda bulunuyor.

HELLİMİN TESCİLİ

Günlük hayatımızda ve ihracatımızda en önemli paya sahip ürünlerden Hellim’in tescil süreciyle ilgili görüşlerimizi aktarmak üzere, daha önce Brüksel’e yapılan ziyaretlerde birçok görüşme gerçekleştirdik. Hellim’in tescilinde hem süt üreticilerimizin hem de hellim üreticilerimizin haklarının  korunması amacıyla bilgilendirme yapılmasına devam edilmektedir.

“EKONOMIK İŞBIRLIĞI TEŞKILATI”

Kıbrıslı Türkler olarak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla temsil edildiğimiz diğer bir uluslararası toplantı da “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı”nın Mart ayında Tahran’da gerçekleştirdiği 25. “Bölgesel Planlama Konseyi Toplantısı” oldu. Gözlemci üye olduğumuz “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı” tarafından 28-30 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Turizm Çalıştayı”na ise KKTC olarak ev sahipliği yaptık. Çalıştay’da yer alan Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, Pakistan ve Kırgızistan temsilcilerini Girne’de ağırladık.

EĞİTİM

Eğitim Bakanlığı; bu dönemde okullar çerçevesindeki eğitim projeleri yanında, genel eğitim ve gelişim konularına ağırlık verdi.
KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için, Türkiye üniversitelerinden lisans düzeyinde 84 alanda 177 kontenjan, ön lisans düzeyinde 32 alanda 55 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 27 alanda 50 kontenjan, yüksek lisans düzeyinde 58 alanda 72 kontenjan ve doktora düzeyinde ise 41 alanda toplam 51 kontenjan alındı. Buna ek olarak, 2015-2016 akademik yılında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde KKTC vatandaşlarına ayrılan yurtdışından öğrenci kontenjanlarına GCE  “A” Level ile yapılan başvurularda öğrenci alınması sağlandı. Yükseköğrenim alanındaki bir başka girişim de, 26-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında 7 ana başlık etrafında düzenlenen “KKTC Yükseköğretim Çalıştayı” oldu.
Meslek standartlarına bağlı olarak eğitim verilen 19 alanda program geliştirme çalışmaları tamamlandı. Mesleki eğitimde özellikle Lefkoşa Bölgesi Kampüs ihtiyacı Bakanlar Kurulu’ndan kampüs projesi için yer alındı. Aynı doğrultuda, ilgili odalarla meslek eğitiminde işbirliğini artıracak protokoller imzalandı. “Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında da bir dizi mesleki eğitim kursu düzenlendi ve devamlılığı sağlandı. Şu sıralara kadar 2000 yetişkin burada eğitimlerini sürdürmektedir.

SAĞLIK

Daha önce yapılan, kamuoyunu icraatlarımızla ilgili bilgilendirme toplantılarında aktardığım bilgileri burada bir kez daha tekrarlamadan, esasen son aylardaki çalışmalar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’mızın icraatlarına değinmek istiyorum.

Mart ayında eczacı ve hekimlerimize “Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda eğitimler verildi ve yaygın bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Böbrek nakli uygulamalarının Kıbrıs’ta yapılabilmesi için Hacettepe Üniversitesi’yle işbirliği protokolü imzalandı.

BÖBREK NAKLİ BAŞLIYOR

Diyaliz hastalarına, böbrek nakli uygulamalarına birkaç hafta içinde başlayacağımızı buradan haber vermek istiyorum. 3 yıl boyunca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden gelecek uzman doktorların desteğiyle operasyonlar sürdürülecek. Bu sürede Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki doktorlar ile diğer sağlık personelinin eğitimleri tamamlanmış olacak ve artık nakiller, kendi ekiplerimizce yürütülecek.

TAHLİL SONUÇLAR INTERNETTE

Diğer iyi haber ise e-devlet hizmetinde atılan ileri adımdır: Artık yurttaşlarımız, tahlil sonuçlarını Sağlık Bakanlığı web sitesinden (www.saglikbakanligi.com) öğrenebilecekler. Buna göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Mağusa Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan tüm tahlillerinin sonuçlarına, Bakanlığın web sitesinden kolaylıkla ulaşılabilecek.

ÇÖLYAK TARAMASI BAŞLATILDI

Nisan ayında ilk kez olmak üzere ülkemizde Çölyak Taraması başlatıldı. 5 Bin çocuğu kapsayan tarama neticesinde, çölyak hastalığının ülke genelindeki yayılımı tespit edildi. Aynı biçimde bir de Kanser Taraması başlatıldı. 30-65 yaş arası kadınlarda Pap Smear, 40-70 yaş arası erkeklerde Prostat ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde kolon kanseri taraması yaygın biçimde gerçekleştirildi.


YENİ HASTANELER İÇİN PROTOKOL

Sağlık Bakanlığı, önümüzdeki 10 yıl boyunca yapmayı tasarladığı yeni hastaneler ve sağlık birimleri konusunda DAÜ ile, özellikle mimari projelendirmeyi  kapsayan çalışmalar için bir işbirliği protokolü imzalandı. Buna bağlı olarak ilk adımda,  “Güzelyurt Bölgesi Rehabilitasyon Merkezli Hastane” inşaası ile Cengiz Topal Hastanesi'nin koğuş sistemini özel odalara dönüştürecek yeni bir yapılandırma için ön çalışmalar başlatıldı.

YENİERENKÖY’E  SAĞLIK MERKEZİ

Öte yandan, Yenierenköy Sağlık Merkezi'nin temeli atıldı. Bir yılda tamamlanması hedeflenen sağlık merkezi 24 saat hizmet verecek. Merkezde 5 muayene odası, 1 acil müdahale odası, röntgen odası ve eczane bulunuyor. Ayrıca Merkez’de, 112 Acil İstasyonu da hizmet verecek.

GİRNE’YE HEMODİYALİZ SERVİSİ

Bir diğer açılış da, Girne Akçiçek Hastanesi  Hemodiyaliz Servisi’nde yapıldı. Böylelikle, Lefkoşa ve Mağusa’nın ardından Girne’de de Hemodiyaliz Servisi hizmete girmiş oldu.
Sağlık Bakanlığı Eğitim Birimi tarafından ülkemizdeki tüm kamu görevlilerine ve talepte bulunan özel kurum ve kuruluşlara yönelik başlatılan “Sertifikalı İlkyardım Eğitim Programı” eğitimlerine halen devam ediliyor. Aralık 2015’e kadar devam edecek bu eğitimlere şu ana kadar katılan ve başarılı olan toplam 200 kişi sertifika almaya hak kazandı.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YILSONU

Son olarak, sağlıkta yeniden yapılanma çalışmalarının en önemli halkası olan Genel Sağlık Sigortası konusunda başlatılan ve büyük oranda yol alınan çalışmaların da 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtmek istiyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni icraat ve çalışmalarını da basın mensuplarımızla ve halkımızla paylaşmak önem arzediyor. Birçok konuda yurttaşlarımızın, Hükümet’çe verilen haklar ve olanaklar konusunda farkındalık içinde olması gerekir. Belli bir rütinle tekrarladığımız bu basın toplantılarımızın esas amacı da budur.

5646 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

KKTC yurttaşlarının istihdamının artırılması  amacıyla başlatılan “Yerel İşgücünün Desteklenmesi Projesi” kapsamında 1 Haziran 2015  tarihine kadar iş sahibi olanların sayısı, 2686 sı  erkek, 2960 ı kadın olmak üzere  toplam 5646 kişidir. Bunlardan, ilk kez çalışma yaşamına katılıp sigortalananların sayısı ise 1155 erkek, 1227 kadın olmak üzere toplam 2382’e ulaşmıştır. Aynı projenin sunduğu desteklerden faydalanıp kendi işini kuran girişimci sayısının da, 155’i kadın, 91’i erkek  olmak üzere  246  kişiye ulaşması bir başarı göstergesidir.

ESNAFA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI

Şu noktayı da yeniden vurgulamak gerekiyor: Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu olan ve yatırımlarını aksatan, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile işveren dahil en çok 5 çalışanı olan küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara 50,000 TL’na kadar düşük faizli kredi kullandırılmasına devam ediliyor.

ESNAFA SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ

Aynı biçimde, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmayan veya borcunu yapılandırmış olan kendi nam ve hesabına çalışanlar ile işveren dahil en çok 5 çalışanı olan küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara ise Sosyal Güvenlik desteği uygulaması da devam etmektedir. Bu çerçevede, bugün itibarıyla, sosyal güvenlik desteğinden yararlanmak için başvurusu onaylanan küçük esnaf sayısı 2500’ü aşmış durumdadır.

“KADIN EMEĞİNİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI PROJESİ” İÇİN PROTOKOL

Bilindiği gibi Hükümet’imiz döneminde yapılan önemli icraatlardan biri de kadınlarımızın ekonomik hayattaki gücünü artırmaya yöneliktir. Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Kadınları Derneği’nin işbirliğiyle hazırlanan “Kadın Emeğinin Ekonomiye Kazandırılması Projesi”nin uygulanması için yeni bir protokol imzalandı. Halen, 5 ilçe merkezi ile Karpaz bölgesinde, kadın girişimciliğin önünü açacak bir dizi eğitim veriliyor ve uygun koşullu krediler ile sosyal güvenlik desteği sağlanıyor. Bu proje uygulamasına Lefkoşa’da 23, Girne’de 23, Güzelyurt’ta 49, Mağusa’da  44, İskele’de 23 ve Yeni Erenköy’de  15 olmak üzere toplam 177 kadın  kursiyer katılıyor.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İÇİN PROTOKOLLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği ve DAÜ arasında,  sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve istihdamına ilişkin işbirliği protokolü imzalandığını da belirtelim.

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLER PAKETİ” YÜRÜRLÜKTE

Aynı şekilde, işyerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemler Paketi” de uygulamaya girmiş bulunuyor.

EĞİTİME ÖNEM

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde  hayata geçirilen "Aile Eğitim Programı Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi"  kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev alan sosyal hizmet memurlarına Aile Eğitim Programı Eğitimi verildi. Söz konusu eğitim bölgelerde de yaygınlaştırıldı

“ENGELSİZ YAŞAM EVİ PROJESİ”

Engelli çocuklarımızın geleceğini garantiye almak yönündeki adımlarımızdan biri olan “Engelsiz Yaşam Evi Projesi”nden daha önceki basın toplantısında söz etmiştim. Engelli gençlerimiz için hem rehabilitasyon hizmeti verecek, hem de yatılı kalabilecekleri güvenli  bir yuva yaratacak olan bu proje şu sıralarda ihaleye çıkarılıyor ve kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.
Sevgili, Değerli Kıbrıs Türk Halkı,

ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’mıza bağlı Karayolları Dairesi, bahar-yaz aylarıyla birlikte, 1. ,2. , 3.Sınıf ve bölünmüş yol ağlarında asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Lefkoşa başta olmak üzere bütün ilçelerimizde bu dönemde yoğun bir asfaltlama ve yol çalışması yapıldı.

KIRSAL KESİMLERE  ADSL

Telefon altyapı şebekelerinin tamiri ve yenilenmesi de bu son aylar içinde ağırlıkla kırsal kesimlerde sürdürüldü. Telekomünikasyon Dairesi, daha önce başlattığı ADSL ağı hizmetlerini yaygınlaştırdı. Adanın birçok farklı kırsal kesiminde ADSL altyapısı hazır hale getirilip, başvurular alınmaya başlandı.

Yine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi, birçok bölgedeki okul, hastane, spor kulübü, devlet dairesi ve su sistemleri için tadilat, tamirat ve yenileme çalışması yaptı.

Hükümet’imizin bütün bakanlıkları halka hizmet bilinci ve sorumluluğuyla görevlerine devam etmektedir. Her bakanlığımızdaki Halkla İlişkiler birimleri, esasen, yurttaşlarla temas için, onları bilgilendirmek ve görüşlerini dinlemek için vardır.

TARIM

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’mız da bu dönemde yoğun köy ziyaretleri yaparak, çiftçilerin karşılaştığı hastalık, yabancı ot ve zararlılarla ilgili, gerek arazideki bulgulardan gerekse çiftçilerin getirdiği örneklerden hareketle çözüm önerilerinde bulundu.

TARIMDA DENETİM VE BİLGİLENDİRME

Tarımdaki zararlılar hakkında farkındalık yaratmak amacıyla yapılan bir dizi yayın bu çalışmayı destekledi: Özellikle patates ihracatında yaşanan sorunların önüne geçilmesi amacıyla patates güvesiyle ilgili çalışmalar yapıldı. Bunun yanında toprak numuneleri alımı ve bağ hastalık ve zararlıları ile ilgili de broşürler basılıp dağıtıldı. Ayrıca Türkiye’den gelen 3 uzman bitki koruma ürünleri, bitki sağlığı, ithalat ve ihracat denetimleri, sınır kontrol noktalarında bitki denetimi gibi konularda Bakanlık personeline eğitim verdi. “Bitki Sağlığı Yasası” altında 2 yeni yasa yine bu dönemde Meclis’ten geçirildi.
Harup ve diğer meyve ağaçlarına zarar veren  farelere karşı  “Entegre Fare Mücadele Projesi” çerçevesinde çalışmalar yürütüldü.

Organik tarımın ve bağlı sektörlerin geliştirilmesi için Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’yle ortak çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar çerçevesinde 13-17 Nisan 2015 tarihlerinde 5 proje elemanı İzmir’e gönderildi. Ayrıca bir sertifikasyon kuruluşluyla birlikte ülkemizdeki organik üreticilerin denetimleri yapılıyor.

TAGEM Projeleri kapsamında ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde 23 proje, Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle ise 16 proje ve ek olarak AB Bitkisel Üretim Projesi tarafından fidanları hibe edilen meyvecilik çeşit adaptasyonu gibi daha birçok önemli projeler şu anda Gıda, tarım ve Enerji  Bakanlığı’mızın yürüttüğü projeler arasındadır.

Bakanlar Kurulu’muz, Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı tarafından yürütülen “Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destekleme Programları”ndan yararlanma imkanı olmayan küçük ve orta ölçekli arıcılık işletmelerinin desteklenmesine yönelik, 30’un üstünde arılı kovana sahip arıcılık işletmelerine, her biri için 3 bin TL’yi aşmaması koşuluyla teşvik verilmesini karara bağladı.

LSD HASTALIĞINA KARŞI 52000 AŞI

Geçtiğimiz dönemde yaşanmış olan ve büyükbaş hayvanlarda görülen LSD (Lumpy Skin Disease) hastalığına karşı aşı kampanyası 16.02.2015 tarihinde Devlet Üretme Çiftliği sığır sürüsünden başlanmıştır. Enfekte sürüler ve bölgeler baz alınarak merkezden çevreye doğru bir aşılama yapılmıştır. Toplam 52000 adet sığır aşılanmıştır. Tüm aşılanan  hayvanların kayıtları kayıt sistemine işlenmiştir ve  sürülerin aşılanması Mayıs ayının ilk haftasında tamamlanmıştır.


PETROL YASA TASARISI HAZIRLANDI

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’mızın icraat ve çalışmalarını sizlerle paylaşayım. Başarılı geçen bir “Çevre Çalıştayı” 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirip, Biyolojik Çeşitlilik, Katı Atık ve Sanayi Atık suları olmak üzere üç ana başlık üzerinde çalışmalarını tamamladı. Tüm başlıkların raporlarını içeren bir rapor ve şu anda kitap olarak yayına hazırlanıyor.

Ülkemizin en önemli eksiklerinden olan Petrol Yasası da taslak halinde hazırlanıp, görüşü alınmak üzere Hukuk ve  Mevzuat Dairesi’ne gönderilmiş bulunuyor.

Öte yandan ODTÜ ile Güzelyurt Akiferi’nin Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Kavramsal Modellemesi ile ilgili proje devam ediyor. Bu dönemde, Meteoroloji Dairesi’nde “Yıldırım Tespit ve Takip Sistemleri” kurulumu tamamlandı. İki personel de Ankara’da uzmanlık eğitime katıldı. 

AĞAÇLANDIRMA İÇİN İHALE

Orman Dairesi ise, gelecek sezon Ağaçlandırma sahalarında kullanılmak üzere ve kurum-kuruluş, okullar ve halkın fidan talebini karşılamak üzere 1 milyon adet fidan üretimi ihalesine çıkılmış bulunuyor. Ayrıca başlatılmış bulunan ağaçlandırma ihaleleri 3 ayrı bölgede 750 bin fidan dikimiyle tamamlandı. Buna ek olarak, Ağaçlandırma Sahalarında 800 bin adet 1. 2. ve 3. Yaş Grubu Fidanların çapa bakımı ve ot alma çalışmaları yapıldı.

YANGIN HELİKOPERİ İHALESİ SONUÇLANDI

Bu yıl, ilk kez olarak, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın helikopteri kiralanması için Hükümet’imiz 1 adet genel maksat helikopteri kiralama ihalesine çıktı. Bu helikopter Ekim ayı sonlarına kadar, Ercan Havalimanı’nda konuşlandırılacaktır.

MİRAS DEVREDİYORUZ

İşte 2 yıldan kısa bir sürede, bütün zorluklara, yaratılan ters algılara rağmen Hükümet’imizin icraat ve çalışmalarını bir kez daha ve son olarak sizin bilginize getirmiş, takdirinize bırakmış oluyorum. İnanıyorum ki, gelecek yeni Hükümet’e yüzümüzün akı ile bir miras devrediyoruz. Kendi devraldığımızdan çok daha iyi bir noktaya getirdiğimiz bir Hükümet idaresi bırakıyoruz. Bu çerçevede yeni Başbakan’a ve Bakanlar’a da tek tek iyi dileklerimizi, başarılı olmaları yolundaki temennilerimizi iletiyoruz.

Saygılarımla,
ÖzkanYorgancıoğlu
KKTC Başbakanı”

Bu haber toplam 6845 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler