1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 'YÖDAK'teki değişiklik meclise iade
'YÖDAK'teki değişiklik meclise iade

'YÖDAK'teki değişiklik meclise iade

YÖDAK'ın hükümete bağlanmasını da içeren Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası, Akıncı tarafından meclise iade edildi

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nden oyçokluğuyla geçen “Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası”nı, “hukuki ve teknik yönden çeşitli sorunlar içerdiği” gerekçesi ve “düzeltilmesine imkân sağlama” amacıyla Meclise iade etti.

“Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası’nın, Anayasaya ve akademik camianın beklentisi durumundaki özerklik anlayışına uygun hale getirileceği ve teknik sorunlardan arındırılacağı” ümidini ifade eden Akıncı, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye dayanarak, Yasayı Cumhuriyet Meclisine iade etti.

Yapılan değişikliklerle, YÖDAK’ın hükümete bağlanmasının özerk olması murat edilen kurumun bağımsızlığını da temelden sarsacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, yükseköğretim alanını planlaması, denetlemesi ve koordine etmesi için 2005’te kurulan YÖDAK’ın özerk işleyişini tehlikeye sokan ve yetki karmaşasına yol açacak maddelerin düzeltilmesi gerekliliğinin ortada olduğunu ifade etti.

“7 SAYFALIK İADE GEREKÇESİ”

Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdiği saptamaların yer aldığı 7 sayfalık gerekçe yazısında, yükseköğretim alanına ilişkin düzenlemelerin toplumsal geleceği yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, değişiklik yasasında yer alan ve kendisini en çok kaygılandıran noktanın, akademik alanı daha özerk kılacak düzenlemeler yerine, daha siyasi bir düzleme oturtmaya dönük değişiklikler yapılması olduğunu vurguladı.

“İLGİLİ KESİMLERİN BEKLENTİLERİNE DE AYKIRI”

Tüm üniversitelerin temsil edildiği Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu ile Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) yasa tasarısına ilişkin gerçekleştirdikleri ortak çalıştayın en güçlü sonucu olan özerklik anlayışıyla bağdaşmayan değişikliklerden duyulan rahatsızlığı anımsatan Akıncı, yeni düzenlemenin doğrudan etkileyeceği kesimlerin beklentilerinin yeterince dikkate alınmadığını belirtti.

"YÜRÜTME YETKİSİ DEĞİŞİKLİĞİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, yürürlükteki yasaya göre yürütme yetkisinin, KKTC Anayasası’nın 101’inci maddesiyle doğrudan ilgili bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı’nda olduğunu kaydederek, akademik çevrelerin, anayasanın partiler üstü ve tarafsız olarak konumlandırdığı Cumhurbaşkanlığı’nı özerklik için güvence saydıklarını çeşitli platformlarda açık bir şekilde ortaya koyduklarını hatırlattı.

Yasanın yürütme maddesinin hiçbir makul gerekçe gösterilmeden değiştirilerek Bakanlar Kurulu’na verildiğine dikkati çeken Akıncı, esas yasanın on iki yıllık uygulamasındaki hangi sıkıntının bu değişikliğe yol açtığının sarih biçimde ortaya konulamamasının, bu değişikliği gerekçesiz kıldığını dile getirdi.

“YÖDAK 3 FARKLI YERE BAĞLANIYOR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, değişiklik yasasında gördüğü sorunların düzeltilmesine imkân sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdiği yazıda, yürütme yetkisi bakımından Bakanlar Kurulu; bütçe bakımından maliye işleriyle görevli bakanlık; tüzükleri hazırlama bakımındansa eğitim işleriyle görevli bakanlığın sorumlu hale getirilmesiyle, YÖDAK’ın üç konuda üç farklı yere bağlı olmasının işlevselliği olumsuz etkileyeceğini ve yetki karmaşası yaratacağını kaydetti.

“ÜNİVERSİTE AÇILMASI İÇİN TEK ÖLÇÜT SİYASİ İRADE”

YÖDAK’la ilgili  değişiklik yasasının, yeni bir yükseköğretim kurumu açmak için alınması gereken Yükseköğrenim Kurumu Açma İzninin hiçbir nesnel ölçüt gözetilmeden Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun olumlu oyuyla kabul edilmesine bağlandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı, yazısında “bu değişikliğin, yükseköğretim alanını siyasi müdahalelere ve tartışmalara açık hale getireceği” görüşüne yer verdi.

“SİYASETİN MUTLAK HAKİMİYETİ OLACAK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, akademik nesnel ölçütler yerine siyasi saikleri öne çıkarma potansiyeline sahip söz konusu düzenlemenin, Açma Ön İzinlerini verecek Yükseköğretim Ön Değerlendirme Kurulunu oluşturulma şeklinin de, siyasi erkin nüfuzunu fazlasıyla artırdığını dile getirdi.

“YÖDAK, SAF DIŞI KALACAK”

YÖDAK’ın Ön Değerlendirme Kurulu’nda ağırlıklı temsiliyete sahip olmamasının yanı sıra, değişikliklerle Yükseköğretim Kurumu Açma İzni sürecinde de tamamen saf dışı bırakılacağını vurgulayan Akıncı, yükseköğretim kurumu açma sürecinin, hükümet ağırlıklı bir kurulun ön değerlendirmesiyle başlatılıp, bakanlık ve bakanlar kurulu inisiyatifiyle geliştirilen ve Meclis çoğunluğunun kararıyla sonuçlandırılan bir düzleme oturtulmasının, özerk ve gündelik siyasetten uzak bir akademi idealiyle bağdaşmadığını belirtti.

“MADDE NUMARALARINDA DA YANLIŞLIK DİZİSİ”

Onayına gönderilen değişiklik yasasındaki madde numaralarındaki yanlışlık dizisinin, hangi maddenin hangi gerekçeyle değiştirildiğinin anlaşılmasını imkânsız hale getirdiğini ve karmaşaya yol açtığını kaydeden Akıncı, bunlara ek olarak şart bendinin sehven yazıldığı ve bu nedenle çıkarılması gerektiğinin anlaşıldığını da belirtti.

 

FOTO ARŞİV

Bu haber toplam 1340 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler