1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Yetersiz, ağır, dağınık organizasyon”
“Yetersiz, ağır, dağınık organizasyon”

“Yetersiz, ağır, dağınık organizasyon”

“Halkın kazandırdığı değerli zaman heba edilmektedir”

A+A-

Sağlık örgütleri, Covid 19 salgınına yönelik halkın ekonomik sıkıntılar yaşamak pahasına büyük bir uyumla kazandırdığı zamanı,  Hükümetin, sağlık sistemini gerek salgına yönelik gereken acil düzenleme ve iyileştirme,  gerekse sürdürülecek diğer kamusal sağlık hizmetlerinin organizasyonu amacı ile kullanmayı başaramadığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın yaptığı ortak basın açıklamasında, hastanelerde gerekli düzeyde hazırlık yapılmadığını vurguladı, Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle başvuracak hastalara hizmet verecek sağlık personeline gereken kişisel koruyucu ekipmanlar yeterli düzeyde sağlanmadığını, personele gerekli eğitim verilmediğine dikkat çekti.

Salgında hastaların ihtiyaç duyabileceği solunum destek cihazı sayısında ve yoğun bakım olanaklarında gereken iyileştirme ve alt yapı hazırlığının halen yapılmadığını belirtilen açıklamada, “Her hastanede yeterli sayıda izolasyon odası hazırlanmamış, tedavide kullanılacak ilaçlarla ilgili planlamada geç kalınmıştır” denildi.  

Sağlık örgütleri, Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın yetersiz, ağır ve dağınık organizasyonunun tüm sağlık çalışanlarında endişeye yol açmakta olduğunu vurguladı. Örgütler, gerekli iyileştirme ve doğru organizasyonun yapılmaması nedeni ile salgın boyunca gerek Covid 19 hastalığı gerekse diğer sebeplerle sağlık hizmetine ihtiyaç duyacak hastaların gerekli hizmeti alamayarak, zarar görecekleri, hatta can kayıplarının yaşanabileceği endişesi taşımakta olduklarını belirtti. Hükümeti bir kez daha uyaran Sağlık Örgütleri, Hükümetin gerekli tedbirleri alıp, organizasyonu sağlayarak sağlık hizmetini ve yoğun bakım olanaklarını iyileştirmesi talep etti.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen COVID 19 Pandemisi ile ilgili olarak Ocak 2020’den beri halkımıza yönelik bilgilendirmelere, yetkililere yönelik ise gerekli organizasyon ve hazırlığın yapılması için uyarı ve iş birliği çalışmalarına aralıksız olarak devam etmekteyiz.

Bu kapsamda 13 Mart 2020 tarihinde Tabipler Birliği’nin çağrısı ile olağanüstü gündemle toplanan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası yönetim kurulu üyeleri basın toplantısı gerçekleştirmiştir. O tarihte dünya üzerinde 88 ülkeye yayılmış olan ve pandemi olarak değerlendirilen salgınla ilgili olarak ülkemizdeki tüm vakaların import olmasına rağmen,  bir vakanın yerel dolaşımı nedeniyle yerel yayılım riskinin önüne geçilmesine ilişkin ek önlemler alınması gerektiği de tarafımızdan duyurulmuştur.

Sağlık çalışanlarının yanı sıra ilgili tüm taraflarla hükümetin, koordinasyon içinde, gereken organizasyonu yapması ve bilimsel verilere dayalı önleyici tedbirleri zamanında ve yeterli şekilde alması koşuluyla salgının yönetiminde başarı sağlanabileceğini belirtmiştik. .

Bu basın açıklamasından sonra geçen iki haftalık sürede KKTC Sağlık Bakanlığı ve Hükümet ile Covid 19 salgın yönetimi konusunda arzuladığımız işbirliğini gerçekleştiremedik.

Covid 19 salgını önlemleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (BNDH)’nde rutin sağlık hizmetleri devam ettirilirken yanı sıra karantina servisi oluşturulmuştur. 28 Şubatta yaşanan yangında hastane bir miktar hasar almasına rağmen günler içerisinde tüm hasarlar giderilebilecekken üzerinde 1 ay geçmiş olmasına rağmen tamirat çalışmaları bitirilememiştir. Diğer yandan sağlık hizmetlerinin gerektiği şekilde yürütülebilmesi için tam donanımlı başka bir hastanenin halkın hizmetine sunulması konusunda da hükümet gereken iradeyi gösterememiştir.

Aradan geçen 1 aylık süreye karşın BNDH’ndeki yangın hasarı tam olarak giderilememiştir. Oysa ki Covid 19 vakalarının ülkemizde de görülmeye başlamış olmasını da göz önünde bulunduracak olursak hastanenin yatak ve yoğun bakım kapasitesinin eskisine göre daha da artırılması elzemdi.

Hal böyleyken 28 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından BNDH pandemi hastanesine dönüştürülmüştür. Oysaki ülkemizde mevcut diğer tüm kamu ve özel hastanelerin toplamından daha fazla kapasiteyle hizmet sürdüren BNDH pandemi hastanesi olarak düşünülecek son hastane olmalıydı. Buna rağmen hemodiyaliz ünitesi ve onkoloji servisi hariç,  Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yürütülmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin, örgütlerimizin tüm uyarıları dikkate alınmayarak ihtiyaçları karşılama olanağından uzak özel bir hastane üzerinden yürütülmesi kararı alınmıştır.

Ülkemizde sağlık örgütlerimizin de etkisiyle oluşan kamuoyu baskısının sonucunda hükümet tarafından toplumsal yaşama yönelik alınan zamanında ve görece olarak radikal tedbirlerle salgının yayılma hızı yavaşlatılmış ve belirgin bir zaman kazanılmıştır. Ancak halkımızın ekonomik sıkıntılar yaşamak pahasına büyük bir uyumla kazandırdığı bu zamanı,  hükümet, sağlık sistemimizi gerek Covid 19 salgınına yönelik gereken acil düzenleme ve iyileştirme,  gerekse sürdürülecek diğer kamusal sağlık hizmetlerinin organizasyonu amacı ile kullanmayı başaramamıştır.  Hastanelerimizde gerekli düzeyde hazırlık yapılmamıştır.  Covid 19 enfeksiyonu nedeni ile başvuracak hastalara hizmet verecek sağlık personeline gereken kişisel koruyucu ekipmanlar yeterli düzeyde sağlanmamış ve personele gerekli eğitim verilmemiştir. Salgında hastaların ihtiyaç duyabileceği solunum destek cihazı sayısında ve yoğun bakım olanaklarında gereken iyileştirme ve alt yapı hazırlığı halen yapılmamıştır. Her hastanede yeterli sayıda izolasyon odası hazırlanmamış, tedavide kullanılacak ilaçlarla ilgili planlamada geç kalınmıştır.

Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın yetersiz, ağır ve dağınık organizasyonu tüm sağlık çalışanlarında endişeye yol açmaktadır. Gerekli iyileştirme ve doğru organizasyonun yapılmaması nedeni ile salgın boyunca gerek Covid 19 hastalığı gerekse diğer sebeplerle sağlık hizmetine ihtiyaç duyacak hastalarımızın gerekli hizmeti alamayarak, zarar görecekleri, hatta can kayıplarının yaşanabileceği endişesi taşımaktayız.

Hükümeti bir kez daha uyarıyor ve gerekli tedbirleri alıp, organizasyonu sağlayarak sağlık hizmetini ve yoğun bakım olanaklarını iyileştirmesini talep ediyoruz.

 

Sağlık örgütleri, Covid 19 salgınına yönelik halkın ekonomik sıkıntılar yaşamak pahasına büyük bir uyumla kazandırdığı zamanı,  Hükümetin, sağlık sistemini gerek Covid 19 salgınına yönelik gereken acil düzenleme ve iyileştirme,  gerekse sürdürülecek diğer kamusal sağlık hizmetlerinin organizasyonu amacı ile kullanmayı başaramadığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın yaptığı ortak basın açıklamasında, hastanelerde gerekli düzeyde hazırlık yapılmadığını vurguladı, Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle başvuracak hastalara hizmet verecek sağlık personeline gereken kişisel koruyucu ekipmanlar yeterli düzeyde sağlanmadığını, personele gerekli eğitim verilmediğine dikkat çekti.

Salgında hastaların ihtiyaç duyabileceği solunum destek cihazı sayısında ve yoğun bakım olanaklarında gereken iyileştirme ve alt yapı hazırlığının halen yapılmadığını belirtilen açıklamada, “Her hastanede yeterli sayıda izolasyon odası hazırlanmamış, tedavide kullanılacak ilaçlarla ilgili planlamada geç kalınmıştır” denildi.  

Sağlık örgütleri, Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın yetersiz, ağır ve dağınık organizasyonunun tüm sağlık çalışanlarında endişeye yol açmakta olduğunu vurguladı. Örgütler, gerekli iyileştirme ve doğru organizasyonun yapılmaması nedeni ile salgın boyunca gerek Covid 19 hastalığı gerekse diğer sebeplerle sağlık hizmetine ihtiyaç duyacak hastaların gerekli hizmeti alamayarak, zarar görecekleri, hatta can kayıplarının yaşanabileceği endişesi taşımakta olduklarını belirtti. Hükümeti bir kez daha uyaran Sağlık Örgütleri, Hükümetin gerekli tedbirleri alıp, organizasyonu sağlayarak sağlık hizmetini ve yoğun bakım olanaklarını iyileştirmesi talep etti.

 

 

 

///

 

Bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen COVID 19 Pandemisi ile ilgili olarak Ocak 2020’den beri halkımıza yönelik bilgilendirmelere, yetkililere yönelik ise gerekli organizasyon ve hazırlığın yapılması için uyarı ve iş birliği çalışmalarına aralıksız olarak devam etmekteyiz.

Bu kapsamda 13 Mart 2020 tarihinde Tabipler Birliği’nin çağrısı ile olağanüstü gündemle toplanan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası yönetim kurulu üyeleri basın toplantısı gerçekleştirmiştir. O tarihte dünya üzerinde 88 ülkeye yayılmış olan ve pandemi olarak değerlendirilen salgınla ilgili olarak ülkemizdeki tüm vakaların import olmasına rağmen,  bir vakanın yerel dolaşımı nedeniyle yerel yayılım riskinin önüne geçilmesine ilişkin ek önlemler alınması gerektiği de tarafımızdan duyurulmuştur.

Sağlık çalışanlarının yanı sıra ilgili tüm taraflarla hükümetin, koordinasyon içinde, gereken organizasyonu yapması ve bilimsel verilere dayalı önleyici tedbirleri zamanında ve yeterli şekilde alması koşuluyla salgının yönetiminde başarı sağlanabileceğini belirtmiştik. .

Bu basın açıklamasından sonra geçen iki haftalık sürede KKTC Sağlık Bakanlığı ve Hükümet ile Covid 19 salgın yönetimi konusunda arzuladığımız işbirliğini gerçekleştiremedik.

Covid 19 salgını önlemleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (BNDH)’nde rutin sağlık hizmetleri devam ettirilirken yanı sıra karantina servisi oluşturulmuştur. 28 Şubatta yaşanan yangında hastane bir miktar hasar almasına rağmen günler içerisinde tüm hasarlar giderilebilecekken üzerinde 1 ay geçmiş olmasına rağmen tamirat çalışmaları bitirilememiştir. Diğer yandan sağlık hizmetlerinin gerektiği şekilde yürütülebilmesi için tam donanımlı başka bir hastanenin halkın hizmetine sunulması konusunda da hükümet gereken iradeyi gösterememiştir.

Aradan geçen 1 aylık süreye karşın BNDH’ndeki yangın hasarı tam olarak giderilememiştir. Oysa ki Covid 19 vakalarının ülkemizde de görülmeye başlamış olmasını da göz önünde bulunduracak olursak hastanenin yatak ve yoğun bakım kapasitesinin eskisine göre daha da artırılması elzemdi.

Hal böyleyken 28 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından BNDH pandemi hastanesine dönüştürülmüştür. Oysaki ülkemizde mevcut diğer tüm kamu ve özel hastanelerin toplamından daha fazla kapasiteyle hizmet sürdüren BNDH pandemi hastanesi olarak düşünülecek son hastane olmalıydı. Buna rağmen hemodiyaliz ünitesi ve onkoloji servisi hariç,  Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yürütülmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin, örgütlerimizin tüm uyarıları dikkate alınmayarak ihtiyaçları karşılama olanağından uzak özel bir hastane üzerinden yürütülmesi kararı alınmıştır.

Ülkemizde sağlık örgütlerimizin de etkisiyle oluşan kamuoyu baskısının sonucunda hükümet tarafından toplumsal yaşama yönelik alınan zamanında ve görece olarak radikal tedbirlerle salgının yayılma hızı yavaşlatılmış ve belirgin bir zaman kazanılmıştır. Ancak halkımızın ekonomik sıkıntılar yaşamak pahasına büyük bir uyumla kazandırdığı bu zamanı,  hükümet, sağlık sistemimizi gerek Covid 19 salgınına yönelik gereken acil düzenleme ve iyileştirme,  gerekse sürdürülecek diğer kamusal sağlık hizmetlerinin organizasyonu amacı ile kullanmayı başaramamıştır.  Hastanelerimizde gerekli düzeyde hazırlık yapılmamıştır.  Covid 19 enfeksiyonu nedeni ile başvuracak hastalara hizmet verecek sağlık personeline gereken kişisel koruyucu ekipmanlar yeterli düzeyde sağlanmamış ve personele gerekli eğitim verilmemiştir. Salgında hastaların ihtiyaç duyabileceği solunum destek cihazı sayısında ve yoğun bakım olanaklarında gereken iyileştirme ve alt yapı hazırlığı halen yapılmamıştır. Her hastanede yeterli sayıda izolasyon odası hazırlanmamış, tedavide kullanılacak ilaçlarla ilgili planlamada geç kalınmıştır.

Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın yetersiz, ağır ve dağınık organizasyonu tüm sağlık çalışanlarında endişeye yol açmaktadır. Gerekli iyileştirme ve doğru organizasyonun yapılmaması nedeni ile salgın boyunca gerek Covid 19 hastalığı gerekse diğer sebeplerle sağlık hizmetine ihtiyaç duyacak hastalarımızın gerekli hizmeti alamayarak, zarar görecekleri, hatta can kayıplarının yaşanabileceği endişesi taşımaktayız.

Hükümeti bir kez daha uyarıyor ve gerekli tedbirleri alıp, organizasyonu sağlayarak sağlık hizmetini ve yoğun bakım olanaklarını iyileştirmesini talep ediyoruz.

Bu haber toplam 2460 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler