1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Yeni Yurttaşlık Yasa Tasarısı, ‘YASALLAŞMA’ yolunda
Yeni Yurttaşlık Yasa Tasarısı, ‘YASALLAŞMA’ yolunda

Yeni Yurttaşlık Yasa Tasarısı, ‘YASALLAŞMA’ yolunda

Meclis'e bugün sunulacak 'Yurttaşlık Yasası' ve ‘Yabancıların Çalışma İzinlerine ilişkin Yasa Tasarısı’na göre artık ülkeye 'Çalışma İzni' ile çalışmak amaçlı gelen yurttaşlık hakkı kazanmayacak

A+A-

‘ÇALIŞMA İZNİ’NE YURTTAŞLIK HAKKI OLMAYACAK!

 


YASA NE GETİRECEK?

• -Bakanlar Kurulu kararı ve bakanlık onayı ile gelişigüzel vatandaşlık dağıtımı engellendi.
• -Evlilikten kaynaklanan yurttaşlık için ‘EN AZ 3 YIL birlikte yaşama’ koşulu…
• -KKTC’de doğup ‘BURADA YAŞAYANLARA’ yurttaşlık,
• -7 yaşını doldurmadan ülkeye gelen yabancılara yurttaşlık hakkı…
• -Çalışma ve/veya iş kurma izinli yabancılara 6 YILIN sonunda BEYAZ KİMLİK! …
• -Beyaz Kimlikli’ye 9 YIL’dan sonra yurttaşlığa başvurma hakkı!
• -Daimi İkamet İzni veya Hicret İzni alanların yurttaşlığa alınmasına düzenleme…
• -YATIRIMCIYA belirli kriterler ve ‘Bakanlar Kurulu kararı ile’ yurttaşlık,
• -Bilim, teknik, siyaset ve kültür alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş kişilere Bakanlar Kurulu değil ‘Cumhuriyet Meclisi Kararı’ ile  YURTTAŞLIK…

Meltem SONAY

CTP-BG- DPUG Hükümeti Programı’nda yer alan, göreve gelindiğinden bu yana çalışılan ‘Yurttaşlık Yasa Tasarısı’ son şeklini aldı, Meclis Genel Kurulu’na gönderildi.

İçişleri Bakanlığı’nca yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalışan ve bu süre içersinde değişikliklere de uğrayan ‘Yurttaşlık Yasa Tasarısı’, gelişigüzel ‘yurttaşlık dağıtmanın’ önüne geçecek düzenlemeler içeriyor.

‘Yabancıların Çalışma İzinlerine ilişkin Yasa Tasarısı’ da Meclis’te

Yurttaşlık Yasa Tasarısı ile birlikte ‘Yabancıların Çalışma İzinlerine ilişkin Yasa Tasarısı’ da Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi.

Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte bundan sonra ülkeye çalışma amaçlı gelen kişiler, çalışma izni alıp çalışabilecekler ancak yurttaşlık hakkı kazanamayacaklar.

Hali hazırda çalışma izni ile ülkemizde bulunanlardan, kesintisiz olarak 6 yılını tamamlayanlar Daimi İkamet İzni alabilecekler, 15 yılı tamamlamaları halinde ise yurttaşlık için başvuru yapabilecekler.

Evlilikte  ‘EN AZ 3 YIL birlikte yaşama’ koşulu…

Yurttaşlık Yasa Tasarısı, KKTC Yurttaşı ile evlenen yabancıların ‘EN AZ 3 YIL’ birlikte yaşamaları halinde, KKTC yurttaşlığına alınmalarını öngörüyor.

Tasarının ilk halinde de bu şekilde öngörülen düzenleme, son şeklinde de bu haliyle yer aldı.

Mevcut Yurttaşlık Yasası’na göre, KKTC yurttaşı ile evlenen bir kadın veya erkek 1 yılda yurttaşlık hakkını kazanıyor.

KKTC’de doğup ‘BURADA YAŞAYANLARA’ yurttaşlık

Tasarı’ya göre, KKTC’nde doğan kişilerin belirli koşullara haiz olmaları halinde KKTC yurttaşlığına alınmaları öngörülüyor.

Burada doğan ve eğitimini burada tamamlayıp, 18 yaşını doldurmuş olanlar yurttaşlığa başvurabilecekler.

Bu koşullardan en önemlisi KKTC’nde yaşamak... Sırf KKTC’de doğmak yurttaşlık hakkı kazandırmayacak, KKTC’de yaşama şartı da aranacak. Tasarı ayrıca eş ve reşit olmamış çocuklarının da başvurmaları halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına alınacakları düzenleniyor.

Tasarı’nın ilk halinde bu düzenleme ‘KKTC’de doğup, reşit olana kadar burada yaşayan yurttaş olabilecek’ şeklinde düzenlenmişti.

7 yaşını doldurmadan ülkeye gelen yabancılara yurttaşlık…

Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın son şeklinde, KKTC’ye 7(yedi) yaşını doldurmadan önce gelen yabancı kişilerin belirli koşullara haiz olmaları halinde yurttaşlığına alınmaları da öngörüyor. Tasarı ayrıca bu kapsama giren kişilerin eş ve reşit olmamış çocuklarının da başvurmaları halinde yurttaşlığa alınmalarını düzenliyor. Ülkeye küçük yaşta gelen ve eğitimini burada tamamlayıp, 18 yaşını doldurmuş olanlar önce daimi ikamet izni alacak ve daimi ikamet izni ile 10 yıl ülkemizde yaşadıktan sonra yurttaşlığa başvurabilecekler.

6 YILın sonunda BEYAZ KİMLİK…  9 YIL’dan sonra yurttaşlığa başvurma hakkı!

Tasarı, ‘Çalışma ve/veya iş kurma izinli yabancıların ALTI YILIN SONUNDA Daimi İkamet İzni (Beyaz Kimlik Kartı) almalarını ve Beyaz Kimlik Kartı ile dokuz yıl ikamet ettikten sonra yurttaşlığa başvurmaları ve yurttaşlığa alınmaları düzenliyor.
Ayrıca, bu kapsamdaki kişilerin eş ve reşit olmamış çocuklarının da başvurmaları yurttaşlığına alınacakları düzenlendi.
Tasarı’nın ilk halinde, Beyaz kimlik verilebilmesi için aranan koşul 5 yıl çalışma veya iş kurma izni olarak öngörülmüştü.

Daimi İkamet İzni veya Hicret İzni alanların yurttaşlığa alınması…

Tasarıyla, yasa yürürlüğe girmeden önce Daimi İkamet İzni veya Hicret İzni alanların yurttaşlığa alınması da düzenlendi.
Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın ilgili maddesine göre, yasa yürürlüğe girmeden önce ‘Daimi İkamet İzni veya Hicret İzni’ aldıktan sonra, bu izinlere dayanarak Beyaz Kimlik Kartı alan çok az sayıda yabancının belirli koşullar altında yurttaşlığa alınmaları düzenlendi.

Tasarı, ayrıca bu kapsamdaki kişilerin eş ve reşit olmamış çocuklarının da başvurmaları halinde yurttaşlığa alınacaklarını içeren düzenlemeler de barındırıyor.


YATIRIMCIYA ‘BAKANLAR KURULU KARARI İLE’ YURTTAŞLIK

3 milyon Euro yatırım veya en az 100 bin Euro bağış yapana Bakanlar Kurulu tarafından yurttaşlık…

Tasarı yasallaşırsa, KKTC’ye 3 MİLYON EURO miktarında yatırım yapan ve sağlık/ eğitim alanında EN AZ 100 BİN EURO değerinde bağış yapan veya burada faaliyette bulunan bir şirketin belirli miktarda hisselerini satın alan ve üç yıl boyunca EN AZ 10 KKTC VATANDAŞINI İSTİHDAM EDEN yabancı uyruklular Bakanlar Kurulu Kararı ile yurttaşlığa alınabilecekler.
Düzenlemeye göre, bu kişilerin eş ve reşit olmamış çocukları da başvurmaları halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına alınabilecekler.

Tasarı’nın ilk halinde bu düzenleme, ‘Kuzey Kıbrıs’ta en az 3 milyon EURO değerinde yatırım yapan veya 3 milyon EURO değerinde bir işletmeyi satın alan ve eğitim veya sağlık alanlarından ilgili bakanlıkların görüşü ve onayı alınarak, en az 100 bin EURO değerinde bir yatırım başlayan yabancılarla, en az 1 milyon EURO değerinde bir işletmeyi satın alan ve 3 yıl boyunca yılda 100 bin EURO vergi veren yabancılar Bakanlar Kurulu Kararı ile yurttaşlığa alınabilecek’ şeklinde öngörülmüştü.

Bakanlar Kurulu değil ‘Cumhuriyet Meclisi Kararı’

Yeni Yurttaşlık Yasa Tasarısı, KKTC’de bilim, teknik, siyaset ve kültür alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş kişilerin Meclis Kararı ile yurttaşlığa alınmalarını düzenliyor.

Tasarı ayrıca, “1974 Barış Harekâtı Gazileri” veya “Harekâtta şehit düşenlerin” yakınlarının da ‘meclis kararıyla yurttaşlığına alınmalarını öngören bir düzenleme içeriyor.

Geçici maddeler…

Yasa geçmeden başvuranlar eski yasaya göre…

Yeni Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın Geçici 1’inci maddesi ile bu Yasa yürürlüğe girmeden önce KKTC yurttaşı ile evli olması nedeniyle yurttaşlığa alınmak için başvuranlara, Yasa’da öngörülen birlikte yaşam sürelerinin uygulanmayıp, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nda öngörülen bir yıllık sürenin uygulanacağı ve diğer koşullar açısından ise bu Yasa kurallarının uygulanacağını düzenleniyor…

Bakanlık Kararı ile veya Bakanlar Kurulu Kararı ile yurttaşlık başvuru yapanlara YENİ YASA!..

Tasarı’nın Geçici 2’nci maddesi ile bu Yasa yürürlüğe girmeden önce Bakanlık Kararı ile veya Bakanlar Kurulu Kararı ile KKTC yurttaşlığına alınmak için başvuranlara, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın uygulanmayıp, bu Yasa’nın uygulanacağı düzenliyor.

Tasarı’nın Geçici 3’üncü maddesi ile ise, bu Yasa yürürlüğe girmeden önce Bakanlık Kararı ile veya Bakanlar Kurulu Kararı ile KKTC yurttaşlığına alınıp, işlemleri tamamlanan ve Yurttaşlığa Kabul Belgesi alan kişilerin eşleri ve reşit olmamış çocuklarının başvurmaları halinde yurttaşlığa alınacakları düzenlendi.

Yeni Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın Geçici 4’üncü maddesi ile Bakanlık Kararı ile veya Bakanlar Kurulu Kararı ile KKTC yurttaşlığına alınıp işlemleri tamamlanan ve yurttaşlığa alınan kişilerin yurttaşlığa alınma tarihinde reşit olmayan çocukları ihmal sonucu yurttaşlığa alınmamış ve bugün reşit olmaları nedeniyle yurttaşlığa alınamıyorlarsa belirli koşullar altında ve bu Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 1(bir) yıl içinde başvurmaları halinde yurttaşlığa alınacakları düzenlendi. Ayrıca bu kişilerin eş ve reşit olmamış çocuklarının da başvurmaları halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına alınacaklarına ilişkin düzenlemelere de yer verildi.

1 yıl içinde başvuru kabulü…

Tasarı’nın Geçici 5’inci maddesi ile KKTC’de doğan ve halen yaşamakta olan kişilerin, Yasa yürürlüğe girmeden önce reşit olmaları halinde, bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1(bir) yıl içinde başvurmaları halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına alınacakları düzenlenmiştir. Ayrıca eş ve reşit olmamış çocuklarının da başvurmaları halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına alınacakları düzenlendi.

Tasarının Geçici 6’ncı maddesi ile ise, Yasa yürürlüğe girmeden önce KKTC’ye belirli miktarda yatırım yapan veya KKTC’de faaliyette bulunan bir şirketin hisselerini satın alan kişilerin, bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, 1(bir) yıl içinde başvurmaları halinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına alınacakları düzenlendi. Ayrıca eş ve reşit olmamış çocuklarının da başvurmaları halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına alınacaklarına ilişkin düzenlemelere de yer verildi.

Bu haber toplam 41309 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler