1. HABERLER

  2. DERGİLER

  3. YAŞASIN ANTI-KAPITALIST FEMINIST DAYANIŞMA!!!
YAŞASIN ANTI-KAPITALIST FEMINIST DAYANIŞMA!!!

YAŞASIN ANTI-KAPITALIST FEMINIST DAYANIŞMA!!!

YAŞASIN ANTI-KAPITALIST FEMINIST DAYANIŞMA!!!

A+A-

Feminist Atölye
info@feministatolye.org

 

Feminist Atölye Olarak Bu Yıl da 1 Mayıs’ta Sokaktaydık!

Bu yıl da Feminist Atölye olarak sesimizle, pankartlarımızla 1 Mayıs’ta yine sokaklardaydık. Saat 17.00'da emekten yana olan eşitlik, özgürlük, adalet ve Federal Kıbrıs için Kuğulu Park’ta buluştuk.  Ortak etkinliğin yapılacağı alana kortej eşliğinde vardık. Ledra Palas karşısında gerçekleşen bu yılki ortak 1 Mayıs kutlaması, Kıbrıs’ın emekçilerinin birlik ve direniş mesajını Kıbrıs’ın bir ucundan diğer ucuna güçlü bir şekilde gönderdi.
      1 Mayıs; patriyarkaya, kapitalizme, neo-liberal politikalara karşı; sömürüye ve ezilmeye isyan günüdür! Evdeki görünmeyen emeği görünür kılmak, cinsiyet ve cinsel yöneliminden dolayı aşağılanan-hor görülen ikincil sınıf vatandaş/işçi olanların sesini duyurmak, emeğin kapitalizme hizmet eden kar meselesi olmadığını vurgulamak, ardı ardına yaşanan iş kazalarına, işçi ölümlerine dur demek için 1 Mayıs’ta alanlar bizimdi.
Ev dışında ücretli çalıştığımız zamanların sömürülmesi ile daha düşük ücretli, sendikasız, sigortasız, iş tanımı olmaksızın, güvencesiz işlerde, esnek çalışma saatlerinde, kayıt dışı çalıştırılmamız veya cinsiyetçi iş bölümüne maruz kalmamız patriyarkal - kapitalist sistemin getirisidir. Tam da bu sebeplerle 1 Mayıs patriyarkal - kapitalist sisteme karşı aynı zamanda kadın emeğini görünür kılma günüdür.

-Neo-liberal politikaların alabandası altında sömürülen emeğe,
-Kadınların görünmeyen emeğine,
-Ataerkiye ve erkek şiddetine,
-LGBTI bireylerin emek sahasında görünmez olmaya zorlanmasına,
-Sendikalar, Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Örgütlerinde erkek egemenliğine, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete,
-Militarizme ve “Ana vatan-yavru vatan”  hamasetine,
-Her türlü tahakküme karşı
taleplerimizi haykırmak, mücadele içinde kadınların varlığını ısrarla görmek istemeyenlere sesimizi duyurmak için 1 Mayıs’ta evde bulaşıklar yıkamayıp, temizlik yapmayıp, restoranlarda servisleri, marketlerde kasaları, ofislerde bilgisayarları, fabrikalarda tüm makineleri durdurarak isyanımızı sokaklara taşıdık.

Yaşasın Anti-kapitalist Feminist Dayanışma!!!

Bu haber toplam 682 defa okunmuştur
Gaile 316. Sayısı

Gaile 316. Sayısı

Önceki ve Sonraki Haberler