1. YAZARLAR

  2. Eralp Adanır

  3. Yahudi Muhacirler-48
Eralp Adanır

Eralp Adanır

Yazarın Tüm Yazıları >

Yahudi Muhacirler-48

A+A-

 

eralp-006.jpg

İngiltere Filistin'deki askeri gücünü yavaş yavaş azaltmaya başladıkça, bundan doğacak otorite boşluğunun neler getireceği elbette merakla beklenmekteydi. Şiddetin daha çok artması, başıbozukluk, toplumlar arasında kaos gibi varsayımları dile getirmek mümkündü. Ama tüm bunların yanında, denizden gelecek ve bu otorite boşluğundan yararlanacak "kaçak" Yahudi Mültecilerin de olacağı pek akla gelmemiştir sanırım...

"06 Aralık 1947-Hür Söz-s:1
Yahudilerin İddiası

Kudüs: Yahudi Müdafaa Ordusu Haganah'ın iddiasına göre "Muhasara Yarıcı" adını taşıyan bir Yahudi gemisi geceleyin muhasarayı yararak Filistin sahiline yaklaşmış ve 300 kadar vizasız yolcuyu sahile indirerek etraf ağarmadan sıvışıp kaçmıya muvaffak olmuştur."

Haganah'ın bu iddiasının gerçekliği, basına düşmemesiyle birlikte gerçeklik payı varsa, ancak o yılların askeri tutanaklarında yer almıştır diye düşünüyorum. Diğer taraftan beklentilerden biri olan; Filistin'deki şiddet olaylarının artmasının, bir müddet için de olsa, sakinleştiği görülmekte. Elbette bunda, Filistin topraklarında konuşlandırılmış 80 binlik bir Haganah ordusunun rolü büyük. Konuyla ilgili iki gazete haberini paylaşalım... 

"06 Aralık 1947-Hür Söz-s:1
Filistin'de Çarpışmalar Azaldı

Filistin'de durum genel olarak sakindir. Diğer Arap memleketlerinde galeyan devam etmektedir. İskenderiye, Kahire ve Bağdat'ta Araplar Avrupalılara ait binalara hücumlarda bulunmuşlardır. Filistin'de 80 bin kuvveti olan Haganah'a Arapların herhangi bir taaruzuna karşı Yahudileri müdafaa etmesi için emirler gitmiştir. Üç günden beri devam eden çarpışmalarda 20 Yahudi ve 15 Arabın öldüğü bildirilmektedir. Yahudiler Kudüs'ü ön müdafaa bölgesine ayırmışlardır."

"07 Aralık 1947-Hür Söz-s:1
Filistin Ne Alemde
Her İki Taraf Da Ordu Hazırlıyor

Londra: Arap Davası ile sempatisi harpte hizmet görmüş yüzlerce sabık er ve subay, Arapların yanıbaşında harp etmek için gönüllü olarak, müracaat etmektedirler. Harp zamanında pilot, deniz subayı ve kumandan olan yüzlerce İngiliz Arabistan elçiliklerine bu hususu bildiren dilekçeler göndermişlerdir. Bir Mısır Elçilik sözcüsünün söylediğine göre bu müracaatlar Kahire'ye havale edilmiştir. Times gazetesi bir makale neşrederek, Arap ve Yahudilerin kuvvetleri arasında bir makale neşrederek, Arap ve Yahudilerin kuvvetleri arasında bir mukayese yapmıştır. Bu makaleye göre Yahudilerin Haganah teşkilâtı altında 80 bin iyi talim görmüş askeri vardır. Irgun Zvai Leumi teşkilâtının kuvveti ise 5000 kadardır. Bunlara sayıları 800 bin arasında değişen tedhişçiler de ilâve edilmelidir. Yahudi kuvvetleri hafif silahlarla mücehhezdir. Daha ağır silâhlar temini memleket dışındaki mücehhezdir. Daha ağır silahlar temini memleket dışındaki taraftarlarının göstereceği gayrete bağlıdır."

Ve deyimi yerindeyse Kıbrıs'ta da hayat devam ediyor. Yahudi Muhacirler konumuzla sürdürdüğümüz yazımızın bir diğer yan kolu olan ve Kıbrıs'a, özellikle Yahudi Muhacirler'e kamp yapmaları için getirilen Alman Esirleri'nin futbol etkinlikleri de sürüyor. Bu kez rakipleri, spor tarihimizde bir mihenk taşı olan Çetinkaya...

"07 Aralık 1947-Hür Söz-s:2

.....

Futbol

Bugün öğleden sonra 2.30'da Hısaraltı'nda Çetinkaya futbol takımı ile Alman esirlerinin birinci takımı bir maç yapacaktır.
Bundan maada gene bugün Lefkoşa stadyumunda Türk Spor Kulübü ile Ayma karşılaşacaktır."

Filistin topraklarında ve özellikle Tel-Aviv ile Yafa arasındaki bölgede çatışmaların en yoğun yeri olarak bahsediliyor basında. Hatta bazı iddialara göre, bir yandan İngiliz ordusuna karşı tedhiş hareketlerini sürdüren Haganah örgütünün, Araplar söz konusu olduğunda, birlikte Araplara karşı saldırı düzenledikleri belirtiliyor. Ve Arapların da bu konuda daha güçlü bir ordu oluşturmak adına "cihad" çağrısı yaptığı da, basına düşen haberlerden biri...

"11 Aralık 1947-Hür Söz-s:1
Filistinde Ölenlerin Sayısı Yüzü Geçti
"Görür Görmez Ateş" Emri Verildi

Kudüs: Son zamanlarda Arap-Yahudi çarpışmalarının can alan noktası Tel-Aviv'le Yafa arasındaki bölgedir. Bu bölgede güneşin batışından doğuş zamanına kadar sıkı yönetim konduğundan askerlere "görür görmez ateş ediniz" emri verilmiştir.

YAHUDİLERİN İDDİASI

Yahudi teşkilâtı olan Haganah'ın iddiasına göre zırhlı İngiliz polis kuvvetleri Haganah ile teşrikimesai ederek Arap hücumlarını püskürtmüştür.

Diğer taraftan gene bir Yahudi Teşkilâtı olan Irgun Zvai Leumi Yahudi matbuatına bir beyanat vererek Haganah komandolarının bu teşkilâta kendileri ile birlikte Filistin Yahudilerini müdafaa etmeleri için fırsat vermelerini istemiştir.

POLİS VURUYOR

Resmi olmıyan bir habere göre polis ve bir mektep kızı da dahil üç kişi zırhlı otomobillerdeki polislerin ateş etmesi üzerine ölmüştür. Bu ateşe sebep Yahudilerin zırhlı polis otomobiline bir Molotof kokteyli bombası atmış olmasıdır.

MUKADDES CİHAD

Kudüs: Yahudi Irgun Teşkilatına mensup silâhlı şahısların bir Arap köyüne hücum ettikleri bildiriliyor. Gizli Arap radyosu yaptığı neşriyatta bütün Arapları Suriye'de toplanmakta olan kurtarıcı kuvvetlerle birleşmeğe davet etmiştir. Kudüs dahilinde dağıtılan Arapça bir broşürde mukaddes harbin yakında başlıyacağı yazılıdır. Haganah isimli Yahudi teşkilatı Kudüs'teki Arap evlerine el bombaları ile hücum etmişlerdir. Yapılan silâhlı çarpışmada 3 Arap ölmüştür.

Tel-Aviv- Kudüs yolunda yapılan bir çarpışmada bir Yahudi kadını ölmüş ve 3 Yahudi yaralanmıştır." 

 

 

 

Bu yazı toplam 580 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar