1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Vakıflar ve Net Holding mahkemelik
Vakıflar ve Net Holding mahkemelik

Vakıflar ve Net Holding mahkemelik

Sayıştay tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz hafta yayınlanan raporda kira bedelinde indirim yapılmaması gerektiğini savunarak, Net Holding’in imzalanan sözleşemeye sadık kalmadığını belirtti

A+A-

 

Vakıflar İdaresi tarafından 2007 yılında imzalanan protokolle Net Holding’e devredilen Mare Monte Otel yeniden gündeme geldi.  Yapılan sözleşmenin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen ilgili şirketin alana yatırım yapmadığı, hatta Vakıflar’a kira ödemediği ortaya çıktı.

1484 yatak kapasiteli turistik tesis yapılması öngörülen sözleşme, “bölgedeki bazı alanların sit alanı ilan edilmesi” üzerine, yatırım ilerleyemedi, konu yargıya taşındı

 

 

SAYIŞTAY'IN 'MARA MONTE' RAPORU'NDA ÖNE ÇIKANLAR :


• Net Ltd’nin Vakıflar İdaresi’ne ödediği 1.500.000 Stg peşinat bedeli iade edilmez
• Net Ltd’in 1 Eylül 2012 -31 Ağustos 2013 dönemine ait kira bedeli olan 100.666,7 Stg, 1 Eylül 2013 - 31 Ağustos 2014 dönemi kira bedeli 720.000 Stg ve 1 Eylül 2014 - 31 Ocak 2015 dönemi kira bedeli olan 303.143,25 Stg olmak üzere toplam 1.123.809,95 Stg kira bedeli ödenmedi
• Sözleşmenin ilgili maddesine göre kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde
• Vakıflar Örgütü sözleşmeyi feshetme ve kiralanan emlakın tahliyesini talep etme
hakkına sahiptir
• Net Holding, 1484 yatak kapasiteli turistik tesis inşasını gerçekleştirmeyi kabul etti ancak 2008, 2010 ve 2011 yıllarında Şehir Planlama Dairesi’ne sunduğu genel vaziyet planlarında yatak kapasitelerini sırasıyla 1.030, 1.215 ve 1.011 olarak belirtti, sözleşmeye sadık kalmadı
• 1484 veya çok daha fazla sayıda yatak kapasiteli turizm yatırımının inşaat yapılabilecek alana yapılabilmesi mümkündür
• Vakıflar İdaresi’nin elde edeceği toplam gelir 18.830.000 Stg
• Sözleşme konusu arazinin bir kısmı, 20 Aralık 1976 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararı
ile onaylanan Eski Eserler ve Anıtlar listesinde yer alan Lambousa kalıntıları içerisinde yer
almaktadır. Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 2005 yılında alınan
karar ile Lambousa kalıntıları arkeolojik sit alanı ilan edilmiş ve derecelendirme yapılmıştır.
Anılan karar yine aynı yılda ikinci kez onaylanmıştır
• Net Ltd, Vakıflar İdaresi’ne 26 Mart 2012 tarihli yazısında, yatırımın yapılacağı
alanda elektrik hattı çekmek için yapılan kazıda kırık seramik parçalarına rastladığını ve bu
durumun 2 Şubat 2012 tarihli yazı ile Anıtlar Yüksek Kurulu’na bildirdi

Ayşe GÜLER

Vakıflar İdaresi'ne ait Alsancak’taki Mare Monte Otel yeniden tartışma konusu oldu.
Monte Otel ve çevre arazilerinin turistik tesis yatırımı maksatlı kiralanmasına ilişkin Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi ile Net Turistik Hizmetler Ltd. arasında imzalanan sözleşmede değişiklik yapılması talebi ile ilgili denetim raporu sonuçları yayınlandı, gözler yeniden otele çevrildi.
Kıdemli Denetçi Tülay Eren tarafından hazırlanan ve 12 Şubat 2015’te yayınlanan raporda, Net Holding’in sözleşme gereği Vakıflar İdaresi’ne ödemesi gereken 1.123.809,95 Stg kira bedelini yatırmadığına bulgu yapıldı.
Öte yandan raporda, Net Holding’in inşaat yapacağı alanın bir kısmının ‘sit alanı’ çıkması nedeniyle Vakıflar İdaresi’ne ödeyeceği kira bedelinin düşürülmesi yönündeki talebinin gerçekleşmenin mümkün olmadığına vurgu yapıldı.
Bununla birlikte ilgili şirketin sözleşmede 1484 yatak kapasiteli turistik tesis inşasını gerçekleştirmeyi kabul etmesine rağmen, 2008, 2010 ve 2011 yıllarında Şehir Planlama Dairesine sunduğu genel vaziyet planlarında yatak kapasitelerini sırasıyla 1.030, 1.215 ve 1.011 olarak belirttiği ve sözleşmeye
sadık kalmadığına dikkat çekildi.

Vakıflar ve Net Holding mahkemelik
2007 yılında her iki kurum arasında imzalanan sözleşmenin ardından yaşanan pürüzler, konunun mahkemeye taşınmasına neden oldu.
Net Holding, turistik tesis inşaatının yapılacağı bölgenin bir kısmının sit alanı çıkması ve buna bağlı olarak Vakıflar’a ödeyeceği kira bedelinde düşüş talebine net yanıt alamaması nedeniyle yargıya başvurdu.

Yargının vereceği karar bekleniyor
Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Net Holding’in açtığı davayı geri çekmesi gerektiğini ifade ederek, sözleşmenin devam etmesi gerektiğini savundu.
Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Reha Arar ise Vakıflar İdaresi’ni mahkemeye verdiklerini, şu anda yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.
Arar, otel inşaatının yapılacağı bölgenin bir kısmının sit alanı çıkması nedeniyle Vakıflar’a ödenen kira bedelinin düşürülmesi talebinde bulunduklarını, bu konuda Vakıflar İdaresi’nin Sayıştay’a başvurduğunu ve yaklaşık 1 yıldır bu konuda cevap beklediklerini söyledi.

“Peşinat iade edilemez”
Öte yandan 21 Ağustos 2007 tarihli sözleşmenin 3. maddesine göre Net Ltd’nin Vakıflar Örgütüne ödediği 1.500.000 Stg peşinat bedelinin sözleşmenin fesh edilmesi de dahil olmak üzere
herhangi bir şekilde tarafına iade edilmeyeceği, bu bedelin Vakıflar Örgütü’nün geliri
olduğunu kabul ettiği raporda yer buldu.

“1.123.809,95 Stg kira bedeli ödenmedi”
Rapordaki bulgulara göre; Net Ltd’in 1 Eylül 2012 -31 Ağustos 2013 dönemine ait kira bedeli olan 100.666,7 Stg, 1 Eylül 2013 - 31 Ağustos 2014 dönemi kira bedeli 720.000 Stg ve 1 Eylül 2014 - 31 Ocak 2015 dönemi kira bedeli olan 303.143,25 Stg olmak üzere toplam 1.123.809,95 Stg kira bedelini ödemediği kaydedildi.
Bu miktarın sözleşmenin 6. maddesine göre tahsil edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

“Kira bedeli zamanında ödenmezse sözleşme fesh edilebilir”
Sözleşmenin maddesine göre kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde Vakıflar Örgütü’nün sözleşmeyi feshetme ve kiralanan emlakın tahliyesini talep etme hakkına sahip olduğu belirtildi.

“Sözleşmeye sadık kalınmadı”
Öte yandan sözleşmenin 7. maddesine göre Net Ltd. toplamda 1484 yatak kapasiteli olan 800 yataklı 5 yıldızlı otel, 684 yataklı bungalov, golf tesisleri, teleferik tesisleri, alışveriş merkezi, su parkı fonksiyonlarını içeren yeni bir turistik tesis inşasını gerçekleştirmeyi kabul etmesine rağmen, 2008, 2010 ve 2011 yıllarında Şehir Planlama Dairesine sunduğu genel vaziyet planlarında yatak kapasitelerini sırasıyla 1.030, 1.215 ve 1.011 olarak belirttiği ve sözleşmeye sadık kalmadığına dikkat çekildi.

“Net Holding 2008-2012 zarar beyan etti”
Bununla birlikte Net Holding A.Ş.'nin faaliyet gösteren bağlı firmalarının işletmesini yaptıkları otellerin 2008 ile 2012 döneminde zarar beyan etmeleri ve ilerleyen yıllarda da zarar beyan edebilecekleri dikkate alındığı belirtildi.
Raporda ayrıca sözleşmede % 1 olarak belirlenen kar payı oranının, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun 20 Mayıs 2014 tarihli kararı ile ilk 5 yıl % 2.5, 5 yıldan sonra % 3'e yükseltilmesi Vakıflar İdaresi’nin gelirlerini artırıcı bir düzenleme olarak görülmediğine bulgu yapıldı.


“Vakıflar İdaresi’nin elde edeceği toplam gelir 18.830.000 Stg”
Sözleşmeye göre Vakıflar İdaresi’nin elde edeceği kira bedelinin yapılan hesaplamalara göre yaklaşık olarak 47.824.686 Stg olduğu raporda yer buldu. Otelin yapılacağı arazinin Taşınmaz Hazine Malları Kira ve Değer Takdir Komisyonu tarafından arazinin bir bölümünün sit alanı olması nedeniyle 100.000 Stg olarak belirlenen dönüm başı rayiç değeri ile arazinin üzerindebulunan binaların toplam rayiç bedeli dikkate alındığında toplam kira bedelinin 68.561.535 Stg olacağının hesaplandığına değinildi.
Bununla birlikte Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun 20 Mayıs 2014 tarihli kira bedelleri dikkate alındığında ise Vakıflar İdaresi’nin elde edeceği toplam kira bedelinin 18.830.000 Stg olacağının görüldüğü ifade edildi.

“1484 yatak kapasiteli yatırım inşa edilebilir”
Raporda, Tapu ve Kadastro Dairesi, Eski Eserler Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ile Turizm Planlama Dairesi’nin ortak çalışmaları sonucunda, sözleşmede öngörülen 1484 veya çok daha fazla sayıda yatak kapasiteli turizm yatırımının inşaat yapılabilecek alana yapılabilmesinin mümkün olduğu sonucunun ortaya çıktığı ifade edildi.

“Kira bedeli düşürülemez”
Bununla birlikte mevcut sözleşmeye göre Vakıflar Örgütünün elde edeceği kira bedelinin yaklaşık 47.824.686 Stg olması, Taşınmaz Hazine Malları Kira ve Değer Takdir Komisyonu tarafından belirlenen rayiç bedel dikkati alınarak kira bedelinin 68.561.535.Stg olarak hesaplanması nedenleriyle düzenlenmek istenen protokol ile mevcut sözleşmede belirlenen kira bedelinden yaklaşık 30.000.000 Stg indirim yapılarak kira bedelinin 18.830.000 Stg'e düşürülmesi mümkün görülmediğine dikkat çekildi.
Bu bağlamda Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun 20 Mayıs 2014 tarihli kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varıldığı açıklandı.


--------------------------------------------------------------------


Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter: “Sayıştay kira bedelinin düşürülmemesi gerektiği yönünde karar verdi”

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Net Holding ve Vakıflar İdaresi arasında sözleşmenin ardından inşaat yapımında aksaklıklar yaşandığını belirtti.
Benter, söz konusu durum nedeniyle şirket yetkililerinin yatırım yapılacak bölge içerisinde ‘sit alanı’ olarak çıkan bölge oranında kira bedelinin düşürülmesi yönünde talepte bulunduklarını belirterek, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun da bu talep üzerine Sayıştay’a başvurduklarını aktardı.
Sayıştay Başkanlığı’nın bu konuda ciddi bir araştırma yaptığını dile getiren Benter sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayıştay, Şehircilik Dairesi ve birçok daire ile görüştü, fikir aldı. Arsanın değeri ve rayiç değeri incelendi”
Benter, Sayıştay Raporu’na göre sözleşmedeki kira bedelinin düşürülmemesi gerektiği yönünde karar verildiğini dile getirdi.

“Net Holding, açtığı davayı geri çekmelidir”
Net Holding’in ise Sayıştay raporunun sonucunu beklemeden, konuyu mahkemeye taşıdığını belirten Benter, şu anda mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi.
Benter, davanın geri çekilerek, sözleşmenin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, bölgedeki sit alanı dışında kalan yere 1484 yatak kapasiteli otel inşaatının yapılabileceğini dile getirdi.  

------------------------------------------------------------------------


Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Reha Arar: “Yargı süreci devam ediyor, sonucu bekleyeceğiz”

Öte yandan Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Reha Arar ise Vakıflar İdaresi’ni mahkemeye verdiklerini, şu anda yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.
Arar, yargıdan çıkacak sonucun beklendiğini dile getirerek, ülkenin yatırıma ihtiyaç olduğunu, bürokrasi ile yatırımcının önünün kesilmemesini, turizmi ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.
Sözleşmenin ardından yaşanan aksilikler nedeniyle şirketin ciddi zarara uğradığını vurgulayan Arar, yaşanan süreci anlattı.
Arar, Vakıflar İdaresi ile imzaladıkları sözleşme veya şartnamede inşaatın yapılacağı bölge içerisinde tarihi eser alanının bulunduğuna dair hiçbir maddenin olmadığını söyledi.
Şirketin bu durumu bilmeden ihaleyi aldığını dile getiren Arar, “aslında en önemli nokta budur. Biz yatırımın yapılacağı bölgede tarihi eser alanı olduğunu bilmiyorduk. Dürüst idare şartnamesine bunu koyulması gerekiyordu. Tarihi eser alanlarının belirlenerek, projenin bu duruma göre hazırlanması gerekliydi” dedi.
Arar,  yatırım yapılacağı yerde tarihi eser alanın bulunduğunu ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından inşaat yasağı konduğunu Resmi Gazete’den öğrendiklerini anlattı.

“1 yıldır Sayıştay raporunu bekliyoruz”
Projenin 350 dönüme yönelik hazırlandığını ve Vakıflar İdaresi’nden de ‘uygundur’ yazısı alındığını söyleyen Arar, Anıtlar Yüksek Kurulu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda projenin 100 dönümlük araziye yapılabileceğinin söylendiğini dile getirdi.
Arar, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 350 dönüme yatırım yapacakmış gibi kira bedeli ödediklerini ancak bir süre sonra bu duruma itiraz ederek, kira bedellerinin düşürülmesini talep ettiklerini belirtti.
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun söz konusu talebi Sayıştay’a sormak istediğini aktardığını dile getirerek, 1 yılı aşkın Sayıştay’ın görüşünü beklediğini söyledi.

Bu haber toplam 2400 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler