1. HABERLER

 2. ÖZEL HABER

 3. "Üretim, tasarruf ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele"
"Üretim, tasarruf ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele"

"Üretim, tasarruf ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele"

Limanlarda kamu-özel işbirliği, okul öncesi eğitimde tam gün eğitim,  üniversitelere stratejik plan, ek mesaiye harcamalarına kısıtlama ve vardiya sistem, turizmde yerli ürün dönemi, kayıt dışıyla mücadele öne çıkan başlıklar…

A+A-

MADDE PROTOKOL TASLAĞI…

 • Ekim 2016 tarihinde imzalanan Enerji İşbirliği Anlaşması çerçevesinde kablo projesi uygulama antlaşması imzalanacak.
 • Kıb-Tek’de Yönetim Kurulu profesyonelleşerek, maaşlara ilaveten verilen özlük hakları gözden geçirilerek maliyetlerin azaltılacağı, kurumun fonksiyonlarına göre ayrıştırılacak.
 • Limanlarda kamu-özel işbirliği çerçevesinde ihaleye çıkılacak.
 • Denizcilik İşleri Dairesi Yasası çıkartılacak, eş zamanlı olarak Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi fesh edilecek.
 • 2019-2020 öğretim yılında; Okul Öncesi Eğitimde tam gün uygulamasına başlanacak, öğretmenlerin haftalık ders saati yükümlülükleri artırılacak.
 • Üniversitelerin Stratejik Plan yapma zorunluluğu için yasal zemin hazırlanacak.
 • Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin TL cinsinden olması için çalışma grubu oluşturulacak.
 • Kıb-Tek’de Yönetim Kurulu profesyonelleşerek, maaşlara ilaveten verilen özlük hakları gözden geçirilerek maliyetlerin azaltılacağı, kurumun fonksiyonlarına göre ayrıştırılacağı da protokol taslağında yer alıyor.
 • Sanayi sektörüne yönelik, Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin TL cinsinden olması için çalışma grubu oluşturulacak. Hazırlanacak rapor doğrultusunda TC-KKTC ticari işbirliği anlaşması güncellenmesi hedefleniyor.

 

Ayşe GÜLER

‘Sosyal- ekonomik kalkınma’ hedefi ile çalışmaları yürütülen Türkiye ile KKTC arasında imzalanacak 2019-2021 mali yılı protokolünde son aşamaya gelinirken, detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Başbakan Tufan Erhürman ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında ‘çerçevesi’ çizilen mali protokol ile ilgili heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasıyla ‘taslak’ da oluşturuldu.

Basında da yer alan taslak çalışma Maliye Bakanlığı kaynaklarından doğrulanırken,  resmi açıklama alınamadı.

Taslak çalışmanın hayata geçmesi halinde; her sektör ile ilgili önemli adımların atılması da gündeme gelecek.

Buna göre; kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye devam edilmesi, ek mesai harcamalarının azaltılmasıyla ilgili vardiya düzeninin sağlanması, 2019 bütçesindeki bütçe açığının düşürülmesine maaş ve maaş benzeri ödenekler dışında kalan tüm ödeneklerden yüzde 10 tasarruf edilmesi amacıyla tedbir alınması da gündeme gelecek.

Taslak çalışmada; Ekim 2016 tarihinde imzalanan Enerji İşbirliği Anlaşması çerçevesinde kablo projesi uygulama antlaşması imzalanacak ve antlaşmanın yürütülmesine ilişkin yöntem belirleneceği ifade ediliyor.

Kıb-Tek’de Yönetim Kurulu profesyonelleşerek, maaşlara ilaveten verilen özlük hakları gözden geçirilerek maliyetlerin azaltılacağı, kurumun fonksiyonlarına göre ayrıştırılacağı da protokol taslağında yer alıyor.

Ulaştırma ve Telekomünikasyon sektörü için en dikkat çeken nokta,  limanlarda kamu-özel işbirliği çerçevesinde ihaleye çıkılacak olması.

Taslak çalışmaya göre; Mağusa Yük Limanı, Kalecik Yük Limanı ve Mağusa Turizm Limanı’na dönüştürme projesi ile Girne Antik ve Turizm Limanlarının gelişimini içeren projelere ilişkin fizibilite ve şartname çalışmaları tamamlanması, ardından kamu-özel işbirliği çerçevesinde ihaleye çıkılması hedefleniyor.

Bununla birlikte Denizcilik İşleri Dairesi Yasası çıkartılacak, eş zamanlı olarak Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi fesh edileceği de ifade ediliyor.

Taslak çalışmada, eğitime yönelik önemli adımların hayata geçmesi planlanıyor.

2019-2020 öğretim yılında; Okul Öncesi Eğitimde tam gün uygulamasına başlanması,

ilköğretimde nakil tüzüğünün değiştirilerek branşlaşma düzenlemesi yapılarak, öğretmenlerin haftalık ders saati yükümlülükleri artırılması protokol taslağında yer alıyor.
taslak da Üniversitelerin Stratejik Plan yapma zorunluluğu için yasal zemin hazırlanması da var.

Sanayi sektörüne yönelik, Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin TL cinsinden olması için çalışma grubu oluşturulacak. Hazırlanacak rapor doğrultusunda TC-KKTC ticari işbirliği anlaşması güncellenmesi hedefleniyor.


 


TASLAK ÇALIŞMA NE İÇERİYOR?

 

Turizm sektöründe ‘yerli ürün’ vurgusu…

Taslağa göre; Turizm Stratejik Planı çıkarılacak, plan izleme komisyonunu kurulacak ve tespit raporları hazırlanacak.
Turizm sektöründe yerli ürünlerin kullanımının artırılmasına ilişkin çalışmalar devam edecek. Bu ürünlerin üretimi ve pazarlaması için kooperatifleşme ve organizasyon desteklenecek. Ayrıca üretim ve pazarlama konusunda hibe ve kredi olanağı sağlanacak.
Eylül ve Ekim aylarında; yerli ürünlerin sunulduğu Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Her sektörde ‘istatistik’ konusunda yaşanan sıkıntının; turizmde aşılması için adım atılması kararlaştırıldı.

Turizmde istatistiklerinin geliştirilmesi adına Türkiye’de kullanılan yazılım sistemi Turizm ve Çevre Bakanlığı’na adapte edilmesi taslak çalışmaya girdi.
son olarak, Turizm Teşviklendirme Esaslarının denetim ve kapsamı açısından gözden geçirilip yenilenmesi konusunda karar verildi.

Limanlarda kamu-özel ortaklığı…

Ulaştırma ve Telekomünikasyon sektörü için en dikkat çeken nokta,  limanlarda kamu-özel işbirliği çerçevesinde ihaleye çıkılacak olması.

Taslak çalışmaya göre; Mağusa Yük Limanı, Kalecik Yük Limanı ve Mağusa Turizm Limanı’na dönüştürme projesi ile Girne Antik ve Turizm Limanlarının gelişimini içeren projelere ilişkin fizibilite ve şartname çalışmaları tamamlanacak, ardından kamu-özel işbirliği çerçevesinde ihaleye çıkılacak.

Bununla birlikte Denizcilik İşleri Dairesi Yasası çıkartılacak, eş zamanlı olarak Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi fesh edilecek.

Öte yandan, Telekomünikasyon Dairesi projesi daha ileri bir tarihte iki tarafca tekrar değerlendirilmesi de taslak çalışmada yer alıyor.


Tarımda ‘gıda güvenliği’ ön planda

Taslak çalışmada tarım sektörü ile ilgili öngörülen çalışmalar da detaylandırıldı.

Buna göre; tarımsal kayıtlara yönelik Tarım Entegre Kayıt Bilgi Sistemi oluşturulacağı belirtildi.
Gıda güvenliği alanında geçiş noktalarının geliştirileceği, mezbaha standartlarının uygulanacağı taslak çalışmada yer aldı.
Sektörde; gıda ve yem güvenliği denetim sistemi programının oluşturulması da hedefleniyor.
Öte yandan hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması adına test yapılması ve küçükbaşlara yönelik scrapie taramasının faaliyete geçirileceği de ifade ediliyor.
Taslak çalışmada, süt sektörü ile hellim ticaretine yönelik strateji ve eylem planı hazırlanacağı yer alıyor.

Ormancılık Faaliyetleri Eylem Planı hazırlanacağı,  iyi tarım uygulamalarına ilişkin mevzuat hazırlanarak, yürürlüğe gireceği de taslakta mevcut.

 


 

Genel Sağlık Sigortası gözden geçirilecek

 

Protokol taslağına göre; Maliye Bakanlığı, DPÖ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılacağı komisyonca Genel Sağlık Sigortası gözden geçirilecek.

Bu konuda durum tespiti yapılacak ve Eylem Planı’nın ortaya koyulması amacıyla rapor hazırlanacak.

 

2019-2020’da okul öncesi eğitimde tam gün uygulamasına

Taslak çalışmada, eğitime yönelik önemli adımların hayata geçmesi planlanıyor.

2019-2020 öğretim yılında; Okul Öncesi Eğitimde tam gün uygulamasına başlanacak.

İlköğretim’de nakil tüzüğünün değiştirilerek branşlaşma düzenlemesi yapılacak ve öğretmen başına düşen öğrencinin OECD ortalaması yakalanması sağlanacak.
“A” “B” öğretmen uygulaması kriterlerinin değiştirilerek öğretmenlerin haftalık ders saati yükümlülükleri artırılacak.
Taslak çalışmada; öncelikle turizm sektöründe Meslek Edindirme kursları başlatılacak ve sonuçları izlenerek periyodik olarak raporlanacağı belirtiliyor.
Yükseköğrenim Strateji Belgesi hazırlanarak, YÖDAK Denetim Tüzüğü yapılacağı da taslak çalışmada yer alıyor.
Üniversitelerin Stratejik Plan yapma zorunluluğu için yasal zemin hazırlanacak.

 

Sanayide TC ile ticarette ‘TL’ adımı…

Sanayi sektörüne yönelik, Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin TL cinsinden olması için çalışma grubu oluşturulacak. Hazırlanacak rapor doğrultusunda TC-KKTC ticari işbirliği anlaşması güncellenecek.

Bunun yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri Yasası çıkarılacak.

Sanayi Sicil Yasası’nın Meclise gönderileceği, tüzükleri hazırlanacak.
Gümrük otomasyonu ile ilgili yasal mevzuat uyumlaştırılması çalışması tamamlanacak.

 


 

Kıb-Tek’te Yönetim Kurulu profesyonelleşecek, kurum fonksiyonlarına ayrılacak…

Taslak çalışmada; enerji alanında en dikkat çekici çalışmalar kablo ile elektrik ve Kıb-Tek ile ilgili…

Buna göre; Ekim 2016 tarihinde imzalanan Enerji İşbirliği Anlaşması çerçevesinde kablo projesi uygulama antlaşması imzalanacak ve antlaşmanın yürütülmesine ilişkin yöntem belirlenecek.

Kıb-Tek’de Yönetim Kurulu profesyonelleşecek, maaşlara ilaveten verilen özlük hakları gözden geçirilerek maliyetler azaltılacak.

Ayrıca kurum, fonksiyonlarına göre ayrıştırılacak.

Protokol taslağına göre; Enerji Dairesi kurulacak, Mayıs ayında Enerji Verimliliği Yasası Meclis’e sevk edilecek.

 

Bilişim sektörü…
Taslak çalışma bu şekliyle hayata geçerse, bilişim sektöründe AR-GE Yasası çıkarılacak.

AR-GE ve Teknopark Yasaları tüzükleri çıkarılarak, ilgili kurullar oluşturulacak.


 

Kooperatif Merkez Bankası’nda yapılanma dönemi…

 

Finans sektörünün ‘gözbebeği’ durumundaki Kooperatif Merkez Bankası ile ilgili önemli adımlar atılması planlanıyor.
Buna göre kurumun yapılanma planının yapılması,  iştiraklerin bankadan ayrılması, banka yönetiminin profesyonelleştirilmesi taslak çalışmada yer alıyor.
Öte yandan devletin Kooperatif Merkez Bankası’na günümüze dek olan borçlarının geri ödeme planının yapılacağı da protokolle birlikte gündeme geliyor.
Taslak çalışmada; Vakıflar Bankası Yönetimi’nin profesyonelleştirilmesi de gündemde…

Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin Yasaları ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’nın hayata geçmesi de önemli maddeler arasında.
 


 

Kamu yönetimi ve mali disiplinin sağlanması…
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, ek mesai yerine vardiya sistemi…

 

 

Protokol taslağı hayata geçerse; kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye devam edilecek, eylem planı yeniden gözden geçirilerek, günün koşullarına uyarlanacak.

Çalışmada; kamu idarelerinin personel ihtiyacı ve bu ihtiyacı giderilmemesi halinde ek mesai oranlarının daha yüksek olacağı göz önüne alındı. Böylelikle istihdam oranları da 3 yıl için kademe kademe belirlendi.

İlk yıl için istihdam oranı yüzde 100 olurken, ikinci yıl için bu rakam yüzde 80’e, 3. yıl için yüzde 60’a gerileyecek.

Taslak çalışmaya göre; ek mesai harcamalarının azaltılmasıyla ilgili vardiya düzeninin sağlanması hedeflenecek, ilgili idarelerde bu yönde bir çalışma yapılacak.

Böylelikle ihtiyaç duyulacak sayı her iki tarafın da mutabakatı ile istihdam kotasının dışında istihdamı sağlanacak.
 

Yasalar…

Taslak çalışmaya göre; gerek vergi yasalarında gerek diğer yasalarda yer alan teşvik, indirim ve istisnalar gözden geçirilerek. Gelir elde edecek şekilde mevzuatlarda düzenlemeler yapılacak.
Gelirler bütçesinde tüm gelir kalemleri günümüz gereksinim ve ihtiyaçlarına göre gözden geçirilecek.
Öte yandan, Muhasebe Denetim Meslek Yasası, Yeni Kamu Görevlileri Yasası ile Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası’nın hayata geçirileceği de protokolde yer alıyor.

Ayrıca, Kamu İhale (Değişiklik) Yasası ile İstatistik Kurumu Yasası’nın çıkarılacağı belirtiliyor.
 

Maaşlar dışındaki tüm ödeneklerde yüzde 10 tasarruf…

Taslak çalışmasında; 2019 bütçesindeki bütçe açığının düşürülmesine maaş ve maaş benzeri ödenekler dışında kalan tüm ödeneklerden yüzde 10 tasarruf edilmesi amacıyla tedbir alınması
da gündeme geliyor.

 

Bu haber toplam 4557 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler