1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Ülkesel fiziki plan onaylandı
Ülkesel fiziki plan onaylandı

Ülkesel fiziki plan onaylandı

Bakanlar Kurulu’nun toplantısında, Ülkesel Fiziki Plan’a sivil toplum örgütlerinden gelen öneriler de gözetilerek son şekli verildi ve onaylandı.

A+A-

İçişleri bakanlığı: “Planlamada yeni dönem için ilk adım tamamlandı”

İçişleri Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında onaylanan Ülkesel Fiziki Plan’la daha sürdürülebilir bir gelişme için yeni bir dönemin ilk adımının tamamlandığını vurguladı.

Ülkesel Fizik Plan’la ilgili yaşanan sürecin anlatıldığı yazılı açıklamada, ülkenin tümünün planlı bir gelişme ortamına taşınabilmesinin önemine değinildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkesel Fiziki Plan aslında bir sonuç değildir. İnsanımızın refahı, yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi, çevresel kaynaklarımızın, doğal ve zengin tarihi ve kültürel mirasımızın korunarak kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke toprağının akıllıca kullanılmasına yönelik planlamaların başlangıcıdır.

Ülkemiz için ilk kez hazırlanmış olan Ülkesel Fiziki Plan, ülkenin genel kalkınma politikalarının geliştirilmesinde, mekânsal ve sektörel planların hazırlanmasında zemin olacak, teknik ve sosyal altyapılara yönelik gerekli yatırımlar için bütçe oluşturma ve dış kaynak yaratmak için bir dayanak oluşturacaktır.”

Ülkesel fiziki plan ne getiriyor?

Ülkesel Fiziki Plan’ın değişen koşullara, gelişen bilgi ve verilere göre gözden geçirilmeye açık, dinamik ve stratejik nitelikte bir plan olduğu ifade edilen açıklamada, “Ülkesel düzeyde imar planı değildir ve izinlendirmelerde dayanak oluşturmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Plan’ın dört temel alanda düzenleme getirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ekonomik Gelişme: Bölgeler arası dengesizliği gidermek için bölgelerin mukayeseli üstünlüklerine uygun ekonomik gelişmenin ve yatırımların yönlendirileceği, teşvik edileceği yeni büyüme/cazibe merkezleri ve yeni roller belirlenmiş yerleşimler ile ilgili stratejiler ve politikalar; Ekonomik Gelişmeyi, Yaşam Kalitesini Destekleyici

Altyapı ve Hizmetlerin Gelişmesi: Ekonomik gelişmeye ve nüfus artışına bağlı olarak gelecekte hangi bölgede ne kadar konut, okul, sağlık hizmetleri, ulaşım, elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme altyapısı ihtiyacının karşılanmasına yönelik strateji ve politikaları;

Korunması ve İhtiyatlı Davranılması Gereken Alanlar: Ekonomik büyüme teşvik edilerek desteklenirken, korunması veya ihtiyatlı kullanılması gereken hassas doğal-ekolojik alanlar ile tarihi kültürel miras alanlarına yönelik strateji ve politikalar;

Potansiyel Tehlike ve Risk Alanları: Ekonomik gelişmeyi ve yaşam kalitesini tehdit edebilecek, ekonomik ve beşeri kayıplara yol açabilecek, deprem, taşkın, çökme, erozyon, iklim değişikliği gibi potansiyel tehlike ve riskler ile bu risklerin azaltılmasına yönelik strateji ve politikalar.”

55/89 İmar Yasası değişiklikleri gündemde

Bundan sonraki aşamada ülkenin planlı bir geleceğe taşınabilmesi ve Ülkesel Fiziki Plan’ın uygulanabilmesi için atılması gereken önemli adımlardan birinin de 55/89 İmar Yasası’nda değişiklik yapılması olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi: “Ülkesel Fiziki Plan’ın vizyonu ve hedefleri ile mekânsal gelişme stratejisini gerçekleştirmesinin kolaylaştırılmasını sağlayacak, eşgüdüm ve kademeli birlikteliği sağlanmış, kamu yararını gözeten, uygulama araçları geliştirilmiş, bütüncül, kurumsallaşmış, şeffaf, hesap verebilir, etkili, girişimci ve dönüştürücü olan, toplumun tüm kesimlerini dâhil eden katılımcı, kamu yararı ile özel mülkiyet hakları arasında dengeyi sağlayan, planlamanın getireceği, nimet ve külfetlerin adil dağılımını mümkün kılan, etkilere karşı dayanıklı, bilimsel temellerde kollektif akla, sorumluluk paylaşımına ve ortaklaşa yönetime dayalı bir planlama örgütlenmesi ile yürütülen, Avrupa Birliği Müktesebatı ve politika gerekleri ile uyumlaştılmış bir mekânsal planlama mevzuatı oluşturulması amacı ile 55/89 İmar Yasa’sında bir dizi değişikliğin yapılması, öncelik verilerek, değişiklik süreci takvime bağlanmıştır. Bu çerçevede, İmar Yasası değişiklik çalışmamalarının katılımcı bir anlayışla ilgili sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının dâhil edileceği ve gerekli aşamalarda planlama hukuku alanında uzman desteği sağlanma yoluna gidileceği şeffaf ve katılımcı bir süreç sonunda, Ekim 2015 yılı sonuna kadar İmar Yasası değişikliklerinin Meclise sunulması planlanmıştır.” TAK

Bu haber toplam 1688 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler