1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. UBP’de ‘üyelik’ krizi BÜYÜDÜ
UBP’de ‘üyelik’ krizi BÜYÜDÜ

UBP’de ‘üyelik’ krizi BÜYÜDÜ

Daha önce yapılan Tüzük Kurultayı ile delege sisteminden, üyelik sistemine geçen UBP’de şimdi, ‘üyelikler’ tartışma konusu…

A+A-


ÜYELİKLER SORGULANIYOR… 6 bin 843 kişinin üye yazılması ve ilan edilmesinin ardından üyelerin ne şekilde üye yazıldıkları, nasıl üye oldukları, üyeliklerinin geçerliliği sorgulanıyor.

ÖZGÜRGÜN SESSİZ… UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, yapılan eleştirilere ‘sessiz’ kalırken, UBP Genel Başkanlığı’na aday olan Nazım Çavuşoğlu, Ersin Tatar, Ünal Üstel ve Ersan Saner üyeliklerin UBP Tüzüğü’ne uygun şekilde yapılması için Merkez Yönetim Kurulu’na “yanlışlıktan geri dönülmesi” çağrısı yapıyor.

ÜYE SAYISI NET DEĞİL… UBP Tüzüğü ‘ülke seçmen sayısının yüzde 20’si kadarı’nı işaret ediyor ancak, yazılan üye sayısının ne kadar tüzüğe uygun şekilde yazıldığı, kaçının UBP Kurultayı’nda oy verebileceği net değil.

Fayka Arseven KİŞİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de, 31 Ekim’de yapılacak 20’nci Olağanüstü Kurultayı’ndaki ‘üyelik krizi’  büyüyerek devam ediyor.

Daha önce yapılan Tüzük Kurultayı ile delege sisteminden, üyelik sistemine geçen UBP’de şimdi, ‘üyelikler’ tartışma konusu…

Tüzüğün 4’ncü maddesinin mevcut UBP yönetimi tarafından ihlal edildiğini savunan UBP Genel Başkanlığı’na aday Nazım Çavuşoğlu, Ersin Tatar ve Ersan Saner mevcut Başkan Hüseyin Özgürgün ile orta yol bulma sıkıntısı yaşıyor.

Adaylar, ‘sorunu mahkemeye gitmeden kendi içimizde çözeriz’ desek de UBP yönetimi ve mevcut Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin ‘üyelikler’ konusunda geri adım atmadığı ifade ediliyor.

Üyeler Merkez’den…

Tüzüğe göre “Partiye üye olmak isteyen kişi,  dört örnek yüklenme belgesi ile sürekli olarak oturduğu,  sürekli işyerinin bulunduğu veya oy kullandığı sandıkta Mahalle veya Köy Örgütü Yönetim Kurulu’na veya İlçe Başkanlığı’na başvurur”  maddesine karşın yapılan üyeliklerin birçoğunun Genel Merkez’den yapılması tartışmaları beraberinde getirdi.
Tüzük, Genel Merkez’e ‘istisnai durumlar’ için üyelik hakkı tanıyor.
Hem ‘pro rata’ sisteminin uygulanmaması hem de üyeliklerin yanlış şekilde yapıldığını savunan adaylar, Merkez Yönetim Kurulu’na ve Özgürgün’e bu yanlıştan dönmesi için çağrı yapıyor.

------------------------------------------------------
UBP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Ersan Saner yargı yoluna soğuk bakıyor
Saner: Mahkemeye gitme taraftarı değilim

UBP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Ersan Saner, tartışmalı üyeliklerle ilgili mahkemeye gitme taraftarı olmadığını vurguladı, “Sorunlara çözüm bulacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.
Saner, üyeliklerle ilgili olarak Merkez Yönetim Kurulu’nu hassasiyete davet etti, “Problemler çözülerek 31 Ekim Kurultayı’nda demokratik bir yarışla yeni lider seçilmelidir” ifadesinde bulundu.
Saner, tüzükte üyeliklerle ilgili maddenin açık olduğunu kaydederek, “ Alttan üste doğru üyelik yapılmalı. Yani biri üye olacaksa, ilk önce örgüte ardından ilçesine gidecek, ilçeden üyelik formu onaylanırsa Genel Merkez’e gelecek, Genel Merkez’in onaylamasının ardından 4 nüsha olarak onaylana üyelikler, 1’i örgüte, 1’i ilçeye 2’si de Merkez’de muhafaza edilerek, arşivlenmesi ve kayda girmesi gerekir. Ama şimdi yapılan üyelikler Genel Merkez’den yazılıp, onaylanıp, ilçeye, örgüte gönderiliyor. Bir de pro rata sistemi dikkate alınmıyor” açıklamasında bulundu.

----------------------------------------------------------


“Tüzükte çıkar uğruna hatalar yapılıyor”

Başkan adayı Ersan Saner, kendisine göre; “UBP tüzüğüne aykırı olarak sırf şahsi çıkarlar uğruna hatalar yapıldığını” savunarak, yapılan hataları şöyle sıraladı:
“Kurultaya giderken taraflarca konuşulan ve üzerinde mutabık kalınan nokta; örgüt başkanları (örgüt başkanı, kadın kolları örgüt başkanı, gençlik kolları örgüt başkanı), kurultay delegeleri ve ilçe delegelerinin kayıtlarının yapılarak kurultaya gidilmesidir.

Gelinen aşamada bu mutabakat dikkate alınmamış ve bir takım siyasi beklentilerden dolayı tüzük tamamen göz ardı edilerek üye listeleri sadece merkezin dilediği gibi düzenlenmiştir.

Üye sayısı belirlenirken, sandıklardan başlamak üzere örgüt ve bölgelerdeki oranların korunup üye sayılarının tespitinde pro ratanın (orantı) bozulmadan yapılması gerekmektedir.

“864 olması gerekirken 1884”

Bu madde dikkate alınsa ve varılan mutabakat göz önünde tutulsa dahi Gazimağusa’dan kurultayda oy kullanacak üye sayısı 864 olması gerekirken son dağıtılan geçici üye listelerine göre bu sayı 1884’e ulaşmıştır. 1884 rakamına ulaşılmıştır ama örgüt bazında anomalilikler vardır.
Gazimağusa’nın toplam 54 örgütünün 21 örgütünde pro rataya göre 1884 rakımında olması gereken üye sayıdan fazla üye bulunmaktadır.”

Yapılan diğer yanlışlarla ilgili de detaylar veren Saner, “Dolayısı ile uygulanan ve kabul edilmesi için anti demokratik dayatmacı bir yaklaşım gösterilen bu kayıt sisteminin tüzüğe uygun olmadığı, örgütler arasında denge ve adaletin bozulduğunu çok nettir” ifadelerini kullandı.

“UBP demokratik yönetilmeli”

Saner, konuşmasını “UBP demokratik olarak yönetilmelidir. UBP’yi ucuz yollara başvurarak ele geçirmeye çalışmak bu partiye ve devletimize verilebilecek en büyük zarardır. Ben bir an önce akl-ı selimin galip geleceğine ve demokratik bir kurultayla tüm organlarımız için örnek bir seçim yapacağımıza, halkımız, ülkemiz için yeni güzel projeler ortaya koyacak bir UBP’nin gündeme geleceğine inanmak istiyorum” diyerek tamamladı ve soruları yanıtladı.

Ersan Saner, UBP’nin üye sayısıyla ilgili ellerinde net bir verinin olmadığını ifade ederek, bu konuda tüzüğün ihlal edildiğini ve MYK’ya büyük görev düştüğünü söyledi. Saner, UBP’yi kendi adına mahkemelerde koşuşturtmak istemediğini, mahkemeye taşımanın söz konusu olmadığını ifade ederek, UBP’nin büyük bir aile olduğunu ve sorunların konuşularak kendi içlerinde çözebileceklerini söyledi. (TAK)


Tüzük ne diyor?
Ulusal Birlik Partisi Tüzüğü'nün 4.  maddesinde öngörülen koşulları taşıyan kişiler, aşağıdaki şekilde partiye kaydedilir:

(1)   Partiye üye olmak isteyen kişi,  dört örnek yüklenme belgesi ile sürekli olarak otur¬duğu,  sürekli işyerinin bulunduğu veya oy kullandığı sandıkta Mahalle veya Köy Örgütü Yönetim Kurulu’na veya İlçe Başkanlığı’na başvurur.
(2)   Mahalle veya Köy Örgütü Yönetim Kurulu başvurma belgesinin bir örneği¬ni dosyasında saklar, diğer iki örneği birlikte on beş gün içinde onay için bağlı bulunduğu ilçeye gönderir. İlçe Yönetim Kurulu başvuruyu
a)      Kabul eder,
b)     Reddeder,
c)      Koşullu kabul eder.
Başvurunun onaylanması halinde bir kopyasını kütüğe (Üye Kayıt Defteri'ne) ikinci kopyasını bilgi işlem merkezine işlemek üzere Parti Genel Merkezi'ne gönderir.
(3)         Durumu yürürlükteki yasa ve Parti Tüzüğü kurallarına uygun görülen kişi, Mahalle veya Köy Örgütleri Yönetim Kurulları tarafından Partiye kaydedilir.
(4)         Partiye kayıt istemi doğrudan doğruya İlçe Yönetim Kurulu'na veya istisnai durumlarda Genel Merkez’e  yapılması halinde  kurulca üyelikleri uygun görülenler  ilgili  Mahalle ve Köy Örgüt Yönetim Kurulu'na kayıtları yapılmak üzere duyurulur.
(5)         Üyelik için yapılan müracaatların ka¬bulü veya reddi hakkında, Mahalle veya Köy Örgüt Yönetim Kurulları müracaat eden kişiye ve İlçe Yönetim Kurulu'na on beş gün içinde yanıt vermek zorun¬dadır.
(6)           Müracaat eden kişi başvurusunun reddi halinde, bağlı bulunduğu İlçe'nin Yönetim Kurulu'na veya Merkez Yönetim Kurulu’na itirazda bulunabilir. Merkez Yönetim Kurulu, ilçe yönetim kurulu, ilgili Mahalle ve Köy Örgüt Yönetim Kurulları ile istişarede bulunur.  Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı kesindir.
(7)    Seçme ve seçilme hakkı için ilan edilen ilk kongre tarihinden en az altmış gün öncesinde partiye yapılan üyelik kayıt listeleri esas alınır.

8.    (1) Partiden ayrılmış olanların yeniden Parti Üyeliği'ne kabulü, İlçe Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi ve Parti Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı ile mümkündür. İlçe Yönetim Kurulu tavsiye kararı verme¬den önce Mahalle veya Köy Yönetim Kurulu'nun görüşünü alır. Yasal zorun¬luluklar sonucu partiden ayrılmış veya herhangi bir nedenle üyelikleri sona ermiş olanlar, partiye üye olma engeli ortadan kalkmış olması halinde kayıt¬larının yenilenmesini veya yeniden parti üyeliğine kabul edilmesini ilgili Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu'ndan is-teyebilir. Bu takdirde İlçe Yönetim Kuru¬lu'nun görüşleri alındıktan sonra kayıt¬ların yenilenmesi veya yeniden parti üyeliğine kabul için Parti Merkez Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunur. Bu konu¬da Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir.

(2) Ancak; Partiden ayrılmış olanların Milletvekili, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, Parti Meclisi Üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri,  Merkez Denetçileri, İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe veya Merkez Örgütleri'nde görev almış kişi¬ler olması halinde, bu kişilerin yeniden üyeliğe kabulü bağlı bulundukları İlçe Yönetim Kurulu'nun görüşleri alındıktan sonra Parti Merkez Yönetim Kurulu ya da Genel Başkan’ın kararı ile, Merkez Yönetim Kurulu ve Meclis Grubu’nun ortak kararı ile mümkündür. Alınacak bu karar kesindir.

Bu haber toplam 1573 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler