1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Türkiye kamuoyu 'Kıbrıs'ta çözümü' nasıl görüyor?
Türkiye kamuoyu Kıbrısta çözümü nasıl görüyor?

Türkiye kamuoyu 'Kıbrıs'ta çözümü' nasıl görüyor?

EDAM'ın son kamuoyu yoklamasına göre, Kıbrıs harekatının 40. yıldönümünde Türkiye kamuoyunda sorunun çözümü konusunda bir fikir birliği yok.

A+A-

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi'nin (EDAM) son kamuoyu yoklamasına göre, Kıbrıs harekatının 40. yıldönümünde Türkiye kamuoyunda sorunun çözümü konusunda bir fikir birliği yok.

Halihazırda devam eden çözüm müzakerelerinde hangi sonucu istedikleri sorulduğunda, katılımcıların dörtte biri “sorun çok uzun sürdü, ne şartlarda olursa olsun çözüm sağlanmalı” yanıtını verirken, bir diğer dörtte biri çözüm için ısrarcı olunmamasını ve iki devlet modelini, yani KKTC’nin tanınmasının sağlanmasını seçti.

Anket aynı zamanda, parti tabanları arasında olduğu kadar, parti içlerinde de göze çarpan görüş farklılıkları olduğunu gösterdi. Aynı sorunun yöneltildiği dış politika uzmanları panelindeki en yüksek tercih ise, panelin yarısının oyunu alan AB üyesi ortak bir Kıbrıs devletinin kurulması seçeneği oldu.

İşte EDAM’ın Türkiye kamuoyunu Kıbrıs sorununa  bakış açısını anketi
 

EDAM’ın kamuoyu araştırması, Kıbrıs harekatından 40 yıl sonra kamuoyunda Kıbrıs sorunun
çözüm şartlarına dair bir oydaşma bulunmadığını gösterdi. Araştırma çalışmasına katılanların
yüzde 24’ü “ne şartlarda olursa olsun çözüm” derken, yüzde 26’lık bir kesim ise “çözüm için
ısrarcı olmaya gerek yok” yanıtını verdi.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi –EDAM’ın TNS aracılığıyla Türkiye çapında
yaptırmış olduğu kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye kamuoyunda sorunun ne şartlarla
olursa olsun çözülmesini savunanlarla, Adada iki ayrı devletin var olmasını savunanların oranı
hemen hemen aynı. AB üyesi ortak bir Kıbrıs devletini savunanların oranı yüzde 18’ken,
AB’nin egemenliğini Türkiye’nin tam üyeliğine bağlayanların oranı da yüzde 19. 
2 Mayıs -1 Haziran 2014 tarihleri arasında, Türkiye’de yaşayan seçmenleri temsil eden 1502
kişilik bir örneklemle yürütülen kamuoyu araştırmasında katılanlara Kıbrıs’ta devam eden
görüşmelerin muhtemel sonuçlarından en fazla hangisini tercih ettikleri soruldu *

Araştırma çalışmasına katılanların yüzde 24’ü, Kıbrıs sorununun çok uzun sürdüğü ve ne
şartlarda olursa olsun çözüm sağlanması yönündeki görüşe katılırken; tam tersi yöndeki “iki
ayrı devlet” görüşüne katılanların oranı da benzer bir oranda kaldı.

Türkler ve Rumların Avrupa Birliği üyesi bir Kıbrıs devleti çatısı altında birarada yaşaması
seçeneği görüşülen kişilerin yüzde 18’i tarafından tercih edildi. Buna karşılık, ortak devleti
kabul eden ancak AB’nin Ada’daki egemenliğini Türkiye’nin tam üyeliğine bağlayan yüzde
19’luk bir kesim de bulunmakta. Dolayısıyla AB ile bağlantılı bir çözüm seçeneğine destek
verenlerin oranı % 37 olarak alınabilir. Kıbrıslı Rumlar 2004 yılında AB’ye üye olduğundan ve
dolayısıyla AB’nin de nihayetinde çözümün bir parçası olması gerekeceğinden, bu oran halen
adada iki toplum arasında yürütülmekte olan müzakerelere destek olarak görülebilir.
 

Araştırma sonuçları Kıbrıs müzakerelerinin muhtemel sonuçları konusunda parti tabanları
arasında olduğu kadar partilerin içlerinde de anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi. “İki ayrı
devlet” seçeneğini tercih edenlerin oranı bütün partilerde yüzde 26’nın üzerinde olmakla birlikte; MHP seçmenleri arasında bu seçenek yüzde 31 oranında tercih edilmiş. Dolayısıyla
“iki ayrı devlet” seçeneğinin en kuvvetli destekçisinin MHP seçmenleri olduğu söylenebilir.

Bununla birlikte, “ne şartlarda olursa olsun çözüm sağlanmalı” görüşüne katılanların oranının
da MHP tabanında yüzde 27 oranında destek alması, MHP seçmenlerinin Kıbrıs konusunda
bölündüklerini göstermekte. Bu seçeneği tercih edenlerin oranı AKP seçmenleri arasında da
yüzde 27. Bu açıdan iki parti seçmeninin tercihlerinin benzeştiğini söyleyebiliriz.

CHP seçmenlerinin en fazla tercih ettikleri seçenek yüzde 26’yla “iki ayrı devlet” seçeneği.
Bununla beraber CHP tabanında ortak bir devleti savunanların oranı diğer partilere kıyasla
oldukça yüksek. Koşulsuz olarak bu seçeneği tercih edenlerin oranı yüzde 22. Türkiye’nin
AB’ye tam üyeliğini koşul olarak öne sürenlerin oranıysa yüzde 21. Bu sonuçlarla CHP
tabanının diğer partilerden farklı olarak ortak bir devlet seçeneğine daha ılımlı yaklaştığını
söyleyebiliriz. 


Aynı soru EDAM tarafından bir dış politika uzmanlar paneline yöneltildiğinde, 92 uzmanın**
yarısından fazlasının Ada’da Türklerin ve Rumların bir arada yaşayacakları ve AB üyesi bir
Kıbrıs devleti seçeneğini tercih ettikleri görüldü. Buna AB’nin Ada’da hakimiyetini Türkiye’nin
AB’ye tam üyeliği koşuluna bağlayan yüzde 24’lük kesim eklendiğinde, EDAM Dış Politika
Uzmanlar Paneli’nin birinci tercihinin ortak bir devlet olduğunu söyleyebiliriz.“İki ayrı devlet”
seçeneği katılanların sadece yüzde 17’si tarafından tercih edilirken; sorunun ne şartlarda
olursa olsun çözülmesi seçeneğini tercih edenlerin oranı yüzde 8’de kaldı. 

----------------
*Soru şu şekilde soruldu: “Bildiğiniz gibi, uzun bir aradan sonra, Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması amacıyla Türk ve Rum kesimleri arasında müzakereler yeniden başladı. Bu müzakerelerde şimdi okuyacağım sonuçlardan hangisinin elde edilmesini desteklersiniz?” 
**Uzmanlar çalışmasına 92 uzman katılmış ve araştırma çalışması Infakto RW tarafından yürütülmüştür

Bu haber toplam 1977 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler