1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 'Toplu sözleşmede tadilat' gündemde
Toplu sözleşmede tadilat gündemde

'Toplu sözleşmede tadilat' gündemde

Toplu iş sözleşmesine ilişkin Lefkoşa Türk Belediyesi ve Belediye Emekçileri Sendikası, 6 Ocak’ta yeniden masaya oturacak

A+A-

BES, 25 Kasım tarihinde imzalanacak toplu iş sözleşmesine ilişkin önerilerini belediyeye sundu. 

LTB’nin BES’e sunduğu öneriler:
• ‘Aile Yardımı ve Denge Ödeneği maddesine ilişkin, sendika üyesi her çalışana aylık olarak 500 TL’lik aile yardımı ve desteği ödenecek veya alternatif olarak bekar üyeler aile yardımı almayacak,  aile üyelerinin sayısı ve mevcudiyeti oranında sınıflandırma yapılacak
• Çalışanların ödenekleri çalışma saatleri esasına göre düzenlenecek. Her sınıf veya kadronun çalışması gerektiği saati doldurmadığı oranda çalışmadığı saat hesabı üzerinden alması gereken ödenekten ‘Prorata (Oran-orantı)’ hesabı üzerinden kesinti yapılacak
• Sözleşmede ‘değerlendirme kurulu’ başlıklı madde altında bahsi geçen ‘müdür’ ibaresi yerine ‘belediye nezdinde en üst düzey yönetici’ olarak tadil edilmesi önerildi.
•  Mazeretsiz olarak 30 iş gününe denk gelecek bir süre için işe gelmeyen personel disiplin kuruluna sevk edilmeden, görevi sona erecek
• 1 Mayıs ikramiyesi sadece ‘işçi’ sınıflandırması altında belirtilen personele ödenecek


Ayşe GÜLER

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası arasında imzalanacak toplu iş sözleşmesiyle ilgili halen uzlaşı sağlanamadı.
Kasım ayında sunulan ‘öneri’ ve ‘taleplerin’ ardından taraflar,  6 Ocak Salı günü yeniden bir araya gelecek, sözleşmeyi masaya yatıracak.
Toplu iş sözleşmesine ilişkin önerilerini 25 Kasım’da belediyeye sunan sendika, geçici işçilerde dahil 894 personeli kapsayacak şekilde sözleşmenin imzalanmasını talep ediyor.
Aile Yardımı ve Denge Ödeneği’nde değişikliğe gidilmesini talep eden sendika, bu kapsamda 1 Ocak 2012’den itibaren toplu iş sözleşmesi kapsamına giren personele her ay 15 saatlik Ö1 ücreti karşılığında aile yardımı verilmesi önerisinde bulundu.
Sendika, iş kazası ve hayat sigortasının yeni ihale edilmiş şekliyle tüm personeli kapsamasını önerdi.
Sendika tarafından hazırlanan önerilerinin ardından, belediye yönetimi var olan toplu iş sözleşmesinde ‘tadil edilmesi’ gereken maddeler olduğunu savundu. LTB yönetiminin sunduğu talepler arasında Aile Yardımı ve Denge Ödeneği’nin yanı sıra 1 Mayıs ödenekleri, ‘yıllık ücretler izinler’, ‘fazla saatlerde ödenecek çalışma ve ödenecek ücret’  ve ‘bayram ödeneklerine’ ilişkin 21 maddelik öneri bulunuyor.

Sendikanın önerileri
BES başkanı Ulus Arpalıklı 25 Kasım tarihinde toplu sözleşmelerle ilgili önerilerine LTB’ye sundu.
Aile Yardımı ve Denge Ödeneği’nde değişikliğe gidilmesini talep eden sendika, bu kapsamda 1 Ocak 2012’den itibaren toplu iş sözleşmesi kapsamına giren personele her ay 15 saatlik Ö1 ücreti karşılığında aile yardımı verilmesi önerisinde bulundu.
İş Kazası ve Hayat Sigortası’na yönelik de talepte bulunan sendika, iş kazası ve hayat sigortasının yeni ihale edilmiş şekliyle tüm personeli kapsamını önerdi.
Öte yandan 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren TİS kapsamında alınan personelin hizmet yılları ve askerliklerinin hizmetten sayılmasını, işçi statüsünde çalışan tüm personelin sınıflandırılmasının en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar yapılmasını önerdi.
Sendika ayrıca geçici statüde çalışan personelin daimi işçi olarak toplu iş sözleşmesi kapsamına alınması gerektiğine işaret etti.

----------
 

BES Başkanı Arpalıklı: “6 Ocak’ta belediye ile görüşeceğiz”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Ulus Arpalıklı, sendika ve LTB yönetiminin toplu iş sözleşmesine yönelik 6 Ocak Salı günü bir araya geleceklerini açıkladı.
YENİDÜZEN’e konuşan Arpalıklı, sendikanın önerilerini 30 Kasım’da belediye idaresine sunduklarını belirterek, bu önerilere karşılılık belediyenin de görüşlerini ortaya koyduğunu aktardı.
Sendikanın çalışanlarının haklarından bir adım geri gitmeyeceğini vurgulayan Arpalıklı, “kazanılmış haklar bakidir. Sendika, personelin kazanılmış haklarından bir basamak geri gitmez” şeklinde konuştu.
Arpalıklı, sürecin sendikanın istediği noktada ilerlediğini sözlerine ekledi.

--------

1 Ocak 2012’den sonra yeni kadrolanacak olan işlere ‘tek tip ‘ uygulama…

Belediye başkanı Mehmet Harmancı imzasıyla sendika yönetimine sunulan mevcut ve değiştirilmesi gereken toplu iş sözleşmesi ile ilgili yapılan önerilerde, 1 Ocak 2012’den sonra yeni kadrolanacak olan işlerle ilgili düzenleme dikkat çekiyor.
LTB, söz konusu işçilerin ‘tek tip’ sınıflandırmaya tabi tutulmaları ve işe başlanılan tarihten itibaren ulaşılacağı en yüksek barem sınıfına eşit aralıklarla 20 sene içerisinde ulaşılmasını mümkün kılan bir tadilat talebinde bulundu.
Talebe gerekçe olarak ise ‘tek tip’ uygulamanın farklı maaşlara tabi kişilerin haklarına zarar vermeyeceği, işe başlangıç tarihinden itibaren geçen sürelere eşit barem yükselişi hakkının tanınacağı, böylelikle adil bir sürecin yaratılacağı savunuldu.
Buna ek olarak barem ile ilgili ise çalışanların 20 senelik süre içerisinde eşit aralıklarla en yüksek bareme gelmesinin adil bir süreç doğuracağı ‘öneriler listesinde’ yer aldı.

İş kazası ve hayat sigortası…
Belediye, personele emeklilik ikramiyesi ve maaşı hakkının sigortalar nezdinde tanındığını kaydederek, ferdi kaza sigortası hükümlerinin uygulanacağını kaydetti.

1 Mayıs ikramiyesi sadece işçilere
1 Mayıs ikramiyesi sadece ‘işçi’ sınıflandırması altında belirtilen personele ödenmesi konusundaki talep de listede yer aldı.
Ayrıca belediye yönetimi, bayram ikramiyelerinin münferit bayram tatillerinin gün sayısı kadar ücrete tabi tutulması önerisinde bulundu.

30 gün işe gelmeyenlerin görevine son verilecek
Toplu sözleşmedeki 50. madde olan ‘Suçlu Çıkarmalar’ başlıklı maddeye ek olarak ‘mazeretsiz olarak 30 iş gününe denk gelecek bir süre için işe gelmeyen personelin disiplin kuruluna sevk edilmeden, görevinin sona ereceğinin eklenerek, ilgili maddenin yeniden tadil edilmesi talep edildi.

‘Müdür yerine’, ‘belediye nezdinde en üst düzey yönetici’…
Sözleşmedeki ‘değerlendirme kurulu’ başlıklı madde altında bahsi geçen ‘müdür’ ibaresi yerine ‘belediye nezdinde en üst düzey yönetici’ olarak tadil edilmesi önerisi sendikaya sunuldu.

Sınıflandırma tablosu güncellenmeli
Öte yandan öneri listesinde, sözleşmedeki ‘sınıflandırma tablosu’ başlığı altında yapılan örneklendirmenin güncellenmesi gerektiğine işaret edildi.
Düz işçi sınıfı tablosu altında yapılan örneklendirmenin yalnızca ‘süpürgeciler, bekçi ve ot ekibinden’ bahsettiğine değinildi. Yapılan örneklendirme ve tanımın günümüz faaliyetleri ile iştigal eden işçiler göz önünde bulundurularak güncellenmesi gerektiği, yoruma açık bir iş kolu veya faaliyet alanı bırakılmaması gerektiği ifade edildi. Bunun yanı sıra her hal ve karda sözleşmede belirtilen unsurların ucunun açık veya belirlenmemiş olduğu takdirde sözleşmenin geçerliğinin sekteye uğrayacağına vurgu yapıldı.

Kentsel Ulaşım Şoförleri sınıfı kaldırılmalı
Belediye yönetimi, kentsel ulaşım faaliyetinin LTB nezdinde gerçekleşmediği gerekçesiyle “Kentsel Ulaşım Şoförleri’ sınıfının kaldırılması önerisinde bulundu.

‘İşin değiştirilmesi’ maddesi yeni iş ve ücret düzenlemeleri yapılmasını mümkün kılacak şekilde tadil edilmeli
Öte yandan sözleşmedeki ‘işin değiştirilmesi’ maddesinin yeni iş ve ücret düzenlemeleri yapılmasını mümkün kılacak şekilde tadil edilmesi istendi.
Bazı iş kollarının kapanması veya ihtiyaç duyulmaması ve bazı iş alanlarının fiiliyatta imkansızlaşması halinde belediyenin ihtiyaç duyduğu alanlara destek sağlamak maksatları bakımından iş değişimi yapılabilmesi gerektiği kaydedildi. Çalışanlar arasında eşit işe eşit ücret uygulamasının sağlanabilmesi için bu maddenin tadil edilmesi gerektiği kaydedildi.

Çalışmadığı saatlerde kesinti önerisi…
Çalışanların ödenekleri çalışma saatleri esasına göre düzenlenerek, her sınıf veya kadronun çalışması gerektiği saati doldurmadığı oranda çalışmadığı saat hesabı üzerinden alması gereken ödenekten ‘Prorata (Oran-orantı)’ hesabı üzerinden kesinti yapılması önerildi.

Yüzde 20 yerine, yüzde 10…
Belediye yönetimi, haftalık 40 saatlik bir süre için çalışmakla yükümlü personele hafta içi çalışma süresinden kesinti yapılarak,  bu çalışma sürelerinin cumartesi gününe eklenilip, brüt maaşları üzerinden yüzde 20 zamlı ödeme yapılmasına ilişkin maddenin adil olmadığına vurgu yapıldı.
Zamlı ücretin 40 saat çalışma süresinin hitamından sonra başlaması gerektiğine işaret eden belediye, belirlenen saatten sonra sarf edilecek ek iş için aylık brüt maaş üzerinden yüzde 10 zam yapılması gerektiği önerisinde bulundu.

“Gece çalışan personelin çalışma saatleri 40 saat olmalı”
Öte yandan çalışma gece çalışan üyelerin çalışma saatinin 40 saat olarak belirmesi gerektiği kaydedildi. Böyle bir düzenleme yapılması halinde, sarf edilen ek iş üzerinden ise 40 saat baz alınarak yüzde 20 zamlı ödeme yapılması önerisi sunuldu.  Çalışma saatinin 30 saat olarak düzenlenmesi durumunda ise ücret ve ek ücretin 30 saat üzerinden hesaplanarak ödeneceği kaydedildi.

“Fazla saatlerde çalışma ve ödenecek ücret” ile ilgili düzenlemeler…
Önerilerde fazla mesai yapılması istenen personele en az 8 saat önceden bildirim yapılmasını öngören maddenin tadil edilerek, acil durumlarda 2 saat olarak değiştirilmesi gerektiği ifade edildi.
Normal çalışma süreleri dışında, her fazla çalışma için verilecek ücretin, normal günlük çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın yüzde 10 yükseltilerek ödenmesi konusunda öneri yapıldı. Öte yandan hafta tatili ve resmi tatil günlerinde her fazla saat çalışma için verilecek ücretin, normal günlük çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın yüzde 50 yükseltilerek ödenmesi gerektiğine işaret edildi.

“Bekar üyeler aile yardımı almasın”
Belediye sözleşmedeki 37. maddesi ‘Aile Yardımı ve Denge Ödeneği’ne atıfta bulunarak, sendika üyesi her çalışana aylık olarak 500 TL’lik aile yardımı ve desteği ödeneğinin ödenmesini talep etti. Önerilere alternatif olarak bekar üyelerin aile yardımı almaması aile üyelerinin sayısı ve mevcudiyeti oranında sınıflandırma yapılması talebi de sunuldu.
Eşitlik ilkesi uyarınca tek tip bir ödeneğin getirilmesinin adil bir ortam yaratacağı savunulurken, Aile Yardımı ve Denge Ödeneği eşitlik ilkesi gereği ailenin boyutu ve muhteviyatına göre değişiklik göstermesi gerektiğine işaret edildi.

Çalışanların eşleri ve çocukları cenaze ücretlerinden muaf tutulacak
Öte yandan sözleşmenin 46. Maddesinin tadil edilerek, belediye çalışanlarının karısı-kocası ve çocukları cenaze ücretlerinden muaf tutulması önerildi.

Bu haber toplam 1589 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler