1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. 'TOPLARLANIYORUZ'DAN BASIN TOPLANTISI
TOPLARLANIYORUZDAN BASIN TOPLANTISI

'TOPLARLANIYORUZ'DAN BASIN TOPLANTISI

‘TOPARLANIYORUZ’ GRUBU ‘TOPLUM SÖZLEŞMESİ’ AÇIKLADI Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eski Özel Temsilcisi Kudret Özersay’ın başını çektiği ve internet üzerinden örgütlenen “toparlanıyoruz” isimli grup, bir

A+A-

 

 

‘TOPARLANIYORUZ’ GRUBU ‘TOPLUM SÖZLEŞMESİ’ AÇIKLADI


Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eski Özel Temsilcisi Kudret Özersay’ın başını çektiği ve internet üzerinden örgütlenen “toparlanıyoruz” isimli grup, bir basın toplantısı ile TOPLUM SÖZLEŞMESİ açıkladı.
Grup, “temiz toplum, temiz siyaset, kendi irademize dayalı gelecek” gibi genel başlıklar üzerinden beklentilerini dile getirdi, “Bu beklentilere uygun davranılacağı” sözünü veren bir sözleşme ortaya çıkardı.
Toplum Sözleşmesi, beklentilerin ve “asgari müştereklerin” yer aldığı bir metin olarak ortaya kondu, çözüm önerilerini içermedi, grubun gelecekte “siyasete” de yönelebileceğine açık kapı bıraktı.

Bugün yayınlanan Toplum Sözleşmesi şöyle.

TOPLUM SÖZLEŞMESİ
Kendinin ve çocuklarının geleceğini bu topraklarda gören, kendini bu toplumun parçası olarak hisseden bir bireyim. Ülkemin bu hale gelmesinde benim de az veya çok sorumluluğum olduğunun farkındayım. Aşağıda yer alan asgari müştereklerde taleplerimi ortaya koyarak kendime ve toplumuma bu konularda söz verir, taahhütte bulunurum:

A- Temiz Bir Toplum İçin;
Kamuda işe alımlarda, terfilerde, ihalelerde, iş alımlarında ve genel olarak kamu kaynaklarının kullanılmasında partizanlık/torpil (fors/force) yapılmasına ortak olmayacağım, bunları yapanlara, yakınım dahi olsalar tepki koyacağım; bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum.

·         Oyumu satmayacağım, başkasının hakkını yemeyeceğim, yolsuzluklara ortak olmayacağım ve bunları yapanlara, yakınım dahi olsalar tepki koyacağım.

·         Kalemini satan veya doğruları çarpıtan yazarlara ve bu kişilerin yer aldığı medya kuruluşlarına tepki koyacağım.

·         Medya-siyaset ilişkisinin bir menfaat ilişkisi olmaktan çıkarılarak toplum yararını merkeze alan bir hale dönüştürülmesi ve medyanın siyaset tarafından baskı altına alınmasının önüne geçecek düzenlemelerin yapılmasını talep ediyorum.

B- Temiz Siyaset/Yönetim İçin;

·         Uluslararası hukuk ve insan haklarıyla uyumlu, adil, şeffaf, hesap verebilir, ayrımcılığın olmadığı çok-kültürlülük üzerine kurulu ve hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir yönetim talep ediyorum.

·         Bürokraside disiplin kuralları da dahil tüm kuralların ciddiyetle ve adil şekilde uygulanacağı ve belediyeler de dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdamların objektif kriterlere göre yapılarak partizanlığın önleneceği bir yönetim anlayışı talep ediyorum.

·         Siyasilerin verdikleri ve toplumun yararına olan sözleri tutmaları için peşlerini bırakmayacağım, sözlerini hatırlatacağım, şeffaf ve hesap verebilir olmalarını talep edeceğim, kısacası verdiğim oyun takipçisi olacağım.

·         Yolsuzluğa, partizanlığa bulaşmış olan veya başarısızlığı sonucu kamuyu zarara uğratan siyasilerin siyaseti bırakmalarını, hesap vermelerini isteyeceğim, bunun takibini yapacağım; bunları yapanlara, yakınım dahi olsalar, tepki koyacağım ve bu tür davranışların sorumlusu olan bürokratların da hesap vermelerini talep edeceğim.

·         Halkın iradesine rağmen parti parti gezen milletvekillerini muhatap almayacağım

·         Kamudaki üçlü kararname ile yapılan siyasi atama ve müşavirlik sisteminin tamamen ortadan kaldırılarak, çok sınırlı sayıda siyasi danışmanın olabileceği bir sistem değişikliği talep ediyorum.

·         Gerek yolsuzlukları, gerekse partizanca uygulamaları denetleyecek/soruşturacak ve doğrudan yargıya havale edebilecek olan güçlü, tarafsız ve bağımsız bir yolsuzluk biriminin kurulmasını, bu gün var olan ve bu niteliklerden yoksun olan birimlerin kaldırılmasını talep ediyorum.

·         Siyasi partiler içinde demokratik olmayan uygulamaların sona erdirilmesini sağlayacak yasal değişikliklerin yapılmasını, gelir ve giderlerinin etkili bir denetime tabi tutulmasını ve milletvekili transferlerinin yasaklanmasını talep ediyorum.

·         Ülkedeki anayasal ve yasal mevzuatın geniş bir toplumsal uzlaşı sağlanarak toplum yararını bireysel menfaatlerin önünde tutacak kişilerin milletvekili seçilmelerini mümkün kılacak şekilde gözden geçirilmesini talep ediyorum.

·         “Geç gelen adalet adalet değildir” sözünü akılda tutarak mahkemelerin hızlı ve adil kararlar üretmelerini sağlayacak tedbirlerin en erken zamanda alınmasını; yargı bağımsızlığına gölge düşürecek iddiaların derhal araştırılıp sonuçlandırılmasını talep ediyorum.

·         Tüm siyasilerin ve kamu çalışanlarının gerek düzenli aralıklarla şeffaf şekilde mal beyanında bulunmalarını, gerekse “nereden buldun” yasası çerçevesinde haksız mal edinmelerini denetleyecek uygulamaların etkili şekilde hayata geçirilmesini talep ediyorum. Öte yandan bu konuların kolayca mahkemelere sevk edilmesinin mümkün kılınmasını talep ediyorum.

·         Yolsuzlukların ve faili mechul cinayetlerin aydınlatılmasını ve sorumluların en erken zamanda cezalandırılmasını talep ediyorum.

C- Kendi İrademize Dayalı Bir Gelecek İçin;

·         Kendi kendimizi yönetebilmemiz, kendi irademize dayalı bir düzen kurabilmemiz mümkündür ve ben buna varım.

·         Bize ait tüm kurumların bizim tarafımızdan, partizanlıkla değil akla ve liyakata dayalı olarak doğru yönetilmesini talep ediyorum; bunun için sorumlu davranmaya, gerekli tüm katkıyı koymaya hazırım.

·         Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm diğer aktörlerle ilişkilerimizin sağlıklı bir temele oturtularak normalleştirilmesini; normalleşen ilişkilerin hükümetler değiştiğinde bundan olumsuz etkilenmemesi için mümkün olduğunca antlaşmalarla düzenlenmesini talep ediyorum.

·         Sivilleşme ve demokratikleşmenin önündeki anayasal ve yasal tüm engellerin kaldırılmasını ve yeni düzenlemelerin etkili şekilde uygulanmasını talep ediyorum

·         Evlilik, evlatlık ve kan bağı dışındaki vatandaşlıkların siyasiler tarafından keyfi şekilde değil, doğrudan halka sorularak ve ülkenin ihtiyacı çerçevesinde belirli bir kota konularak verilmesi; öte yandan vatandaş olamayan kişilerin karşılaştıkları sıkıntıların aşılması için insan hakları çerçevesinde kabul görecek tedbirler alınmasını talep ediyorum.

·         Ülkedeki suç oranlarının azaltılması ve iç güvenliğin sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti ile etkili bilgi paylaşımını da içerecek şekilde gerçek anlamda adli işbirliği yapılmasını ve ülkeye girişlerin ciddi şekilde denetim altına alınmasını talep ediyorum.

·         Bu ülkedeki her icraatın ülkenin sosyo-külürel dokusuna ve geleneklerine uygun olarak, ihtiyaç temelinde toplumun kendi iradesiyle yapılmasını; öte yandan farklılıklara saygı gösterilerek çok-kültürlülüğü bir zenginlik olarak kabul eden tedbirler alınmasını talep ediyorum.

·         Üreten ve kendi ayakları üzerinde duran, dış yatırıma açık, ülke kaynaklarını kimseye hediye etmeyen ancak çağdaş normlara göre işleyen ve denetlenen, çevreye duyarlı, verimli, sürdürülebilir ve sosyal bir ekonomik yapı talep ediyorum.

Bu Toplum Sözleşmesi toplumun geniş kesimleri tarafından yeterince destek bulduğu zaman, sözleşmenin bugün için boş bırakılan “diğer” imza yerine bizleri cesarete, güvenirliğe ve çözüm önerisine sahip olduğu yönünde ikna edecek olanlar imza atabilecektir. Toplumu ikna edebilecek bir aday çıkmaması durumunda bu hususları biz kendimiz toplum olarak “iş başa düştü” diyerek yerine getireceğiz.


……………………… ………………….
Bu toplumun bir bireyi Bizi ikna edebilecek olan siyasi parti/kişi

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 2331 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler