1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. TIP-İŞ ne talep etti, Maliye ne yanıt verdi?
 TIP-İŞ ne talep etti, Maliye ne yanıt verdi?

TIP-İŞ ne talep etti, Maliye ne yanıt verdi?

PROTOKOL MASASI… PROTOKOL MASASI… PROTOKOL MASASI… PROTOKOL MASASI…

A+A-

 

İşte madde madde TIP-İŞ’in 2015 Mali Protokol Talepleri ve Maliye Bakanlığı’nın yanıtları:

• TIP-İŞ’İN TALEBİ:  Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesini iptal etmesinden sonra hekimlerin özlük haklarının yeniden düzenlenerek Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın Anayasaya uygun hale getirilmesi; ayrıca 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile ortaya çıkan eşitsizliği de ortadan kaldıracak ve emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi ve düzenlenen Yasanın Genel Sağlık Sigortası Yasası ve Özel Hastaneler Yasası ile eşzamanlı olarak yürürlüğe girmesinin sağlanması.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:  47/2010 sayılı yasayla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine farklı yasa önerileri gitmiş olup bu öneriler ilgili komiteye sevk edilmiştir.  Diğer yandan Hükümet olarak bu yasa kapsamında istihdam edilenlerin maaşlarının artırılmasıyla ilgili bütünlüklü adım atılarak bu barem cetvelinin süreç içerisinde ilave artışlarla iyileştirilmesi öngörülmektedir.
Genel Sağlık Sigortası Yasası ve Özel Hastaneler Yasası ile ilgili çalışmalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta olup, teknik çalışmalar son aşamalarına geldiğini ifade edebiliriz.

• TIP-İŞ’İN TALEBİ:   Hekimlerin boş olan tüm yükselme yeri kadrolarının (terfi) münhal ilan edilerek doldurulması.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Diğer Bakanlıklar da olduğu gibi Sağlık Bakanlığı kadroları içinde münhal kadro olma koşuluyla gerekli işlemler yapılmaktadır. Ancak terfiler konusunda takvim sıkışıklığı nedeniyle sınavların takvimlendirilip yapılmasında zaman, zaman gecikmeler olmaktadır. Bu tip sorunların asgariye indirilmesi için ilgili kurumlarla görüşülecektir.

• TIP-İŞ’İN TALEBİ:    Sağlıktaki hekim istihdamının var olan ve güncellenmekte olan teşkilat yasaları esas alınarak yapılması.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Tüm dairelerin teşkilat yasasının yeniden düzenlenmesi bir zorunluluk olup Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesinde görüşülmekte olan ve 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının yerine geçecek olan Kamu Reform Yasasına uygun olarak düzenlenmesi gerektiğinden dolayı Başbakanlık genelgesiyle tüm Bakanlıklara kendilerine bağlı daireler için bu çalışmaları başlatmaları için talimat verilmiştir. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığına bağlı dairelerinde doğal olarak Teşkilat Yasaları günün koşullarına göre düzenlenecektir. Ancak halen günün koşullarına ve yeni Kamu Reformu Yasasına uygun şekilde teşkilat yasaları düzenlenip yasallaşıncaya kadar yasa gereği mevcut teşkilat yasalarına göre münhallerin ilan edilmesi gerekmektedir. Teşkilat yasalarının güncellenmesi sonrasında ise doğal olarak yapılacak yeni istihdamlarda yeni teşkilat yasaları dikkate alınacaktır.

• TIP-İŞ’İN TALEBİ:  Sağlık servislerinde artan hasta sayısını gidermek, yurt dışına hasta sevklerini azaltmak, 24 saat boyunca daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek amacıyla 2015 yılında hastanelerimizdeki alet, malzeme ve alt yapı eksiklerinin giderilmesi ve mevcut teşkilat yasalarında boş olan 134 hekim kadrosunun, en az 56 tanesinin yeni hekim istihdamı olacak şekilde münhal ilan edilerek sürekli kadro ile doldurulması, boşalan sözleşmeli kadrolarına Teknik Kurulda üzerinde çalışılan yeni teşkilat yasasında ( Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası) öngörülen hekim sayısına ulaşana kadar sözleşmeli hekimler ile doldurulması.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Genel anlamda Kamuya istihdam edilecek sayıyla ilgili belirlenmiş bazı rakamlar olmakla birlikte eğitim ve sağlıkta da azami düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam yapılmasına yönelik gerekli özen gösterilecektir.

• TIP-İŞ’İN TALEBİ:   Sağlık servislerinde çeşitli sorunlara neden olan sözleşmeli hekim istihdamının iki yılı ile sınırlandırılması yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması, bu konudaki yasal düzenlemenin 2015 yılında yürürlüğe girmesinin sağlanması.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde; Sağlık Bakanlığı bünyesinde bazı branşlarda acil ve zorunluluk gereği sözleşmeli hekim istihdamı yapılmıştır. Talebinizin bütünlüklü bir yapıda değerlendirilerek sizlerin de belirttiği gibi halen teknik kurulda görüşülmekte olan teşkilat yasaları da dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı kadrolarında görev yapan Sözleşmeli Hekimlerin sözleşme süreleri bir program dahilinde münhal ilan edilecek kadrolara hekim istihdamlarının yapılmasıyla düzenlenebilecektir.

• TIP-İŞ’İN TALEBİ:  2016 yılından itibaren güncellenecek yeni teşkilat yasalarında her kadro için belirlenen kadro sayısının üzerinde sözleşmeli hekim istihdamının ortadan kaldırılması.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI:Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde; Sözleşmeli Hekim istihdamının 2 yılı ile sınırlandırılması gerektiğine yönelik vermiş olduğumuz cevapta belirttiğimiz gibi Teşkilat Yasalarının son şeklini almasının sonrasında bir program dahilinde bu düzenleme yapılabilecektir.

• TIP-İŞ’İN TALEBİ:   Hayat Pahalılığı Ödeneğinin yasal şekli ile korunup çalışanlara ödenmesi.
• MALİYE BAKANLIĞI’NIN YANITI: Hayat pahalılığı uygulaması Ocak 2015 ve Temmuz 2015 dönemleri için yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede Ocak 2015 maaşları için yapılan uygulamada eşit artış ve 47/2010 sayılı yasa kapsamında olanlara Refah Payı adı altında ek ilave bir artış verilerek düzenlenmiş olup ayni uygulama Temmuz 2015 maaşları içinde uygulanacaktır. İki dönem için yapılacak olan ve birincisi yapılan uygulama ile ilgili olarak yasal düzenleme Meclise sevk edilmiştir.

 

DİĞER SENDİKALARIN TALEPLERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 1561 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler