1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. TDP’den “Katılımcı Demokrasi Şöleni”
TDP’den “Katılımcı  Demokrasi Şöleni”

TDP’den “Katılımcı Demokrasi Şöleni”

TDP “Katılımcı Demokrasi Şöleni” isimli aday tanıtım gecesini düzenledi.

A+A-

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) “Katılımcı Demokrasi Şöleni” isimli aday tanıtım gecesini düzenledi.

“Güçlü, Özgür, Temiz” sloganı ile yapılan etkinlik YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı. TDP’lilerin salonu doldurduğu gecede Genel Sekreter Asım İdris ve Genel Başkan Cemal Özyiğit konuşma yaptı.

Konuşmasında TDP'nin Ocak 2018 Katılım Vizyonu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özyiğit, 'her şeye ekonomiden başlıyoruz' dediklerini, çünkü ekonomik olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı başaramadıkça, ne siyasetimizi, ne toplumsal yapımızı, ne de demokrasimizi düzeltemeyeceğimizi kaydetti. TDP’nin atacağı ilk adımın devletin ekonomik alandaki rolünü ve fonksiyonunu belirlemek olacağını belirten Özyiğit, devletimizin ve ekonomimizin hiçbir özelleştirme veya kamulaştırma gibi tartışmalar içerisinde savrulmasına izin vermeyecek bir ekonomik yapıyı tesis edeceklerini kaydetti.

"Kaliteli Güven Duyulan ve Erişilebilir Sağlık"

         TDP olarak sağlıkta ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uygun yeni bir yapılanmayı öngördüklerini belirten Özyiğit, buna göre insanı merkez alan, toplumun ve bireyin sağlık düzeyini yükseltmeyi amaçlayan, etkin, kaliteli, ulaşılabilir bir “Sağlık Reformunu” hayata geçireceklerini kaydetti. Kamu sağlığının güçlendirilerek toplumun tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Özyiğit, "Hizmet sunumu birinci basamak Aile Hekimliği, ikinci basamak Yataklı Tedavi Kurumları ve üçüncü basamakta yer alan Özel İhtisas Hastaneleri ve Tıp Fakülteleri olacak şekilde yeniden organize edileceğini, buna bağlı olarak hem özelde hem kamuda sağlık hizmetlerini kapsayan Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirileceğini söyledi. 

"Gıda güvenliği–Ne yediğimizi, nereden yediğimizi bileceğiz"

         Tarladan sofraya olan süreci kapsayan belgelendirme ve etiketlendirme zorunluluğu getirileceğini belirten Özyiğit, gıda güvenliğinde tek otorite olacak bir Gıda Dairesi oluşturulacağını belirtti.

"Bağımlılıklar"

         Ülkemizde bağımlılık illetinin maalesef hepimizin evine, ailesine, çevresine bir şekilde sızdığını belirten Özyiğit, şunları kaydetti: "Uyuşturucu, kumar gibi bağımlılıklardan kurtulmak için insanı merkeze alan koruyucu ve önleyici eğitim ve danışmanlık hizmetleri oluşturulacaktır. Bu anlamda devlet himayesinde dayanışma ve destek merkezleri kurulacaktır.

"Trafik- Vizyon Sıfır"

         TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuşmasında ayrıca şunları kaydetti: "Trafikte güvenlik, denetim ve eğitimin ayrı ayrı ele alınacağı  ‘vizyon 0’ hedeflerini temel alan yeni bir yapılandırma olacak,  bu çerçevede , trafik güvenliği eğitimi, - hız limitlerinde yeniden düzenleme ve trafik kazalarında mağdur olan ailelere maddi ve manevi destek sağlanacak."

"Stratejik Ve Planlanmış Altyapı Kalkınması"

         Her bölgede İmar Planı hazırlanacak, Sosyal Konut Birimi oluşturularak, uzun vadeli kredilerle toplu konutlar oluşturulacak. Deniz, hava ve kara ulaşımı yeniden ve sıfırdan planlanacak, dengeli, hızlı, güvenilir, ekonomik, kolay erişebilir ve çevreye duyarlı bir anlayışla geliştirilecek. Ulaşım Master Planı hazırlanacak, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde fiber optik altyapının tüm adada yapılandırılmasıyla,  kesintisiz hızlı ve daha ucuz internet hizmeti sunulacak.

"Çevre"

         Ekolojik ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla temiz bir çevre yaratılacak, karşılıklı fayda ve ortak projelendirme ile suyun etkin kullanımı sağlanacak, yeni bir atık yönetimi politikası devreye konulacak. CMC'nin rehabilitasyonu sağlanacak, Taş Ocakları'nın sayısı ve işleyişi yeniden düzenlenecek ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi, hava kalitesinin artırılması için egzoz emisyon testlerinin denetlenmesi, sanayi ve santrallerde doğaya salınan zararlı atıkların ve gazların minimize edilmesi için gerekli yasal ve denetleyici önlemlerin devreye sokulacak.

"Eğitim"

         Kazanılmış haklara dokunmadan kaliteli tam gün eğitim hedeflenmektedir.  Burslardaki adaletsizlik giderilecek, kredilendirme sistemi hayat bulacak, Taşımacılık Tüzüğü değiştirilecek. Belirli okullarda yığılma olması önlenecek, yetişkinlik ve çıraklık eğitimi ile yükseköğrenimin kalitesinin artması ve üniversitelere sınav sistemi konularında ciddi çalışmalar yapılacak.

"Gençlik"

         Üretken, özgür ve eğitimli gençler yetiştirme en temel hedeflerden biri olacak. DPÖ verileri sürekli güncellenerek, bu verilere bağlı olarak yerel üniversitelerde KKTC vatandaşlarına bölüm kotası getirilecek, ara mesleklere yönelik eğitim ağı oluşturulacak ve mesleki okulları yeniden elden geçirilecek. İş bulma merkezleri her ilçede daha aktif hale getirilecek, e-devlet kapsamında ulaşılabilirliği etkinleştirilecek.

"Askerlik"

         Askerlik süresinin yeniden düzenlenecek, Vicdani Ret Hakkı tanınacak ve Profesyonel askerliğe geçiş konularında yeni düzenlemeler yapılacak.

"Spor"

         Sporda eğitim, öğretim ve yönetimden sorumlu olacak Spor İcra Kurulu oluşturulacak, tesisleşmeye önem verilecek ve Federasyonlarımıza sabit gelir getirecek ve sportif altyapı imkânlarını genişletecek tesisler oluşturulacak. Kitle sporunu teşvik edilerek, küçük yaşlardan başlayarak yetenek tarama ve geliştirmeye önem verilecek.

"Hayvancılık"

         Devlet gelir desteğinin özellikle enerji tüketimine bağlı üretim maliyetlerini düşürecek şekilde yeniden düzenlenecek, Doğrudan Gelir Desteğinde alt sınır olmayacak, ancak üst limit konacak.

"İş Sağlığı ve Güvenliği"

         İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıkı denetim yapılarak, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Özel sektörde sendikalaşma TDP’nin bu topluma kazandıracağı en önemli projelerden biri olacak.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"

         Tüm toplumsal yaşamda ve kamusal alanda din, dil, ırk ve cinsiyet ve cinsel yönelim gözetmeksizin tüm bireyler eşit hak ve fırsatlardan yararlanacak. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi faaliyete geçecek. Ev İçi Şiddet Yasası ile ev içi tüm şiddet türleri suç olacak. LGBTQ bireyler her alanda yaşadıkları ayrımcılık giderilecek. Katılımcı vizyon çerçevesinde bağımsız iş mahkemeleri ile her şikayet değerlendirilecek.

"Özel Gereksinimli Bireyler"

         Ülkemizde 5000den fazla özel gereksinimli birey bulunmakta olup, bu bireylerimizin ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve istihdam ile tüm alanlara katılımı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra özel gereksinimli bireyler merkezi kurulacaktır.

"Çocuk Hakları"

         Çocuk ve genç yaşama kazandırma rehabilitasyon merkezi ile Çocuk Mahkemeleri kurulacak.

Bu haber toplam 1276 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler