1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. TC Ekonomi Eski Bakanı: Kıbrıslı H.Sırrı Bellioğlu
TC Ekonomi Eski Bakanı: Kıbrıslı H.Sırrı Bellioğlu

TC Ekonomi Eski Bakanı: Kıbrıslı H.Sırrı Bellioğlu

Hüseyin Sırrı Bellioğlu... Bu ada’nın toprağından yetişen ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin bir dönem ekonomisine yön veren bir Kıbrıslı. 1876 yılında Lefkoşa’da doğan Bellioğlu, Lefkoşalı Osmanlı yüzbaşılarından Nuri Ağa’nın oğlu

A+A-

 

 

Hüseyin Sırrı Bellioğlu... Bu ada’nın toprağından yetişen ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin bir dönem ekonomisine yön veren bir Kıbrıslı. 1876 yılında Lefkoşa’da doğan Bellioğlu, Lefkoşalı Osmanlı yüzbaşılarından Nuri Ağa’nın oğludur. İptidai ve ruşti (orta ve lise) tahsilini Lefkoşa’da tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek Mekteb-i Mülkiye’ye kaydını yaptırmıştı. 1897 yılında padişah aleyhtarı olduğu gerekçesiyle 11 ay Taşkışla’da tutuklu kalmıştır. Bu süreç eğitimini de etkilemişti doğal olarak. Çünkü Talebeliği esnasında da fikir adamı olan Sırrı Bey, istipdat idareye karşı muhalefete başlamış ve bu hür fikri yüzünden mektepten kaydı terkin edilmişti...(tutukluluk cezası bitiminde) o zamanlar patlak vermek üzere olan 1897 Osmanlı-Yunan harbine gönüllü olarak kaydedilmiş ve harna bilfiil iştirak ederk “Milona kahramanları” arasında yer almıştır. Bu kahramanlık ve vatanseverlik saray’a aksetmiş ve kendisi Yunan Harp Madalyası ile onurlandırılmıştır. Aynı zamanda kendisine herhangi bir arzusunun olup olmadığı saray yetkililerince sorulduğu zaman verdiği cevap; tahsiline yeniden devam etme şansının verilmesini istemişti. Bunun üzerine bu arzusu yerine getirilerek tahsiline bıraktığı yerden devam etti.

Mezun olduktan sonra Kastamonu Sandık Eminliği (1905), Belediye Başkâtipliği (1906) yapmıştır. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra, Zonguldak Kaymakamlığına tayin edilmiştir. 1908-1911 tarihleri arasında Mudurnu, Düzce ve Adapazarı kaymakamlıklarında bulunmuştur. Bu şekilde, Adapazarlılarla yakından temasa geçmiş ve ahâli nezdinde tanınmıştı. Amare (1912) ve Amasya Mutasarrıflıklarında görev yapmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Amasya’ya gelen İngiliz komutanının isteklerini yerine getirmediğinden dolayı 16 Mart 1919 tarihinde İstanbul Hükümeti tarafından işten el çektirilmiş ve bir süre tutuklu kalmıştır. İzmit’e gelerek,Kuva-yi Milliye safında yer almıştır. IV.dönem Meclis-i Mebusan İzmit milletvekili olmuştur. Meclis-i Mebusan'ın işgal güçleri baskısıyla kapatılmasıyla Ankara'ya geçerek TBMM 1. Dönem açılışına katılmış ve İzmit milletvekili olarak mecliste yer almışt daha sonra da İkinci Fevzi Çakmak Kabinesi’nde kısa bir süre İktisat Vekilliği yapmıştı (1922). 1931 seçimlerinde tekrar İzmit (Kocaeli) milletvekili olmuştur. Hükümet aleyhine tahrik ve hükümetin manevi kişiliğine hakaret suçundan 1941 yılında tutuklamış ve dokuz yıl hapse mahküm edimiştir. 31 Temmuz 1949 tarihinde cezasını tamamlayarak salıverilmiştir.

Edebiyatın, felsefenin ve tiyatro yazarlığının duayenlerinde olan Necip Fazıl Kısakürek; Sıırı Bellioğlu ile ilgili anısını şöyle anlatır:

“İstanbul tevkifhanesinde, yedi küsur yıldır yatan, yetmiş yaşında, kalbi yağmur suyu kadar berrak ve temiz bir insan vardı. Bu, iktisat vekillerinden ve eski «Misak-ı Millî» muharrirlerinden İzmit Meb’usu Sırrı Bey, Sırrı Bellioğlu’dur. Benimle hapishanede çok ileri bir dostluğa varan bu zat, bir gün bana aynen ve kelimesi kelimesine şöyle dedi:

‘Abdülhamîd devriyle bu devir arasındaki farklardan birisi şudur ki, ben o zamanlar bir mülkiye talebesi olarak menfaya gönderilirken, Beşiktaş’ta, Padişah’ın yaverlerinden Kemal Paşa bana «efendi oğlum!» diye hitap ederek söze başlamıştı. İşte, çocuk denecek kadar genç ve ehemmiyetsiz bir mektep talebesine, saraya nüfuzlu en yüksek rütbeli askerin muamele tarzı!.. Bu devirde ise, yaşım 60′ı geçmiş, uzun müddet Türkiye Büyük Millet Meclisinde meb’usluk etmiş, bir aralık da iktisat vekilliğinde bulunmuş bir ihtiyar olarak tevkif edildiğim vakit bana polis müdür muavini «eşek!!!» diye hitap etti.’ İşte Sırrı Bellioğlu’nun bana mektubu:

«Sevgili Necip Fazıl;

Sana tevfikhanede söylediğim bu sözü benden yazılı olarak istediğin için aynen kaydediyorum.
Dahlim olmadığı halde bazı ahbaplarımın padişaha suikast teşebbüsünde bulunmaları sebebiyle ben de maznunen Beşiktaş karakolunda tevkif edilmiştim. İsticvabımı yapan Müşir Hasan Paşa ile Yaver Kenan Paşa bana daima «efendi oğlum» diye hitap ederlerdi. Beni zaptiye hapishanesine gönderdikleri zaman bileklerime kelepçe vurmamışlar ve sivil bir polis terfik etmişlerdi. Bu esnada 21 yaşında bir genç mektep talebesiydim. Halbuki, 60′ını geçmiş, vekillik etmiş, meb’usluk etmiş bir ihtiyar olarak birkaç sene evvel İstanbul polis müdüriyetinde tevkif olunduğum zaman, mahut (Zeki), vaziyete muvafık söz söylemediğim zaman bana «eşek!» diye hitap ve dayakla tehdit etti. İşte azizim, haşin ve mütehakkim dediğimiz adamların siyaset maznunları hakkında gösterdikleri nezaketle, Cumhuriyet mefkuresine bağlılıklarını iddia eden kesanın izhar ettikleri muamele! Artık sen ilerisini tasavvur et!-19 Ağustos 1947 – Sırrı Bellioğlu

Bir Abdülhamîd aleyhtarından gelen bu kıyas karşısında ürpermek lazımdır.”

    

 


kaynakça:

*Ahmet An, “Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler, Akçağ Yay, 2002, s:238

*http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCseyin_S%C4%B1rr%C4%B1_Bellio%C4%9Flu

*http://www.boyutpedia.com/default~ID~1447~aID~63502~link~huseyin_sirri_bellioglu.html

*Konukçu,Prof.Dr. Enver (Temmuz 1997)-Adapazarı Kaymakamı Tahir(1919-1920),cilt:XII,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

*Gör, Hamdi Namık (1956), İstiklâl Mucizesi, Ankara: Ege Matbaası, s. 7

*Yılmaz,Murat (Ekim 2005),Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt7/Liberalizm,7,İstanbul:İletişim Yayınları

*Ulu Hakan 2.Abdülhamid-Necip Fazıl-http://yakintarihimiz.org/bir-adalet-vesikasi.html

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1746 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler