1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Tarımda faiz destekli kredi
Tarımda faiz destekli kredi

Tarımda faiz destekli kredi

Hayvan ve bitkisel üretime verilecek toplam 6 milyon TL’lik kredinin işletme başı kullanım limiti 100 bin TL

A+A-

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı, faiz destekli tarımsal kredi vereceğini duyurdu. TC Ziraat Bankası ile imzalanan protokol çerçevesinde kullandırılacak kredinin toplamının 6 Milyon TL, işletme başı kredi kullanım limitinin ise 100 Bin TL olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, söz konusu kredi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, bitkisel üretim, organik veya diğer sertifikalı üretim, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı, modern sulama sistemleri, modern tarımsal mekanizasyon, örtü altı yetiştiriciliği, tarımsal sanayi pazarlama gibi geniş bir alanı kapsıyor.

Hayvancılık alanında kredi kullanmak isteyen işletmelerin, Veteriner Dairesi veya hayvan kayıt sistemine; tarımsal ve bitkisel üretim alanında kredi kullanmak isteyen üreticilerin ise Genel Tarım Sigortası Fonu’na kayıtlı olması gerekiyor.

Alet, makine ve ekipman alımlarında söz konusu araçların yeni yani birinci el olma koşulu aranıyor.

Protokol çerçevesinde inşa edilecek yapıların projeli olması ve uygulanacak projeler konusuna göre Kaza Tarım veya Hayvancılık Daireleri’nden onay alması gerekiyor.

KREDİ KULLANIMI

Protokol çerçevesinde, yerleşim bölgeleri içerisinde kalan büyükbaş hayvan barınaklarının yerleşim bölgeleri dışına çıkarılması konusunda yapılacak projeli barınak yatırımlarında yatırım kredisi kullandırılacak. Yatırım kredilerinin, süt sığırcılığında soğuk zincire geçiş projelerinde de kullanılacağı kaydedildi.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında kullandırılacak projeler hakkında da bilgi verilen açıklamada, ağıl yapımı ve mevcut ağılların modernizasyonu, küçükbaş hayvancılıkta soğuk zincire geçiş projeleri, kaba ve karma yem yapımına yönelik ekipman alımı, kaba/kesif yem deposu ve silaj çukuru yapımı ve damızlık hayvan alımı projelerine öncelik verileceği belirtildi.

Açıklamada damızlık havyan alacak ve satacak işletmelerin hastalıklardan ari olmasının zorunluluk olduğu kaydedildi. Açıklamada, krediyle temin edilecek hayvan sayısının 100 başı geçemeyeceği de vurgulandı.

ARICILIK

Arıcılık sektörüne yönelik aranan koşullar hakkında bilgi verilen açıklamada, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik makine ekipman ve kovan alımı ile üretim koşullarının iyileştirilmesine yönelik altyapı yatırımları için kredi kullandırılacağı ifade edildi.

Arıcılık alanında kredi kullanmak isteyen işletmelerin asgari 50 adet arılı kovana sahip olması gerektiği ve hayvancılık dairesine kayıtlı olmaları koşulunun arandığı kaydedildi.

BİTKİSEL ÜRETİM

Bitkisel üretim alanında modern sulama sistemlerinin kurulumu, ekim dikim hasat alet ve ekipmanları ile telli terbiye sistemine geçilmesi için yapılacak başvuruların öncelikli olacağı belirtilen açıklamada, yararlanıcıların Genel Tarım Sigortası Fonuna kayıtlı üreticiler olması gerektiği vurgulandı.

ORGANİK VEYA DİĞER SERTİFİKALI TARIMSAL ÜRETİM

Açıklamada, organik veya diğer sertifikalı tarımsal üretim alanında makine ve ekipman alımı ile projeli alt yapı yatırımları için kredi kullandırılacağı belirtildi.

Protokol kapsamında bakanlığın uygun bulduğu ve yetkilendirilmiş bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşuyla sözleşmesi bulunan, organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak gerçek ve tüzel kişilere de yatırım kredisi kullandırılacağı kaydedildi.

Söz konusu krediden yararlanmak isteyen üreticilerin yetkilendirilmiş kuruluşlarla yapılan sözleşmeleri de Bankaya ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE AVCILIĞI

Açıklamada, balıkçı gemisi motoru ve motor aksamları ile avcılık araç gereçleri alımı için kredi kullandırılacağı kaydedildi.

Yararlanıcıların Hayvancılık Dairesine kayıtlı mesleki balıkçı tekneleri olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada “Su ürünleri avcılığı için ihtiyaç duyulan araç, gereç, alet ve ekipman alımları Hayvancılık Dairesine kayıtlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere sağlanır” denildi.

MODERN SULAMA SİSTEMLERİ

Kredi kullandırılmasına yönelik protokol çerçevesinde modern sulama sistemleri kurulumu için de kredi verileceği belirtilen açıklamada, tarlaya getirilen suyun tarla içine dağıtılması amacıyla, sadece tarla içi modern basınçlı sulama sistemlerinin kurulması konusunda yatırım kredisi kullandırılacağının altı çizildi.

Ayrıca, bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması amacıyla, (derin kuyu açılması, kuyudan su çıkarmak için gerekli pompaj ve borular, kuyuya elektrik enerjisi getirilmesi vb.) yatırım kredisi kullandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda suyun kaynağından alınarak tarlaya taşınması konusunda da yatırım kredisi kullandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, su temini maksadıyla kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisinin, Kuyu Açma izni alınan kuyular için kullandırılacağı ve bu konuda kredi talebinde bulunan üreticilerden, Bakanlık tarafından onaylanmış izin belgesi isteneceği de kaydedildi.

MODERN TARIMSAL MEKANİZASYON

Modern tarımsal mekanizasyon alımı konusunda, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı’nca üretici bazında uygun görülen tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında kuru tarımda anızı parçalayıcı alet ve ekipman alımının öncelikli olacağı ifade edildi.

ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Örtü altı yetiştiriciliği için de kredi imkanı sağlandığı belirtilen açıklamada, modern sulama sistemlerinin kurulumu, projeli modern sera kurulumu ve/veya iklimlendirme üniteleri ile makine/ ekipman ve donanım alımlarının protokol kapsamına girdiği kaydedildi.

Kontrollü örtüaltı (yan duvar yüksekliği en az 3m, mahya yüksekliği en az 5m, tepe ve yan havalandırması olan) üretim koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda üretim yaptığı Bakanlıkça tespit edilen, Genel Tarım Sigortası Fonuna kayıtlı işletmelerin projelerinin değerlendirileceği vurgulandı.

TARIMSAL SANAYİ VE PAZARLAMA

Bitkisel kökenli tarım ürünlerini işleyen tarımsal sanayi işletmeleri ve küçükbaş hayvancılığa dayalı ürünleri işleyen yıllık satış cirosu 1 milyon TL’yi geçmeyen küçük işletmelerin üretim standartları ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve gıda güvenliğinin artırılmasına yönelik projeli altyapı yatırımlarında kredi alabilecek.

Tarımsal sanayiye yönelik bitkisel kökenli hammadde alımlarının yerli üretim hammadde kullanılması koşuluyla kabul edileceği ifade edildi.

(tak)

Bu haber toplam 1041 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler