1. YAZARLAR

  2. Dr Filiz Besim

  3. Şu İlaç Konusu…
Dr Filiz Besim

Dr Filiz Besim

Yazarın Tüm Yazıları >

Şu İlaç Konusu…

A+A-

Sağlıkta uzun bir süredir günü geçmiş ilaçlar konuşuluyor… 
Ve aslında tam da ne konuşulduğu bilinmeden konuşuluyor. 
Bakanlığımızın ilk günlerinde merkezleri ve ilaç ecza deposunu ziyaret ettiğim zaman durumu gördüğümde benim de çok şaşırdığım bir konuydu bu… 
Odalar dolusu süresi geçmiş ilaçla yüzleşmek!.. 
Müdürleri bu konuda toplantıya çağırdığım zaman konu elbette ki aydınlandı. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2011 Mart ayından beri ilaç imhası yapılmamıştır. Yapılmamıştır, çünkü ilaç imha merkezimiz yoktu. İlaçlar tıbbi atıklar ve kimyasallardan oluştuğu için öyle gelişigüzel imha edilemez, gömülemez, atılamaz satılamazlar... 
İlacı imha etmek çok da kolay bir durum değildir. İlle ki sağlıklı bir tıbbi atık merkezinde imha etmeniz gerekmektedir. Eğer doğada imha etmeye kalkarsanız ülkenin çevre, toprak ve su dokusuna ciddi hasar verirsiniz. 
İlaç ecza depomuzda yıllardır biriken Hastanelerden, Sağlık merkezlerimizden ve özel eczanelerden geri gelen tarihi geçmiş ilaçlar vardır… 
Evet, yanlış okumadınız; özel eczanelerin tarihi geçen ilaçlarını da İlaç Eczacılık Dairesi toplar… Çünkü devlet ilaçların güvenli bir şekilde imha edildiğinden emin olmak zorundadır. Sağlık Bakanlığı hem insan ve hem de çevre sağlığından sorumludur. 

4’lü Erhürman hükümetinde, bizim Sağlık Bakanlığını yürüttüğümüz dönemde de öncelikli konularımızdan biri olmuştu bu… 
Ve sadece 15 ayda tam 15 kamyon zamanı geçmiş ilacı ilaç ecza deposunu rahatlatmak adına güvenli bir merkezde depolamıştık. 

Şimdi bu konu niye gündeme geldi?.. 
Aslında ülkenin ilaç politikaları ile ilgili kalıcı çözüm nedir?.. 
Asıl bunları irdelemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu konunun niye gündeme geldiğinden başlayalım: Çünkü uzun zamandır beklediğimiz özel bir atık merkezi devreye girdi. Çok da iyi oldu. Biz de bu merkezin bitirilmesi için büyük baskı yapmış ve merkez bitene dek zamanı geçmiş ilaçların güvenli bir yerde saklanması için önlem almıştık. Şimdi yapılması gereken öncelikli olarak bu zamanı geçmiş ilaçların güvenli bir şekilde imhasıdır. Bu, ülkenin olmazsa olmazıdır. Ancak bu arada bilmek zorundayız ki ülkemizin çok ciddi bir ilaç politikasına ve bu politikaları oluşturacak güçlü bir İlaç Eczacılık Dairesi’ne ihtiyaç vardır. Otomasyon elbette ki devlet olmanın, tüm kaynaklarınızı kayıt altına almanın ve bu kaynakları doğru kullanmanın gereğidir. Çağdaş dünya bunu gerektirmektedir. 
Bu konu 15 aylık dönemde en çok uğraştığımız konuların başındaydı. Devlete bağlı tüm eczanelerin neredeyse % 90’ı otomasyona bağlandı ve merkezlerin hastanelerle ve merkezle iletişimi sağlandı böylece... 
Peki yeterli mi? Hala yeterli değil… Başlatılan projenin mutlaka sürdürülmesi ve bitirilmesi çok önemlidir. İlaç ecza deposunda tüm hazırlıkları tamamlanmış olan bar –code (barkot) sistemi bir an önce devreye girmelidir. İkinci ve daha önemli konu ise İlaç Ecza Deposu’nun gerçek görevi olan ülkedeki ilaç politikalarını düzenleyecek pozisyona getirilmesidir. İlaç Ecza Deposu denetim yapabilmeli ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili eğitimler verebilmeli, ilaç politikalarını da ayarlayabilmelidir. Oysa ki, Eczacılık Dairesi kısıtlı personel sayısı ile tüm yıl sadece ilaç ihalesi yapabilmektedir. Bizim dönemde personel sayısını az bir miktar artırmış ve daireye biraz nefes aldırmış olsak dahi orada kesinlikle donanımlı personele büyük ihtiyaç vardır. 

Eczacılar Birliği ile yürüttüğümüz ve neredeyse sona gelinen projede ise hedefimiz hastaların istedikleri eczaneden ilaçlarını alabilmeleri ve devletin ilaç ticareti yapmak yerine hastaların ilaç ücretlerini özel eczanelere ödemesiydi. Bu proje de hızla hayata geçirilerek hastanın ilaca ulaşımı kolaylaştırılmalıdır.

Ülkenin her alandaki en büyük sorunu maalesef siyasi istikrarsızlıktır. Bir hükümetin geldiğinde başlattığı birçok proje yeni gelenler tarafından sindirilip üzerinde çalışılmaya başlanana kadar büyük zaman kayıpları yaşanmaktadır. Hele de gelen iktidarların ömrü 15 ay ise… 

Bu kısacık süre, çare üretmek ve proje bitirmek anlamında büyük sorun yaratmaktadır. İşte böyle bir ortamda projelerin devamlılığı daha büyük önem kazanmaktadır. 
Sağlıkta dünya normları ve doğruları bir tanedir. 
Sağlık ise yap - boz tahtasına dönüştürülmeyecek kadar hassas ve önemli bir konudur. 
Hep söylediğimiz gibi: Sağlık siyaset üstüdür ve hepimize gereklidir.

 

Bu yazı toplam 1539 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar