Anket

Sizce 4’lü "Toplumsal Uzlaşı" Koalisyonu’nun reform ve dönüşümlerde öncelikleri neler olmalıdır? (3 seçenek işaretleyebilirsiniz.)