1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. ‘SİSTEM’ GELSİN’
‘SİSTEM’ GELSİN’

‘SİSTEM’ GELSİN’

‘Sistemsizlik’le gündeme gelen sağlıkta öngörülen yeni sistem ‘Genel Sağlık Sigortası’, sağlık örgütlerinden destek aldı…

A+A-

Sağlık örgütlerinden Genel Sağlık Sigortası’na destek belirtti, Genel Sağlık Sigortası ile birlikte eş zamanlı sağlıkta atılması gereken diğer adımlara ve geçirilmesi gereken yasalara da işaret etti…

Meltem SONAY

Sağlık Örgütleri, 1 Ocak 2016’da uygulamaya geçmesi hedeflenen Genel Sağlık Sigortası’na destek belirtti.
Sağlık Örgütler, devlet hastanelerinin yanı sıra, özelden de sigorta kapsamında hizmet alımını, özerk hastanelerin önünü açıp kontrol ve denetim mekanizmalarının gelişmesini, sağlığın otomasyon sistemiyle bütünüyle kayıt altına alınmasını öngören Genel Sağlık Sigortası’nın yanı sıra, diğer paydaşların da eş zamanlı uygulamaya girmesi gerektiği görüşünü belirtti.
Genel olarak, öngörülen düzenlemenin sağlıkta kaliteli hizmeti artıracağı görüşünü belirten sağlık örgütü temsilcileri, soru işaretlerini de ortaya koydu, bütünlüklü çalışma gerekliliğine işaret etti.

Eczacılar Birliği Başkanı Ebru Başay Alper: “İlaç sarfiyatı önlenecek, doğru ilaç kullanımı sağlanacak”

Genel Sağlık Sigortası’nın en büyük avantajının ‘otomasyona geçiş’ olacağına işaret eden Eczacılar Birliği Başkanı Ebru Başay Alper, otomasyon sisteminin olmamasının ülkede sağlık alanında an büyük sıkıntı olduğu görüşünü belirtti.
Otomasyon sistemine geçişin devlet bütçesine çok büyük katkı sağlayacağı gibi, yurttaşın da sistemden yararlanacağına işaret eden Başay, Genel Sağlık Sigortası’nda öngörülen her bir bacağın sisteme avantaj sağlayacağını ifade etti.
İlaç konusunda öngörülen düzenleme ile çok büyük ilaç sarfiyatının önleneceğine vurgu yapan Başay, “Doğru ve akılcı ilaç kullanımı sağlanacak, reçete düzeni gelecek” şeklinde konuştu.
Eczacılar Birliği olarak Sağlık Bakanlığı’nın bu çalışmasının arkasında olduklarını ifade eden Başkan Ebru Başay Alper, Genel Sağlık Sigortası için de her türlü katkı ve desteği koymaya hazır olduklarını belirtti.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge:  “Sistemi iyileştirecek bir düzenleme”

Genel Sağlık Sigortası’nın, 2013 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen sağlık çalıştayında, ortak aklın ürünü olduğunu anımsatan Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, öngörülen sistemi desteklediklerini ifade etti.
Hemen her dönemde böyle bir sistemle ilgili talepler olduğunu ve her dönemde de çalışmalar yapıldığını belirten İmge, finansmanın sağlanamadığı için bir kenara bırakıldığını da kaydetti.
Sivil Toplum Örgütleri’nin de katıldığı son sağlık çalıştayında da, sağlıkta kaliteyi yükseltecek Genel Sağlık Sigortası ihtiyacı sonucunun çıktığını ifade eden İmge, sağlık çalıştayı sonrası kurulan ilk komitede de görev aldıklarını belirtti.
Mevcut durumla ilgili çalışmaların ardından, teknik çalışmaların başladığını ve o çalışmalara çağrılmadıklarını kaydeden Emete İmge, genel hatları ile GSS’nin sistemi iyileştirecek bir düzenleme olduğu görüşünü belirtti.
“Hasta Hakları Yasası’nı ne kadar istiyorsak, Genel Sağlık Sigortası’nı da istiyoruz” diyen İmge, sistemle en azından hastaların sağlık kuruluşu ve hekimini seçme hakkının elde edileceğine işaret etti.
“Bu ortak akılda bizim de aklımız var” diyen Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, Genel Sağlık Sigortası’nı desteklediklerini belirtti.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu: “Destekliyoruz ancak soru işaretlerimiz var”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak başından beri çalışmaların içinde yer aldıklarını ifade eden Başkan Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Genel Sağlık Sigortası için ilk verilen tarihin 1 Ocak 2015 olmasına karşın, şimdi de hedef olarak 1 Ocak 2016’nın gösterildiğine işaret etti.
“Sonuna kadar destekliyoruz ancak Genel Sağlık Sigortası’na geçiş sürecinde var olan sıkıntıların nasıl aşılacağı konusunda soru işaretlerimiz var” diyen Dr. Gardiyanoğlu, mevcut ancak uygulanmayan yasalara değindi.
“Kamuda çalışan doktorların dışarıda iş yapmasını nasıl engelleyeceksiniz, bu konuda bir çalışma, öngörülen bir düzenleme var mı” diye soran ve bu soruları Sağlık Bakanı’na da sorduklarını ifade eden Dr. Gardiyanoğlu’nun ifadeleri devamla şöyle:
“Genel Sağlık Sigortası olarak önümüze konan şeyin, var olan yasalardan ne farkı var? Şimdi de özelden hizmet alınıyor. Sosyal Sigortalar battı, bir bunu yeni bir sistem diye insanlara sunuyoruz. Genel Sağlık Sigortası nasıl geçecek, nasıl sağlıklı bir şekilde işleyecek? Hangi irade kamuda çalışan doktorların mesailerine uymalarını sağlayacak, Sayın Bakan’a soruyoruz”.
Kamuda çalışan hekimlerin özlük hakları, çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak düzenlemelere de destek olduklarını ifade eden Dr. Gardiyanoğlu, “Serbest çalışan hekimler kamuda çalışan doktorların özelde çalışmasını istemiyor diye eleştiriliyor ancak tam aksine bu süreç işlerse biz zararlı oluruz. İnsanlar hastaneden memnun olurlarsa özele gitmezler ama biz halkımız için elimizi taşın altına koyuyoruz” şeklinde konuştu.

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Filiz Besim: “Olmazsa olmaz!... Adım adım gitmeliyiz”

Sağlıktaki sitemsizliğin 90’lı yıllardan bu yana Tabipler Birliği’nin gündeminde olan ve gündeme getirdiği bir konu olduğuna işaret eden Tabipler Birliği Başkanı Dr. Filiz Besim, geçtiğimiz yıl yapılan çalıştayda da sistemin sürdürülemez olduğuna vurgu yapıldığını anımsattı.
Düzenlenen ve aktif olarak katıldıkları sağlık çalıştayında dört ana başlık belirlendiğini ve bu başlıklardan birinin de Genel Sağlık Sigortası olduğuna işaret eden Dr. Besim, belirlenen başlıkların eş zamanlı olarak uygulamaya girmesinin önemine işaret etti.
Genel Sağlık Sigortası Komitesi’nin çok iyi çalıştığını ifade eden Dr. Filiz Besim, “Genel Sağlık Sigortası olmazsa olmazımız ama belirlenen diğer başlıklar, yani devlet hastanelerinin kalitesi, altyapısı ve çalışanları ile birlikte kalitesinin yükseltilmesi, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, otomasyon sistemi ve Sağlık Bakanlığı’nın yeniden organize edilmesi de olmazsa olmazımız” şeklinde konuştu.
Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na özellikle vurgu yapan ve mutlaka yasanın geçirilmesi gerektiğine işaret eden Dr. Besim, şu anda tam randımanlı olmayan otomasyon sisteminin de özele ve eczanelere de yayılması gerektiği görüşünü belirtti.
Sistemin sürdürülmesini sağlayacak Sağlık Bakanlığı’nın yeniden organizasyonunun da önemine işaret eden Dr. Filiz Besim, bakanlığın hukukçusu, ekonomisti ile dinamik bir ekibi olması gerektiğine vurgu yaptı.
Genel Sağlık Sigortası için fonda toplanacak primlerin, sadece sağlık için kullanılması gerekliliğine, bu nedenle de fonu yönetecek ‘özerk’ bir yapının zorunluluğuna vurgu yapan Dr. Besim, “Fonun denetlenebilir olması en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri” şeklinde konuştu.
Dr. Besim, özel klinik, hastane ve laboratuarların bir an tescillenmesi, Kuzey Kıbrıs’ta ‘muayenecilik’in yaygın olması nedeniyle muayenelerin de Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması gerekliliğine de işaret etti.
“Sağlığın özeli, kamusu olmaz. Sağlık hizmeti, kamusal bir hizmettir” diyen Tabipler Birliği Başkanı Dr. Besim, “Ciddi seferberlik ilan etmeliyiz, adım adım gitmek zorundayız” dedi.

Özel Hastaneler Birliği- Dr. Hayat İzel: “Ülkemize uyarlanacak sistemi destekliyoruz”

Özel Hastane işletmecileri olarak da, bir hekim olarak da Genel Sağlık Sigortası’nı desteklediklerini ve geçmesini istediklerini ifade eden Dr. Hayat İzel, sistemin, hastanelerin fiziksel ve işlevsel olarak gelişmesine katkı yapacağı görüşünü belirtti.
Sistemin ülkemize uyarlanarak hayata geçirilmesi gerektiği görüşünü de ortaya koyan Dr. Hayat İzel, Türkiye’deki sistemde muayenelerin kapsamda olmadığını ancak, burada muayenelerin de kapsama alınması talebi yaptıklarını ifade etti.
               
TIP-İŞ Başkanı Dr. Erol Şeherlioğlu: “Özlük hakları düzenlenmeden, diğer yasalar çıkmadan olmaz”

Genel Sağlık Sigortası’nı 90’lı yılların başından bu yana talep ettiklerini anımsatan TIP-İŞ Başkanı Dr. Erol Şeherlioğlu, ancak Genel Sağlık Sigortası’nın, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, Özel Hastaneler Yasası ve Hasta Hakları Yasası ile eş zamanlı çıkarılmaması durumunda sağlıkta kaos yaşanacağına vurgu yaptı.
Genel Sağlık Sigortası’nın çalışanlardan ek kesinti yapılarak ve hastaların ödediği miktarların artırılarak yapılmasına itirazları olacağını belirten Dr. Şeherlioğlu, sistemin vergilendirme veya oluşturulacak ayrı bir fonla yürütülmesine ise itirazları olmayacağını kaydetti.
Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, özlük hakları düzenlemeden Genel Sağlık Sigortası’nın çıkarılmasının ‘eylem sebebi’ olacağına da vurgu yapan Dr. Şeherlioğlu, ülkede, özelde de, kamuda da sağlık yükünün kamu hekimleri üzerinde olduğuna işaret etti.
“Hekimlerin sadece kamuda çalışması isteniyorsa, özlük haklarını yeniden düzenlenmesi, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın çıkarılması gerekir. Bu olmadan ülkede sağlık kaosa döner” diyen Şeherlioğlu, Göç Yasası olarak nitelendirilen yasa ile kamudaki hekimlerin de tam gün çalıştırılmasının mümkün olmadığı görüşünü belirtti.

Bu haber toplam 2044 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler