Türkiye’ye yeniden Kıbrıs için mahkeme yolu

“Türkiye, eğer Kıbrıs’taki mülklere yönelik tazminat ödemezse, Avrupa’daki Türk mülklerine el konması istenecek.”

Kıbrıslı Rumlar, adanın kuzeyinde kalan mülkiyetleri için Türkiye’yi yeniden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gündemine taşıyor.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bazı Kıbrıslı Rumların taleplerini görüşmek amacıyla  18-20 Eylül tarihlerinde Strazburg’da toplanacak.
Kıbrıslı Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği mektupta, Türkiye’nin yeniden mahkeme huzuruna çıkarılması amacıyla, “Lordos ve diğerleri” davası için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki 46’ıncı maddenin 4’üncü fıkrası temelinde adım atılmasını istedi.
Haravgi gazetesi, davanın, Kıbrıslı Rumların kuzeydeki mallarıyla ilgili olduğunu belirterek, AİHM’in, bu kapsamda, 20 milyon 830 bin Euro tazminat ödenmesi kararı verdiğini anımsattı. 
Gazete, 2012’de mahkeme kararında, başvuru sahiplerinin Türkiye’nin kararlara uymayı genel olarak reddetmesi nedeniyle tazminatların ötesinde yıllık bir miktarın ödenmesini istemiş olduğunu belirtti. 2012-2018 dönemi kullanım kaybına yönelik Bakanlar Komitesi’nin davayı tekrar mahkemeye göndermesini istediğini aktaran gazete, Bakanlar Komitesi’nin ilgili maddeyi, 2017 yılında Azerbaycan’la ilgili bir konuda uyguladığına dikkat çekti. 
Haberde, Strazburg’a başka Kıbrıslı Rum başvuru sahiplerinden de Türkiye’nin AİHM kararlarına uymayı reddetmesi konusunda mektuplar gittiği belirtildi.
Gazeteye göre, Kıbrıslı Rum Andreas Orfanidis, Türkiye’nin, AİHM’in tazminat ödenmesine yönelik 2010 kararlarını komitenin bir sonraki toplantısına kadar yerine getirmemesi durumunda Fransa ya da bir başka Avrupa ülkesindeki Türk mülklerine el konulması önerisini yeniden dile getirdi.