1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. Rule of Necessity
Rule of Necessity

Rule of Necessity

Bakanlar Kurulu, LTB’sinde aylardır süren “olağanüstü” durumun devam etmesi, çözülme umudunun ortadan kalkması ve “kamu iyliğine zarar veren” hal alması nedeniyle, yasa gücünde kararname çıkartarak başkan ve belediye meclis ü

A+A-

 

 

Bakanlar Kurulu, LTB’sinde aylardır süren “olağanüstü” durumun devam etmesi, çözülme umudunun ortadan kalkması ve “kamu iyliğine zarar veren” hal alması nedeniyle, yasa gücünde kararname çıkartarak başkan ve belediye meclis üyelerini zorunlu izne çıkarmış ve LTB görev, yetki ve sorumluluklarını devletin başka kurumlarına aktarmıştır.LTB’nde yaşananlar, sorunlar, usulsüzlükler, Sayıştay raporları, sendika ve bazı belediye meclis üyelerinin açıklamalarıyla herkesin bilgisine gelmiştir.Belediye çalışanlarının halen,  Mayıs ve Haziran maaşlarını almadığı bilinmekltedir. Sendikanın aylarca yaptığı grev, Bakanlar kurulu tarafından yasaklansa bile, Lefkoşa’ya hizmet verilememekte, çöpler ve her türlü atıkları sağlığımızı tehdit eder hale gelmektedir.

 

***

Hükümet geç de olsa, zorunlulluk halinde evrensel bir hukuk uygulaması olan “Rule of Necessity”’ye dayanarak kaosa son verme adımını atmıştır.

Yasa gücündeki bu kararname, genel anayasa ve demokratik kurallar açısından sakat sayılabilir. Ancak, LTB’nde yaşananlar, demokratik, şeffaf ve düzgün bir yönetim miydi? Başkan ve üyelerin, seçimle işbaşına gelmesi, onların ne yaparsa yapsın görevlerine devamını mı gerektiriyor? Seçimle işbaşına gelenler her istediğini yapabilir mi? Bir kurumu batırabilir mi?

Bir idare, ortaya çıkmış kaotik sorunlara, kendi kuralları çerçevesinde çözülmesi mümkün olmaması halinde ve giderek kamuya zarar erecek aşamaya gelme eğilimi gösterdiğinde, duruma müdahale etme zorunluluğu duyar ve duymalıdır.

Yönetimler sorunlara çözüm için vardır.  

 

***

Lefkoşa halkının aylardır hizmet alamadığı, LTB’sinde yaşanan mali ve idari çürümüşlük göz ardı edilerek, Hükümetin aldığı bu kararı normal ve düzgün işleyen bir  bir kuruma müdahale gibi görmek,  kanımca elmalarla armutları karıştırmaktır.

Hükümetler, veya mahkemeler, zorunlu durumlarda, bazan anayasa ve yasaların biraz dışına çıkarak, herkesin iyiliğini düşünerek yeni yasal zeminler yaratabilir.

Zaten çözülmesi imkansız gibi görülen ihtilafların giderilmesi ve anlaşma, uzlaşma zemini yaratılması için bilinen usullerin dışına çıkılması şarttır. Conflict Resolution kavramında, yaratıcı çözümler bulunması için, çerçevelenmiş  bakış ve kuralların dışına çıkılması şart koşulur. ( Out of Box)

 

RULE Of NECESSITY’E ÖRNEK

 Anayasa Mahkemesi’nin 1973 yılında gördüğü bir davada “Zorunluluk İlkesine” bakışı

 Kıbrıs Anayasası gereğince, tüm demokratik Anayasalarda olduğu gibi, Devletin bir ana gayesi vardır. Bu ana gaye de kamu düzen ve iyiliğini gerçekleştirmektedir. Kanaatımızca kişilerin Anayasa tahtindeki ana hak ve hürriyetlerinin korunması “kamu düzeni”nin korunması demektir. “kamu iyiliği” ibaresi hem “kamu düzeni”ni hem de “kamu yararı”nı ihtiva eder. “Kamu iyiliği” tüm toplumun iyiliğidir. Devlet kamu iyiliğinin meydana getiricisi ve koruyucusudur. Devlet kamu iyiliğinin oluşmasına elindeki bütün imkanlarla çaba göstermekle görevlidir. Bu görevini hem normal zamanlarda hen de olağanüstü durumlarda ifa etmesi gerekir. Bazı hallerde bir olağanüstü durum ve zaruri halin meydana gelmesi ile “kamu iyiliği”ni sağlamak ve korumak amacı ile Devletin bazı tedbirler alması gerekir. Bu durumlarda Devlet kamunun acil ihtiyaçlarını karşılamak için mukavelelerin ifası hususunda geçici olarak bazı çareler ve tedbirler almakla görevlidir. Bu gibi acil kamu ihtiyaçları kuraklık, zelzele, ekonomik sarsıntı ve buna benzer hallerin vukuu ile meydana gelebilir. Kanaatımızca olağanüstü durum ve zaruri haller vukuunda Devletin “kamu iyiliği” bakımından gereken zaruri tedbirleri alması kaçınılmazdır. Ancak bunun yapılabilmesi için aşağıdaki hususların meydana gelmesi ve mevcut olması şarttır.

 

1. Olağanüstü bir durum ve kaçınılmaz bir zaruretin meydana gelmesi.

2. Olağanüstü durum ve kaçınılmaz zarureti giderecek başka herhangi bir çare bulunmaması.

3. Zaruret dolayısıyla meydana gelen durumu gidermek için alınan tedbirlerin luzumundan fazla olmaması, uygun, makul ve adil olması ve bu tedbirlerin yalnız zaruret devam ettiği müddetçe yürürlükte kalması.

 

BİR BAŞKA ÖRNEK

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin 2009 yılında “Rule of Necessity” gereğince Nöbet çizelgelerini  yayınlaması:

Yaz ve Kış dönemini içeren eczane nöbetleri ile ilgili kurallar ve çizelgeler, Eczacılar  Birliği tarafından hazırlanır ve Başbakanlık tarafından devlet matbaasına gönderilip resmi gazetede yayınlanırdı. 2009 seçimlerinden önceki Sağlık Bakanı Eşref bey Birliğin Lefkoşa ile birleşen bir köyü nöbet listesine dahil etmesine, siyasi mülahazalarla karşı çıkıyordu. Seçimlerden sonra göreve gelen yeni Bakan Kaşif, “Ben nöbet işlerine karışmam, karar Eczacılar Birliği’nin olmalı” demişti. Biz de hazırlayıp Resmi Gazete’de yayınlanması için Başbakanlığa gönderdik. Bazı bölgeci siyasiler, Başbakan Eroğlu’nu  da etkilerine alıp, matbaaya gitmiş listenin basımını durdurdu.

Mayıs sonu çıkması gereken “yaz dönemi” yeni nöbet listesi, bir türlü basılmıyor, medya, eczaneler, ecza depoları ve ilgili kişiler bizden nöbet listelerini istiyordu.

Burada bir zorunluluk ilkesi doğmuştu. Bir meslek örgütü olarak halka ve meslektaşlarımıza duyduğumuz sorumluluk nedeniyle, Yönetim Kurulu olarak basın bildirisi yayınladık ve “Nöbet listelerini biz yayınlıyoruz” dedik ve kamuoyuna duyurduk. Mevcut yasalara aykırı davranmıştık belki, ama “Doğa boşluk tanımaz” dedik. Yasa dışı davranmamız halkın iyliği içindi..Sorumluluk almak, çözüm bulmaktı..

Sonra Sağlık Bakanlığı ve devletin savcısı ile  görüşüp “yasa dışılığımıza”  yasal zemin hazırlandı. Nöbet listelerini hazırlama yanısıra, Resmi gazetede yayınlama hakkı Eczacılar Birliği’ne devredildi.

 

***

Devlet, LTB’sindeki sorunları çözmek için, görevden alma, el koyma durumlarını yasal hale getirmekte gecikti. Şimdi bu deneyimlerden sonra yapılacak ilk iş, en geç 90 gün içinde yasal zemin hazırlanmalı, ayrıca zamanından önce seçim yapılmalıdır.

Bunlar yapılmazsa, Anayasa, hukuk ve demokratik ilkeler zedelenmiş olur...

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1834 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler