1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Poliste 310 terfiyle ilgili beklenen dava
Poliste 310 terfiyle ilgili beklenen dava

Poliste 310 terfiyle ilgili beklenen dava

Müfettiş Muavini Mahmut Gümüşsoy tarafından, 2013 yılında Polis Hizmetleri Komisyonu’nun yaptığı sınavın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, YİM’de dava açılan ve tek yargıçlı mahkeme tarafından ret ve iptal edilen davanın istinafı görüşüldü

A+A-

Müfettiş Muavini Mahmut Gümüşsoy tarafından, 2013 yılında Polis Hizmetleri Komisyonu’nun yaptığı sınavın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, YİM’de dava açılan ve tek yargıçlı mahkeme tarafından ret ve iptal edilen davanın istinafı görüşüldü

Didem Menteş

Müfettiş Muavini Mahmut Gümüşsoy tarafından, 2013 yılında Polis Hizmetleri Komisyonu’nun yaptığı sınavın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açılan ve Aralık ayında tek yargıçlı mahkeme tarafından ret ve iptal edilen davanın istinafı görüşüldü, dava karara bağlanmak üzere süresiz ertelendi.

310 terfiyle ilgili bazı polis mensuplarının açtığı davalar içerisinde ‘pilot dava’ seçilen bu davanın ret ve iptal edilmesi ardından dün istinaf mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava duruşması yapıldı.   

Bazı polis mensuplarının açtığı davalar içerisinde ‘pilot dava’ seçilen bu davanın ret ve iptal edilmesi ardından dün istinaf mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava duruşması yapıldı.  

İstinaf görüşüldü

Başkanlığı’nda Mehmet Türker, yargıç Beril Çağdal ve yargıç Peri Hakkı’nın baktığı istinaf davasında, Mahmut Gümüşsoy adına Av. Levent Kızılduman, PGM adına KKTC Başsavcılığı’nı temsilen Savcı Meryem Beşoğlu ve davalı müfettişler Sonuç Naneci adına Av. Fırat Mertürk ve Günay Karacamert ile Ahmet Aydoğdu adına Av. Mustafa Asena hazır bulundu.

Davacı taraf istinafta, Polis Hizmetleri Komisyonu’nun düzenlediği terfi amaçlı ‘sözlü yarışma’, ‘disiplin’ ve ‘sicil’ sınavının hukuka aykırı olduğu, tek yargıçlı mahkemenin bu davayla ilgili verdiği ret ve iptal kararının hatalı olduğu savunurken, karşı taraflar ise kararın hatalı olmadığını savundu.

 

Davacı taraf istinafta, Polis Hizmetleri Komisyonu’nun düzenlediği terfi amaçlı ‘sözlü yarışma’, ‘disiplin’ ve ‘sicil’ sınavının hukuka aykırı olduğu, tek yargıçlı mahkemenin bu davayla ilgili verdiği ret ve iptal kararının hatalı olduğu savunurken, karşı taraflar ise kararın hatalı olmadığını savundu.

Av. Kızılduman, istinaf sebeplerini sundu

Dünkü İstinaf Mahkemesinde uyuşmazlıklar iki başlık altında ele alındı. Bunlardan birincisi dava konusu sözlü yarışma sınavında sorulan soruya Polis Hizmetleri Komisyonunun eksik puan vermesi buna karşın ise ilgili şahısların ayni soruya vermiş olduğu yanıtı yüksek değerlendirmesi ile ilgiliydi. Toplamda bu hususta 19 istinaf sebebi ele alındı. İlk sözü alan davacı avukatı Levent Kızılduman, ilgili şahısların sorulara yanıt verememesine rağmen komisyon tarafından kendilerine sıfır puan yerine yüksek puanlar verilmesini iptal sebebi olarak ileri sürdü. Kızılduman, tüzüğün komisyona kılık kıyafet veya konuşma hususlarında herhangi bir değerlendirme yapma yetkisi vermediğini, çavuşlarla ilgili tüzük maddesinde bu hususta bir düzenleme olduğunu ama bu sınavda böyle bir tüzük maddesi olmadığını iddia ederek yarışma sınavının iptalini talep etti. İlgili şahıs avukatları ise komisyonun ilgili şahıslara hizmet yıllarını da göz önünde bulundurarak yüksek puan verdiğini, ayrıca Mahkemenin puanları ele alma yetkisi olmadığını iddia etti ve İstinaf Mahkemesinin bu hususta vereceği kararın içtihadi nitelik taşıyacak olduğunu savundu.

Disiplin cezası üç başlık altında toplandı

Kızılduman, disiplin cezaları konusunda ise başarı notundan yapılan eksiltme sonrası başarı listesinin oluşturulmasıyla ilgili iddiaları üç başlık altında ele aldı. Davacı Gümüşsoy’un almadığı ceza üzerinden eksi puan tatbik edilmesi olduğunu aktaran Kızılduman, ikinci hususun ise disiplin cezaları dolayısıyla başarı notundan puan eksiltilmesi hususundaki yasanın geçmişe yürütülmesi meselesi olduğunu belirtti. Üçüncü hususun ise disiplin puanının silinmemesinin zincir işlem olup olmaması konusuna vurgu yapıp, bu hususta verilecek kararın içtihadi nitelik taşıyacağı belirtti.

Savcı Beşoğlu: “Alt mahkemenin verdiği karar hatalı değil”

Daha sonra savcı Meryem Beşoğlu, sözü alarak, davacı tarafın iddialarına yanıt verdi, istinaf talebinin ret ve iptalini istedi.

Beşoğlu, Polis Hizmetleri Komisyonu’nun takdir hakkının olduğunu ve sözlü mülakat sınavına verilen yanıtları ele almakta şeffaf olduğuna, komisyonun verdiği karara müdahaleye gerek olmadığına alt mahkemenin vurgu yaptığını, idari açıdan takdir hatası olmadığını da belirtti.

2013 yılında çıkan Değişiklik Yasası’nın geriye yürütülemeyeceği yönündeki iddiaları da yanıt veren Beşoğlu, bu konuda bir hata olmadığını, kazanılmış haklara müdahale hallerinde yasanın geriye yürümeyeceğini, alt mahkemenin verdiği kararda hata olmadığını belirtti.

“Disiplin suçu…”

Savcı, Polis Komisyonu’nun disiplin suçlarının silinmesini ele alıp değerlendirmediği, sınavdan sonra silme işlemini gerçekleştirdiği yönündeki iddialarına da değindi.

Davacının disiplin suçu olduğu, diğer davalıların disiplin suçu olmayıp, bir davalının ödülü olduğuna değinen Savcı, davacının sınav puanın düşmesinde disiplin suçunun etkili olduğunu, verilen puanın daha az olsa bile sınav sonucunu değiştirmeyeceğini de ifade etti.

Beşoğlu, davacının disiplin suçunun silinip silinmesinin ‘zincir işlem’ kapsamında değerlendirilemeyeceğini bu nedenle alt mahkemenin verdiği kararın hatalı olmayıp, davacının istinaf taleplerinin ret ve iptalini istedi.

Davalı taraf da ret ve iptal talep etti

Daha sonra davalı polislerin avukatları da son hitaplarını yaparak, alt mahkemenin verdiği kararımn hatalı olmadığını ifade ettiler. Savcı Beşoğlu’nun bulgularına katıldıklarını da beyan eden avukatlar, davacının istinaf taleplerinin ret ve iptalini istedi.

 

 

Bu haber toplam 2749 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler