1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. POLİSE ‘SİVİL’ TASLAK
POLİSE ‘SİVİL’ TASLAK

POLİSE ‘SİVİL’ TASLAK

Polisi sivil idareyi bağlayacak taslakta, ‘Özerlik’, ‘Askeri makamların emir- komuta zinciri dışında’, ‘demokrasi’, ‘hukukun üstünlüğü’, ‘sadece sorumluluğu olan yetkilere sahip olma’ vurguları dikkat çekiyor.

A+A-

İşte polisi sivile bağlayacak TASLAK!.. ‘Sivil otoriteye bağlı, ÖZERK Polis Örgütü’… Taslak tüm siyasi partilere dağıtıldı, henüz bir açıklama, öneri ya da ses gelmedi

 


• Başbakanlık polisi sivile bağlamayı öngören ‘Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri Yasa Tasarısı’nı hazırladı, siyasi partilerle paylaştı.

• Polisi sivil idareyi bağlayacak taslakta, ‘Özerlik’, ‘Askeri makamların emir- komuta zinciri dışında’, ‘demokrasi’, ‘hukukun üstünlüğü’, ‘sadece sorumluluğu olan yetkilere sahip olma’ vurguları dikkat çekiyor.

• GKK’YA DEĞİL BAŞBAKAN’A KARŞI SORUMLU… Tasarı, Polis Genel Müdürü’nün Örgüt’ün genel yönetiminden, yönlendirilmesinden ve hizmetlerin etkili ve verimli biçimde yürütülmesinden ‘Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na karşı’ sorumlu olmasını değil, ‘Başbakan’a karşı sorumlu olmasını düzenliyor.

 

Meltem SONAY

Başbakanlık polisi sivile bağlamayı öngören ‘Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri Yasa Tasarısı’nı hazırladı, siyasi partilerle paylaştı.

Polisi sivil idareyi bağlayacak taslakta, ‘Özerlik’, ‘Askeri makamların emir- komuta zinciri dışında’, ‘demokrasi’, ‘hukukun üstünlüğü’, ‘sadece sorumluluğu olan yetkilere sahip olma’ vurguları dikkat çekiyor.

Tasarı’da ‘Hukukun üstünlüğüne’ işaret edilirken, Polis Örgütü’nün bu güne kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak görev yapmış olmasının en olumlu sonucunun Örgüt’ün politize olmasını önlemiş olması olduğuna değinildi, Örgüt’ün sivil idareye bağlanmasında da polisin bu yapısının korunmasının temel hedeflerden biri olması gerektiğine vurgu yapıldı.

‘ÖZERK’ bir yapıya kavuşturularak sivile bağlanma…

Polisin politize olması ve bunun sonucunda hizmetlerini yürütürken ‘tarafgir’ tutum takınmasının bir hukuk devletinde ‘kabul edilemez’ olduğuna vurgu yapılan tasarının genel gerekçesinde, bunu önlemenin yolunun polisin sivil otoriteye, ‘ÖZERK’ bir yapıya kavuşturularak bağlanması olduğuna işaret etildi.

Denge için ‘yalnızca sorumluluğun gereği olan yetkilere sahip kılınması’

Dengenin, Polis Örgütü’nün faaliyetleri konusunda sorumluluk taşıyacak seçilmiş kişilerin, örgütün teşkilatlanması ve faaliyetleri konusunda yalnızca sorumluluğun gereği olan yetkilere sahip kılınması aracılığıyla sağlandığına da vurgu yapıldı.

Dengenin birçok ülkede Polis Örgütü’nün kural olarak kendi kendini yönetmesi ve örgütün faaliyetlerinden dolayı siyasi sorumluluk taşıyan seçilmişlerin, yalnızca yasada açıkça belirtilen durumlarda yetkilendirilmesiyle kurulduğu da ifade edildi.

‘Güvenlik açısından polisin askeri makamlara bağlı çalışması gerekli değil’

Genel Gerekçede, daha önceki dönemlerden farklı olarak bugün itibarıyla Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliğinin, Polis Örgütü’nün ‘askeri makamlara bağlı’ olarak çalışmasını gerekli kılmadığı da belirtildi.

‘Askeri makamların ‘emir-komuta’ zinciri olmaksızın…’

Polis Örgütü’nün yıllardır biriktirdiği deneyimle bugün iç güvenliği tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi askeri makamların ‘emir-komuta’ zinciri olmaksızın yerine getirme kapasitesi ve özgüvenine sahip olduğunun da altı çizildi.

ÖZERK bir örgüt olarak SİVİL OTORİTEYE bağlı…

Tasarı’nın genel gerekçesinde ayrıca, bu yasa ile Polis Örgütü’nün tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi, ÖZERK bir örgüt olarak SİVİL OTORİTEYE bağlanması ve halka karşı siyasi sorumluluk taşıyan makamların, Anayasa’nın 1. Maddesindeki demokrasi ilkesi gereği sorumluluk taşıdıkları alanda yetkilendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Polis Genel Müdürü, seçilmiş Başbakan’a karşı sorumlu!

Yasa Tasarısı’nda öngörülen değişiklik, Polis Genel Müdürü’nün, tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi,  seçilmiş sivil bir makama karşı sorumlu kılınmasını öngörüyor.

Tasarı, Polis Genel Müdürü’nün Örgüt’ün genel yönetiminden, yönlendirilmesinden ve hizmetlerin etkili ve verimli biçimde yürütülmesinden ‘Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na karşı’ sorumlu olmasını değil, ‘Başbakan’a karşı sorumlu olmasını düzenliyor.

Tasarının bir diğer maddesi de, Polis Örgütü’nün görev ve yetkilerini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na değil, Başbakanlığa bağlı yerine getirmesini düzenliyor.

Öneriye göre, Polis Örgütü işleyişi, çalışması, yönetimi, gözetimi, disiplini ve denetimi Güvenlik Kuvvetleri Komutanı tarafından değil, Polis Genel Müdürü tarafından yürütülecek ve Polis Genel Müdürü görev ve yetkileri bakımından Başbakana karşı sorumlu olacak.

Etkili ve verimli çalışan Polis Örgütü Yüksek Danışma Konseyi

Önerinin bir diğer maddesi, Polis Örgütü Yüksek Danışma Konseyi’nin kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenliyor.

Bu öneri ile de polisin sivil ve siyasi otoriteye bağlanması hedefleniyor. Konsey’in yürürlükteki yasaya göre çok kişiden oluşmasının, çalışmalarını da olumsuz etkilediğine işaret edilen ilgili madde gerekçesinde, konseyin daimi üye sayısının sekize düşürülmesi ve konseye Başbakan veya görevlendirilmesi durumunda Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlık etmesi öngörülüyor.

ÖZERK yapı için…

Önerinin bir maddesi, Polis Örgütü Planlama Kurulu’nun oluşumunu düzenliyor. Polis Örgütü Planlama Kurulu’nun, Polis Örgütü’nün çalışmalarını planlayacak bir organ olduğuna işaret edilen maddenin genel gerekçesinde, Örgüt’ün ÖZERK yapısı da dikkate alınarak, dördü hariç tüm üyelerin ‘Örgüt Mensupları’ndan oluşmasına özen gösterildiği de kaydedildi.

Önerinin 7. Maddesinde Polis Hizmeti Komisyonu’nun oluşumunu düzenliyor. Yine örgütün özerk yapısının korunmasının amaçlandığı belirtilen öneriye göre, komisyon başkanı Polis Genel Müdürü… Onun yokluğunda ise Komisyon’a Polis Örgütü’ne Polis Genel Müdür Birinci Yardımcısı başkanlık edecek.

Polis Genel Müdürü BAŞBAKAN ve CUMHURBAŞKANI’nın imzası ile atanacak

Önerinin 10. Maddesi, Polis Genel Müdürü’nün ve Polis Genel Müdürü Birinci ve İkinci Yardımcıları’nın atanma usullerini düzenliyor.

Öneriye göre; Polis Genel Müdürü, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanacak bir kararname ile atanacak, yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği aynı yöntemle görevden alınabilecek.

Öneriye göre, Polis Genel Müdür Birinci ve İkinci Yardımcısı ise, Polis Genel Müdürü’nün teklifi üzerine, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın imzaladığı kararname ile atanacak. Polis Genel Müdürü’nün teklif etmediği birinin atanması, hukuka aykırı olacak, ancak Cumhurbaşkanı ve Başbakan da Polis Genel Müdürü tarafından teklif edilen bir kişiyi bu göreve atamak zorunda olmayacak.

En üst amit Polis Genel Müdürü

Önerinin bir diğer maddesi, Polis Örgütü’nün hizmetin doğası gereği hiyerarşik yapısının en üst amirinin Polis Genel Müdürü olduğunu, Polis Genel Müdürü’nün de Başbakan’a karşı sorumlu olmasını düzenliyor.

Öneri, Polis Genel Müdürü’nün ilk ve son sicil amirinin Başbakan, Polis Genel Müdür Yardımcılarının ilk sicil amirinin Polis Genel Müdürü, ikinci ve son sicil amirinin ise Başbakan olduğunu düzenleyerek, kolluk faaliyetleri gereği SİYASİ SORUMLULUĞU Başbakan’a taşımayı hedefliyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı değil Polis Genel Müdürü ve Yardımcıları…

Öneri’nin bir diğer maddesi, ‘uyarma ve kınama cezalarından birini gerektiren eylemlerden birinin huzurlarından işlenmesi halinde, Polis Genel Müdürü veya Yardımcılarının hale göre uyarma veya kınama cezası vermeye yetkili olduklarını düzenliyor.

Öneri ile Esas Yasa’da ‘Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın sahip olduğu bu yetki, Polis Genel Müdürü ve Yardımcılarına veriliyor.

Tüzükler Polis Örgütü Planlama Kurulu’nun incelemesiyle, Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak…

Önerinin bir diğer maddesi, Esas Yasa’nın tüzükle düzenlenmesini öngördüğü konularda çıkarılacak tüzüklerin, Polis Örgütü Planlama Kurulu’nun incelemesinden geçirilmek şartıyla, Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacağı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini düzenliyor.

Bu haber toplam 1793 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler