1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. ÖZGÜRLÜKÇÜ SOL VE CTP
ÖZGÜRLÜKÇÜ SOL VE CTP

ÖZGÜRLÜKÇÜ SOL VE CTP

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 20 Şubat 2011 tarihinde kabul ettiği politik tezlerinde CTP’nin “özgürlükçü sol” bir parti olduğu vurgulanmaktadır. Herşeyden önce özgürlükçü sol’un anti-kapitalist bir düşünce olduğunu unutm

A+A-

 

 

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 20 Şubat 2011 tarihinde kabul ettiği politik tezlerinde CTP’nin “özgürlükçü sol” bir parti olduğu vurgulanmaktadır.

 

Herşeyden önce özgürlükçü sol’un anti-kapitalist bir düşünce olduğunu unutmamak gerekir. Bununla birlikte neo-liberal politikalarla da özgürlükçü sol’un bir bağlaşıklığı yoktur.

 

Özgürlükçü sol, neo-liberal anlayışlardaki “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” türünden serbest piyasa ve serbest ticaret mantığı ile “insanların şeyleştirilmesi” ve emeğin sermaye olarak görülmesi mantığına da, ve bu anlayışların dayattığı güçlü ve otoriter devlet mantığı ile halkın siyasetten uzaklaştırılmasına ve siyasetin teknokratlar ve bürokratlar düzeyine indirgenmesine ve halkın siyasetten kopartılmasına da karşıdır.    


Özgürlükçü sol işci sınıfına stratejik öncelik tanıyabilir ancak ontolojik bir öncelik tanımaz. Özgürlükçü sol siyasal ve sosyal mücadele içerisinde bütün özne konumlarına eşit değer verir. CTP de işte bu yüzden toplumsal, sosyal ve ekonomik kalkınma mücadelesinin en geniş sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve siyasal partilerin katılımı ile verilebileceğini vurgulamaktadır.

 

Özgürlükçü sol politikalarda sosyalist anlayış bir eşitlik ve özgürlük mücadelesidir. Yine bu bakış açıları iledir ki CTP’nin sosyalist ilkeleri olarak öne çıkardığı ve sosyalist enternasyonal tarafından da kabul edilen eşitlik-adalet-özgürlük-insan hakları-barış ve hukukun üstünlüğü ilkeleri oldukça önemlidir ve yalnızca teorik değil pratik açıdan da öne çıkarılmaktadır. Eşitlik ve özgürlük mücadelesi salt ekonomik kalkınma mücadelesi olarak algılanmamalı, diğer bir deyişle içerisinde insan ve insan hakları ve sevgisi olmayan ekonomik programlar özgürlükçü sosyalistlerin programları olamaz.

 

Özgürlükçü sol politikalarda halkın siyasetten dışlanmasına ve halka yukarıdan aşağıya demokrasi sunulmasına yer yoktur. Esas mücadele demokrasi içindir ve içerisinde halkın olmadığı koşullarda ve kurumlarda demokrasinin olmayacağına inanılmakta, halkı dışlayan neo-liberal politikalarla demokrasinin yerleşemeyeceği kabul edilmektedir.

 

Demokrasinin eşitlik olduğu mantığından hareket edilirse, ancak farklılıklar varsa eşitlik olabileceği de doğru olmuş olur ki bu da farklılıkları kabul etmek ve farklılıkların eşitliği için mücadele etmeyi gerektirir. Eşitlik geleceğe taşınabilecek bir ütopya değil, bugün her alanda gerçekleştirilmesi gereken bir ilkedir. Özgürlükçü sol eşitlik olmadan özgürlüğün, özgürlük olmadan da eşitliğin olamayacağına olan inancı ile hem eşitlik hem de özgürlük için mücadele eder. Özgürlükçü sol farklıkları yok saymaz, aksine farklılıkların eşitliğini savunur ve bilir ki eşit olmak için önce farklı olmak gerekir.

Özgürlükçü sol kamusal alanların özel alanlar haline getirilmesine karşıdır ve bunun için mücadele eder. Kamusal ve toplumsal alanların, kurumların ve değerlerin özelleştirilmesine karşıdır özgürlükçü sol anlayışlar. Yani CTP de özgürlükçü sol bir parti olduğuna göre aynen politik tezlerinde de kaleme alındığı gibi kamusal alanların özelleştirilmesine karşıdır.

 

Özgürlükçü sol adaletsizliğe, haksızlığa, faşizme, ırkçılığa, mikro milliyetçiliğe, emperyalizme, kökten-dinciliğe karşı mücadele ederken insan haklarını her yerde, her koşulda ve herkes için savunur ve eşitlik-özgürlük-adalet-insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri için dayanışmayı örgütler.

 

CTP özgürlükçü sol bir parti olarak mücadelesine devam edecektir…
 

Bu haber toplam 1107 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler