1. HABERLER

 2. HABERLER

 3. ORTAK SESE KULAK VERİN
ORTAK SESE KULAK VERİN

ORTAK SESE KULAK VERİN

“İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs”, federal bir Kıbrıs için çözüm müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

A+A-

“İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs”, federal bir Kıbrıs için çözüm müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Her iki toplumdan 70 civarında sivil toplum örgütü, sendika ve iki toplumlu grubun destek verdiği çağrıda, federal bir Kıbrıs’a yönelik çözüm istencini aktarmak için hem Güney Kıbrıs, hem de Kuzey Kıbrıs’ta temaslar yapılacağı belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti öncesinde Yunanistan’da da görüşmeler planlanıyor.

“İki Toplumlu İnisiyatif-Birleşik Kıbrıs” temsilcileri bugün Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, ortak açıklama Türkçe ve Rumca olarak okundu.

Türkçesini Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem’in okuduğu açıklamada, liderlerle BM Genel Sekreteri’ne, “Kıbrıs’ın her iki tarafındaki insanların ortak seslerine kulak verme ve sorunun çözümüne yönelik hızlı sonuçlar doğuracak bir süreç başlatma” çağrısı yapıldı.

“SUÇLAMALAR VE PROPAGANDA, UMUTLARIN ZAYIFLATILMASI İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR”

Açıklamada, müzakerelerin çökmesini müteakip tarafların birbirlerini suçlaması ve seçim propagandalarının, “adayı yeniden birleştirme” umutlarının zayıflatılması için zemin oluşturduğu belirtildi.

Çözüm arayışlarının BM önerileri ve iki liderin anlaşmalarında da tanımlandığı gibi, "iki toplumun siyasal eşitliğine dayanan, tek bir uluslararası kimliğe, tek vatandaşlığa ve tek egemenliğe sahip, iki bölgeli, iki toplumlu Birleşik Federal Kıbrıs" temelinde olması gerektiği kaydedildi.

İsviçre’de müzakerelerin çökmesinin nedenleri olarak gösterilen unsurların “kabul edilemez” olduğu da ifade edildi.

“AŞIRI SAĞ ÇEVRELER SAF DIŞI BIRAKILMALI”

Toplum liderlerine, Crans Montana'da masada cevapsız kalan kilit sorularla ilgili görüşlerini açıkça söyleme çağrısı da yapıldı ve siyasi irade olduğu sürece farklılıkların üstesinden gelinebileceği kaydedildi.

Aşırı sağ çevrelerinin saf dışı bırakılması için adım atılması gerektiği, Birleşik Kıbrıs vizyonunun seçim öncesi popülizminin kurbanı olmasına izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, ”Yukarıda bahsi geçen temeller üzerine kurulacak görüşmeler dışında izlenecek herhangi bir yol, ülkemizi daha fazla çatışmaya ve çatışmayı besleyecek bir geleceğe götürecektir. İki toplumlu hareket, bu süreci korumaya ve birleşmiş bir ülke ve barışçıl bir gelecek için ortaya konacak uğraşlarını yoğunlaştırmaya kararlıdır” denildi.

YOL HARİTASI

İnisiyatif, her iki liderle, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Temsilcisi ve AB Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi, BM’nin beş daimi temsilci ülkenin temsilcileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti öncesi Atina’da yetkilileri ve Güney Kıbrıs Başkanlık adayları ile görüşme planlıyor.

KKTC’de de federal bir çözüm konusunda partilerin net tutumunu öğrenmek için siyasi parti yetkilileriyle temaslar, “Güvenlik ve Garantiler” konusunda oluşturulan komitenin çalışmalarını uluslararası bir çalıştaya taşıma da öngörülüyor. (tak)


BASIN BİLDİRİSİ TAM METNİ:

Crans Montana'da gerçekleştirilen konferansın başarısızlığa uğramasıyla birlikte müzakere sürecinin açmaza girmesi, adayı yeniden birleştirme çabalarına ciddi darbe vurdu. İki tarafın devam eden karşılıklı suçlama oyunu ve seçim öncesi kampanyalar, her iki toplumdaki Çözüm’e karşı olan güçlerin adayı yeniden birleştirme umutlarını zayıflatmaları için zemin hazırlamaktadır. Siyasi iklim hızlı bir şekilde bozulurken, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumundaki geniş kitlelerin,  barışın sağlandığı birleşmiş bir federal Kıbrıs umudunu korumak için mevcut gelişmelere müdahale etmesi gerekmektedir.

Her iki toplumdan 70 örgütü bir araya getiren İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs olarak ifade ediyoruz ki:

 1. Aranan çözüm, Kıbrıs’ta ve bölgemizde kalıcı bir barış ve istikrarın sağlanması için, BM önerilerinde ve iki liderin anlaşmalarında da tanımlandığı gibi, iki toplumun siyasal eşitliğine dayanan, tek bir uluslararası kimliğe, tek vatandaşlığa ve tek egemenliğe sahip, iki bölgeli, iki toplumlu bir Birleşik Federal Kıbrıs temelinde olmaya devam etmek zorundadır.
   
 2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Crans Montana'da yaptığı müdahale ve öneriler ile yakın zamanda yayınlanan Raporu, Çözüm yolunda ilerleme kaydedilmesi açısından çok önemli kabul edilmektedir. Crans Montana'da başarısızlığa yol açan engeller, halk tarafından aşılabilir olarak kabul edilmekte ve görüşmelerin çökme nedenleri kabul edilemez olarak görülmektedir.
   
 3. İki toplumun mevcut Liderleri, Kıbrıs sorununu çözmek gibi net bir görevle seçildiyseler de, şu anda hakim olan seçim öncesi gelişmelerin, seçim sonrası gelişmelerle ilgili çok az bir umut bırakacak şekilde tüm süreci baltaladığı görülmektedir. Liderlerin halkın beklentilerini karşılamaları şarttır. Toplum liderlerinin BM Genel Sekreteri’nin davetine olumlu yanıt vererek Crans Montana'daki masada cevapsız kalan kilit sorular hakkındaki görüşlerini açıkça söylemeleri ve böylece sürecin yeniden başlatılmasının yolunun açılması acil bir ihtiyaçtır. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumunun geniş kesimleri, siyasi irade var olduğu sürece farklılıkların üstesinden gelmenin zor olmadığına inanmaktadır.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, liderleri ve BM Genel Sekreteri’ni, Kıbrıs’ın her iki tarafındaki insanların ortak seslerine kulak vermeye ve yukarıda belirtilen temelde sorunun Çözümüne yönelik hızlı sonuçlar doğuracak bir süreç başlatmaya çağırıyor.

İnisiyatif, ayrıca, tüm siyasi partileri, küçük bir seçmen kitlesine sahip olmalarına rağmen müzakerelerin iklimini zehirlemelerine izin verilen ve görüşmelerin çöküşünden bu yana, diğer toplumla kurulan hoşgörü ve anlayış ikliminin daha da zarar görmesi için ilave adımlar atan (Grivas Anıtı’nın ziyaret edilmesi gibi vs.) aşırı sağ çevrelerinin saf dışı bırakılması için adım atmaya çağırıyor.

Barışın sağlandığı birleşik Kıbrıs'a dair ortak vizyonun, seçim öncesi popülizminin kurbanı olmasına izin veremeyiz. Barış, faşizmin güçlenmesine sebep veren milliyetçiliğe ve aşırılığa yol açan seçim kampanyacılarının ellerine bırakılmayacak kadar değerlidir.

Yukarıda bahsi geçen temeller üzerine kurulacak görüşmeler dışında izlenecek herhangi bir yol, ülkemizi daha fazla çatışmaya ve çatışmayı besleyecek bir geleceğe götürecektir. İki toplumlu hareket, bu süreci korumaya ve birleşmiş bir ülke ve barışçıl bir gelecek için ortaya konacak uğraşlarını yoğunlaştırmaya kararlıdır.

EYLEM PLANI:

Açıklamamızda açıkça belirtildiği gibi, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs, bölünmenin her iki tarafındaki Sivil Toplumun, Kıbrıs’ın birleşme umudunun ve barışçıl bir geleceğin hayatta kalmasını sağlamak için harekete geçmesini mutlak bir gereklilik olarak görüyor. Yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığımız bir dizi eylem şu şekildedir:

 1. Her iki Liderle görüşerek, çözüme yönelik ivedi planları hakkında bilgi almak ve BM Genel Sekreteri’nin çağrısına olumlu cevap verme konusundaki tutumumuzu sunmak istiyoruz.
   
 2. BM Genel Sekreteri Kıbrıs Temsilcisi Sn. Elizabeth Spehar ve AB Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi ile görüşerek her iki toplumdaki Sivil Toplumun görüşlerini sunmak istiyoruz.
   
 3. Aynı zamanda Kıbrıs konusunda kilit rol oynayan ülkelerin Kıbrıs Elçileri ile görüşmek istiyoruz.
   
 4. Yunanistan Başbakanı ile, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer siyasi güçler ile yapacağı görüşmelerle ilgili görüşleri ve Atina'da geniş bir toplantı düzenlenmesi ile ilgili olarak toplantı yapılması çabası içindeyiz. Türkiye’de de benzer temaslar gerçekleştirmeyi umuyoruz.
   
 5. Önümüzdeki bahar döneminin başlarında birçok örgütün ve uzmanın katılacağı, adanın birleşmesi ile ilgili önemli konuları ele alan geniş spektrumlu bir konferans düzenlenmesi  için girişimlerimizi başlatmış bulunmaktayız.
   
 6. Önemli konularda görüşleri içeren belgeleri hazırlayacak ve faaliyet önerilerinde bulunacak daimi komitelerin kurulması sürecini başlatmış bulunmaktayız.  Birinci adım olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin sunduğu Güvenlik Konuları  ve Uygulamaya İlişkin Antlaşma üzerinde çalışacak olan bir komite oluşturularak, mümkün olan en kısa sürede bir Çalıştay düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Bildiriyi destekleyen örgütler:

Cyprus Turkish Teachers Trade Union -  KTÖS
Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
Customs Workers Trade Union   - GÜÇ-SEN
PEO – Pancyprian Federation of Trade Unions
EMU Academic Staff's Trade Union - DAÜ-SEN
EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN
Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
Cyprus Publisher’s Association
Revolutionary Workers Union Federation - Dev- İŞ
Movement for a Federal Cyprus
Proodeftiki Primary School Teachers movement
Proodeftiki Secondary School Teachers movement
United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
İskele Citizens Initiative
Municipal Workers Trade Union - BES
Socialist İnitiative
United Democrats Youth organization
Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    of 1963-74 events - Together We Can
Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
Peace Association
New Cyprus Association
Left Wing
Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
Publishers Trade Union - BASIN-SEN
BARAKA Cultural Group
Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
Turkish Cypriot Association for Democracy (London)
Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
KGP
Cyprus Youth Platform
Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
Cyprus Reunification Movement
German-Cypriot Forum
Workers Democracy
NGO Support Centre
IKME Sociopolitical Studies Institute
Hands across the Divide
Association of Historical Dialogue and Research
United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations
Stop the War Coalition
Kontea Heritage Foundation
Committee for a Radical Left Coalition ERAS
Drasy- Eylem
GAT -Gender Advisory Team
Cyprus Academic Dialogue
Famagusta Our Town
Cyprus Sustainability Institute
 Famagusta Initiative
KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
Bicommunal Kyrenia Initiative
Cyprus Writer's Union
Epilogi Limassol cultural movement
INVEST IN EDUCATION
Enorasis sociocultural club
Post Research Institute
Politia
HASDER
HAZINE-SEN
Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
Cyprus Song Association - KIBHAD
The Management Centre of the Mediterranean
Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
Feminist ATÖLYE
MAGEM
Dayanışma - Solidarity
KLIIR
Cyprus Association of Social Psychology
OPEK - Association for Social Reform
Larnaca for Solution - Reunification Movement
 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1367 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler