1. HABERLER

 2. HABERLER

 3. “Orman arazileri şahıslara kiralandı”
“Orman arazileri şahıslara kiralandı”

“Orman arazileri şahıslara kiralandı”

Ombudsman Emine Dizdarlı Kıbrıs Çevre Platformu'nun raporunu yayınladı.

A+A-

20 Aralık 2016 tarih ve H(K-I)1786-2016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yüksek orman arazilerinin 10 yıllığına Polat Alper’e, ayrıca dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in oğlu Mustafa Evren’e kiralandığı ve bu çerçevede Orman Dairesi Müdürlüğü ile Kira sözleşmeleri yapıldığı tespit edilmiştir.”

“Polat Alper ve Sayın Mustafa Evren’e kiralanan araziler Fasıl 60 Orman Yasası’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yüksek orman ilan edilmiştir”

“Fasıl 60 Orman Yasası tahtında tüm yüksek ve alçak ormanlar Devletin malıdır”

“Turizm ve Çevre Bakanlığı, imzasız bir dilekçe ile işlemleri başlatmış ve sonuçlandırmıştır.”

“KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Taşınmaz Hazine Mallarını kiralama yetkisi yoktur.”

“19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası’na tabi olmayan işlemler ve/veya yapılan Kira Sözleşmeleri Yasa’ya aykırıdır. Kamu yararı gütmeyen ve özel kişilere avantaj sağlamaya yönelik yapılan işlemlerin iptal edilmesi gerekmektedir.”


Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), UBP-DP Azınlık Hükümeti döneminde, dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in oğlu Mustafa Evren ayrıca medya kurumu sahibi Polat Alper’e “tarımsal araziler”in kiralandığını açıkladı.
“Kıbrıs Çevre Platformu” adına Doğan Gürgen’in başvurusunu araştıran Yüksek Yönetim Denetçisi, raporunu yayınladı.
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, “Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Mustafa Evren ile Polat Alper adına akdolunan sözleşmelerin Bakanlar Kurulu kararındaki taşınmaz malların tarifini yansıtmadığı, devletin kontrolünde kalması gerektiği ilgili Bakanlıkların söz konusu taşınmazları kiralama yetkileri bulunmadığından iptal edilmeleri gerektiğini” bildirdi.
Ombudsman Emine Dizdarlı imasıyla yayınlanan raporda, “kiralama” kararlarının iptal edilmesi gerektiği belirtildi. Orman sahalarının kamu yararı açısından devletin koruması altına alındığını anımsatan Yüksek Yönetim Denetçisi, “Kamu Yararı Açısından Devletin Kontrolünde Kalması Gereken Orman Sahaları arasında olan taşınmaz mal, gayrı yasal olarak özel şahsın mülkiyetine verilmiş ve kiralanmıştır” dendi.

Raporda neler var?
 

 • Polat Alper, 2 Ekim 2015 tarihinde KKTC Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı’na yazılı olarak başvurarak Karaman Köyü’ndeki arazinin ağaçlandırmak maksadıyla kendisine kiralanmasını talep etti.
   
 • 28 Ekim 2015 tarihli Kira Sözleşmesi tahtında Polat Alper’e kiralanan Karaman Köyü, Pafta/Harita XII/27 W1 Parsel 114, 115 ve 116 Devlet koruması altında olan taşınmaz mallardır.
   
 • Yine, Polat Alper 31 Mart 2017 tarihinde KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Orman Dairesi Müdürlüğü’ne bir dilekçe vererek Karaman Köyü’nde kain Pafta/Harta XII/27 WI Parsel 96/1 referanslı arazinin şahsına kiralanmasını talep etmiştir.
   
 • Dilekçe incelendiğinde söz konusu dilekçede Polat Alper’in imzasının olmadığı tespit edilmiştir. Buna rağmen KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın imzasız bir dilekçe ile işlemlerin başlattığı ve sonuçlandırdığı tespit edilmiştir.
   
 • Orman Dairesi Müdürlüğü nezdinde yaptığımız soruşturmada 20 Aralık 2016 tarih ve H(K-I)1786-2016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karaman Köyü’nde Pafta/Harta XII/27 WI Parsel 96/1referanslı arazinin 10 yıllığına Polat Alper’e, Yukarı Girne Pafta/Harita XII/28-W1 (Blok:J) Parsel 214 tapu referanslı arazinin dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in oğlu SMustafa Evren’e kiralandığı ve bu çerçevede Orman Dairesi Müdürlüğü ile Kira sözleşmeleri yapıldığı tespit edilmiştir.
   
 • “Fasıl 60 Orman Yasası tahtında tüm yüksek ve alçak ormanlar Devletin malıdır. Polat Alper ve Mustafa Evren’e kiralanan arazilerin, yasal çerçevede kiralanması mümkün değildir.”
   
 • “Polat Alper ve Sayın Mustafa Evren’e kiralanan araziler Fasıl 60 Orman Yasası’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yüksek orman ilan edilmiştir. Major Forest” sözcüğü daha büyük veya esas ormanı, “Minor Forest” ise daha küçüğünü ifade etmektedir. Yüksek Orman Arazisi”leri hiçbir şekilde kiralanamayacağından bir Yasası mevcut değildir. Görülüyor ki İdare bu durumu kullanarak keyfi işlem yapmaktadır.
   
 • 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası kapsamında hazırlanan bahse konu sözleşmenin KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından kiralanması mümkün değildir. KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Taşınmaz Hazine Mallarını kiralama yetkisi yoktur.


Orman arazilerine “kuru arazi” dendi

 • Söz konusu taşınmaz mallar Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca orman arazisi olmakla beraber bunun aksine KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından tanzim edilen Sözleşmelerde Sayın Alper ve Sayın Evren’e kiralanan taşınmaz malların “kuru arazi” olduğu belirtilmektedir.
   
 • “KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesi tahtında ve 23 Kasım 1983 tarih ve Ç(K-1) 880-83 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu Yararı Açısından Devletin Kontrolünde Kalması Gereken Orman Sahaları” arasında olan bir taşınmaz mal, gayrı yasal olarak 3022 Koçan tahtında özel bir şahsın mülkiyetine verilmiş, bilahare başkasının mülkiyetine verilmiş olan söz konusu taşınmaz mal da Sayın Polat Alper’e kiralanmıştır.”
   
 • “20 Aralık 2016 tarih ve H(K-I)1786-2016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 yıllığına Sayın Polat Alper’e kiralanan Karaman Köyü’nde kain Pafta/Harita XII/27 WI Parsel 96/1 referanslı arazi, tapu kayıtlarında ve haritalarında ifraz edilmediğinden gerçekte mevcut değildir.”
   
 • 20 Aralık 2016 tarih ve H(K-I)1786-2016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dahil olan Yukarı Girne, Pafta/Harita XII/28-W1 (Blok:J) Parsel 214 referansı ile yer alan arazi, Sayın Mustafa Evren’e kiralanmıştır.
   
 • “KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan sözleşme tahtında Yukarı Girne’de kain Pafta/Harita XII/28-W1 (Blok:J) 82 (3-0) (Orman bölme 48) 3 Dönüm kuru arazidir. Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Sayın Evren’e kiralanan taşınmaz malın referansı Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki referans ile aynı değildir.”
   
 • “Bu itibarla Sayın Evren’e kiralanan taşınmaz mal Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirlenen mal ile aynı olmadığı ve/veya onun dışında bir taşınmaz malın kiralandığı açıkça görülmektedir. Bunun sonucunda Orman Dairesi Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu Kararı’nda olmayan bir yer için sözleşme imzalamıştır.”
   
 • “KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü’nün orman arazisi kiralama yetkisi olmamasına rağmen mezkur sözleşme KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından imzalanmıştır.”
   
 • “KKTC Anayasası’nın ve 19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcar Yasası’nın ilgili hükümleri incelendiğinde Sayın Polat Alper ile Sayın Mustafa Evren’in söz konusu arazileri kiralamak için belirtilen koşullara uymadıkları veya Anayasa ve Yasa’da belirtilen nitelikleri taşımadıkları açıkça görülmektedir.”
   
 • “19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası’na tabi olmayan işlemler ve/veya yapılan Kira Sözleşmeleri Yasa’ya aykırıdır. Kamu yararı gütmeyen ve özel kişilere avantaj sağlamaya yönelik yapılan işlemlerin iptal edilmesi gerekmektedir.”
   
 • “Netice itibarıyla, tüm belirttiklerimiz ışığında, ilgili tarihlerde Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından Sayın Mustafa Evren ile Sayın Polat Alper ile akdolunan sözleşmelerin Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki taşınmaz malların tarifini yansıtmadıkları, söz konusu taşınmaz mallar Devletin kontrolünde kalması gereken taşınmaz mallar kapsamında oldukları nedeniyle ve/veya ilgili Bakanlıkların söz konusu taşınmazları kiralama yetkileri bulunmadığından iptal edilmeleri gerekmektedir.”

 

 

 

Bu haber toplam 2154 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler