1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. Öğretmen maaşları...NEREDEN NEREYE?
Öğretmen maaşları...NEREDEN NEREYE?

Öğretmen maaşları...NEREDEN NEREYE?

CTP ile UBP hükümetleri karşılaştırması (5) CTP döneminde öğretmen maaşları TL bazında % 155, Stg bazında %187 oranında artırıldı. Yaklaşık bir haftadır 2004-2008 ile 2009-2012 yılları arasındaki iki iktidar dönemini, yani CTP dönemi ile 2009̵

A+A-

 

 

CTP ile UBP hükümetleri karşılaştırması (5)

  


CTP döneminde öğretmen maaşları TL bazında % 155, Stg bazında %187 oranında artırıldı.


Yaklaşık bir haftadır 2004-2008 ile 2009-2012 yılları arasındaki iki iktidar dönemini, yani CTP dönemi ile 2009’dan sonraki UBP dönemini karşılaştırmaya çalışıyorum…

İlk olarak “zamlar” özelinde konuyu irdeledim…

Daha sonra “kamuda ve özelde maaşlar” eksenindeki farkları veriler ortaya koyarak tartıştım…

Maaşları detaylandırmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum.

Lakin toplumun geniş kesimini ilgilendiren maaşlar konusu bizzat ev bütçemizin oluşmasının da temel taşı…

Kamu çalışanları maaşları, asgari ücret ekseninde oluşan özel sektör çalışanları maaşlarını daha önceki bölümlerde detaylandırdık.

UBP döneminde çalışana verilen zararı veriler vererek ortaya koyduk…

Bugün ise 2004-2008 yılları arasında öğretmenlerin neler kazandığını, hangi çalışma kazanımları elde ettiğini gündeme getiriyoruz.

En açık ve yalın ifadeyle öğretmenlere CTP iktidarları döneminde çok önemli haklar verildiğini söylemek yanlış olmaz.

Örneğin CTP döneminde öğretmen maaşlarının TL bazında % 155, Stg bazında %187 oranında artırılması önemli bir artıştır.

İşte CTP hükümeti döneminde öğretmenlere tanınan hakların kısa bir özeti:

 

·        Siyasi düşünceleri ve gazetede yayımlanan bir makalesi (Şişedeki Mektup) nedeniyle görevinden alınan (11 Aralık 2001) öğretmenimiz Nilgün Orhon görevine iade edildi (2004).

 

·        Öğretmenler aleyhine açılan bütün davalar geri çekildi (2004).

 

·        Profesyonel sendikacı sayısı UBP hükümeti döneminde (9.4.2002) 3’ten 1’e düşürülmüştü. UBP-DP Hükümeti tarafından gasp edilen bu hak, CTP döneminde sendikalara iade edilerek profesyonel sendikacı sayısı 1’den 3’e çıkarıldı. (2004)

 

·        Profesyonel sendikacıların da brüt maaşlarının % 4’ü oranında özel (öğretmenlik) tahsisat almaları sağlandı (2004). ( Bu hak çalışan tüm öğretmenlere verilmiş olmasına rağmen, profesyonel sendikacılığa seçilen öğretmenlere seçildikleri tarihten itibaren kesiliyordu).

 

·        Sendika Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği Sendika üyelerine Sendikal amaçlarda kullanılmak üzere verilmesi öngörülen toplam 200 günlük ödenekli izin(10 kişiye 20 gün)  alternatifli olarak 210 güne çıkarıldı (20 kişiye 10 gün veya 15 kişiye 14 gün) (2005).

 

·        Sendikanın uygun göreceği her ilçeden birer üyeye, ders düzenlemesi yapılması koşuluyla, haftanın bir gününün sendikal faaliyete ayrılması sağlandı.(2005)

 

·        Yaz mesaisi UBP-DP hükümeti döneminde (20.11.2001) 5 aydan 3 aya düşürülmüştü. UBP-DP Hükümeti döneminde gasp edilen bu hak CTP döneminde iade edilerek yaz mesaisi yeniden 5 aya çıkarıldı(2004).

 

·        Emekliye ayrılma hakkını kazanamadan, özel bir nedenden dolayı istifa eden kamu görevlileri ile öğretmenlere UBP-DP Hükümeti döneminde yeniden kamu görevine girme engeli konmuştu (2002). CTP döneminde yasal düzenleme yapılarak söz konusu kişilere yeniden kamu görevine girme hakkı sağlandı (2004).

 

·        2004 yılında yapılan düzenleme ile master ve doktora yapan öğretmenlerin barem içi artış alabilme koşulu olan “öğrenimleri veya meslekleri ile ilgili” üst öğrenim yapma koşulu geliştirildi. Herhangi bir alanda master veya doktora yapanlara barem içi artış alabilme hakkı sağlandı. (2004) (Master: 1 barem içi artış, Doktora: 3 barem içi artış, Doktora yapanlar Masterde 1 barem içi artış almışsa 2 barem içi artış)

 

·        2005 yılında yapılan düzenlemelerle üniversite veya yüksekokul öğrenimi sırasında yapılan ikinci öğretim de barem içi artış alma hakkı kapsamına alındı.(Daha önce çakışan süreler değerlendirmeye alınmıyordu) (2005)

 

·        2006 yılında yapılan düzenleme ile öğretmenlik görevine atandıktan sonra meslekleri ile ilgili konularda “ön lisans” eğitimi alan öğretmenlere bir barem içi artış alma olanağı sağlandı.(2006)

 

·        Öğretmenlerin Maliye Bakanlığı ile yaptıkları ekonomik ve sosyal işlerle ilgili görüşmelere yasal statü kazandırıldı.(2004)

 

·        Karpaz Bölgesi’nde görev yapan ve görev yerine asgari 40 km uzaklıkta ikamet eden öğretmenlere verilen kira ödeneği (yol, ev) kapsamı İlkokul Öğretmenlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.(2004)

 

·        2003 yılında Atatürk Öğretmen Akademisi sınavını kazandıkları halde, siyasi nedenlerle mülakatta elenen ve Akademi’ye alınmaya 4 öğrencimize Hükümetimiz döneminde bu hakları iade edildi (2004).

 

·        Emekli maaşı ve ikramiye hesaplamasında 30 yıl olan süre 36 yıla çıkarıldı.(2005)

 

·        Emekli maaşı başlangıcının (25 yıldan) esas maaşa (brüt) %52’den %54’e çıkarıldı.(2005)

 

·        Zorunlu emekli yaşı olan 60 yaşına gelip de herhangi bir şekilde emekli maaşı/yaşlılık ödeneği almaya hak kazanamayanların ihtiyaç duyulan asgari hizmet süresini doldurabilmeleri için Bakanlar Kurulu Kararı ile en fazla 5 yıla kadar çalışma olanağı sağlandı  (2007)

 

·        İlköğretimde (2005) ile Ortaöğretimde (2008) geçici öğretmenlik sürelerinin Daire bazında değerlendirilmesi ve yükselmelerde ( müdür, muavin, atölye/bölüm şefi ) dikkate alınması sağlandı.

 

·        Kamu Hizmeti Komisyonu’nda yapılan öğretmen mülakatlarında Öğretmen sendikalarının gözlemci bulundurmaları sağlandı (2005).

 

·        Bareminin topuna gelip de 2 yıl bekleyen öğretmenlere barem içi artış miktarının 1.2’si oranında Kıdemli Öğretmen Tahsisatı verilmesi sağlandı  (2005).

 

·        A ve B öğretmen statüleri oluşturuldu. Bu statüye gelen öğretmenlerin barem içi artış almaları yanı sıra B öğretmenin haftada 2 ders saati, A öğretmenin haftada 5 ders saati ders indirimi almaları sağlandı (2006).

 

·        Ders Yılına Hazırlık Ödeneği, Asgari ücretin 1.50 katında 1.75 katına çıkarıldı (2006). Ders yılına hazırlık ödeneğinin tümü 5 yıl boyunca okulların açıldığı tarihlerde öğretmenle ödendi.

 

·        Bir görevin yerine getirilmesi için, görev yerinden sürekli veya geçici olarak ayrılan öğretmenlere Kamu Görevlileri Yasası’nın 28’inci maddesi uyarınca çıkarılan tüzükler çerçevesinde yolluk ve iaşe ödeneği verilmesi sağlandı (2006).

 

·        Karpaz ve Tatlısu bölgelerinde görev yapan öğretmenlerle, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan ilkokul öğretmenlerinin ve özel eğitim öğretmenlerinin branş tahsisatları artırıldı. (2006)

 

·        Ortaöğretimde yükselmelerde( müdür, muavin, atölye/bölüm şefi ) kıdem süreleri sendikanın talebi üzerine artırıldı. Muavinlikte 7 yıllık süre 12’ye, Müdürlükte 10 yıllık süre 15’e çıkarıldı (2008)

 

·        Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde yapılan düzenlemeyle; Yükselmelerde ( müdür, müdür muavini, atölye/bölüm şefi) öğretmenlerin niteliklerinin ve kıdemlerinin dikkate alınması sağlandı. ( Son düzenleme 14 Ocak 2009)

 

·        Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde yapılan düzenlemeyle Yükselmelerle ilgili oluşturulan Kriter Değerlendirme Kurulu ile İtiraz Kurulu’nda öğretmen sendikalarının temsilci bulundurmaları sağlandı (2009).

 

·        Bakanlık bünyesinde 1.Derece Uzman (yüksek öğrenim müfettişi, MEDDYK üyesi ve eğitim-öğretim uzmanı) olarak çalışan personele, öğretmen ve denetmenlerle olan maaş anomalisinin giderilmesi için %6 tahsisat verilmesi sağlandı (2009).

 

·        CTP döneminde öğretmen maaşları TL bazında % 155, Stg bazında %187 oranında artırıldı.

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 783 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler