1. YAZARLAR

 2. Mert Özdağ

 3. 'Öğrenci odaklı' sisteme giden yol…
Mert Özdağ

Mert Özdağ

Yazarın Tüm Yazıları >

'Öğrenci odaklı' sisteme giden yol…

A+A-

CTP NE YAPTI / YAZI DİZİSİ [5]


"CTP  ne yaptı" sorusuna bu hafta da yanıt aramaya, konuyu detaylandırmaya devam ediyoruz.
Bugün "CTP eğitimde ne yaptı" sorusunun yanıtlarını irdeleyeceğiz…
Elbette çok uzun ve kapsamlı bir konu, eğitim…
Eğitimde yapılanlar yarın da devam edecek…
Bugün ilk bölümünü aktaracağız…
CTP eğitime özel önem gösterdi, sınav sisteminin kaldırılması en başta emek harcanan konulardan biri oldu.
Elbette eğitiminin bugün geldiği nokta içler acısıdır.
Ancak CTP’li hükümetler döneminde sistemin bel kemiğine dokunan adımlar dikkat çekmiştir.
İşte bunların bazıları:

1994 - 1996 DÖNEMİ:

 • 3. Milli Eğitim Şurası kararlarına “Zorunlu eğitim süresi içinde öğrencilerin zorunlu yönelmelerine neden olan tüm sınav sistemleri kaldırılır” kararına bağlı olarak eleyici sınav sistemi kaldırıldı.
 • Zorunlu Eğitim Tüzüğü ve 1991 Şura Kararları çerçevesinde bizden önce başlatılan kırsal kesimdeki ilkokulların merkezileştirilmesi çalışması büyük oranda tamamlandı.
 • Yerel ders kitapları yazılmaya başlandı.
 • Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) kuruldu.
 • Ana sınıf zorunlu eğitim kapsamına alındı.
 • İlkokullarda yöneticilik statüsü altında uygulamada olan Başöğretmen A ve Başöğretmen statüleri kaldırılarak yerine Okul Müdürü ve Okul Müdür Muavini statüleri ihdas edildi. Atama kuralları düzenlendi.
 • Öğretmenlerin haftalık ders sayıları yeniden düzenlendi. İlkokul öğretmenlerine haftada 25 saat, ortaokul - lise öğretmenleri ile ilkokul özel ders (branş) öğretmenlerine haftada 20 saat ders verme kuralı getirildi.
 • İlkokullarda branş öğretmenliğine yasal statü kazandırıldı.
 • Ders yılına hazırlık ödeneği iki katına çıkarıldı.
 • Sendikal haklar geliştirildi. Kamuda yetkili sendikaların üç yetkilisine ödenekli izin hakkı sağlandı.

2004 - 2009 DÖNEMİ:

Yükseköğretim:

 • Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu da (YÖDAK) bünyesinde barındıran “Yükseköğretim Yasası” hazırlanarak yürürlüğe konuldu. (13 Aralık 2005)
 • Eğitim amaçları için ithal edilen araç-gereç, ekipmanlar için vergi muafiyetleri ve kolaylıklar sağlandı.
 • Atatürk Öğretmen Akademisi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği programı açıldı. (2004)
  Uygulamada ortaya çıkan eksiklikleri gidermek, kurulların oluşturulmasına olanak sağlamak amacı ile
 • AÖA Yasası’nda değişiklikler yapıldı. Yasa, 3 Mart 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa’da öngörülen kadrolar atandı, oluşturulması öngörülen kurulların oluşturulması sağlandı.
 • Yükseköğretim alanında, öğrenci memnuniyeti ile ilgili birçok çalışma yapıldı.
 • Her öğrenciye sağlık sigortası çıkarıldı. (Yıllık 50 ABD Doları)
 • İkamet izinleri 1 yıldan 4 yıla çıkarıldı.
 • Ercan’dan tüm ilçelere toplu taşımacılık sağlandı. (KIBHAS-Şubat 2009)
 • Üniversitelerin bilimsel projeleri maddi kaynakla desteklendi. 2005-2008 döneminde üniversitelerin toplam 186 bilimsel projesine 1 milyon 391 bin 962 TL kaynak aktarıldı.
 • Yükseköğrenimde mezun sayısı çok fazla olan 11 bölüm burs kapsamı dışına alındı, bu sayı 2008’de 14’e çıkarıldı.

Yabancı dil eğitimi

 • 2006 yılında okul öncesinde, 2007 yılında ilkokul birinci sınıflarda İngilizce Farkındalık Eğitimi uygulamaya kondu.
 • Yabancı dil öğretiminde dört beceriyi hedef alan programlar hazırlandı. Yeni ders programlarına uygun kitaplar seçildi. (2004)
 • Ölçme-değerlendirme uygulamalarında çoktan seçmeli testler yerine öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak düşünme, algılama, problem çözme becerilerini geliştirecek yeni tekniklerin kullanılmasına başlandı.
 • İngilizce’de dört beceriye dayalı ölçme değerlendirme tüm ortaokullarımızda 2004 yılından, genel  liselerimizde de 2007 yılından itibaren uygulanmaya başlandı.
 • AB ülkelerinde uygulamaya konan Avrupa Dil Gelişim Dosyası hazırlıkları başlatıldı. Öğrenci merkezli eğitim sisteminde yeni anlayışla ölçme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında pilot okullarda Ürün Dosyası uygulaması başlatıldı. Bu uygulama ile temel ortak becerilerin kazandırılması hedeflendi.
 • Orta öğretimde “okul türü” yerine “program türü”nü esas alan yapıyı oluşturmak için Lefkoşa TMK’da GCE “A Level” programı açıldı. Diğer kolejlerde ise “Anadolu Lisesi” programları yanında “IGCSE” programları açılmaya başlandı.

Kolejler ve BEAL

 • Lefkoşa TMK’da 2008-2009 ders yılında GCE “A Level” programı açıldı.
 • Mağusa TMK’da 2005-2006 ders yılında IGCSE programı uygulamaya konuldu. 2008-2009 ders yılında programa sınavla öğrenci alındı.
 • Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde (BEAL) 2007-2008 ders yılından itibaren iki yıl pilot uygulaması yapılan IGCSE programına 2009-2010 ders yılında sınavla öğrenci alınması hedefleniyordu.
 • 19 Mayıs TMK’da 2008-2009 ders yılında uygulamaya konulan IGCSE programına 2009- 2010 ders yılında sınavla öğrenci alınması hedefleniyordu.
 • Tüm kolejlerde Anadolu Lisesi İngilizce Ağırlıklı Programlar (ALİAP) açıldı.

Yarışmacı, eleyici kolej uygulamasının kaldırılması

 • 2005 yılında eleyici sınav sistemi kaldırıldı.
 • 2005-2006 yıllarında 26 ortaokulumuzun 23’ünde akademik sınıflar oluşturuldu.
 • 2008 yılında, 8. sınıf öğrencilerinin Anadolu Lisesi ve Kolejlere girişler için dört beceriye dayalı Yönlendirme Sınavı uygulaması başlatıldı.
 • 2004 yılında çağ nüfusunun yüzde 11’i, 2008’de ise yüzde 15’i sınavla girilen okullara yerleştirildi.
  2004’teki yüzde 11’lik çağ nüfusunun yüzde 9,3’ü kent merkezlerindeki ilkokullarda, yüzde 1,7’si bölge (köy) ilkokullarında öğrenim görmekteydi.
  Bu oranlar 2008 Yönlendirme Sınavı sonucunda merkez okullarda yüzde 12,4’e, bölge okullarında ise yüzde 2,6’ya yükseldi.
 • Merkez okullarından gelen öğrencilerin çağ nüfusu içerisindeki oranı 2004 yılında yüzde 9,3’tü. Bu oran 2008 yılında yüzde 33 artış göstererek yüzde 12,4’e yükseldi. Bu bulgular, hem merkez okullarından hem de bölge okullarından gelen öğrencilerin, sınavla girilen okullardaki oranlarının paralel olarak arttığını göstermektedir.
 • Bölge okullarında öğrenim gören öğrencilerin, çağ nüfusu içerisindeki sınavla öğrenci alan okullara yerleşme oranları yüzde 1,7’den yüzde 2,6’ya yükseldi.

Güzel sanatlar eğitimi

 • 2004-2009 döneminde “Kayıt Kabul Tüzüğü”nde değişiklik yapılarak yetenekli öğrencilerin sınav yoluyla Güzel Sanatlar Lisesi’nde kayıt hakkı elde etmesinin önü açıldı.

 

 

YARIN: EĞİTİMDE NELER YAPILDI? BURSLAR, DİN DERSLERİ, İLKÖĞRETİM…

Bu yazı toplam 983 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar