1. YAZARLAR

 2. Salih Sarpten

 3. Nitelikli Bir Eğitim Sisteminin Göstergeleri
Salih Sarpten

Salih Sarpten

Yazarın Tüm Yazıları >

Nitelikli Bir Eğitim Sisteminin Göstergeleri

A+A-

En basit şekliyle söyleyecek olursam; ya insanlarımızı eğitecek nitelikli bir sistem kuracağız ya da hızla bir bilinmezliğe doğru sürükleneceğiz…

Yazıya böylesi keskin yargılarla başlamak doğru mu bilemiyorum. Ancak durum bu denli önemlidir…

Eğitim yılı bitti… Sosyal medyanın diploma törenleri görüntüleri ile dolup taştığı, tartışmaların diploma üzerinden yapıldığı dönemdeyiz… Diploma, eğitim kademelerin bir çıktısı olarak kullanılsa da, günümüzde olması gereken eğitim çıktıkları diplomanın ötesindedir…

Evet, derdimiz nitelikli bir eğitim sistemi kurmaktır. Peki, ama nitelikli dediğimiz bir eğitim sisteminin en temeldeki göstergeleri nelerdir?  

Eğitim bilimi literatürüne bakıldığında bu konuyla ilgili yüzlerce araştırma bulmak mümkündür. Ancak yeni eğitim yaklaşımları işe koşan sistemlerde olmazsa olmaz 5 temel gösterge vardır.

 1. Nitelikli bir eğitim sisteminde okullaşma sorunu çözülmüş olmalıdır. Sadece iyi öğrencilerin değil, toplumun her kesiminden gelen sorunlu ve dezavantajlı öğrencilerinin de nitelikli eğitim alacağı okulların var olması gerekmektedir. Zorunlu öğretimden sonra okul süreçlerini herhangi bir nedenden, başta da gelir eşitsizlikleri veya sosyo-kültürel farklılık nedeniyle okulları terk eden öğrencilerin düşüklüğü bir eğitim sisteminin başarısının temel ölçütüdür. İşte tam bu noktada meslek liseleri, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlenebilecekleri program koridorlarının varlığı büyük önem taşıyor…
   
 2. Nitelikli bir eğitim sisteminde tüm beceriler, tüm zeka alanları ve tüm toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınmalıdır. Başka bir ifadeyle bugün sayısal”, “sözel” ve “yabancı dil” olarak yapılandırılmış ve sadece bu alanlarda güçlü olan öğrencilerin ilerleyebildiği sistem terk edilmelidir. Çünkü eğitim parmak izi kadar bireyseldir ve tüm öğrencilere yönelik olmalıdır. Bu nedenle de eğitimde hem çok kültürlüğü hem de çok çeşitliği kurmalıyız. Farklı kültürel alanlarda, farklı sanat dallarında, müzik, tiyatro, beden eğitiminde yetkinlik kazandırmak, bu alanları güçlü olan öğrencileri de yetiştirmeyi nitelikli bir eğitim sisteminin ölçütlerindendir.
   
 3. Nitelikli bir eğitim sistemi düşünebilen, özgür öğrenciler yetiştirmelidir. Sadece akademik bilgi değil, tutum ve değerleri, estetik değerleri, işbirliğini, eleştirel düşünmeyi, problemleri görebilmeyi ve bu problemlere özgün, yaratıcı çözüm önerileri sunabilmeyi öğreten bir eğitim-öğretim anlayışı, nitelikli eğitim sisteminin ölçütleri arasındadır.
   
 4. Nitelikli bir eğitim sistemi öğrencilere sosyal sınıf atlatmalıdır. Bir öğrenci daha sıkıntılı bir sosyo-kültürel çevreden geldiği için okulda daha az başarılı oluyorsa bunda eğitim sisteminin de sorumluluğu vardır. Her sosyo-kültürel çevredeki öğrenci, her alan ve kademedeki eğitimde kendine yer bulması iyi bir eğitim sisteminin en temeldeki göstergesidir.
   
 5. Ve öğretmenler… Nitelikli bir eğitim sisteminin öğretmenleri de nitelikli olmalıdır. Öğretmen niteliğini ciddi bir biçimde yükseltilmeden eğitimde başarı beklemek hayalden öte bir şey değildir. Bu nedenle öğretmene, öğretmenlik meslek statüsüne yatırım yapılmalıdır. Öğretmenlik mesleğini, ülkenin en nitelikli öğrencilerin tercih edebileceği bir meslek grubu haline getirilmedir. Bu nedenle hem öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri hem de hizmet içindeki eğitimleri, destekleri ve yönlendirme mekanizmaları, mesleğe giriş ve yükselme koşulları için kurulan yapıların varlığı nitelikli eğitim en önemli göstergesidir.

Kısacası Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi için atılması gereken ilk adım; bu göstergeleri temel alacak, geleneksel ve oldukça tekdüze olan anlayışından mevcut yapıdan kurtaracak ve hızla değişen dünyaya ayak uyduracak köklü reformları planlamak olmalıdır…

 

 


Aklınızda Bulunsun

Yaz Tatili İçin Bunu Düşünün: Aile Yaz Kampı

Bir yaz tatilini verimli ve eğlenceli hale getirmenin yollarından biri de ailece yapılacak yaz kamplarıdır. Doğada, teknolojiden uzak ve aile bireylerinin bir arada bulunduğu kamplar, çocuklar için hem öğretici hem eğlenceli özellikler taşır.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Ekşi, uluslararası araştırmalardan yola çıkarak aile yaz kamplarının faydalarını 3 maddede derledi. İşte ailece yapılacak yaz kampının size kazandıracakları:

 1. Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve güçlü yanlarını fark edersiniz. Her bir aile üyesinin birbirini yakından tanımasının yanı sıra, anne babalar çocuklarını daha iyi tanır ve çocuğunun kurduğu sosyal ilişkileri gözlemleme fırsatı yakalar.
 2. Paylaşımı sağlar, sorunların çözümünde alternatifler yaratır. Aile üyelerine, diğer ailelerle işbirliği kurma ve paylaşımda bulunma şansı sunar. Ailelerin çözüm bulamadıkları konularda farklı alternatifleri görmelerini sağlar. Çocuklarda takım çalışması, işbirliği ve dayanışma bilincini geliştirir.
 3. Doğa bilincini ve farkındalığı artırır. Yaz kampları, katılımcıları olabildiğince teknolojiden uzak tutar. Çocuğa sosyal ilişkilerden uzak, çekingen ve ben-merkezci/ narsistik özellikler olarak geri dönen aşırı ve yanlış teknoloji kullanımına verilen bu ara ile çocuklar, boş zamanlarını hangi alternatiflerle daha verimli hale getireceğini öğrenir.
Bu yazı toplam 991 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar