1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. NELER YAPILDI, NELER VAR?..
NELER YAPILDI, NELER VAR?..

NELER YAPILDI, NELER VAR?..

Gözler yeni Hükümet’in 6 aylık hedeflerinde… Takvim işliyor

A+A-

Bir buçuk ayını geride bırakan Hükümet’in, Meclis’in de açılmasıyla taahhüt ettiği icraatları yerine getirmesi bekleniyor. Gözler ilk 6 ayda yapılacaklara çevrildi.  Şimdi sırada istihdamda adil yönetimleri düzenleyen yasa, özerk DAÜ için yeni yasa ve Kamu Reformu gibi önemli reformlar var

NELER YAPILDI, NELER VAR?..

• ‘Her türlü istihdamda adil yönetimleri düzenleyen yasa’ için çalışmalar başladı.
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin özel bürolar veya özel çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından yerine getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı, Ağustos itibarıyla faaliyete başlandı.
• Aralık’a kadar 3 yıllık ekonomik program hazırlanması gündemde…
• DAÜ Yasası için KOMİTE çalışıyor… Hedef  yasanın Meclis gündemine  ‘öncelikli’ gelmesi.
• Genel Sağlık Sigortası’nın mali yük analizi hazırlanıyor…
• Risk Değerlendirme Kurulu oluşturuldu.
• KAMU REFORMU için hedef; yılsonuna kadar yasallaşma.
• Ödünç para veren finans şirketlerinin kuruluş ve faaliyet alanlarını belirleyecek yasa…


Meltem SONAY

CTP-UBP Koalisyon Hükümeti’nin takvimlenmiş hükümet programına göre ilk 6 ayda, yani 2016 başına kadar birçok alanda, çok sayıda önemli adım atılması planlanıyor.
Bir buçuk ayını geride bırakan Hükümet’in, Meclis’in açılmasıyla TAHAHHÜT ettiği icraatları yerine getirmesi bekleniyor.
Hükümet Programı’nda takvimlendirilen hedefler Meclis’in açılmasına kısa süre kala, ay ay, bakanlık bakanlık listelendi.

İstihdamda adil yönetimleri düzenleyen yasaya öncelik…

Ağustos- Eylül- Ekim ayları için ‘Başbakanlık’ başlığı altındaki hedefler arasındaki  ‘Bakanlar düzeyinde AB Uyum Reform Yönetim Grubu’ oluşturuldu. Yönetim Grubu 19 Ağustos tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında kuruldu.
‘Her türlü istihdamda adil yönetimleri düzenleyen yasa’ için çalışmalar başladı.

Katı atık yönetim planı güncellenecek

Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın hedefinde ise, ‘Katı atık yönetim planı değişen AB politikaları doğrultusunda güncellenmesi var.
Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Ağustos- Eylül- Ekim aylarında tamamlanması öngörülen hedefi ise, kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planının takvimlendirilmesi var.

Denetimler için Özel Bürolar faaliyette

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın hedefleri arasındaki ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ndaki düzenleme’ yapıldı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin özel bürolar veya özel çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından yerine getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı, Ağustos itibarıyla faaliyete başladı.
Maliye Bakanlığı Aralık ayına kadar 3 yıllık ekonomik programın hazırlanması var.

DAÜ Yasası Meclis gündemine  ‘öncelikli’ gelecek

Hükümet 6 aylık planları arasında, Eğitim Bakanlığı altında sıraladığı başlıklardan ‘DAÜ’nün Özerkleştirilmesi’ için Eylül- Ekim aylarını hedef koydu.
DAÜ’nin yapısını demokratikleştirmek, özerklik kazandırmak ve kurulların karar alma mekanizmalarında yer almalarını sağlamak amacıyla hazırlanan DAÜ Kuruluş Yasa Tasarısı’yla ilgili çalışmaları yürütmek için, Meclis geçici özel komitesi Ocak ayında çalışmalarına başlamıştı. Komite yasayı Meclis’e sevk etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Sağlık Sigortası’nın mali yük analizi hazırlanıyor…

Sağlık Bakanlığı’nın ilk hedefleri arasında Genel Sağlık Sigortası’nın mali yük analizinin, 3 ay içerisinde planlanmış olduğu şekilde 3 yıllık geleceğinin de öngörülerek hazırlanması bulunuyor.

Risk Değerlendirme Kurulu oluşturuldu

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı, hükümet programında yer alan ve takvimlendirilen, Genel Gıda ve Yem Yasası’nın öngördüğü Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu’nu oluşturdu. Kurul 19 Ağustos 2015’te faaliyetlerine başladı.
Tarım Bakanlığı’nın hedefleri arasında, küçükbaş süt üretimi destekleri dağıtılmaya başlanması veGenel Gıda ve Yem Yasası’nın idari yapılanmasının başlatılması da var.
Ulaştırma Bakanlığı’nın listelenmiş Ağustos - Eylül- Ekim hedefi, Uluslararası lisanslı bir denetim kuruluşunun Telekomünikasyon Dairesi’ni denetlemesi için girişim yapılması.

KAMU REFORMU için hedef; yılsonuna kadar yasallaşma!

Hükümet Programı’nın 6 aylık hedefleri arasında, geçtiğimiz hükümet döneminde çalışmaları başlatılan ve sonuçlanma aşamasına gelen ‘Kamu Reformu’ olarak anılan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın hayata geçirmek var.
Müşavirlik sistemini ortadan kaldıracak, üçlü kararname ile atamaları sınırlandıracak, müsteşarlığı yükselme pozisyonu haline getirecek ve kamu hizmeti komisyonu sınavı ile doldurulmasını sağlayacak tasarıya göre, Üçlü kararname ile atanan danışman, kamudan gelmişse, görev süresi sonunda geldiği bareme ve pozisyona dönecek.
Kamu dışından atanan danışman ise, bakanla bir birlikte gidecek. Adaptasyon süreci kapsamında 3 ay maaşını almaya devam edecek.
Daire Müdürleri, Üçlü Kararname’den çıkacak, Kamu Hizmeti Komisyonu sınavı ile atanacak, siyasi gerekçe ile görevden alınamayacak. Daimi kadro pozisyonu olacak. Bakanlık Müdürleri için ‘Genel Müdürlük’ pozisyonu ihdas edilecek…
CTP-UBP Koalisyon Hükümeti, Kamu Görevlileri Yasası’nın hayata geçirme hedefini, yılsonuna kadar yasallaşma olarak not etti.
Yılsonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen icraatlar arasında, kooperatifleşme ile ilgili olarak mevzuat hazırlıkları ve teknik çalışmaların başlatılması da var.

Ocak sonuna kadar Çevre Danışma Kurulu…

Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı’nı Kasım- Aralık Ocak aylarında tamamlanması hedeflenen icraatlarına, Teknik Nezaretçilik sisteminin hayata geçirilmesi, mevcut ocakların işletmelerindeki yasal değişikliklerin tamamlanması ve Çevre Danışma Kurulu yasal zemine kavuşturulması listelendi.

Ödünç para veren finans şirketlerinin kuruluş ve faaliyet alanlarını belirleyecek yasa…

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı için Kasım – Aralık ve Ocak ayları içersinde tamamlanması hedeflenen başlıklar, ödünç para veren finans şirketlerinin kuruluş ve faaliyet alanlarını belirleyecek yasanın Meclis’ten geçirilmesi ve yatırım strateji belgesinin hazırlanması var.

İçişleri ve Çalışma’nın Kasım- Aralık Ocak ayı gündemi yoğun

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın Kasım- Aralık Ocak ayı gündemi yoğun…  Hükümet Programı’na göre, Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası, Hamile ve Yeni Doğum Yapmış veya Emziren Çalışanların İşyerinde Sağlık ve Güvenliklerinin Korunması Tüzüğü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışma ve İzleme Konseyi’nin Oluşumu, Toplanması ve Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü Ocak sonuna kadar çıkarılacak.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurultayı Tüzüğü de tamamlanacak.

Gümrüklerde tek vardiya sisteminin değişmesi için çalışma…

Maliye Bakanlığı’na ilişkin çalışmalar kapsamında, katma değer derinliği olan yerli ürünlerin korunmasını sağlamak için ve Gümrüklerde tek vardiya sisteminin değişmesi için çalışmalar başlatılması için de hedeflenen tarih Kasım, Aralık ve Ocak ayları.

---------------------------------------------------------------------

Eğitim ‘Yüksek Öğretim’e yoğunlaşacak

Eğitim Bakanlığı, yeni yasama yılının başlamasıyla özellikle yüksek öğretim için çalışacak. YÖDAK Yasası’nın değiştirilerek tüm üyeleri tam zamanlı öğretim üyesi olması, YÖDAK yasası değiştirilmesi ve ülkedeki öğretim elemanlarına ilişkin intihal iddialarını araştıracak ETİK Kurulu’nun oluşturulması bakanlığın yapacakları arasında.
Üniversitelerin yasayla kurulmasının sağlanması da 6 aylık hükümet programı takviminde yerini alırken faaliyete geçme koşulları ile ilgili mevzuat değişikliği de listede var.

-------------------------------------------------------------------

Sağlık’ta ‘Döner Sermaye’ye doğru…

Sağlık Bakanlığı, ‘Döner Sermaye’ Yasası için Kasım, Aralık, Ocak aylarında yoğun çalışacak. Hedef, Kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasası ve Döner Sermaye Yasası’nın Ocak sonuna kadar çıkarılması.
Sağlık Bakanlığı başlığı altında program takvimine not edilen bir diğer önemli madde ise, ‘Antibiyotiklerin reçeteyle satılmasının sağlanması’.

-------------------------------------------------------------------


Tarım akaryakıtı…

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı başlığı altında Kasım, Aralık, Ocak aylarında tamamlanacak planlar arasında,  ‘Tarım akaryakıtı’ için yasal hazırlıklar ve su yönetim planı hazırlanması var.

Bu haber toplam 1542 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler