1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. MUHALEFETTEN HÜKÜMETE 'GÜVENSİZLİK'
MUHALEFETTEN HÜKÜMETE GÜVENSİZLİK

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE 'GÜVENSİZLİK'

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde, 5 muhalefet partisinden 4’ü tarafından hükümete güvensizlik önergesi verildi. CTP/BG, TDP, DP ve DGP tarafından sunulan güvensizlik önergesi, Başbaka

A+A-

 

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ

 

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde, 5 muhalefet partisinden 4’ü tarafından hükümete güvensizlik önergesi verildi.

CTP/BG, TDP, DP ve DGP tarafından sunulan güvensizlik önergesi, Başbakanlık altında Dış Türkler Birimi kurulması ve bu nedenle bir şirkete ödeme yapılması gerekçesiyle verildi.

CTP/BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Genel Kurul’da söz alarak, verilen güvensizlik önergesinin nedenlerini okudu ve ilgili partilere bağlı 15 milletvekili tarafından imzalanan güvensizlik önergesini Meclis Başkanlığına sundu.

15 imzalı güvensizlik önergesinde şöyle denildi:

“Anayasa’nın 109’uncu ve Meclis İç Tüzüğü’nün 130’uncu maddelerine dayanarak Başbakan İrsen Küçük ve hükümeti hakkında güvensizlik önergesi sunuyoruz. Gerekçesi ekte verilen güvensizlik önergemizin iç tüzük uyarınca işleme konmasını rica eder, saygılar sunarız.”

Önergede; “Bakanlar Kurulu’nun 29 Şubat 2012 tarihli toplantısında Başbakanlık bünyesinde “Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Başkanlığı” oluşturulacağı varsayılarak danışmanlık ücreti olarak kaydı olmayan bir şirkete 99 bin 600 TL ödeme yapılmasıyla ilgili K(II)584-2012 sayılı karar; yasal düzenleme yapılmadan Anayasa’nın ihlal edilmesi; Dışişleri Bakanlığı’nda böyle bir birimin olması; UBP Milletvekili Ejder Aslanbaba’nın UBP’ye katılmadan önce ‘Beni dış Türklerden sorumlu bir makama atarlarsa UBP’ye katılırım’ açıklaması yapması; UBP’nin seçim öncesi verdiği sözlerin tersini yapması” bir bütün olarak gerekçe olarak sırandı.

ÇAKICI

TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı önergenin sunulmasından sonra kürsüye çıkarak, güvensizlik önergesine desteklerini açıkladı.

Güvensizlik önergesini imzalayan CTP/BG, DP, TDP ve DGP’li milletvekillerinin isimleri söyle:

Özkan Yorgancıoğlu (CTP), Tahsin Ertuğruloğlu (DGP), Mustafa Arabacıoğlu (DP), Ömer Kalyoncu (CTP), Önder Sannaroğlu (CTP), Sonay Adem (CTP), Mehmet Çağlar (CTP), Mustafa Yektaoğlu (CTP), Fatma Ekenoğlu (CTP), Arif Albayrak (CTP), Sibel Siber (CTP), Mehmet Çakıcı (TDP), Mustafa Emiroğulları (TDP) ile Hüseyin Angolemli (TDP).

ANAYASANIN 109. MADDESİ

Anayasa’nın “Bakanlar Kurulu’nun Göreve Başlaması ve Sorumlulukları” yan başlıklı 109’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, “Başbakana karşı güvensizlik önergesi, en az dokuz milletvekili tarafından verilebilir”.

Verilen bir güvensizlik önergesinin reddedilmesi tarihinden üç ay geçmedikçe yeniden güvensizlik önergesi verilemeyeceğini de düzenleyen bu fıkraya göre, “Güvensizlik önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı, verilişinden sonraki ikinci birleşimde karara bağlanır. Güvensizlik önergesi üzerine yapılan genel görüşmeler bittikten sonra, aradan bir tam gün geçmedikçe güvensizlik önergesi oylanamaz”.

MECLİS İÇTÜZÜĞÜ 130. MADDE

Meclis İçtüzüğü’nün “Güvensizlik Önergesi” yan başlıklı 130. maddesindeki düzenleme ise şöyle:

“(1) Başbakana karşı, Bakanlar Kurulunun genel siyaset ve uygulamaları veya önemli bir politika girişimi gibi konularda Meclis Başkanlığına güvensizlik önergesi verilebilir. Güvensizlik önergesi en az dokuz milletvekili tarafından imzalanmış olmalıdır. Başkanlık, önergeyi derhal gelen evrak listesine geçirir ve derhal sunuşlar arasında Genel Kurula bildirir.

(2)Güvenoyu alan veya hakkında verilen güvensizlik önergesi reddedilmiş olan Bakanlar Kuruluna karşı, güven oylamasının yapıldığı veya güvensizlik önergesinin görüşülerek reddedildiği tarihten başlayarak üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemez.

(3)Güvensizlik önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı verilişinden sonraki ikinci birleşimde karara bağlanır. Bu birleşimde önce güvensizlik önergesi gerekçesi ile birlikte Başkanlıkça Genel Kurulda okutulur ve önergenin lehinde ve aleyhinde birer milletvekiline söz verildikten sonra önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda oylama yapılır.

(4)Güvensizlik önergesinin gündeme alınmasına karar verilirse, Danışma Kurulunca saptanan günde Meclis özel gündemle toplanır. Bu toplantıda güvensizlik önergesi üzerinde görüşme açılır. Görüşme genel kurallara göre yapılır.

(5)Güvensizlik önergesi üzerinde yapılan genel görüşmeler bittikten sonra, aradan bir tam gün geçmedikçe, güvensizlik önergesi oylanamaz. Oylamanın yapılacağı gün ve özel gündem Danışma Kurulunca saptanır.

(6)Oylama açık oyla yapılır. Oylama sonucunda güvensizlik önergesi Meclisin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kabul edilirse Başkanlık, Bakanlar Kuruluna karşı güvensizlik oyu verildiğini Genel Kurula bildirir. Bu durumda Başbakan, istifasını Cumhurbaşkanına sunar.”

GENEL KURULUN BİR SONRAKİ BİRLEŞİMİ

Güvensizlik önergesinin ardından Genel Kurul çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi bir sonraki birleşimini pazartesi günü yapacak.Bu haber toplam 888 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler