1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. MAAŞLARA YENİ DÜZENLEME…
MAAŞLARA YENİ DÜZENLEME…

MAAŞLARA YENİ DÜZENLEME…

Yeni maaş artışı uygulaması (eski HP uygulaması ile kıyaslandığında) 2011 öncesi istihdam edilenlerin baremlerinde 'eksi' ve 'artılara' da yol açtı. Eski HP uygulaması sürseydi; yüksek maaş çeken yüksek barem grupları 'fazla artış' almaya devam edecekti.

A+A-

 

Kamuda maaş artışı uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. 2015 yılı için yapılan düzenlemeye göre 'hayat pahalılığı' (HP) artışı alt baremlere 'daha fazla', üst baremlere daha az yansıyacak şekilde kapsamlı bir çalışma yapıldı.

 

• Yeni maaş artışı uygulaması hem 2011 sonrası kamuya istihdam edilen düşük maaşlı kamu görevlilerine, hem de 2011 öncesi kamuya giren düşük barem gruplarına artı sağladı.

• 2011'den itibaren kamuya istihdam edilenlere hem 'hayat pahalılığı ödeneği' oranı üzerinde artış hesaplandı, hem de 'refah payı' diye isimlendirilen ek bir artış daha eklendi.

• Yeni maaş düzenlemesinden sonra 2011 sonrası istihdam edilenlerin maaşlarına  % 3.68 ile % 6.89 arası artış eklenmiş oldu. 

• 2011'den sonra istihdam edilenlere 111.80 TL ile 124.13 TL arasında net artış yapıldı.

• 2011'den önce istihdam edilenlere net maaşlar üzerinden baremine göre 77.73 TL ile 83.48 TL arasında artış yansımış oldu. 

• Artışın bir de siyasi kamu görevlileri (Barem 18A-19)  boyutu var. Barem 18A ile Barem 19'da oranlar net maaşta % 1.05 ile % 1.43 arasında değişti. Siyasi kamu görevlileri eski HP uygulaması ile alacakları artışların 'altında artış' aldı.

2011 SONRASI İSTİHDAM EDİLENLERE YANSIYAN ARTIŞ:

'Lise mezunu' hizmet sınıfına % 6.28 (113.96 TL)
Üniversite mezunu hizmet sınıfına % 5.66 (114.83 TL)
Öğretmene % 5.29 (118.85 TL)
Pratisyen doktora % 3.98 (124.19 TL)
Uzman doktora % 3.68  (124.13 TL)


2011 ÖNCESİ İSTİHDAM EDİLENLERE YANSIYAN ARTIŞ:

'Lise mezunu' hizmet sınıfına 77.73 TL
Üniversite hizmet sınıfına 80.13 TL
Öğretmenlere 92.35 TL
Pratisyen doktorlara 88.05 TL
Şube amirine 83.49 TL
Daire müdür muavinine 83.49 TL
Daire müdürüne 83.49 TL
Bakanlık müsteşarına 83.48 TL

Mert ÖZDAĞ

Kamuda maaş artışı uygulamasında yeni düzenlemeye gidildi. 2015 yılı için yapılan düzenlemeye göre 'hayat pahalılığı' (HP) artışı alt baremlere daha fazla, üst baremlere daha az yansıyacak şekilde kapsamlı bir çalışma yapıldı.
Sendikaların “Göç Yasası” diye isimlendirdiği yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, yani 2011'den itibaren kamuya istihdam edilenlere hem 'hayat pahalılığı ödeneği' oranı üzerinde artış hesaplandı, hem de 'refah payı' diye isimlendirilen ek bir artış daha eklendi. Yeni maaş düzenlemesinden sonra 2011 sonrası istihdam edilenlerin maaşlarına  % 3.68 ile % 6.89 arası artış eklenmiş oldu. 

2011'den sonra istihdam edilenler
2011'den sonra istihdam edilenlere 111.80 TL ile 124.13 TL arasında net artış yapıldı. Örneğin barem 1/1 olarak bilinen en alt düzeydeki hizmet sınıfına 111.80 TL artış yapılırken, bu rakam uzman doktor bareminde 124.13 TL'ye çıktı. Lise hizmet sınıfında 'net' maaş artışı 113.96 TL, üniversite hizmet sınıfında 114.83 TL, öğretmenlerde 118.85 TL, pratisyen doktorlarda 124.19 TL, uzman doktorlarda 124.13 TL oldu. Net maaş artışları bu şekilde yansırken söz konusu baremlere 'brüt' olarak 130 TL ile 142.99 TL arasında artış yansıdı.

2011 sonrasına % 3.68 ile % 6.89 arası artış
Yeni uygulama 2011'den sonra kamuya istihdam edilenleri ve düşük barem gruplarını koruyacak şekilde düzenlendiği için, söz konusu baremlere (düşük gelir gruplarına) eski hayat pahalılığı uygulamasına göre daha fazla artış yansımış oldu. Örneğin 1/1 olarak bilinen en alt düzeydeki (ilkokul mezunu) hizmet sınıfında çalışan bir kamu görevlisi, eski HP uygulamasına göre % 1.60 oranında maaş artışı alacakken, bu yeni düzenlemede % 6.89 oranında net maaş artışı aldı.

2011 sonrasına artış 111.80 TL ile 124.19 TL arası yansıyacak
2011 sonrası istihdam edilen diğer barem grupları incelendiğinde; 'lise mezunu' hizmet sınıfına % 6.28, üniversite mezunu hizmet sınıfına % 5.66, öğretmene % 5.29, pratisyen doktora % 3.98, uzman doktora % 3.68 oranında maaş artışı yapıldı. Bu yüzdelik hesaplaması sonucunda maaşlara net maaş üzerinden artışlar yansıdı. Buna göre 2011 sonrası istihdam edilen; düz işçi sınıfına 111.80 TL, 'lise mezunu' hizmet sınıfına113.96 TL, üniversite mezunu hizmet sınıfına 114.83 TL, öğretmene 118.85 TL, pratisyen doktora 124.19 TL, uzman doktora 124.13 TL artış yansıdı.

'Eski HP uygulaması' sürseydi kayıp ne oldurdu?
Eski HP uygulamasının bu yıl da uygulanması halinde 2011'den sonra kamuya istihdam edilenlerin maaşlarına daha az maaş artışı yansımış olacaktı. Şöyle ki; (eski HP uygulaması sürseydi) yeni düzenleme ile net maaşlarda 124 TL'ye varan artış alan çalışanların kaybı büyük olacaktı. Örneğin en alt düzeydeki işçiler net maaşlarına yeni uygulama ile 85.83 TL 'daha fazla' artış almış oldu. Lise hizmet sınıfı 76.90 TL, üniversite hizmet sınıfı 66.73 TL, öğretmenler 63.61 TL, pratisyen doktorlar 51.75 TL, uzman doktorlar 33.52 TL eski uygulamaya göre 'FAZLA ARTIŞ' almış oldu.

2011'den sonra girenlere 57.76 TL’lik 'refah payı' eklendi
Bu fazla artışlar yeni düzenleme sonucu oluştu. 2011'den sonra istihdam edilenleri koruyan yeni uygulamada 72.24 TL’lik brüt maaş artışına 57.76 TL’lik 'refah payı' denilen artış da eklendi. Bu nedenle 2011 sonrası kamuya istihdam edilenlere maaş artışı, hem yüzdelik olarak, hem de net maaşlara yansıma olarak yüksek oldu. 

2011 öncesine: 77.73 TL ile 83.48 TL arasında artış
2011'den önce istihdam edilen yani, 'Göç Yasası' diye bilinen yasanın yürürlüğe girmesinden önce kamuda işe başlayanlara ise net maaşlar üzerinden baremine göre 77.73 TL ile 83.48 TL arasında artış yansımış oldu.  Buna göre 2011 öncesinde istihdam edilen 'lise mezunu' hizmet sınıfında çalışan bir kamu görevlisine  77.73 TL, üniversite hizmet sınıfına 80.13 TL, öğretmenlere 92.35 TL pratisyen doktorlara 88.05 TL, şube amirine 83.49 TL, daire müdür muavinine 83.49 TL, daire müdürüne 83.49 TL, bakanlık müsteşarına 83.48 TL maaş artışı yapıldı.

Yeni uygulamada kim kaybetti?
Yeni maaş artışı uygulaması (eski HP uygulaması ile kıyaslandığında) 2011 öncesi istihdam edilenlerin baremlerinde 'eksi' ve 'artılara' da yol açtı. Eski HP uygulaması sürseydi; yüksek maaş çeken yüksek barem grupları 'fazla artış' almaya devam edecekti. Bu da düşük baremlerle arada oluşan uçurumu daha da açacaktı. Örneğin bakanlık müsteşarı yeni uygulama ile 52 TL daha az artış almış oldu, yani kaybı 52 TL… Bu 'kayıp' diğer baremlerde şöyle oluştu: Şube amirleri 8.19 TL, daire müdür muavini 11.51 TL, daire müdürü 36.16 TL, bakanlık müsteşarı 52.58 TL daha az artış aldı. Eski HP uygulaması sürseydi söz konusu yüksek baremler bu kayıpları maaşlarına artış olarak alacaktı. Yani yeni uygulama ile az maaş artışı alanlar daire müdürleri ile bakanlık müsteşarları ile siyasiler (bakan-milletvekili) oldu.

Üst kademe 'daha az' aldı
Barem 12/ 7'nin altında yer alan barem kademelerinin tümüne HP oranı olarak açıklanan % 1.60'tan fazla maaş artışı yapılmış oldu. Yani 15 bin memurun yaklaşık 6 binini kapsayan Barem 12/ 7'nin altında yer alan baremlere HP oranının üzerinde ( % 1.60'ın üzerinde) artış yansıdı.  Söz konusu artış yaklaşık 2 bin 500 devlet işçisine de % 1.60 HP ortalamasının üzerinde eklendi.  
Yeni düzenleme ile eski HP düzenlemesi karşılaştırıldığında üst barem gruplarının kaybı olduğu görülüyor. En üst düzeydeki müsteşarın aldığı maaş artışı brütte % 0.63, yeni müsteşarın aldığı maaş artışı % 0.74 oldu. Siyasi atama olarak bilinen müdür ve müsteşarların maaşlarına % 0.63 ile % 0.89 oranında artış yansımış oldu. Bir başka hesaplamaya göre ise barem 18B'nin altında kalan baremlerdeki maaşlar, 2014 Aralık net maaşlar üzerinden % 1.60 ile % 3.15 oranında net olarak arttı.
Artışın bir de siyasi kamu görevlileri (Barem 18A-19)  boyutu var. Barem 18A ile Barem 19'da oranlar net maaşta % 1.05 ile % 1.43 arasında değişti.

------------------------------------------------------

EK BİLGİ / NOT:

• Yeni maaş artışı uygulaması Ocak 2015 ve Temmuz 2015'te olmak üzere iki kez uygulanacak.
• “Göç Yasası” diye bilinen ve 2011'den itibaren kamuya istihdam edilenleri kapsayan yasa çerçevesinde kamu görevlisi olan yaklaşık 2 bin 400 kişi var. Bu sayının her yıl 300 artması öngörülüyor.

-------------------------------------------------------

Başbakan: İki barem arasındaki farkı gidermek uzun soluklu bir çalışma

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, başlangıç baremlerinde 1.6 yerine, 2.98, lise ve üniversite mezunu hizmet sınıflarına 1.6 yerine 2.74, öğretmenlere 1.6 yerine 2.6, pratisyen doktorlara 1.6 yerine 2.24, şube amirlerine 1.6 yerine 2.4, müdür muavinlerine 1.6 yerine 1.94 şeklinde artışlar öngörüldüğünü açıkladı.
Hedeflerinin iki barem skalasını eşitlemek olduğunu kaydeden Yorgancıoğlu, Temmuz ayında hayat pahalılığının yansıtılmasından sonra yeni bir değerlendirme yapılacağını söyledi.
Yorgancıoğlu, iki barem arasındaki farkı gidermenin uzun soluklu bir çalışma olduğunu vurguladı.

---------------------------------------------

Kişisel vergi muafiyetindeki çalışan lehine yapılan iyileştirme maaşlara yansıdı


47/2010 Sayılı Yasa Kapsamındaki Çalışanların 130 TL Brüt Artışlı Maaş Tablosu
• -Aralık 2014 Maaş Tablosuna HP sisteminden yararlanan Hazine ve Muhasebe Dairesi üzerinden maaş alan çalışanlara %1,60 TÜFE’nin uygulaması sonucu bulunan ortalama 72,24 TL’lik rakama Refah Artışı olarak ilave 57,76 TL eklenerek 01.01.2011 sorası her ne ad altında olursa olsun istihdam edilenlerin tüm barem ve kademelerine brüt olarak toplamda 130,00 TL eklendi.
• -130,00 TL Brüt Maaş eklenmesi sonrasın da bazı hizmet sınıflarının başlangıç, 12 yıllık ve top barem kademe de ulaşacakları brüt ve net maaşları aşağıdaki tablodaki gibidir. Tablodaki hesaplamalarda doktor maaşlarına %10 öğretmen maaşlarına ise %4 tahsisat eklendi. İşci maaş hesaplamasında diğer hizmet sınıflarında ihtiyat sandığı kesintisi %4 olmasına rağmen Toplu Sözleşme Gereği %5 olarak hesaplandı.
 

• -Tablo 2’den görüldüğü gibi eski HP sistemine brüt %1,60 artış alınacak iken eşit maaş artışı uygulaması ve 01.01.2011 sonrası her ne ad altında olursa olsun istihdam edilen çalışanlara ilave olarak verilen refah artışı uygulamasıyla toplamda verilen brüt 130 TL artış nedeniyle aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi % olarak eski HP sistemine göre 1,63 ile 4,30 kat daha fazla maaş artışı aldı.

 


• -47/2010 sayılı yasa kapsamında olan çalışanların Aralık 2014 tarihinde uygulanan barem cetvelinde en alt ve en üst barem arasında 5,75 kat fark vardı. Ocak 2015 tarihi itibariyle uygulanacak yeni barem cetveliyle eşit maaş artışı uygulamasından dolayı 5,44 kat olarak gerçekleşmiş olacak.
• -Tablo 2’de 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki çalışanların Aralık 2014 maaşlarına göre uygulanan Eşit Maaş artışı uygulaması sonrasında alacakları net maaş artışı oranları bulunuyor. Bu tablodan da görüldüğü gibi eski sisteme göre konsolide edilmesi gereken HP oranı %1,60 iken (Brüt) Uygulanan eşit maaş artışı ve refah artışı uygulamalarıyla en alt baremdeki bir çalışan 4,30 kat net maaş artışı alarak %6,89 net maaş artışı almıştır. En üst barem olan 19/14 bile (Milletvekili topu) %1,60 net maaş artışı aldı. Bunun nedeni eşit maaş artışı ve refah artışı uygulamasıyla bu barem cetvelindeki çalışanların maaşları iyileştirilirken tüm vergi mükelleflerini olumlu yönde etkileyecek Kişisel Vergi Muafiyetindeki yıllık 1.159 TL artışla çalışanların vergi mükellefiyetinin brüt maaşları artmasına rağmen vergilerinin artması bir yana azalmasının sağlanmasıyla katkı sağlanması etken oldu. Aşağıdaki tabloda bazı hizmet sınıflarının başlangıç baremleri net olarak gösteriliyor:


Yukarıdaki tablodan yeni sistem ile bazı hizmet sınıflarının net maaş artış %’lerini, değerlendirme maddelerinden 3. Maddenin tablosundaki Brüt maaş artış %’leri ile mukayese ettiğimiz zaman daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ise kişisel vergi muafiyetindeki çalışan lehine yapılan iyileştirme nedeniyle tablodaki tüm hizmet sınıflarının 130 TL Brüt maaş artışını net olarak almalarının yanında Ocak 2015 maaşlarında Aralık 2014 maaşlarında ödemiş oldukları gelir vergisinden daha az bir gelir vergisi ödeme durumu ortaya çıkacak. Haliyle aradaki vergi farkı da maaşlarına net maaş artışı olarak yansıyacaktır. Burada belirtilmesi gereken durum ise çalışanların bir kısmı 130 TL’nin altında net maaş artışı alabilir bunun nedeni yasal olarak brüt maaşlarının %9’nu Sosyal Sigorta %4’te İhtiyat Sandığı olarak ödemeleri gerektiğinden dolayıdır.
• -Tablo 5’den görüldüğü gibi yeni uygulama ile barem cetveline göre çalışanlar en düşük 113,10 TL renklendirdiğimiz öğretmen ve doktor baremlerini saymazsak 116,30 olduğunu görmekteyiz; 130 TL brüt maaş artışının %9’u Sosyal Sigorta (11,70) ve %4’ü İhtiyat Sandığı (5,20) olmak üzere toplamda 16,90 TL’si Sosyal Güvenlik kesintisi olmasına rağmen çalışanlar 130 – 16,90 = 113,10 ve üzeri net maaş artışı almaktadırlar yani brüt maaş artışına rağmen ek vergi verme yerine daha önceki maaşlarından ödedikleri gelir vergisinden de daha az gelir vergisi ödeyecek. Düşük baremli çalışanların tam 113,10 TL artış almalarının nedeni ise bu kesimin daha öncede gelir vergisi matrahlarının sıfır olmalarından dolayıdır.

Bu haber toplam 28111 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler