1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. LTB MECLİS ÜYELERİ KONUŞTU
LTB MECLİS ÜYELERİ KONUŞTU

LTB MECLİS ÜYELERİ KONUŞTU

“Cemal Başkan istifa etsin” Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geldiği son noktada, içinde bulunulan durum ile ilgili 22 Belediye Meclisi Üyesi’nin 19’u YENİDÜZEN’e görüş bildirdi. Büyük çoğunluk, Başkan Bulutoğluları’

A+A-

 

 

“Cemal Başkan istifa etsin”

 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geldiği son noktada, içinde bulunulan durum ile ilgili 22 Belediye Meclisi Üyesi’nin 19’u YENİDÜZEN’e görüş bildirdi. Büyük çoğunluk, Başkan Bulutoğluları’nın istifa etmesi ve yeni seçilecek yönetimin hayata geçireceği doğru planlamalar ile LTB’nin ayakta duran bir kurum haline gelebileceğini savunurken; genel kanı, İktidar ve Bulutoğluları’nın yanlış yönetimi doğrultusunda buluştu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geldiği son noktada, içinde bulunulan durum ile ilgili 22 Belediye Meclisi Üyesinin, büyük çoğunluk, Başkan Bulutoğluları’nın istifa etmesi gerektiğini söyledi. 

YENiDÜZEN’e görüşlerini aktaran birçok meclis üyesi, yeni seçilecek yönetimin hayata geçireceği doğru planlamalar ile LTB’nin ayakta duran bir kurum haline gelebileceğini savunurken; genel kanı, İktidar ve Bulutoğluları’nın yanlış yönetimi doğrultusunda buluştu.

Yıllardır süre gelen yanlış yönetim ve partizanlık yönündeki hareketler sayesinde, borç batağına giren LTB’nin, en büyük mali destekçileri olan; UNDP ve TC Yardım Heyeti’nin de kuruma güveninin kalmaması sebebi ile mali kaynak aktarımını durdurduğu kayıtlara geçti.

ÖZEL KADIOĞLU – ASBAŞKAN (UBP)

“LTB’nin mevcut durumu ile ilgili henüz kesin bir karar verilmiş değildir. Bu nedenle bir açıklama yapmak için henüz erken. Gerekli görüşmeler yapılıp, kararlar alındıktan sonra, konu ile ilgili açıklama yapmak için daha doğru bir zaman olacağına inanıyorum. “

ÖNOL AKTOLGA – YEDEK ASBAŞKAN (CTP-BG)

“LTB’nin mevcut sorunlarından kurtulması için, dün açtığımız pankartlarda da belirttiğimiz gibi bir seçim gerçekleştirilmesi şarttır. Bunun ile birlikte yaptığımız ve uzmanların da dâhil olduğu çalışmalarda, yaklaşık 3 yıl içerisinde bütün borçların kapatılabileceği bir planlama mümkündür. Buradaki en önemli faktör, LTB’nin kurumlara karşı kaybettiği güveni tekrardan kazanması ve yeni sponsorluklar elde ederek, geçmişteki hataların telafi edilmesidir.”

ALEV ŞENSOY – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (CTP-BG)

“LTB’nin sorunlarının giderilmesinde, iki ana çözüm yatmaktadır. Birincisi Belediye’nin gerçekleştirdiği savurganlıklar ve hesapsız hareketler sonunda açılan kara deliklerin bir an önce kapatılması. İkincisi ve en önemlisi ise çözüm ortakları olarak adlandırdığımız ve LTB’nin ayakta durmasını sağlayan UNDP – TC Yardım Heyeti gibi kurumların güvenlerinin tekrardan kazanılmasıdır. Bu iki durumun hayata geçirilmesi ise yapılacak ara seçim ile bir an önce yönetim değişikliğine gidilmesidir. “

AYŞEN ÇETİNSOY – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (CTB-BG)

“LTB’nin içinde bulunduğu kaostan kurtarılması için ilk yapılması gereken ve hayati bir önem taşıyan hareket, Başkan Cemal Bulutoğluları’nın istifa ederek, ara seçimlerde yeni bir yönetimin başa getirilmesidir. Bu gerçekleştirildikten sonra ise LTB’nin bütçe, gider ve gelir planlamaları yapılarak, sıkıntıların giderilmesi mümkündür. Bunların yanında, Hükümetin, mağdur olan çalışanlar için biran önce bir kaynak ayırması ve bu mağduriyetlerin giderilmesi yönünde hareket etmesi mecburidir. “

BOYSAN BOYRA – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (TDP)

“LTB için acil olarak yapılması gerekenlerin başında, artık kimsenin güven duymadığı Başkan Bulutoğluları’nın istifası ve yeni bir yönetimin oluşturulması gerekmektedir. Bunun ile birlikte mali işler ve ihale tüzüklerinde değişikliğe gidilmesi önem arz etmektedir. Belediye Başkanı’na verilen harcama yetkileri sınırlandırılmalı ve LTB’nin bu duruma gelmesinde payı olan Hükümetinde, Sayıştay tarafından borçlanması yasaklanan LTB’ye kaynak aktarması, hayati önem taşımaktadır. “

CELAL CİN – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (UBP)

“Mevcut durumla ilgili bir şey söylemek için şu anda çok erken. Ancak konu ile ilgili hareket şekli, Başbakan İrsen Küçük ve Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun vereceği kararlar doğrultusunda yapılacaktır. Bunun dışında şimdilik yapılabilecek bir şey yok.”

ERİBE YAĞCIOĞLU – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (DP)

“LTB’nin durumu ile ilgili henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Konu UBP Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük ile Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar ile netleşecek ve buna göre bir hareket planı yapılacaktır.”

GÜLSEREN ŞAŞKARA – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (CTP-BG)

“LTB’nin içinde bulunduğu sıkıntılardan arınması için ilk olarak, Başkan Bulutoğluları’nın istifa etmesi ve ara yerel seçimlerde yeni bir Başkan’ın getirilmesi gereklidir. Bu aşamadan sonra, belirli tasarruf hamleleri ile LTB’nin içinde bulunduğu tüm sıkıntılar, kısa vadeli bir dönemde halledilebilecek sorunlardır. Önemli olan yönetim zihniyetinin değişmesidir.”

MEHMET KERMEOĞLU – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (UBP)

“LTB yapısı içerisinde öncelikli hareket tarzı, muhalefet veya iktidar avunuculuğundan önce LTB’nin savunuculuğu yönünde olmalıdır. Bütün Meclis üyeleri bir araya gelerek, LTB’nin kurtuluşu yönünde, birlikte hareket edebilmelidir. Ben şahsen Başkan’ın yerinde olsaydım istifa kararı verirdim. Ayrıca Hükümet’in de bir a evvel LTB’ye gerekli katkıları koyması ve yönetimde de Meclis Üyeleri’ne daha fazla konuşma hakkı verilmesi yönünde bir hareket; LTB için olumlu sonuçlar doğuracaktır.”

SİNEM GÖRÜŞ – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (TDP)

“Birincil olarak, mevcut başkanın istifa etmesi ve yeni bir yönetimin seçilmesi konusu hayata geçirilmelidir. Maalesef mevcut yönetimin yarattığı bir güven bunalımı ortadadır ve mali kaynak bulunmasındaki sıkıntıların başını da bu güvensizlik çekmektedir. UBP ve Bulutoğluları’nın gerçekleştirdiği, hesapsız harcamalar ve istihdamlar, LTB çıkarları doğrultusunda değiştirilmeli ve bazı çalışanlar yasalara uygun bir şekilde hakları verilerek, yeniden bir düzenleme yoluna gidilmelidir.”

ŞADAN KARŞILI – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (CTP-BG)

“Her şeyden önce, LTB Başkanı Bulutoğluların’nın artık onurlu bir şekilde istifa etmesi ve görevi başkalarına devir etmesi şart. Bunca yıldır yapılan hesapsız savurganlıklar ve gerek olmadığı halde çıkılan ihaleler ile bu hale gelen LTB için yeniden bir mali yapılandırmaya gidilerek, kısa vadede sorunların çözülmesi mümkündür. Ancak bu yönetimin değişmemesi halinde, durum her geçen gün daha da kötüye giderek devam edecektir.”

TÜLAY UMUT – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (UBP)

“LTB’nin kurtuluşu adına, ilk olarak plan ve program dâhilinde bir yapılanmaya gidilmelidir. Giderler konusunda ciddi bir kısıtlama yapılmalıdır. LTB bünyesinde çalışan ve emek veren kişileri mağdur etmeden fakat çalışanların aksine ki bu durum toplantılarda da belirtilmektedir; yaklaşık yüz kişilik bir kadro, hiçbir şey yapmadan maaş çekmektedir. Bütçe kısıtlamaları dahilinde bu kişilerin de işine son verilmesi önemli bir faktördür. Ekonomik tedbirler alındığı anda, LTB’nin kurtuluşu kısa vadede mümkündür. Yeni bir seçime gidilmesi, bu hususta gerekli bir hareket değildir.”

ULUS BASRİ – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (UBP)

“LTB ile ilgili sorunların giderilmesi adına en başta, mali kaynak bulunması yer almaktadır. Bu konuda zaten belirli çalışmalar yürütülmektedir. Mevut borçların yapılandırılması ve ekonomik tedbirlere acilen gidilmesi de hayati olan bir başka husustur. Bir seçimin, mevcut şartlardaki durumu düzeltebileceğine inanmıyorum. Benim inancım burada herkesin sağduyulu davranması ve bir uzlaşı çerçevesinde sorunların çözümüne gidilmesi yönünde bir hareketin gerekliliğidir.”

AHMET AKBİL – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (UBP)

LTB’nin sorunları içerisinde başı çeken, çalışanların maaşları konusunun acilen çözüm bulması birincil hareket olmalıdır. Bununla birlikte önlem paketleri, kadro değişiklikleri ve yapılanma ile ilgili bir komitenin oluşması konuları ele alınmalıdır. LTB Başkanı’nın mevcut yetkilerinde kısıtlamaya gidilmesi ve Belediye Meclisi’nin bir araya gelerek bir durum değerlendirmesinde bulunması da hayati konular arasında yer almaktadır. Yaklaşık altı yıllık bir yönetim sürecinde, LTB’ye karşı oluşan büyük bir güven kaybı da söz konusu. Bu kaybolan güvenin, tekrardan kazanılması yönünde eğer gerekli ise tekrardan bir seçime gidilmesi de kabul edilebilir bir görüştür. Ancak ivedilikle çözülmesi gereken esas sorun, şu an halkın sağlığını tehlikeye atmaya başlayan çöp sorunudur.”

ALİ KANSU – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (UBP)

“LTB sorunları ile ilgili olarak öncelikli hareket, bütün partilerin rant peşinde koşmak yerine, LTB’nin kurtuluşu adına çalışmalar yapması yönünde olmalıdır. Gerek Belediye yönetimi, gerekse Hükümet acilen tedbirler alarak ve kaynaklar ayırarak, Belediye’nin mevcut sorunu çözme yönüne gitmelidir. Şu andaki Belediye yapısında, Meclis Üyeleri’nin hiçbir etkisi yoktur. Dolayısı ile yeniden ve LTB çıkarları doğrultusunda bir yapılanmaya gidilmelidir. Bu sorunların çözümü için, bir seçimin ve değişikliği gerekli olduğunu düşünmüyorum.”

AHMET BAĞZIBAĞLI – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (CTP-BG)

“LTB sorununun çözümü ile ilgili en önemli hamle, Hükümet tarafından yaratılması gereken mali kaynaktır. LTB’nin mevcut borçlarını ödemesi adına, tekrardan ve faiz karşılığı borçlanması yerine, Hükümetin belirli bir ödeme planı çerçevesinde vereceği faizsiz borç, LTB’nin düze çıkmasını sağlayabilir. Bu güne kadar gelinen durumda, Başkan’ın hataları vardır. Bu inkâr edilemez ancak ben, bu hataların telafisinin, gerçekleşecek bir seçimden geçtiğine inanmıyorum. Bu durumun düzelmesinin tek yolu, Hükümetin koyacağı mali kaynaktır.”

ARİF AKTAŞ – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (UBP)

“Benim açımdan öncelikli olarak yapılması gereken, çalışanların maaşlarının ödenmesiyle ilgili gerek Hükümet, gerekse bankalardan bir destek alınması ve dolaylı olarak, Lefkoşa’nın çöp ve sağlık sorunun biran önce ortadan kaldırılması yönünde bir harekettir. Olası bir istifa veya seçim konusunda ise UBP Merkez Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar etken olacak ve bu yönde hareket edilecektir.”

FATMA SABRİ – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (UBP)

“Mevcut sıkıntıların giderilmesi yönünde, elbette kısıtlama ve mali planlamalara gidilmesi mecburi bir durum. Ancak bunlardan önce, Belediye yönetimi, sendika ve tüm siyasi partilerin bir araya gelerek; ortak bir çalışma yürütmesi ve LTB’nin çıkarları doğrultusunda bir noktada uzlaşı sağlaması gerekmektedir. Gerekirse mali konularda Başkan Bulutoğluları ile her partinin temsilcisi istişare içerisinde bulunarak, kesin bir çözüm için el birliği yapmalı. Başkan Bulutoğluları’nın istifa etmesi ve bir seçimin olması durumunun, konuyu çözeceğine inanmıyorum.”

TAMER ZAİM – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (CTP-BG)

“LTB, son iki dönemdir Başkan Bulutoğluları ve UBP İktidarı’nın su istimal içeren kötü yönetimi sayesinde bu hale gelmiştir. Bu durumun değişmesi için, bir seçimin yapılması gereklidir. Başkan Bulutoğluları ve LTB yönetiminin yerine, dinamik ve yetenekli bir kadro getirilmeli ve hızlı bir planlama ile bütün sorunların çözümü oluşturulmalıdır. Bu konuda CTP yönetimindeki Belediyeler, örnek alınabilir. LTB geliri olmayan bir kurum olmamakla birlikte, doğru çalışmalar ile yaklaşık 2 yılda eski haline dönebilir ki; bu planlamalar dâhilinde çalışanların işten çıkarılması gibi bir durum da söz konusu değildir.”

ALİ ÇINAR – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (UBP)

Konu ile ilgili görüş vermek istemedi.

FİSUN ÖZSUN – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (UBP)

Konu ile ilgili Fisun Özsun’a ulaşılamadı.

MERİÇ ERÜLKÜ – BELEDİYE MECLİS ÜYESİ (UBP)

Konu ile ilgili Meriç Erülkü’ye ulaşılamadı.

 

 

Bu haber toplam 1225 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler