1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. 'LEFKOŞA BELEDİYESİ’NİN 300 BİN TL'LİK ÇEKİ GERİ DÖNDÜ'
LEFKOŞA BELEDİYESİ’NİN 300 BİN TLLİK ÇEKİ GERİ DÖNDÜ

'LEFKOŞA BELEDİYESİ’NİN 300 BİN TL'LİK ÇEKİ GERİ DÖNDÜ'

Lefkoşa Belediyesi’nin UBP’li belediye meclis üyesi Meriç Erülkü belediyenin kimi borçlarına dikkat çekti, bazı rakamlar açıkladı.

A+A-

Lefkoşa Belediyesi’nin UBP’li belediye meclis üyesi Meriç Erülkü:

“LEFKOŞA BELEDİYESİ’NİN 300 BİN TL’LİK ÇEKİ GERİ DÖNDÜ”

 >> “Belediyemizin Sayıştay raporlarıyla sabit olan mali tablosu yanında daha gün ışığına tam olarak çıkmamış mali yükümlülükleri de mevcuttur. Geriye dönmüş çeklerimiz 300,000 TL civarında olup bu çekler iade alınıp yerlerine başka çekler yazılmış ve ileri tarihte keşide edilmesi salık verilmiştir”

>> “Ayrıca, buna ek olarak takriben 1,600,000 TL tutarında tahsile gönderilmemiş ancak tarihi gelmiş olan çeklerimiz de belediyemize hizmet veren kurumların elinde mevcuttur. Bunun yanında belediyemize iş yapan müteahhitlerimizin de yaklaşık 2,5 - 3 Milyon TL civarında hak edişleri ödeme yapılacağı günü beklemektedir.

>> “Geçtiğimiz haftalarda çalışanlarımıza ödenen maaşlar için kaynak yaratmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projelere ödenmek üzere aktarılan 450,000 TL bu işleri yapan müteahhitlere ödenmek yerine cari harcamalarımızda kullanılmıştır”

----

 

Mali sorunlar yaşayan ve yönetiminin yasadışı kararlara imza attığı SAYIŞTAY Raporu’na yansıyan Lefkoşa Belediyesi’nin UBP’li belediye meclis üyesi Meriç Erülkü’den basına açıklama geldi. Erülkü belediyenin kimi borçlarına dikkat çekti, bazı rakamlar açıkladı. Meriç Erülkü özetle şu görüşlere yer verdi:

Lefkoşa Türk Belediyesi konusunda kamuoyuna duyurumdur:

 

Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyesi seçildiğim 2010 yılından bugüne kadar görevimi doğru şekilde yapmak için yoğun çaba sarfettiğime ve belediyemizin menfaatleri doğrultusunda kararlar için katkı koyduğuma inanıyorum. Yazılı ve görsel basından takip edenler, 2011 yılı başından itibaren belediyemizin çıkmaza sürüklendiği hususunda uyarılarımı gerek hükumet, gerek partim, gerekse belediye meclisimiz ve belediye başkanımıza sıklıkla yinelediğimi bilmektedirler. Uyarılarımı takriben birbuçuk seneye yakın süre boyunca ısrarla sürdürmeme rağmen bugünkü durum hasıl olmuş ve belediyemiz içinden çıkılmaz bir mali ve idari tabloyla karşı karşıya kalmıştır. Bugünlerde yaşanan tartışmalar belediye meclisi toplanmadığı için yapılanma olamadığı ve bu yüzden vatandaşın ve çalışanın mağdur edildiği yönündedir. Bu temelsiz tartışmalar hedef saptırma ve sorumluluktan kaçma çabalarının yanında suçu başkalarına yıkma gayretinden öteye yorumlanamaz. Bu hususta aşağıdaki konulara dikkatinizi çekmek isterim:

 

Mali Sorunlar

 

1. LTB'nin kendi çarklarını kendi çevirecek duruma döndürülmesi için yaklaşık bir yıl kadar geç kalınmıştır. 2011 yılının yaz aylarında geriye dönüşü mümkün olan mali noktayı geçmiş bulunmaktayız. Bu dönemde ve sonrasında yapılan tüm borçlanmalar Sayıştay raporunda da belirtildiği gibi hukuğa aykırı olmakla kalmamış, nihayetinde belediyemizi kendi kendini finanse edebilecek ve borçlarını yapılandırabilecek konumun ötesine taşımıştır. Bu noktada borç stoğunun büyüklüğü yasal limitler dahilinde yapılacak herhangi bir borç yapılandırmasını nakit akışı açısından imkansız kılmaktadır. Birkaç aylık geri ödemesiz borç yapılandırması bile belediyemizin mali yükümlülüklerini yerine getirmek açısından sorun teşkil etmektedir ve bir veya iki ay içinde aynı tıkanıklığı yaşamamıza sebep olacaktır. Görevim ve sorumluluğum dahilinde olmamasına rağmen işbu mali yapılandırma hususunda pekçok çalışma ve simülasyon yaptım. Borcun uzun vadeye yayılmasının ardından kısa sürede yaşanacak olan tıkanıklığı aşacak bir formüle mevcut yapımız ciddi engel teşkil etmektedir. Mali yapılandırmanın değişmesi beklenmeyen mevcut yapı dahilinde teorik olarak çökecek olması (pratikte teoriden daha da vahim sonuçlar doğması kaçınılmazdır) toplantılara katılmama sebeplerimden biridir.

 

2. Belediyemizin Sayıştay raporlarıyla sabit olan mali tablosu yanında daha gün ışığına tam olarak çıkmamış mali yükümlülükleri de mevcuttur. Geriye dönmüş çeklerimiz 300,000 TL civarında olup bu çekler iade alınıp yerlerine başka çekler yazılmış ve ileri tarihte keşide edilmesi salık verilmiştir. Ayrıca, buna ek olarak takriben 1,600,000 TL tutarında tahsile gönderilmemiş ancak tarihi gelmiş olan çeklerimiz de belediyemize hizmet veren kurumların elinde mevcuttur. Bunun yanında belediyemize iş yapan müteahhitlerimizin de yaklaşık 2,5 - 3 Milyon TL civarında hak edişleri ödeme yapılacağı günü beklemektedir. Geçtiğimiz haftalarda çalışanlarımıza ödenen maaşlar için kaynak yaratmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projelere ödenmek üzere aktarılan 450,000 TL bu işleri yapan müteahhitlere ödenmek yerine cari harcamalarımızda kullanılmıştır. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği yönetim kurulu üyesi olduğumdan dolayı, bahse konu mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesini de ayrıca arzulamaktayım. Bu satırlarda yazılan takriben 6 Milyon TL tutarındaki yükümlülükler belediyemizin kasasından kısa vadede çıkmak durumundadır, mali tablolarda kısmi olarak bulunmaktadır, yapılandırmaya dahil edilmek durumundadır, ve belediyemizin realitelerinden biridir. Maaş ödemelerinin yanısıra bu ödemeler için de kaynak yaratılmak zorunluluğu vardır. İşbu ödemeler mali yapılandırmanın önünde önemli engellerden biri olarak durmaktadır.

 

3. Mevcut mali durumu borç yapılandırması sayesinde iyileştirmeye çalışırken yaptığımız tüm çalışmalarda belediyemizin hiç yatırım yapmayacağı varsayımıyla tablolar yapmış olmamıza rağmen, belediyemizin verdiği ihalelerin yapılmamış kısımları için dahi yükümlülük altına girdiğini ve yaklaşık 5 Milyon TL tutarında işlerin ihaleyi alan şirketler tarafından yapılıp ödeneceği konusunda sorumluluk üstlendiği bilgime gelmiştir. Bu durum bahse konu ihalelerin iptal edilmesi durumunda gerek müteahhitler gerekse belediyemiz açısından hukuki ve maddi anlamda menfi sonuçlar doğuracaktır. Kağıt üstünde teorik olarak kurduğumuz tabloların bile gerçekle bağdaşmadığını farkettiğimden, noksan bilgimizin önümüzdeki en büyük engellerden biri olduğunu düşünmekteyim. Her geçen gün yeni mali yükümlülüklerin farkına varmamız, bizlerden pekçok bilginin saklandığının ispatıdır. Bizden bilgi saklanarak geldiğimiz bugünleri aşmak için bizden yeniden bilgi saklanarak mali yapılandırma konusunda yardım istenmektedir. Çelişki bu noktadadır. Yapılandırma sürecinin planlanabilmesi için en sağlıklı bilgilere ulaşabilmek ve bu şeffaf bilgileri kullanarak sürprizlerle karşılaşmadan yapılandırma yapmak gerekmektedir. Belediyemizin mali tabloları her geçen gün yeni yükümlülükleri doğuran şeffaflıktan uzak bir yapıdadır. Belediyeler yasası uyarınca verilmesi gereken, ancak hiç verilmeyen mali raporlar bu sonucu doğurmuştur. Bu raporların aylık olarak meclis üyelerine sunulması yasal zorunluluk olmasına rağmen görevde bulunduğum yaklaşık iki yıla yakın süre içinde bizlere sunulmuş tek bir rapor dahi olmaması meclis üyelerinin karar verdiği ortamın ne kadar karanlık olduğunun ispatıdır. Bu ortamda mali yapılandırmaya sıcak bakmamam yadırganmamalıdır.

 

4. Mevcut borç dağılımı ve borçların ödeme takvimleri takriben iki - ikibuçuk yıl zarfında belediyemizin banka ve finans kuruluşlarına borçlarının ödenmesini öngörmektedir. Bu ödeme takviminin belediyemizi mali açıdan çalışamaz duruma getirdiği gerçeğini net bir şekilde gözlemlemekteyim. Mali yapılandırmanın ve borçların uzun vadeye yayılması gerektiğinin farkındayım. Ancak, mali yapının nakit akış dengesi aleyhine ciddi oranda bozulmuş olması nedeniyle ilk veya ikinci aydan çökecek ve borcu 6 yıla yayacak olan bir yapılandırma çok daha ciddi sorunlar doğuracak ve bunun bedeli çalışanlarla birlikte esasen Lefkoşa halkına ödettirilecektir. Bizden sonra göreve gelecek olan belediye meclisi ve başkanının da tüm görev süresinde yaptığımız hatanın bedelini ödemesini doğal süreç olarak görmüyorum. Seçimlerde şahsımı "menfaatlerini korumak üzere" göreve getirmiş olan vatandaşlara altı yıl boyunca bu bedeli ödettirip çalışanları da aynı oranda mağdur etmemi beklemek karakterime ters düşmekle birlikte böyle bir sorumluluğu da vicdanımın reddeddiği aşikardır.

 

5. Yaklaşık 5 yıl boyunca İhtiyat Sandığı ve son 9 aydır da çalışanlarımızın Sosyal Sigorta yatırımlarını yapmamış olan belediyemiz çalışanlarımız adına bu kurumlara takriben 30 Milyon TL borçludur. Pratik düşünürsek, her çalışanımıza bu konuda borcumuz takriben 30,000 TL tutarındadır. Bu konuda önümüze iki çeşit sorun çıkmaktadır:

5.1) Yasal çerçevede yapılması zorunlu olan bu yatırımları bugüne kadar yapamamış olmamıza rağmen, sosyal devlet gereği ve yasal zorunluluk temelinde bu borcun da diğer borçlara birlikte yapılandırılması ve bu tarihten itibaren de aksatmadan yeni yatırımların yapılması gerekmektedir. Bu durum ayda takriben 1,200,000 TL ek finansman gerektireceğinden yapılandırmayı daha da imkansız hale sokmaktadır.

 5.2) Personel fazlası ve kadrodaki yanlış uygulamalar raporlarla sabit hale gelmiştir. Personel azaltma konusu sıklıkla konuşulmaya başlanmıştır. Belediye meclisinin bu konuda YETKİSİZ olduğu gerçeğini unutmadan; personel azaltma yoluna gitmeyi tartışan belediyemizin her işten çıkarılacak personeli için yapması gereken EKSİK yatırım bedeli ortalama 30,000 TL olduğu gerçeğinden hareketle personel azaltılması durumunda nakit akış dengemizin olumsuz etkileneceğini unutmamalıyız. İşten durdurulacak her personelin ortalama 10 aylık maaşı kadar bir tutarın Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı kurumlarına yatırılması gerekmektedir. Ancak bu sayede işine son verilen çalışanlar sosyal haklarından faydalanabilirler. Belediyemizin hangi şartlar altında olursa olsun bu eksik yatırımları yapmadan insanları sokağa atma hakkı yoktur. Yanlış anlaşılmaması için belirtmekte fayda var: Belediyeler yasası uyarınca personel konusunda bu tür kararların alınacağı yetkili makam Belediye Başkanlığı'dır. Belediye meclisinin bu tür önlemleri almak yetkisi olmadığı gibi bu konuda toplanmasına da gerek yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 643 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler