1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. KTTO DE KARŞI
KTTO DE KARŞI

KTTO DE KARŞI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) , Yedikonuk bölgesine yapılanması planlanan petrol dolum tesisi ile ilgili, tartışmalara taraf kesimlerle görüştü. İşte KTTO’nun Petrol Dolum Tesisi ile ilgili değerlendirmesi; Fayda maliyet analizine bakıldığında

A+A-

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ,Yedikonuk bölgesine yapılanması planlanan petrol dolum tesisi ile ilgili, tartışmalara taraf kesimlerle görüştü.

 

İşte KTTO’nun Petrol Dolum Tesisi ile ilgili değerlendirmesi;

 

Fayda maliyet analizine bakıldığında, petrol dolum tesisi uygun bir yatırım değildir

 

 

Son haftalarda Kıbrıs Türk kamuoyu, Yedikonuk bölgesine yapılmak istenen petrol depolama tesisi ile yakından ilgilenmektedir. Kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını dikkate alan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, tartışmaya taraf olan Yatırım Geliştirme Ajansı, Petrol Dolum Tesisine Hayır İnisiyatifi temsilcileri ve yatırımcı firma avukatının düşüncelerine başvurmuş, görüşlerini dinlemiştir.

 

Petrol dolum tesisinin yapılması lehine sunulan argümanlar arasında, söz konusu tesisin ülkemizde önemli miktarda katma değer yaratacağı, milli gelirlerimize önemli katkı sağlayacağı ve çevre sorunları yaratabilecek muhtemel kazalara karşın her türlü önlemlerin uluslararası kriterler seviyesinde alınacağı hususları öne çıkmaktadır.

 

Petrol dolum tesisinin yapılmamasına yönelik en temel argümanlar ise, bu tesisinin ülke ekonomisine kazandıracaklarının, aynı kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilecek turizm alanındaki başka yatırımlara kıyasla düşük olduğu ve çevreye vermesi muhtemel zararların yine başka yatırımlara göre daha yüksek olacağı hususlarıdır.  

 

ÜLKESEL KALKINMA STRATEJİSİ OLMALIYDI

 

Aslında bu kapsamda bir yatırımın değerlendirilmesi, önceden belirlenmiş bir ülkesel fiziki plan ve kalkınma stratejisi ışığında olması gerekmektedir.  Ancak böyle bir ‘ülke stratejik planı’ yıllarca yapılacağı söylenmesine rağmen bugüne kadar yapılmaması düşündürücü olması yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, akla ve bilime uygunluğuna bakılmaksızın her türlü argüman kullanılmakta ve bu tartışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk
halkını yatırım karşıtı bir konumda lanse etmek suretiyle ülkedeki yatırım iklimini zedelemektedir. Halbuki bir plan ve stratejiye sahip olunması halinde, bu tür yatırım talepleri karşısındaki tutumun ne olacağı, yatırımlar ve sektörler arası fayda/maliyet analizi temelinde, belirgin ve anlaşılır şekilde taraflara anlatılabilecek, gereksiz tartışmalar ve sorunlar önlenmiş olacaktır.

 

VERİLEN ÖRNEKLER ÜLKE GERÇEKLERİNİ YANSITMIYOR

 

Konuyla ilgili değerlendirmede, karşılıklı ileri sürülen argümanları desteklemek için verilen örneklerin, ülke ve bölge koşullarımızla tam olarak bağdaşmadığı ve petrol dolum tesisinin yapılması lehine sunulan argümanlar arasında belirtilen mali gelirin iddia edildiği boyutlarda (yılda 100 milyon dolar) olmadığı ve gelirin ekonomiye katma değer değil devlete verilecek ve kolaylıkla değişebilecek olan harçlar ve diğer hizmet ücretleri olması dolum tesisini destekleyenlerin argümanlarını ciddi şekilde zayıflatmaktadır.  Keza, geçmiş hükümetlerin böyle büyük yatırımlar tamamlandıktan sonra yatırımcının sözleşmeye uymadığı durumlarda yeterli otorite sergileyemediği gerçeği de olası bu yatırımın önünde duran bir başka düşündürücü konudur. Ayrıca yatırımın ülkemiz koşullarına uygunluğunun saptanması için
ana araç olan Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nun da, önerilen kirli sanayi yatırımı kriterlerine pek değinmeden böylesine önemli, büyük ve kompleks bir yatırımı değerlendirmeye olanak verecek kapsamda olmadığı, genellikle turizm yatırımlarına yönelik bir formatı aşamadığı gözlemlenmiştir.

 

Yine ayrıca, sürecin yönetiminde koordinasyon eksikliği yaşandığı da gözlemlenmiştir.
Şöyle ki söz konusu tesisin, hale hazırda kirlenmiş eski CMC bölgesi içinde de yapılabileceği, ilgili iki şirketin bu konuda kolaylıkla anlaşabilecek noktalarda durdukları da saptanmış; ancak resmi makamların bu yatırımı Yedikonuk bölgesinde eko-turizme ayrılan alana kaydırma hususunda önemli
bir rol oynadıkları belirlenmiştir. Böylece çevre konuları ile ilgili endişeler
daha da tetiklenmiş, KKTC hükümetlerinin bugüne kadar imzalanmış olan çeşitli sözleşmeleri, başlangıçtaki amaçlara ve koşullara sadık kalarak kararlılıkla takip etmiş olmamalarından da hareketle tartışmalar kontrolsüz olarak sürmüştür.

 

TARTIŞMALAR YATIRIM İKLİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KKTC Hükümetini, yatırım iklimini olumsuz etkileyen bu tartışmayı bir an önce sona erdirmeye davet etmektedir. Eğer KKTC’de petrol dolum tesisi inşası ile birlikte ekonomiye şartsız katma değer yaratacak ve uluslararası standartlarda ve denetiminde petrol yan sanayinin geliştirilmesi garanti altına alınırsa, konu daha iyi planlanmış süreçlerle, yatırımın ve ülkenin şartlarına uygun rapor ve doneler kullanılarak, tüm aktörlerle birlikte yeniden değerlendirmeye alınabilinir.  Telafisi hemen hemen imkansız olan çevre felaketlerine yol açma tehlikesi de taşıyan bu gibi önemli yatırımlar, ancak ve ancak güçlü bir sahiplenme ve tarafsız uluslararası denetimlerle gerçekleştirilebilir. 

 

TESİS, STRATEJİK GELİŞME PLANIYLA UYUŞMAYACAKTIR

Buna karşın, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu yatırımın, ülkemiz şartlarına uygun tasarlanacak bir fiziki ve stratejik gelişme planı ile uyuşmayacağını değerlendirmektedir.  Yapımı tartışılan petrol dolum tesisinin ülkeye kazandıracağı öngörülen gelirler, herhangi bir katma değer yaratıcı mal veya hizmet üretimine bağlı olmayıp, kalıcılığı ve miktarı tartışılır harç veya diğer bazı sabit ücretlere bağlanmaktadır.  Devlete yıllık geliri iddia edildiğinin çok altında olduğu kanıtlanmış ve tabir caiz ise “yakıt antrepoculuğu” yapılacak olan ve beraberinde kalkınan sektörlerin de çok sınırlı olması muhtemel bu yatırımın, fayda/maliyet analizi tatminkar değildir. Ayrıca, çevre risk analizi, iş sağlığı güvenliği risk analizi açılarından da eksiklikler mevcuttur. Bunlara ek olarak, ülkenin lokomotif sektörü olan turizm sektörü ile birlikte değerlendirildiğinde, bahse konu petrol dolum tesisinin fırsat maliyetinin çok yüksek olduğu hesaplanmaktadır.  Tüm bu sebepler ışığında Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bahse konu tesisin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için uygun bir yatırım olmadığı sonucuna varmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 728 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler