1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. ‘KKTC’ vatandaşı öğrenci oranı: % 59,6
‘KKTC’ vatandaşı öğrenci oranı: % 59,6

‘KKTC’ vatandaşı öğrenci oranı: % 59,6

YENİDÜZEN, resmi veriler ışığında ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin eğitim kademelerine göre vatandaşlık sayılarını analiz etti

A+A-

Didem MENTEŞ


Ülkede giderek artan nüfusla birlikte, okullardaki öğrenci profili değişirken, eğitim sisteminin de “çok kültürlü bir anlayışa göre dizayn edilmesi” gündeme geliyor.
İlk ve orta öğretimde eğitim gören toplam 49 bin 566 öğrencinin, 29 bin 550’sini KKTC vatandaşlarından oluşuyor. 13 bin 184 öğrenci ise TC vatandaşı. 4 bin 574 öğrencinin KKTC-TC çift vatandaşlık taşıdığı, 2 bin 258 öğrencinin ise üçüncü ülke vatandaşı olduğu belirlendi.

Eğitim Bakanlığı’ndan alınan resmi verilere göre 2016- 2017 eğitim yılını kapsayan dönemde ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin % 59.6’sını KKTC vatandaşları oluşturuyor. TC vatandaşı % 26,6,  KKTC-TC vatandaşı % 9,2 ve 3’üncü ülke vatandaşı % 4,6 oranında öğrenci kayıtlara geçti.


Devlet ve özel okullardaki eğitim ile ilgili olarak tartışmalar sürerken, YENİDÜZEN resmi verilere dayanarak vatandaşlıklara göre öğrenci sayılarını analiz etti.

Eğitim Bakanlığı’ndan alınan resmi verilere göre ilk ve ortaöğretimde 2016- 2017 eğitim yılını kapsayan dönemde eğitim gören 49 bin 566 öğrencinin, % 59’un “KKTC” yurttaşı.
Ülke genelinde eğitim gören TC vatandaşı öğrenciler yüzde 26,6,  KKTC-TC çifte vatandaşlığı bulunan öğrenciler yüzde 9,2 ve 3’üncü ülke vatandaşı öğrenciler ise yüzde 4,6 olarak kayıtlara geçti.

İlçelere göre yüzde 59 oranla en fazla öğrenci Başkent Lefkoşa’da yer alırken, 3.ülke vatandaşı öğrencilerde ise Girne ilçesi başı çekti.

İlköğretimde toplam 26 bin 642 öğrenci eğitim görürken, ortaöğretim kademesinde ise 22 bin 924 öğrenci eğitim aldı. İlçelere göre ise yüzde 59 oranla en fazla öğrenci Başkent Lefkoşa’da yer alırken, 3’üncü ülke vatandaşı öğrencilerde ise Girne başı çekti.

‘Vatandaşlığa’ göre öğrenci sayıları…

2016- 2017 eğitim yılını kapsayan dönemde 49 bin 566 öğrenci ilk ve orta eğitimde öğretim gördü.

Devlet ve özel okullarda geçtiğimiz yıl ilköğretim ve ortaöğretim dahil olmak üzere eğitim gören öğrencilerin yaklaşık yüzde 59,6’sını KKTC vatandaşı öğrenciler, yüzde 26,6’sını TC, yüzde 9,2’sini KKTC-TC, yüzde 4,6’sını ise 3’üncü ülke vatandaşı öğrenciler oluşturdu.

İlköğretimde toplam 26 bin 642 öğrenci eğitim görürken, ortaöğretim kademesinde ise 22 bin 924 öğrenci eğitim aldı. İlköğretimde eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenci oranı yüzde 59, orta eğitimde ise yüzde 61 olarak verilerde yer aldı

 

İlköğretimde % 60’ı KKTC

Bunu yanı sıra ilkokul ve anaokullarında geçtiğimiz yıl 26 bin 642 öğrenci eğitim gördü. İlköğretim kademesinde ders gören KKTC vatandaşı öğrenciler yüzde 59, TC vatandaşı öğrenciler yüzde 28, KKTC-TC vatandaşı öğrenciler yüzde 10 ve 3’üncü ülke vatandaşı öğrenciler yüzde 4 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl ilköğretimde okuyan toplam 26 bin 642 öğrencinin, 15 bin 618’sini KKTC, 7 bin 382’sini TC, 2 bin 536’sını KKTC-TC ve Bin 106’sını ise 3’üncü ülke vatandaşı öğrenciler oluşturdu.

Eğitim gören toplam 49 bin 566 öğrencinin, 29 bin 550’sini KKTC vatandaşlarından oluşuyor. 13 bin 184 öğrenci ise TC vatandaşı. 4 bin 574 öğrencinin KKTC-TC çift vatandaşlık taşıdığı, 2 bin 258 öğrencinin ise üçüncü ülke vatandaşı olduğu belirlendi.

Orta eğitimde 22 bin 924 öğrencinin 13 bin 932’si TC vatandaşı


Ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenci sayısı ise toplamda 22 bin 924 olarak bakanlık kayıtlarına geçti. Orta eğitimde ders gören öğrencilerin oranına bakıldığı zaman KKTC vatandaşı öğrenciler yüzde 61, TC vatandaşı öğrenciler yüzde 25, KKTC-TC vatandaşı öğrenciler yüzde 9 ve 3’üncü ülke vatandaşı öğrenciler ise yüzde 5 oranında yer aldı.

Ortaokul ve lisede okuyan toplam 22 bin 924 öğrencinin, 13 bin 932’sini KKTC, 5 bin 802’sini TC, 2 bin 38’ini KKTC-TC ve Bin 152’sini 3. ülke vatandaşı öğrenciler oluşturdu.  

İlçelere göre oranlar

Eğitim Bakanlığı’nın 2016- 2017 öğretim yılı verilerine göre ilçeler bazında ise en fazla öğrenci Başkent Lefkoşa’da yer aldı. En dikkat çekici nokta ise Mağusa ve Girne’de 3’üncü ülke vatandaşlarının yüksek oranda yer alması oldu. Lefkoşa bazında öğrenci sayılarının vatandaşlıklarına göre dağılımlarına bakıldığı zaman öğrencilerin % 59’ü KKTC vatandaşı, % 30’u TC vatandaşı, % 8’i KKTC-TC vatandaşı ve % 3’ü de üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerden oluştu. Mağusa ve Girne’deki öğrenci oranlarının ise aynı olması dikkat çekti. Oranlarla göre KKTC vatandaşı % 45, TC vatandaşı % 39, KKTC-TC vatandaşı % 5 ve 3. ülke öğrenci oranı ise % 11 olarak yer aldı.

Güzelyurt ilçesinde ise % 62 KKTC vatandaşı, % 25 TC vatandaşı, % 10 KKTC-TC vatandaşı, , % 3 oranında ise 3.ülke vatandaşlarından oluşan öğrenciler eğitim gördü. İskele ilçesinde de KKTC vatandaşı öğrenciler % 72, TC vatandaşı öğrenciler % 5, KKTC-TC vatandaşı öğrenciler % 22, 3.ülke vatandaşı öğrenciler ise % 1 olarak kayıtlara geçti. Lefke’de eğitim gören öğrenci sayılarında ise % 62 KKTC, % 25’i TC, % 10’u KKTC-TC ve % 2’si ise 3.ülke vatandaşı öğrenciler yer aldı.

3.ülke vatandaşı öğrencisi en fazla Girne’de…

İlçelere göre öğrenci sayılarına bakıldığında da en fazla 3’üncü ülke vatandaşı öğrenciler Girne ilçesinde dikkat çekti.  Lefkoşa’da eğitim gören 20 bin 444 öğrencinin, 12 bin 55’i KKTC, 6 bin 110’unu TC, Bin 657’si KKTC-TC ve 622’si ise 3. ülke vatandaşı olarak kayıtlara geçti. Mağusa’daki 11 bin 293 öğrencinin, 7 bin 716’sını KKTC vatandaşı, Bin 956’sını TC vatandaşı, Bin 181’ini KKTC-TC vatandaşı, 440’ını ise 3. ülke vatandaşı öğrenciler oluşturdu. Girne ilçesinde ise öğrenci sayılarında üçüncü sırada yer aldı. Girne’de eğitim gören 10 bin 106’den 4 bin 602’si KKTC vatandaşı, 3 bin 914’ü TC vatandaşı, 528’i KKTC-TC vatandaşı ve Bin 62’sini ise 3. ülke vatandaşları olarak yer aldı. Güzelyurt’ta 2 bin 673 öğrencinin, Bin 665’ini KKTC, 667’sini TC, 276’sını KKTC-TC, 65’ini ise 3.ülke vatandaşı olan öğrenciler oluşturdu. İskele ilçesinde bulunan 3 bin 607 öğrencinin 2 bin 611’i KKTC, 178’i TC, 784’ü KKTC-TC, 34’ü ise 3’üncü ülke vatandaşı öğrenciler oldu. Lefke ilçesindeki Bin 439 öğrencinden, 897’sini KKTC vatandaşı, 359’unu TC vatandaşı, 148’ini KKTC-TC, 35’ini ise 3.ülke vatandaşı öğrenciler oluşturdu.   

e1-005.jpge2-004.jpge3-001.jpg

YENİDÜZEN’e değerlendirme yapan Eğitim Uzmanı Salih Sarpten, okullardaki % 40 civarında öğrencinin KKTC vatandaşları dışında öğrenciler olmasının, ayrıca, özellikle Girne ilçesinde % 11 düzeyindeki 3’üncü ülke vatandaşı öğrencilerinin yer almasını dikkat çekici olduğunu belirtti.

Eğitim Uzmanı Salih Sarpten:
“Eğitim sistemimizin çok kültürlü bir eğitim yaklaşımına ve destek programlarına ihtiyacı var”

YENİDÜZEN’e değerlendirme yapan Eğitim Uzmanı Salih Sarpten, okullardaki % 40 civarında öğrencinin KKTC vatandaşı dışındaki öğrenciler olmasının, ayrıca, özellikle Girne ilçesinde % 11 düzeyindeki 3’üncü ülke vatandaşı öğrencilerin bulunmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Sarpten, “bu iki husus da, eğitim sistemimizin artık çok kültürlü bir anlayışa bürünmesi gerektiğinin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir” diyerek, Kıbrıs Türk eğitim sisteminin çok kültürlü bir eğitim yaklaşımına ve bu anlamdaki destek programlarına ihtiyacı olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

Eğitim Uzmanı Sarpten: “Eğitim sistemimizin artık çok kültürlü bir anlayışa bürünmesi gerektiğini kaçınılmazdır. Destek programlarına ihtiyaç vardır.”

Sarpten şunları söyledi: “Ülkemiz eğitim sistemindeki öğrenci sayılarının vatandaşlıklara göre dağılımları incelendiğinde iki önemli husus dikkat çekiyor. Bunlardan biri eğitim sistemimiz içerisinde 50 bin civarındaki toplam öğrenci sayısı içerisinde, KKTC vatandaşı öğrencilerin 30 binin altında olması, bir başka ifadeyle okullarımızdaki %40 civarında öğrencinin KKTC dışında vatandaşlıklar taşıyor olmasıdır. Diğeri ise özellikle Girne ilçesinde %11 düzeyinde 3’üncüü ülke (yabancı) vatandaşı öğrencilerin bulunmasıdır. Bu iki husus da, eğitim sistemimizin artık çok kültürlü bir anlayışa bürünmesi gerektiğinin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Eğitim, bir anlamda kültür aktarımı demektir. İhmal edilemez oranlarda KKTC, TC ve 3 Ülkelerden oluşan farklı vatandaşlıklara, yani farklı kültürlere sahip öğrencilerin bir arada eğitim almasının ortaya çıkarabileceği sıkıntıların yanı sıra öğrencilere kazandırılması hedeflenen kazanımların tam olarak davranışa dönüşememesi gibi sorunları da ortaya çıkaracağı aşikârdır. Bütün bu bulgular, Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin çok kültürlü bir eğitim yaklaşımına ve bu anlamdaki destek programlarına ihtiyacı olduğunu gözler önüne sermektedir.

Öte yandan ülkemizdeki yanlış vatandaşlık politikaları, ne yazık ki bu ülkede doğmuş, hatta hayatında hiç ülke dışına çıkmamış birçok öğrencinin de KKTC vatandaşı kapsamında gösterilemiyor oluşunu da dikkatlerden kaçırmamalıyız. Bu durumdaki öğrencilerin lise öğrenimlerinden sonrası (18 yaşından sonrası), onlar için büyük bir eziyete, kabul edilemez uygulamalarla karşı karşıya kaldıkları bir döneme dönüşmektedir.

 

 

 

Bu haber toplam 3959 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler