1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. KIBRIS'TA KADININ PROFİLİ
KIBRISTA KADININ PROFİLİ

KIBRIS'TA KADININ PROFİLİ

KADEM Araştırma Şirketi tarafından “Kuzey Kıbrıs’ta Kadın Profilinin Yaşam Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi” araştırması KKTC’de orta sınıfın giderek eridiğini, ailelerin toplam gelirindeki değişimin aile ve kadının mutluluğ

A+A-

 

“Kuzey Kıbrıs’ta Kadın Profilinin Yaşam Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi” araştırma sonuçları açıklandı

 

 

İşte kadının durumu !

 

Sonuçlar, ailelerin toplam gelirindeki değişimin aile ve kadının mutluluğunu etkilediğini gösterdi

 

Eşler ve partnerler arası çatışmalarda en önemli neden maddi gelir. bunu kıskançlık, iletişim eksikliği ve birbirine ayrılan zaman izliyor

 

Kadınların yüzde 31’i aşağılayıcı sıfatlara, yüzde 45’iyüksek sesle bağırmaya, yüzde 22’si iteklenmeye, yüzde 16’sı tokada/yumruğa maruz kalıyor

 

Orta sınıf giderek eriyor. Üst sınıfın geliri artarken, alt sınıfın düşüyor

 

KADEM Araştırma Şirketi tarafından “Kuzey Kıbrıs’ta Kadın Profilinin Yaşam Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi” araştırması KKTC’de orta sınıfın giderek eridiğini, ailelerin toplam gelirindeki değişimin aile ve kadının mutluluğunu etkilediğini gösterdi.

Sonuçlara göre, orta sınıf son beş yılda erirken, üst sınıfın geliri arttı, alt sınıfın geliri azaldı.

Eşler ve partnerler arası çatışmalarda en önemli neden ise maddi gelir olarak görüldü. Bunu kıskançlık, iletişim eksikliği ve birbirine ayrılan zaman izledi.

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi’nden öğretim görevlileri Dr. Emine Tahsin ve Dr. Özge Gökdemir’in Kuzey Kıbrıs’ta kadının çeşitli alanlarda konumu konusunda veri toplamak amacıyla KADEM’e yaptırdıkları “Kuzey Kıbrıs’ta Kadın Profilinin Yaşam Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi” araştırma sonuçları açıklandı.

KTOEÖS ve KTÖS tarafından destek verilen araştırma sonuçları KTOEÖS Salonu’nda düzenlenen basın toplantısıyla KADEM Direktörü Muharrem Faiz ve Çağla Akdoğdu Hami tarafından açıklandı.

 

“KÜLTÜREL DEĞİŞİME YÖNELİK MÜCADELE SÜRÜYOR”

 

Toplantıda KTOEÖS Genel Sekreteri Mehmet Taşker de bir konuşma yaparak, sendikaların hakların korunmasına yönelik eylem ve grevler yaptıklarına dikkat çekerek, kültürel değişime yönelik mücadelelerinin de sürdüğünü söyledi.

Toplumun sorunları için de çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Taşker, kadın sorunlarının da bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Taşker, 8 Mart Kadınlar Günü’nün temelinde kadın ve erkek eşitliğine yönelik mücadelenin yattığını belirtti.

 

SONUÇLAR

 

Araştırma, Sosyal ve Ekonomik Konum, Sosyal Tutumlar ve Hayata Bakış, Sosyal Gruplara ve Kurumlara Güven Kimlik, Özdeşleşme ve Ötekiler ile Demografi ana başlıkları altında yapıldı.

Sonuçlara göre, son 1 yıl içinde katılımcı kadınların yaklaşık yarısı ya borçlanmak, ya da tasarruflarını harcamak zorunda kaldığını belirtti.

Genel olarak kadınların yüzde 62’si çeşitli yollardan hane toplam gelirine katkı yaparken, hane halkı gelir düzeyindeki değişim ile mutluluk düzeyi arasındaki ilişkiye de dikkat çekildi.

 

MUTLULUK DÜZEYİ

 

Katılımcıların yaklaşık yarısı (yüzde 46) bugünlerde “çok mutlu” olduğunu belirtirken,  “Biraz mutlu” olduğunu söyleyenler ise yüzde 37.

Hane halkı gelir düzeyindeki değişim ile mutluluk düzeyi arasındaki ilişkinin de incelendiği araştırma sonuçlarında, hane halkı gelir düzeyindeki değişimlerin kişilerin mutluluk algı düzeylerini önemli ölçüde etkilediğini gösterdi.

Hane halkı toplam gelirinde azalış olanların yüzde 88’i bu gerilemenin mutluluklarını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Katılımcıların “hayattan memnuniyetleri” konusundaki düşünceleri de “hayatlarını bir bütün olarak” düşündükleri zaman önemli bir düşüş gösterdi.

 

SAĞLIK DURUMU

 

Katılımcıların sadece yüzde 15’i bugünlerde sağlık durumunun “çok iyi” olduğunu belirtirken sağlık durumunu “iyi” olarak algılayanlar ise yüzde 47. Yüzde 38 oranında bir kesim ise sağlık durumlarının “orta” veya “kötü” olduğunu belirtti. Yılda en az bir kez düzenli sağlık kontrolü yaptıranların oranı ise yüzde 55 olarak belirlendi.

 

HAYALLERİN GERÇEKLEŞMESİ

 

Sonuçlara göre, Kıbrıs Türk kadınlarının çok büyük bir bölümü çeşitli konularda hayallerini gerçekleştiremediğini düşünüyor.

Hayallerini gerçekleştirmede en yüksek ortalama 3,60 ile “arkadaşlık ilişkilerinde” ve 3,48 ile “karşı cinsle özel ilişkilerde” elde edilmiş. Hayallerin en düşük oranda gerçekleştiği alanlar ise iş

yaşamı (2,98) ve eğitim (3,08).

 

EN ÇOK ÖNEM VERİLEN KURUM

 

Araştırma sonuçları Kıbrıs Türk kadınının çeşitli kurumlar arasında en çok “aileye” önem verdiğini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 96’sı aileyi çok önemli bir kurum olarak gördüğünü belirtirken, aileyi arkadaşlar (yüzde 74), “boş zaman” (yüzde 64) ve “iş ve çalışma yaşamı” (yüzde 60) takip etti.

Dini “çok önemli” bulanların oranı yüzde 53’e ulaşırken, en düşük oranda “çok önemli” görülen kurum siyaset (yüzde 25).

Katılımcıların yarısından fazlası dini “çok önemli” gördüğünü belirtti. Dine verilen önem anne/babası Kıbrıs doğumlu olanlar arasında azalırken, anne/babası Türkiye doğumlu olanlar arasında artış gösteriyor.

Yüzde 36 oranında bir kesim kendisini “dindar”olarak nitelendirirken, yüzde 61 gibi bir çoğunluk ise inançları olduğunu, ancak dindar olmadığını belirtti.

 

ÖNCELİKLİ SORUNLAR

 

Kuzey Kıbrıs kadınları ekonomik sorunların öncelikli (yüzde 36) olarak ele alınması gereken konu olduğunu düşünüyor. Buna bağlı olarak ikinci sorun işsizlik (yüzde 32). Belli dönemlerde ilk sırada bulunan Kıbrıs sorununun çözülmesinin (yüzde 19) 3’üncü öncelikli konu

olarak algılanması dikkat çekiyor.

 

ÇALIŞMA YAŞAMI

 

Çalışma yaşamına ilişkin çeşitli konular arasında en büyük önem “iş güvencesine” ve “iyi bir ücrete”  veriliyor. Bunları “işte baskı olmaması” ve “düzenli çalışma saatleri” takip ediyor.

“Cinsiyet temelli ayrımcılığın olmaması” ve “bol izin ve tatil imkânı” göreceli olarak daha az önem verilen konular.

 

ÇEŞİTLİ İFADELER KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELER

 

Kadınlar, hayatın çeşitli alanlarına ilişkin dile getirilen ifadeler arasında en yüksek oranda “Bir çocuğun mutlu bir şekilde büyüyebilmesi için hem analı, hem babalı bir eve sahip olması bir gerekliliktir” ifadesine katılıyor.

Bunu “Evin gelirine hem kadın hem erkek katkı sağlamalıdır” ve “Kadınlar siyasette daha aktif olmalıdır” ifadeleri takip ediyor.

Kadınların çoğunluğu (yüzde 60) çalışma yaşamının çocukla sıcak ilişkiler kurma konusunda sorun olmayacağını düşünüyor.

Kadınların yaklaşık 3’te 1’i “genelde erkeklerin kadınlardan daha iyi siyasi lider olduklarını” düşünüyor. Bu ifadeye karşı çıkanlar ise yüzde 39.

Kadınlar en önemli özellik olarak “iyi bir anne olmayı” ve “iyi bir eş olmayı”görüyor.

Kadınların çoğunluğu ise (yüzde 68) “kadın kotasına” destek veriyor.

 

KADINLARDA ŞİDDET

 

Araştırmada, kadınlara yönelik şiddet de sorgulandı.

Sonuçlar kadınların yüzde 31’inin aşağılayıcı sıfatlara/tabirlere;  yüzde 45’inin yüksek sesle bağırmaya; yüzde 22’sinin iteklenmeye;  yüzde 16’sının tokada/yumruğa maruz kaldığını ortaya koydu.

Aşağılayıcı ifadelere ve yüksek sesle bağırmaya maruz kalmanın orta sınıf kadınlarında artış göstermesi dikkat çekti.

Kadınların sorumluluk verirken şiddet öncesi konulardan ziyade şiddet sonrası yargı ve polisiye süreçlere önem vermeleri de araştırmada dikkat çeken konu oldu.

 

OY VERME

 

Kadınların yüzde 79’u eşi veya ailesinin tercihlerinden bağımsız olarak, yüzde 21’i ise eşinin veya ailesinin oy verme doğrultusunda oy kullandığını belirtti.

Yüzde 63 oranında bir kesim ülkenin kötü yönetildiğini düşünürken, hükümetin iyi bir yönetim gösterdiğini düşünenler yüzde 34. Ev hanımları, çalışan kadınlara göre hükümeti daha başarılı buluyor.

Kadınların yüzde 40’ı ülkede insan haklarına saygı duyulduğunu düşünüyor.

Araştırma dikkat çekici sonuçlarından biri de, kadınların yaklaşık yarısının “İnsanların çoğuna güvenilemez” ifadesine katılması. Yüzde 30’luk bir kesim ise bu konuda tereddütlü.

 

GÜVEN

 

Kıbrıs Türk kadınları çeşitli grup ve kurumlar arasında öncelikle “kadın hakları hareketlerine” güveniyor. Bunu basın, televizyon ve çevre dernekleri takip ediyor. Türkiye Büyükelçiliği, Ankara'daki hükümet, müftülük ve Avrupa birliği aynı oranda güven puanı alırken; devlet memurları, ABD Elçiliği ve İngiliz Elçiliği ise listenin sonunda yer alıyor.

Ayrıca Kıbrıs Türk kadınlarının yaklaşık yarısı kendini sağ-sol ölçeği üzerinde konumlandırıyor.

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1381 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler