1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 'KASIT, İHMAL, ŞÜPHE'
'KASIT,  İHMAL,  ŞÜPHE'

'KASIT, İHMAL, ŞÜPHE'

Mahkeme 2015 yılında ölü bulunan 27 yaşındaki Arda Erkan'ın ölümü ŞÜPHELİ buldu. İhmal ve kasıta işaret etti, dosyayı polise teslim etti

A+A-

Didem MENTEŞ

Lefkoşa'da 7 Temmuz 2015 tarihinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Arda Erkan’ın ölümü ‘şüpheli’ bulundu. İki yıldır devam eden Adli Ölüm Tahkikat  (AÖT) davası dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde karara bağlandı. Erkan'ın 'ölümünden kim sorumlu olduğu ile ilgili' davada Mahkeme, Arda Erkan'ın ölümünün şüpheli olduğuna karar verdi.

Mahkeme, Arda Erkan'ın kanında bulunan uyuşturucu miktarının tespit edilemediğini, aldığı alkol oranın ölümle neticelenecek seviyede olmadığına, boyun kısmındaki lezyonların (izler) nasıl, kim veya kimler tarafından kaynaklandığına dair huzurunda yeterli şahadet ve olgu bulunmadığına kanaat getirdi. Mahkeme, yüksek bir olasılıkla Arda Erkan’ın ölümüne başkalarının kastı veya ihmalinin sebebiyet verdiği kanısına vararak, Adli Ölüm Tahkikat’ını neticelendirip, dosyanın emarelerle birlikte tekrardan polise iade edilmesine karar verdi.

Bu arada Arda Erkan’ın babası Mustafa Erkan, oğlunun tek başına ölmediğini, ölümünün şüpheli olduğunu ilk günden beri birçok kez dile getirmişti.

Yargıç, raporlara vurgu yaptı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın okuduğu kararda, Arda Erkan’ın aile avukatı, annesi ile babası ve bazı yakınları da mahkemede hazır bulundu.

Yargıç Reynar, olayla ilgili olgulara teke tek değinerek, vardığı bulguları aktardı. Arda Erkan’ın 7 Temmuz 2015 tarihli otopsi raporunun sonuç kısmında; vücutta ateşli silah yarası, kesici alet, bağla boğma izinin tespit edilmediğini belirterek, diz ve dirseklerdeki lezyonların sert zemin ve cisimlere çarpmanın sürtünmeyle meydana gelebileceği, alın ve yüzdeki lezyonların travmayla oluşabileceği gibi kontrolsüz hareketler esnasında sert zemin ve cisimlere çarpa ve/veya meydana gelebileceğini aktardı. Reynar, raporda; her iki kol, bacaklar ve ayaklardaki lezyonların, başkası tarafından kontrol altına alması sırasında tutma, sıkma ve bastırma ile meydana gelebileceği gibi sert bir cisimle de meydana gelebileceğini kaydetti. Ayrıca boyun bölgesindeki dış ve iç lezyonların kişiyi kontrol altına almak için baskı sırasında oluşabileceği gibi direk kişiye yönelik boyun sıkma ve sıkıştırma hareketiyle de meydana gelebileceğini aktardı.

Ek otopsi raporu

Emare 4 olan ek otopsi raporuna dikkat çeken Reynar,  Arda Erkan’ın kan ve idrar örneklerinde alkol ve bazı uyuşturucu çeşidi örneklerine rastlandığını, uyutucu ve uyuşturucu maddenin birlikte kullanıldığını, tek başına bu uyuşturucuların ölümcül olabileceğini aktardı. Boyun ve ciltte meydana gelen lezyonların çarpma, düşmeyle birlikte meydana gelebileceği nitelikte olmadığını ancak dışarıdan bir başkası tarafından yapılacak sıkma ya da bastırma hareketiyle meydan gelebileceğini, bu durumda kişi kontrolsüz şekilde travma uygulandığının gösterildiğini aktaran Reynar, tüm verileri dikkate aldığında da ölüme bu gelişmelerin neden olduğu, solunum ve ulaşım yetmezliği neticesinde meydana gelmiş olabileceğinin raporda belirtildiğini aktardı.

Reynar, gerek Mahkeme huzurunda şahadet sunan, gerekse olay günü Arda’yı arabası içerisinde bulan ve kendisini gören hiçbir tanığın Arda’nın boynunda bulunan travmatik lezyonlara ilişkin muteber bir şahadet sunmadığını vurgulayarak, tahkikat maksatları bakımından bu hususun belirsiz kaldığını kaydetti.

Uzman raporuna itibar ederim

Emare 18 olarak sunulan ve oldukça detaylı şekilde hazırlanan Prof. Dr. Nevzat Alkan’ın bilimsel raporuna dikkat çeken Reynar, sonuç kısmında ölümün hemen ardından yapılan toksikolojik (zehir bilim)  incelemede vücutta bulunan uyutucu uyuşturucu maddenin düzeyinin yeterince analiz edilmediğini, bu hususun bir eksiklik olduğunu belirttiğini aktardı. Reynar, ayrıca raporda vücutta alkol tespit edildiğini ancak alkol düzeyinin ölüm yaratacak seviyede olmadığını, yine tespit edilen Extacy ve Bonzai kan ve doku seviyelerinin belirlenmemiş olduğunu dolayısıyla ölüme etkisinin başka mümkünü yok ise bağımsız olarak etkili olabileceğini aktardı. Reynar, vücuttaki lezyonların yerleşim yerinin, özellikle boyun ve iç muayenesinde tespit edilen lezyonların dikkate alındığında, Arda Erkan’ın ölümünün alkol ve uyuşturucu, uyarıcı maddenin tesiri altında ve dolayısıyla başkaları tarafından tatbik edilecek bir travmaya direnç gösterme gücünün zaafa uğradığı bir durumda göğsünden bastırılması, sıkıştırılması ve boynun sıkılmasıyla olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldığını anımsattı.

Tacan Reynar, “dosyadaki otopsi raporları, bilirkişi tarafından incelendiğinde emare 18’de belirtildiğini gibi; gerek alkol oranı öldürücü olduğuna dair bir bulguya rastlanmamış olması, gerek uyutucu uyuşturucu Extacy ve Bonzai oranının tespit edilmemiş olması, gerekse boyunda bulunan lezyonları açıklayacak herhangi bir bulguya rastlanmamış olması ve bu durumun otopsi raporunda şüpheli olarak gösterildiği gibi emare 18’i, diğer iki rapora nazaran daha itibar edilir bulurum.

“Ölümüne sebep olan kişi veya kişilerle ilgili tespit yok”

Reynar, “polis tarafından yapılan tahkikat neticesinde tespit edilmediği gibi mahkeme huzuruna gelen olay günü Arda’nın yanında bulunan arkadaşlarının ifadelerinde, özelikle Arda’nın boynunun sıkılması, aracın içinde keyfi bulunduğu iddiasına karşın, CD’lerde görülebileceği gibi aracın dışarıdan açıldığı dolayısıyla özellikle aracın neden ve nasıl kilitlendiği ile ilgili olarak ciddi soru işaretleri bulunuyor” dedi. Emare 4’de uyuşturucu oranıyla ilgili bir tespit yer almamasına rağmen ölümün buna bağlandığını bir bütün olarak değerlendiren Yargıç, Arda Erkan’ın ölümüne emare 4’deki ulaşılan bulgular neticesinde olduğunu söylemenin güç olduğunu dile getirdi.

Mahkemenin olayın aydınlatılması için birçok şahadet dinlenmesi rağmen, bu olayda Arda’nın ölümüne sebep olan kişi veya kişilere ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığını vurguladı.

“Kasıt, ihmal veya kusur var…”

Özellikle emare 4’deki otopsi raporundaki eksikleri dikkate alan Yargıç, bu olayda yüksek bir olasılıkla Arda Erkan’ın ölümüne başkalarının kastı veya ihmalinin sebebiyet verdiğini kanısına vardığını açıkladı. Ancak bu yönde soruşturma açılmasına rağmen olayla ilgili fail veya faillerin bulunamadığını aktaran Yargıç Reynar, bunun sabit bir şekilde tespit edilemediğine, Arda Erkan’ın ölümünde başkalarının kusur veya ihmali veya kasıtlı olduğuna kuvvetle muhtemel bulgu yaptığını aktardı.

Tacan Reynar, sonuç itibariyle; “Arda Erkan’ın ölümüne başkalarının sebebiyet vermiş olma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğuna ancak bu şahısların kayda geçmesinin tespit edilmesinin mümkün olamadığı nedeniyle bu bulgularla, Adli Ölüm Tahkikat’ını neticelendiririm. Daha sonra herhangi bir şekilde ileri tahkikat gerekmesi durumunu göz önünde bulundurarak, dosyanın emarelerle birlikte tekrardan polise iade edilmesine ve/veya muhafaza edilmesine emir verilir” şeklinde kararını tamamladı.

Acılı babaOğluma kasıtlı zarar verildi” demişti

Arda Erkan’ın babası Mustafa Erkan , oğlunun tek başına ölmediğini, ölümünün şüpheli olduğunu ilk günden beri birçok kez dile getirmişti.

2015 yılında YENİDÜZEN’e konuşan baba Mustafa Erkan, şunları söylemişti:

“Arda son konuşmasında bize o gece uyuşturucu kullanmadığını ve kullanmayacağını, ama etrafındaki arkadaşlarının uyuşturucu kullandığını söylemişti. Kaç kişilik bir grubun içerisinde olduğunu bilmiyoruz. Benim düşünceme göre oğlum kavga olayını, darp olayını yaşadı… Bu olay yaşandı ve oğluma kasıtlı olarak bir zarar verildi. Aracın bulunduğu yere taşınarak, bırakıldı. Biz gece 12:00’ye kadar olan kısmı biliyoruz. Bu saatten sonra olan kısmı muamma…

Gecenin saat 2’sinde veya 3’ünde tek başına eğlenen bir adam, 'siz gidin ben dinleneyim' diyebilir mi? Ben buna inanmıyorum… Ben Arda’nın bulunduğu yere arkadaşları tarafından bırakıldığını iddia ediyorum. Arkadaşları tarafından oraya terk edildi… Bir kriz geçirmiş olsa bile, buna neden olan kişiler de aranması gerekiyor. Basit bir olay değildir… Arda’yı morgda gördüm… Vücudunun her yerinde morluklar vardı… Başından tut, yanak, burun… Ağzına biri vurmuş, patlamış gibiydi… Eklem yerleri hep yaraydı, morluklar vardı, aşağıya kadar. Dizler olduğu gibi yara… Ayaklar kötü vaziyetteydi…

Bu yaraların darp yarası olduğu bellidir… Basit bir başını vurup da, travma geçirme veya kriz geçirip de kendi kendini vurma olayı değil bu... Bu işin arkasında başka bir şey, başka birilerinin olduğuna inanıyorum. Birileri tarafından oğluma zarar verildi… Orada darp olayı oldu… Veya herhangi bir uyuşturucu madde verilmiş olabilir. Belki de darp edilip, uyuşturucu madde verildi… Bunlar da ihtimaller arasındadır. Ama büyük ihtimalle Arda darp edildi, sonra da arabaya konuldu. Ben böyle düşünüyorum. Merakla otopsi sonucu bekliyoruz. Ne çıkacağını bekliyoruz… Bu arada da polisin soruşturmasının bitmesini bekliyoruz. Artık orada göreceğiz…”

yeniduzen-satin-aliniz-581.jpg

 

 

 

Bu haber toplam 4271 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler