1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. KAMU’İŞ’TEN VEKİLLERE ÇAĞRI
KAMU’İŞ’TEN VEKİLLERE ÇAĞRI

KAMU’İŞ’TEN VEKİLLERE ÇAĞRI

Kamu’İş’ten milletvekillerine çağrı: “HAYIR” oyu kullanınız Kamu İşçileri Sendikası (KAMU–İŞ) milletvekillerine bu sabah dağıttığı yazılı çağrıda, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul gündeminde bulunan “Sosyal Sigorta

A+A-

 

Kamu’İş’ten milletvekillerine çağrı:

“HAYIR” oyu kullanınız

 

Kamu  İşçileri Sendikası (KAMU–İŞ) milletvekillerine bu sabah dağıttığı yazılı çağrıda, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul gündeminde bulunan “Sosyal Sigorta (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa tasarısı ve İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na  “HAYIR” oyu kullanmaya davet etti.

 

“Binlerce üyemiz ve bu tasarılardan olumsuz etkilenerek, açlığa mahkûm edilecek yüzbinlerce insanımız adına, insanca yaşam hakkını koruyarak geliştirme mücadelemiz adına, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan siz Sayın Vekilimizi, bu tasarılara ‘HAYIR’ oyu kullanarak çağdaş ve bilimsel sosyal güvenlik yapısının kurulması çabalarımıza destek vermeye davet ediyoruz.”  denilen Kamu –İş çağrısının tam metni söyle;

 

 

 

Sayın Milletvekili;

 

Cumhuriyet Meclisi gündeminde bulunan “Sosyal Sigorta (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa tasarısı ve İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili olarak;

 

a.    Bu tasarılar yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanmamıştır. İlgili bakan komitede bu gerçeği kabul etmiştir. İdari ve Sosyal İşler Komitesi ortaya çıkan gerçekler karşısında gereğinin yapılması kararı almış, ama baskılar karşısında kendi özgür iradesinden sarfınazar etmek durumunda kalmıştır.

 

b.   Bu tasarıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi’nde ele alınarak çağdaş, insanca ve hakça çözümler üretilmesi ve çalışma barışının korunması yönündeki gayretlerimiz ciddiyetten uzak yaklaşımlarla sabote edilmiş, akamete uğratılmıştır.

 

 

c.    Bu tasarılar hazırlanırken biçbir bilimsel araştırma gerçekleştirilmemiş, aktüeryal denge hesapları yapılmamış, “var olan hakları gasp etme ve primleri keyfince artırma” düşüncesine dayalı çağdışı, hukuk dışı ve insanlık dışı bir anlayış sergilenerek, adaletsizlik, haksızlık ve karanlığa yelken açılmış, nimet-külfet dengeleri yıkılmıştır.

 

d.   Sendikalar ve Ekonomik Platform Örgütleri dâhil, ülkemizdeki hiçbir sivil toplum örgütü, var olan sosyal güvenlik kırıntılarını gasp etmeyi amaçlayan bu tasarılara destek vermemiş, yanlış yoldan dönülmesi için uyarılar yapmış, tepki göstermiştir.

 

 

e.    Bu tasarılar, yetimin mazlumun, malulün, yaşlının, işsizin ve topyekün tüm halkımızın boğazındaki ekmeğe el uzatan hükümler içermektedirler.

 

f.     Bu tasarılar, anayasanın devlete yüklediği sosyal güvenlik hizmetlerini fiilen sona erdirmekte, prim karşılığı olarak elde edilmiş sosyal güvenlik haklarını ortadan kaldırmaktadırlar.

 

 

g.   Bu tasarılar, insanlık vicdanı, çağdaş sosyal devlet ilkesi, adalet ve hukuk anlayışı ile bağdaştırılması mümkün olmayan, KKTC Anayasası’nın çeşitli maddeleri ile Anayasa Mahkemesi kararlarına ters düşen hükümler içermektedirler.

 

h.   (Örneğin Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi olarak 11/80 sayılı havalede verdiği kararda “Devletin herhangi bir organının yasal yetkisini kullanarak temel hak ve özgürlükleri kısıtlarken hak ve özgürlüklerin özüne dokunamayacağı gibi Anayasa ve Yasalar uyarınca kişilerin tekemmül etmiş kazanılmış haklarına saygı göstermesi ve bu gibi hakları zedelememesi gerektiğine, yasama organının ve yürütmenin Anayasa kurallarına ilâveten hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine uymayan herhangi bir yasanın, Anayasanın 1ve 5. maddelerine aykırı olduğuna, hukuk üstünlüğü ile hukuk devleti ilkelerinin en önemli gereklerinden birinin kişilerin kazanılmış haklarına herkesin saygı göstermesini sağlamak olduğuna, kazanılmış hakları değersiz kılan herhangi bir yasa veya kararname hükmünün Anayasa’nın başlangıç ve l.nci kısımlarında belirlenen ilkelere ve özellikle sosyal hukuk devleti ve hukuk üstünlüğü ilkelerine aykırı düşeceği” açıklıkla belirtilmiştir.)

 

Yukarıda vurguladığımız gerçekler ışığında; binlerce üyemiz ve bu tasarılardan olumsuz etkilenerek, açlığa mahkûm edilecek yüz binlerce insanımız adına, insanca yaşam hakkını koruyarak geliştirme mücadelemiz adına, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan siz Sayın Vekilimizi, bu tasarılara “HAYIR” oyu kullanarak çağdaş ve bilimsel sosyal güvenlik yapısının kurulması çabalarımıza destek vermeye davet ediyoruz.

 

 

KAMU-İŞ YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1086 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler