1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. KAMUDA EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK
KAMUDA EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK

KAMUDA EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK

Kıbrıslı Türkler tarafından geniş kesimlerince “yıkım paketi” olarak adlandırılan “2010-2012 Dönemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nden sonra YENİDÜZEN, 2013-2015 Ekonomik Programı’nın ilk taslağını ele geçirdi KAMUDA

A+A-

 

 

 

Kıbrıslı Türkler tarafından  geniş kesimlerince “yıkım paketi” olarak adlandırılan “2010-2012
Dönemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nden sonra YENİDÜZEN, 2013-2015 Ekonomik Programı’nın ilk taslağını ele geçirdi


KAMUDA EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK

“2010-2012 Programı”nda maaş kesintileri, hayat pahalılığının dondurulması, emeklilerden vergi kesintisi ve özelleştirmeler vardı. Türkiye’nin gözetimindeki bu programın ardından, “yeni paket”in Kuzey Kıbrıs’ta hazırlanacağı açıklandı.

2013-2015 Ekonomik Programı’nın ilk taslağı çalışıldı, ancak, henüz Türkiye yetkilileri tarafından sonuçlandırılmadı. UBP içinde de tartışılan taslakta, bu kez “sivil toplumun katılımı”ndan söz ediliyor. Yeni taslakta hem olumlu hem olumsuz anlamda “tartışılacak” hedefler var.N E L E R   V A R ?


1- Nüfusun kontrollü ve planlı gelişmesi.
2- Kamuya “performans değerlendirme” sistemi
3- Belediye sayısının 14-15 ile sınırlandırılması
4- Siyasi yapı ve seçim sisteminin değişmesi
5- Sendikalar için yeni mevzuat
6- Kamuda Emeklilik yaşının yükseltilmesi
7- Emekli maaşlarının fiili maaşların üstüne geçmemesi
8- Milletvekili maaşlarında ve parti katkılarında kesinti
9- Çifte emekliliğin vergiye tabii olması
10- Kamuda ikinci işin önüne geçilmesi
11- Müşavir maaşlarının son maaş pozisyonun % 20 altında olması
12- 3’lü kararnamelerin kapsamının daraltılmasıKuzey Kıbrıs’ta uygulanacak yeni “ekonomik program”ın ilk taslağı oluşturuldu.
Taslakta en dikkat çekici unsur, “Başkanlık Sistemi”ni tartışmaya açma hazırlığı.
Ayrıca, yeni dönemle birlikte “kamuda emeklilik yaşının yükseltilmesi” de gündemde.
Bir diğer “çok tartışılacak” düzenleme ise “sendikal yaşama müdahale” yönünde… Taslak, sendikalarla ilgili mevzuatın yeniden düzenlenmesini ön görüyor.

“2010-2012 Dönemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü” Kıbrıs’ın kuzeyinde geniş kesimlerce “yıkım paketi” olarak tanımlanmış, hemen her adımında gergin eylemlere sahne almıştı.
Özellikle, Ulusal Birlik Partisi’nin hükümete gelirken, seçimlerde ortaya koyduğu programa “tam ters” bu protokol nedeniyle, iktidara yönelik ciddi “güvensizlik” söylemleri öne çıkmıştı.
YENİDÜZEN, 2013-2015 Ekonomik Programı’nın ilk taslağını ele geçirdi.
“2010-2012 Programı”nda maaş kesintileri, hayat pahalılığının dondurulması, emeklilerden vergi kesintisi ve özelleştirmeler vardı. Türkiye’nin gözetimindeki bu programın ardından, “yeni paket”in Kuzey Kıbrıs’ta hazırlanacağı açıklanmıştı.
2013-2015 Ekonomik Programı’nın ilk taslağı çalışıldı, ancak, henüz Türkiye yetkilileri tarafından sonuçlandırılmadı. UBP içinde de tartışılan bu ilk taslakta, “sivil toplumun katılımı”ndan da söz ediliyor.
Son iki yılda Meclis’ten geçirilen pek çok tartışmalı “yasa”dan sonra, “sivil toplumun katılımı”ndan söz edilmesi dikkat çekici.
Ancak yeni taslakta da “tartışma yaratacak” hedefler var.
7 sayfalık bu “taslak” çalışması, henüz “2013-2015 programı”nın önerisi şeklinde, henüz taslağa son şekli verilmedi, Türkiye’den teknik heyetlerin “telkinleri” de taslağa tam olarak yansıtılmadı.
Bu taslağın, üzerinde tartışılarak “detaylı programa” dönüştürülmesi bekleniyor.
2013-2015 Ekonomik Program Taslağı, çok fazla “detaya” girilmeden, kimi başlıklar “seçim programı” gibi tasarlanmış, kimileri yeni “değişimleri” ön görecek ip uçları ile göze çarpıyor.

Taslakta “yurttaşlık yasası”, “polisin sivil otoriteye bağlanması” gibi başlıkların olmadığı da görülüyor.

KAMUDA EMEKLİ YAŞI


Yeni ekonomik programda en dikkat çekici düzenleme, kamuda emekli yaşının yeniden düzenlenmesi ve yükseltilmesi…
Ayrıca kamuya “performans değerlendirme sistemi” de yine hedefler arasında.
Taslakta emekli maaşları dahi “cari açığın” önlenmesi için şu hedefler sıralanıyor:
(a) Kamuda emeklilik yaşının yükseltilmesi.
(b) Emekli maaşlarının fiili maaşların üzerine geçmemesinin sağlanması, Rant ekonomisinin vergilendirilmesi (Capital gain tax) üzerinde durulmalı
(c) Emlak Vergilerinin kademeli olarak; Binalar (150m2. 250m2 ve üzeri), Araziler/arsalar (1 dönüm, 3 dönüm ve üzeri): Havuzlar (evlerden bağımsız olarak)
(d) Arabalarda; 15cc ve altı düşük seyrüsefer uygulanması, 15cc-20cc normal seyrüsefer ve 20cc üstü yüksek seyrüsefer. Cipler ve aşırı lüks arabalara ayrı bir kategori olarak vergilendirilmeli.
(e) Kıymetli taşların kontrol edilmesi ve vergilendirilmesi,
(f) Siyasi partilere yapılan devlet yardımları %5 oranında kesilmeli,
(g) Milletvekillerinden %10 ila %20 oranında maaş kesintisi yapılması.
(h) Süper/çifte emekliliklerin vergiye tabi olabilmesi için gerekli anayasal/yasal çalışmanın yapılması
(i) Müşavir maaşlarının son görev pozisyonundaki maaşlarının en az ’20 altında olması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması.
(j) Kayıt dışı ekonominin her yıl %10 azalacak şekilde tedbir alınması:
i) Kamuda görevli öğretmenler, doktorlar, memurlar, işçiler vs. İkinci bir iş yapmamalar için gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması.
(ii) Vergi beyanlarında açıkça görülen dengesizliklerin giderilmesi için özel sektörün ve kişilerin ciddi denetime tabi tutulması (mal varlıkları, bankadaki paraları vs de dikkate alınarak)
Programın genel amacı olarak kamu ve özelde verimliliğin yükseltilmesi, nüfusun kontrollü ve planlı bir şekilde geliştirilmesi öne çıkıyor, “kronik bütçe ve cari açığın giderilmesi” düşünülüyor.
Karma turizm modeli, üniversitelerde kalitenin yükseltilmesi, ihracat odaklı sanayi sektörü ve mesleki eğitim, her zamanki “genel” amaçlar…

BELEDİYE SAYISININ AZALTILMASI

Yeni programda da en geniş bölüm, kamu sektörü için ayrıldı.
3’lü kararnamelerin kapsamının daraltılması, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun güven yaratacak bir düzenlemeye getirilmesi, belediye sayısının azaltılması ve 14-15’le sınırlandırılması, kamunun bazı yetkilerinin ilgili odalara ve sivil topluma devredilmesi gibi görüşler dikkat çekici.
Müşavir maaşlarının son görev pozisyonundaki maaşların % 20’nin altında olması için yasal çalışma yapılması, hükümetteki Ulusal Birlik Partisi çevrelerinde en fazla tartışma yaratan konu…
Ayrıca, “kamunun bazı yetkilerinin sivil topluma örgütleri ya da odalara devredilmesi” yönündeki görüşün, taslakta yer alsa da, henüz parti içinde ve “kimi çevrelerce” kabul görmediği da bize ulaşan bilgiler arasında…

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMASI

Yeni taslakta yer alan maddelerden biri: Siyasi yapının ve seçim sisteminin (tek bölge veya başkanlık sistemi vb.) ülkenin ihtiyaçlarına göre değişmesi.
Böylesi, yeni dönemde “tek bölge seçim sistemi” ya da “başkanlık sistemi”nin tartışmaya açılması bekleniyor.

SENDİKALARA “MÜDAHALE” GELİYOR

2013-2015 Ekonomik Programı’nın ilk taslağında, son iki senede pek çok kez gündeme gelen “sendikalara yönelik” düzenleme de var.
“Sendikaların yeni bir anlayışla çalışmalarını sağlayacak mevzuat” düzenlemesi denilerek, detayları verilmeyen hedefte, “Sendikalar Yasası”nın gündeme gelmesi ve kimi “kısıtlamaların” yaşama geçirilmesinin hedeflendiği düşünülüyor.
Hemen her ekonomik programda tekrarlanan “turizmin 12 aya yayılması, müzeciliğin geliştirilmesi, üniversitelerin tanıtımı, e-devletin uygulanması, tarımsal arazilerin korunması, tarımsal ilaçların denetlenmesi, sanayide girdi maliyetlerinin düzenlenmesi, tüm finans kuruluşlarının yasal zemine kavuşturulması gibi maddeler de taslakta yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 2341 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler