1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kamu-Sen ne talep etti, Maliye ne yanıt verdi?
Kamu-Sen ne talep etti, Maliye ne yanıt verdi?

Kamu-Sen ne talep etti, Maliye ne yanıt verdi?

Vardiya ve düzensiz mesai çalışan tüm mesleklerdeki zorluklar dikkate alınarak yapılacak yasal düzenleme vardiya tahsisatları brüt maaşın %15’i tutarında olmalı görüşünü masaya götüren KAMU-SEN’e Maliye Bakanlığı’nın yanıtı, talebin şu anda Meclis Komites

A+A-

PROTOKOL MASASI… 

KAMU-SEN: ‘Vardiya tahsisatları brüt maaşın %15’i olmalı’

Maliye: ‘Asgari Ücretin %15’i oranının belirlenmesi söz konusu’

KAMU-SEN’in protokol masasına götürdüğü 15 talebine Maliye Bakanlığı yanıt verdi.

Bazı taleplere olumsuz yanıt veren Maliye Bakanlığı, bazı talepler hakkında yapılan yasal düzenlemeler konusuna değindi, bazı taleplere ise olumlu yanıtını bildirdi.
Geçtiğimiz Cuma günü kamuda yetkili sendikaların taleplerine, görüşünü bildirmek için Maliye Bakanlığı sendikaları toplantıya çağırmış ancak sendikalar taleplerine ‘olumsuz yanıt’ aldıklarını iddia ederek, protokol masasından ayrılmıştı.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ: 2015 yılının ikinci yarısında (Temmuz ayı) düşük maaşlılara 300 TL, orta gelirlilere 200 TL ve Üst Baremlere 100 TL’lik artış verilmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: 2015 yılının Ocak – Haziran dönemin de oluşacak TÜFE belli olmadan belli olmadan böyle bir talebin uygulanması mümkün değildir. Bunun yanında Ocak 2015 maaşları için yapılan uygulamanın eşit artış ve 47/2010 sayılı yasa kapsamında olanlara Refah Payı adı altında ek ilave bir artış verilmesiyle ilgili yasal düzenleme Meclise sevk edilmiştir. Ayrıca talepte belirtilen düşük maaşlılar, orta gelirliler ve üst baremler tanımları net olarak bir tespit yapılmasına olanak sağlamamaktadır. Hükümet olarak Ocak 2015’te yapılan ve Temmuz 2015’te ikincisi yapılacak maaş düzenlemelerinde benzer bir sıkıntıya yol açmamak için eski barem cetveli ve 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki barem cetvelleri olarak düzenleme yapılmıştır. Temmuz 2015’te de benzer kıstaslarda düzenlemeler yapılacaktır.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Vergi kaçağı ve kayıt dışılığın önlenerek, elde edilecek gelirin de katkılarıyla Asgari Ücretliye günün koşullarına uygun artış yapılması ve HP’nın Asgari Ücrete de yansıtılması, çalışma saatleri ve sosyal hakları ile ilgili konular ILO sözleşmeleri kapsamında korunması.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Genelde hükümet özelde ise Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışılığın önlenmesi ve bu yolla mahalli gelirlerimizi yeni vergi salmadan artırmak asli görevlerimiz arasındadır. Bununla ilgili 2014 yılında göreceli de olsa ilerlemeler olmuştur. Bunun kapsamlı bir şekilde olabilmesi için E-Devlet kapsamında gerekli otomasyonun hayata geçirilmesiyle sağlanacaktır. Bu çerçevede de gerekli adımlar atılmıştır. Asgari Ücrete Hayat Pahalılığının yansıtılması konusunda ise 2014 yılında gereken özen gösterilerek 2014 yılında TÜFE %6,49 olarak gerçekleşirken bu oranın üzerinde %7,37 artış yapılmıştır. Bunun yanında ilgili Bakanlık Asgari Ücretin belirlenmesinde izlenecek yolla ilgili olarak paydaşlarla çalışma yapmaktadır.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Vardiya ve düzensiz mesai çalışan tüm mesleklerdeki zorluklar dikkate alınarak yapılacak yasal düzenleme ile haftalık çalışma saati 35 saat olmalı ve vardiya tahsisatları devlet işçilerinde olduğu gibi brüt maaşın %15’i tutarında olmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Gerek özelde gerekse kamuda tüm meslek gruplarının kendine özgü zorlukları vardır. Bu zorlukların nispeten maddi ve manevi olarak azaltılması için fiili hizmetlerine ilave olarak yıpranma payı ve ek tahsisatlar verilmektedir. Bu gibi yerlerde vardiya olarak çalışanlara ise vardiya tahsisatı verilmesiyle ilgili düzenleme 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının yerini alacak olan Kamu Reform Yasasında da düzenlenmektedir.  Bu aşamada vardiya çalışanların tahsisatları da dikkate alındığında bu aşamada vardiya tahsisatının Asgari Ücretin %15’i olan oranının belirlenmesi söz konusudur.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Posta Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi ve Vergi Dairesi gibi iş yerlerinde para, çek vs. tahsil edenlere kadrosu ve hizmet sınıfına bakılmaksızın tahsilat görevi yapılıyorsa ‘’Kasa Tahsisatı’’ verilmelidir. Yolluklar günün koşullarına göre artırılmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Teşkilat Yasalarından veya diğer herhangi bir yasal sorun olmaması halinde prensip olarak kadro ve hizmet sınıfına bakılmaksızın tahsilat yapan tüm çalışanların kasa Tahsisatı alabilmeleriyle ilgili gerekli düzenlemeler yapılabilir.
Ayni şekilde Yollukların da yasal kriterlere göre düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılıp bu çalışmaların sonuçlarına göre de gerekli düzenlemeler yapılır.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Tapu ve Kadastro Dairesinin Teşkilat Yasasında olmasına rağmen 20 yıldan fazladır, fiilen ortadan kalkan ve o görevi yapmayan zincirci kadroları (54) kadro iptal edilerek, onun yerine zincirci kadrosunda olup da 20 yıldır teknisyenlik görevi yapanlara ‘’Tapu ve Kadastro Teknisyenliği kadrosu (35 kadro) için hazırlanan Yasa Taslağının Yasallaşması.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI:  Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesinde halen görüşülmekte olan ve bitme aşamasına gelen Yeni Kamu Reformu Yasası çerçevesinde tüm dairelerin Teşkilat Yasaları yeniden düzenlenecektir. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılması içinde Başbakanlık tarafından yazılı olarak tüm Bakanlıklar bilgilendirilmiştir. Bu çerçevede Tapu ve Kadastro Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık tarafından da günün koşullarına göre teşkilat yasası yeniden düzenlenecektir. Bakanlık tarafından Teknisyen Kadroları için ilan edilecek münhallere zincirci kadrolarında bulunan çalışanlarda başvurup yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde yeni kadrolarına geçişleri sağlanabilecektir.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Ebe ve Hemşirelere ‘’Meslek Ödeneği’’ verilmeli, lojman, servis ve nakil sorunları ile kadro yetersizlikleri giderilmeli, Bakanlar Kurulundan geçmiş olan ‘’Hemşireler Birliği Yasası’’ yasallaşmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Ebe ve Hemşirelere halen asli maaşın %2,5 oranında 2 farklı tahsisat ile vardiya çalışanlara vardiya tahsisatı verilmektedir. Bütçe imkânları çerçevesinde bu aşamada ilave ek tahsisat verilmesi mümkün değildir. Lojman servis ve nakil sorunlarının giderilebilmesi en azından asgariye indirilebilmesi için ilgili bakanlık Sağlık Bakanlığı ile istişare edilerek çözüm üretilmeye çalışılacaktır. Kadro ile ilgili sıkıntılar için özellikle sağlıkta azami özen gösterilmekte olup bu çerçevede 2014 yılında 40 hemşire kadrosu münhal ilan edilerek içten (Geçici hemşireler) bu asli kadrolara tayin alanların yerine de ilave ek yetkiler verilerek hemşire kadrolarına dıştan 40 yeni istihdam yapılması sağlanmıştır. Hemşireler Birliği Yasası Bakanlar Kurulundan Meclise sevk edilmiş olup ilgili yasa süreç içerisinde ilgili komitede taraf olan kesimlerinde görüş ve önerileri dikkate alınıp onaylanıp yürürlüğe girmesi için komiteden meclis genel kuruluna sevk edilecektir.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Sağlıktaki ve Kamudaki diğer kurumlar personel yetersizliği nitelikli elemanlarca ve K.H.K tarafından doldurulmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Cumhuriyet Meclisinden geçirilen yasa ile Kamuya artık geçici memur istihdamı yapılması mümkün değildir. Mevcut Hükümet döneminde de kamuya geçici memur istihdamı yapılmamıştır. Bunun istisnası sadece Eğitim’de emekliye ayrılan, yurtdışı göreve giden ve sürecin darlığından dolayı sınav yapılamadığı için dönemlik geçici öğretmen istihdamı yapılmıştır. Sağlıkta ise yine benzer gerekçelerle alanında uzman sözleşmeli doktor alınmıştır. Kamunun ihtiyacı olan ilk atama memur istihdamları için ise talebinizde belirttiğiniz gibi K.H.K tarafından ilk atamalarının yapılması için ise gerekli münhal ilanları yapılmıştır. Buna örnek olarak Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Memuru, Para Kambiyo Memuru ve Bütçe Memuru münhallerini gösterebiliriz, bu kadrolarla ilgili gerekli başvurular Mart ve Nisan 2014 tarihlerinde yapılmış olup henüz sonuçlandırılmamıştır.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Özelleştirme Yasası kapsamında kamuya istihdam edilenlerle ilgili yapılan ve meclisten ivediliği de alınan maaş ve kademelerin intibakını öngören Yasa Tasarısı yasallaşmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: İlgili yasa önerisi gündemimizde olup Bakanlığımız söz konusu düzenlemenin bütçelenmediği ve anomalilere neden olacağı görüşündedir. 

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Kamuya geçici ve/veya sözleşmeli olarak istihdam edilen Fizyoterapist, hemşire gibi meslekte çalışanların bir kısmı, aynı görevleri yapan eşdeğer kadrolardaki kadrolu meslektaşlarından daha düşük baremlerle çalıştırılmaktadırlar.
Örnek: Fizyoterapistler barem 11’den işe başlarken, geçici ve sözleşmeli Fizyoterapistler barem 10’dan başlatılmışlardır. Bu haksızlık düzeltilmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Sağlık Bakanlığıyla gerekli istişareler yapılarak Hukuk dairesinin 17 Mart 2010 tarihli SAV.0.00-SB-10/489 sayılı yazısı da dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Ebe ve Hemşireler, Gardiyanlar, Polisler en zor stresli ve yıpratıcı meslek gruplarında çalışanlar olup, 25 yıl çalıştıklarında 40 yıl çalışmış gibi yıpranmaktadır.
Emeklilik Yasası’nın 34’üncü maddesi (2)’inci fıkrası 25 fiili hizmet yılı dolduranlara emekli olma hakkı vermektedir. Ancak emekli maaşının alabilmesi için 56 yaşından gün almış olması koşulu aranıyor.
25-30 yıl fiilen bu mesleklerde çalışan birinin bedenen ve ruhen ne kadar yıpranmış ve ailesinin de ne kadar olumsuz etkilendiği gerçeği tartışılamaz.
Önerimiz: Bu meslek gruplarında çalışanların 25 fiili hizmet yılını doldurup emekli olduklarında 55 yaşını beklemeden emekli maaşlarını alabilmeleri yönünde yasal düzenleme yapılmasıdır. Bunun yapılması ile hem gençlere istihdam olanağı yaratılacak ve hem de bu meslekte çalışanların mağduriyetleri giderilecektir.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Bugün tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de çok büyük Sosyal Güvenlik açıkları bulunmaktadır. Buna ilaveten genel bütçenin %85’leri gibi bir oran personel ve emekli maaşlarına gitmektedir. Bu oran çok yüksek bir oran olup gerek kamuda gerekse özelde çalışan tüm kesimlerin ayni emeklilik sistemlerine tabii olup uzun vadede emeklilik sistemlerimizi; sürdürülebilir aktüeryal dengesini oluşturmak için 01.01.2008 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Yasası yürürlüğe konmuştur. Bu yasa ile de emeklilik yaşı 60 olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Yine benzer bir uygulamayla Sosyal Sigortalar Yasasına tabi olanların ise 2012 yılında yapılan düzenlemeyle daha önce 50 olan emeklilik yaşı kademeli olarak 60 yaşa çıkarılmıştır. Dolayısıyla tüm Dünya’da emeklilik yaşının artırıldığı, prim oranlarının artırıldığı, emeklilik sonrası menfaatlerin azaltıldığı ve ülkemizde ise 01.01.2008 sonrası iş hayatına başlayanları kapsayan Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşının 60 ve 2012 de Sosyal Sigortalar Yasasında da yapılan düzenleme ve kademeli geçişle 60’a çıkarılan emekli olma yaşını kamuda çalışma koşulları zor olmasına rağmen kesilen prim oranlarının düşüklüğü emeklilik sonrası ortalama yaşam süresinin uzun bir süre olacak olması nedeniyle mümkün değildir. Ancak kamuda bunun yerine talebinizde belirtmiş olduğunuz meslek gruplarına ek tahsisatlar (Bir kısmı emekliliğe de dahildir.) ve her 5 yıllık hizmetlerine karşılık olarak 1 yıl yıpranma payı verilmektedir. (Polisler ’ede ayrıca ek olarak 5 yıl daha ek ikramiye verilmektedir.)

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  17B kadrosunda olanlarında diğer kamu görevlilerine uygulandığı gibi hizmet sınıflarının 1’inci derecesine kadar ilerlemelerinin sağlanması ve özürlü statüsünde olanların ortaokul mezunlarının barem 11’e lise mezunu olanların barem 15’e kadar ilerlemeleri için düzenleme yapılmalıdır. (Kamu Görevlileri Yasasındaki gibi)
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: 17B kadrosunda ve talebinizde olmamakla beraber 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının yerine geçecek yeni Kamu Görevlileri Yasası da dikkate alınarak Daire Müdürünün görevde olmadığı dönemlerde yerine en kıdemli şube amirinin vekâlet edeceği gerekçesiyle (17A Müdür Muavini olmaması halinde) 17B ve 17A kadrosunda olanlarla ilgili olarak Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesinde görüşülmekte olan ve son aşamasına gelen Kamu Reform Yasasında talebiniz çerçevesinde olmamakla birlikte bir açılım yapılacaktır.
Kamuya Özürlüler Yasası kapsamında istihdam edilen Ortaokul ve Lise mezunu olarak istihdam edilenlerin Kamu Görevlileri Yasasında olduğu gibi Ortaokul Mezunu olanların barem 11/8’ine Lise Mezunu olarak istihdam edilenlerin ise barem 15/8’e kadar ilerleyebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Ortaokul mezunu gerektiren hizmet sınıflarında çalışan  kamu görevlilerine Kamu Görevlileri Yasasının 54’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının da emredildiği gibi ortaokul öğrenimi üstündeki yapılan her öğrenim yılına karşılık bir kademe ilerlemesi verilmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Ortaokul mezuniyeti gerektiren hizmet sınıfında olanlara Ortaokul sonrası görülen lise eğitimi için kademe ilerlemesi verilmektedir. Ancak Savcılık görüşü doğrultusunda talepte belirtilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler için kademe ilerlemesi verilmemektedir.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Geçici işçilere verildiği gibi ( Toplu Sözleşme madde 12 (7) ) çalıştığı daire ya da kurumun görev alanına giren veya o kurumda fiilen yaptığı görevler ile ilgili olmak, gelebileceği en üst barem tavanını aşmamak kaydıyla, göreve başladıktan sonra üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan geçici memurlara da Barem İçi Artış verilmesi düzenlemesi yapılmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Yeni Kamu Reformu Yasasında bulunduğu hizmet sınıfının şart koştuğu asgari eğitim seviyesinin üzerinde olanlarla ilgili eğitimi olanlarla ilgili düzenleme yapılmıştır. Halen geçici memur olarak görev yapanlar da almış oldukları eğitim düzeyine göre münhal ilan edilen kadrolara başvurabilirler eğitimlerine göre daha alt düzeydeki kadrolara atanmaları halinde de kademe ilerlemelerini alabilirler.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Ülkemizde oldukça yaygın olan kanser hastalığı sonucu bazı kamu görevlileri bu hastalık nedeni ile çalışamayacak duruma düşmüşlerdir. Ancak Emeklilik Yasası’nın 12. Maddesindeki kural nedeni ile bazıları sağlık nedeni ile emekliye ayrılsa dahi emekli maaşı alamıyorlar ilgili madde mağduriyeti önleyecek şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca emekli olanlardan her yıl sağ olduğuna dair istenen yazılı belgenin istenmesi yerine, devlet kimin ölüp, kimin sağ olduğunu resmi dairelerden kendisi takip etmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Sağlık Bakanlığı ile de istişare edilerek sadece kanser hastalığı değil bunun dışında kişinin çalışmasını gerçekten imkânsız kılan hastalıklarla ilgili olarak teknik düzeyde kıstas ve kriterler konularak bir açılım getirilmesi için çalışma başlatılacaktır.

• KAMU-SEN'İN TALEBİ:  Tüm bu taleplerimizin görüşülmesi ve sonuca bağlanması, takvimlenerek, en geç 20 Şubat 2015 tarihinde sonuçlandırılmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Tüm talepleriniz bütçe imkânları başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde hassas bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerimiz çerçevesinde yukarıda madde, madde talepleriniz hakkında görüşlerimizi belirtir yasal düzenleme gereken açılımlarla ilgili çalışmalara başlanıp mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilecektir.

 

DİĞER SENDİKALARINI TALEPLERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 2199 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler