1. HABERLER

 2. ÖZEL HABER

 3. ‘Kamu reformu’nda sona doğru
‘Kamu reformu’nda sona doğru

‘Kamu reformu’nda sona doğru

Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmak, kamunun hesap verebilirlik yanında verimliliği de artırmayı hedefleyen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı için süreç ilerliyor.

A+A-

Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmak, kamunun hesap verebilirlik yanında verimliliği de artırmayı hedefleyen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı için süreç ilerliyor. Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, YASALLAŞMA YOLUNDA…

 

YENİ DÜZENLEME NE İÇERİYOR?

 • Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etki azaltılacak
 • Yeni düzenlemeye göre; başbakan bir başdanışman ve iki de danışman, bakanlar ise iki danışman istihdam edebilecek.
 • Kamu görevine ilk atanma ve terfilerde ilgili kurumların temsilcilerine söz hakkı sağlayacak sınav kurulları oluşturulacak,
 • Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine yeterliliği öne çıkaran düzenleme getirilecek
 • Müşavirlik sistemi tümüyle ortadan kalkacak
 • Üçlü kararname atamalarının kapsamı daralacak
 • Performansa dayalı yönetim anlayışı geliştirilecek, ödül-ceza ile ilişkilendirilmesi yapılacak
 • Kamuya geçici personel istihdam edilmeyecek. Ancak bugüne kadar istihdam edilen sözleşmeli veya geçici personelin görev süreleri uzatıldığı sürece; görevlerine devam edecek.
 • Yeni uygulamaya göre kamu görevlilerine ‘kamudan çıkarma’ dahil, 4 madde altında disiplin cezası verilebilecek.

 

SENDİKALAR NE DEDİ_?

 

 • Yılda 42 gün olan izinler 25 iş gününe, hastalık raporları ise 42 günden 12 güne düşürüldü.
 • Hastalık izinleri 18 iş gününe çıkartılmalı, yılda 84 gün olan ve 50 güne düşürülen ‘izin biriktirme’ hakkı da 60 güne yükseltilmeli.
 • Özel Kalem Müdürü ve Müsteşarın dışardan yapılacak atama ile bakanla gelip bakanla gidecek olması olumlu bir adım. Daire müdürü içerden atanmalı, teknik isim olmalı.
 • ‘Geçici’ statüsündeki çalışanlara güvence verilmeli.
 • İzinlerin iş günü olarak hesaplanması, babaya da ‘doğum izni’ verilmesi ve özlük haklarıyla ilgili gelişmeler olumlu.
 • Ödül-ceza sistemi getirilmeli…

Ayşe GÜLER

7Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmak ve verimliliği artırmayı hedefleyen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın yasallaşması için süreç ilerliyor.

“Kamu Reformu” olarak da anılan yasa tasarısının hayata geçmesi ile kamuda ilerlemenin yeterlilik, bilgi ve deneyime göre olması hedefleniyor.
Yasa tasarısının en önemli hedeflerden biri de kamu hizmetlerinde memnuniyeti artırmak olarak öne çıkıyor.
İnsan kaynaklarının yönetiminde liyakat anlayışının temel alınması ve kaynakların etkin kullanılması amacıyla uzun süredir üzerinde çalışılmasına rağmen henüz hayata geçemeyen tasarıda geri sayım başladı.

Tasarı, kamu görevlilerinin hizmet koşulları, nitelikleri, atama, terfi ve sorumluluklarına yönelik koşullarla birlikte kamu görevi dışındaki kamu hizmetlerine istihdam şekillerine ilişkin kuralları düzenliyor.

Yeni düzenleme ile birlikte; kamuda çalışanla çalışmayanın birbirinden ayırt edilerek çalışanın ödüllendirileceği, insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde değerlendirileceği yeni bir personel yönetimi anlayışının getirilmesini amaçlıyor.


153 madde, 13 geçici madde…

Katılımcı bir yaklaşımla tüm kesimler sürece dahil edilerek hazırlanan ve kamuda yetkili tüm sendikaların görüş ve önerileri alındıktan sonra son şekli verilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı 153 maddeden ve 13 geçici maddeden oluşuyor.

 

Madde madde kamuda reform…

Kamuda reform; istihdam şekillerinin yeniden düzenlenmesi ve geçici memur istihdam imkanının ortadan kaldırılması; üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılması, yöneticilik katmanlarının basitleştirilmesi ve tüm yöneticilik kadrolarına atanmaların liyakate dayandırılmasını kapsıyor.

 

Başbakan’a bir başdanışman, 2 de danışman

Yeni düzenlemeye göre; başbakan bir başdanışman ve iki de danışman, bakanlar ise iki danışman istihdam edebilecek.

Başdanışmanın maaşı üst kademe yöneticilerinin, danışmanın maaşı ise Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı’nın II. Derecesinde bulunan yöneticilerin maaşına denk gelecek.

Danışmanlar herhangi bir yaş sınırı olmaksızın istihdam edilebilecek, bu şekilde istihdam edilenlerin emekli maaşları görevde oldukları sürece durdurulacak.

Danışmanların görevi kendilerini istihdam eden Başbakan veya Bakanın görevi sona erdiği zaman sona erecek.

Kamu görevlileri arasından istihdam edilen danışmanlar ise önceki kadrolarına geri dönecek ve önceki kadrolarının maaşını alacak. Bu kişilerin danışman olarak görevde geçirdikleri süre için çektikleri maaş emeklilik amaçları bakımından herhangi bir menfaat sağlamayacak.

 

Performans değerlendirmesi… Ödül-ceza ilişkilendirilmesi

Hayata geçecek yeni düzenleme ile danışman pozisyonlarının oluşturulması; kamu görevine ilk atanma ve terfilerde ilgili kurumların temsilcilerine söz hakkı sağlayacak sınav kurullarının oluşturulması; terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine liyakati öne çıkaran düzenlemelerin getirilmesi; performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi ve performans değerlendirme sonuçlarının ödül-ceza ile ilişkilendirilmesi hedefleniyor.

 

Disiplin işlemi başlatma…

Bununla birlikte söz konusu düzenleme disiplin işlemi başlatma ve sonlandırma süreçlerinin etkinleştirilmesi ile intibakların kazanılmış haklara halel getirmeden yapılmasının geçici maddelerle düzenlenmesini içeriyor.

 

Geçici personel…

Hayata geçecek düzenleme ile kamuya geçici personel istihdamı yapılmayacak.

Ancak bugüne kadar Kamu Görevlileri Yasası’nın 6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli veya geçici personelin görev sürelerinin uzatıldığı sürece; görevlerine devam edecek.

Yeni düzenlemede; geçici personelin performansının nasıl ölçüleceğine ilişkin kıstas ve kurallar da belirlendi.

 

Kamu dışından atanmada görevi sona erecek…

Yeni düzenlemede; üst kademe yöneticilerini görevden alma koşulları da düzenlendi.

Buna göre kamu görevi dışından atanan üst kademe yöneticileri görevden alındıklarında kamu görevi ile ilişkileri sona erecek, herhangi bir ek tazminat veya hak alamayacak.

Kamu görevi içinden atanan üst kademe yöneticileri ise görevden alındıklarında, atanma öncesindeki kadro görevine ve maaşına geri dönecek.

 Atanma öncesindeki kadronun dolu olması halinde, bulunduğu kurumda veya kurumun bağlı olduğu hizmet teşkilatında öğrenim durumları ile kamu görevinde kazandıkları deneyim ve uzmanlık alanına uygun bir görevde çalıştırılacak.

 

Sınıf ya da kadrosu dışında çalıştırılamayacak…

Hayata geçecek çalışma ile kamu görevlisinin sınıfının dışındaki başka bir sınıf veya kadro dışındaki bir görevde ya da bulunduğu dereceden daha aşağı derecede çalıştırılamayacak.


3 aşamalı ‘performans’ değerlendirmesi

Yeni düzenlemede; kamu görevlilerinin görevlerini başarı ile yerine getirip getirmedikleri ve görevleri sırasında gösterdikleri etkinlik-verimlilikleri kurumları tarafından yılda en az bir kez değerlendirilecek. 

Performans değerlendirmesi; ‘genel performans’, ‘adaylığa ilişkin performans’ ve ‘yükselmeye (terfiye) ilişkin performans değerlendirmesi olmak üzere 3 şekilde yapılacak.

 

‘Olumsuz’ performansa kademe ilerlemesi yok…

Yapılan değerlendirmede genel performansı olumsuz bulunan kamu görevlisi bir sonraki yıl için kademe ilerlemesi alamayacak.

Yöneticilik Hizmetleri Sınıfının I. ve II. Derecesinde görevli kamu görevlileri ise Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından önceki kadrosuna dönecek.

Böylelikle kamu görevlileri eski kadrolarının maaşlarını bıraktıkları yerden almaya devam edecek. Kamu görevi dışından atanan ve önceki kadro görevi bulunmayanların ise kamu görevi Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından kesilecek.

 

Ödüllendirme…

Yeni çalışmada kamu görevlilerinin hangi şartlarda ve nasıl ‘ödüllendirildiğine’ ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Önemli bir zararın önlenmesi ya da olağanüstü tehlike hallerinde örnek teşkil edecek çaba ve yararlılık gösteren, üstün çaba ve başarısıyla bağlı bulunduğu kuruma önemli yarar sağlayan; veya yararlı buluşlarla kamu giderlerinde önemli tasarruflar ve gelirlerinde önemli artışlar sağlayan kamu görevlilerine, bağlı bulundukları kurumun en üst amirinin önerisiyle Kamu Hizmeti Komisyonu’nca üç aylığa kadar ödül verilebileceği kaydedildi.

 

Yılda en az 30 saat hizmet içi eğitim…

Çalışmada; kamu görevlilerinin yetiştirilmesi,  eğitim planlarına da yer verildi.

Her kamu görevlisinin yılda en az 30 saat hizmet içi eğitim görecek şekilde planlama yapılacağı belirtildi.

Bununla birlikte kamu görevlilerine burs verilmesinde nasıl bir yöntem izleneceği yasa tasarısında ifade edildi.

               

 

Nakiller…

Kamu görevlilerinin nasıl ve hangi koşullarda ‘nakil’ alabileceği de yeni düzenlemede yer aldı.

Buna göre; nakillerin Personel Dairesi tarafından ilçe içerisindeki bir kurumdan boş kadrosu bulunan başka bir kuruma veya karşılıklı yer değiştirmek suretiyle nakillerin aynı hizmet sınıfı ve aynı kadro olması, kurumların onayının alınması ve hizmetlerin niteliğine göre kurumların ihtiyacı dikkate alınarak yapılacağı kaydedildi.

 

Mesailer… Yazda haftalık 35, kışta 40 saat…

Kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresi yaz mesaisinde35, kış mesaisinde 40 saat olarak belirlendi.

5 yıla kadar hizmeti olan her kamu görevlisinin yılda 22 iş günü,

6 ila 10 yıl hizmeti olanların yılda 24 iş günü, 11 ila 15 yıl hizmeti olanlar 26 iş günü, 16 ila 20 yıl hizmeti olanların 28 iş günü, 21 yıl ve üzeri hizmeti olanlar 30 iş günü izni olduğu ifade edildi.

Ayrıca hamile kamu görevlilerine doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta tam ödenekli hamilelik ve doğum izni verilecek.

 

4 adımda kamudan çıkarma!..

Yeni uygulamaya göre kamu görevlileri sözlü uyarılara rağmen, kusurlu ve eksik davranışlarına devam ederse en üst amir tarafından yazılı olarak uyarılacak. Bu bağlamda ilgili kamu görevlisine 4 maddede disiplin cezası verilecek.

Kamu görevlisine görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının bağlı bulunduğu kurumun en üst amiri tarafından yazılı olarak ‘kınama cezası’ bildirilecek.

İkinci adımda kamu görevlisinin bulunduğu kademe ilerlemesi iki yıl süreyle durdurulacak ya da en son çektiği bir aylık net maaşın yarısı kesilecek ya da her iki cezaya birden çarptırıldığı yazılı olarak bildirilecek.

Disiplin cezasına çarptırılan kamu görevlisi 3. adımda geçici olarak görevden çıkarma cezası alabilecek. Kamu görevlisinin kadrosu saklı kalmak koşulu ile 4 aydan 8 aya kadar ve bu süre için maaş tahakkuk ettirilmeden geçici süre ile görevden çıkarılacak.

4. adımda ise kamu görevlisi sürekli olarak kamu görevinden çıkarılacak. Bu cezaya çarptırılan kamu görevlisi bir kez daha bu göreve alınmayacak.


SENDİKALAR NE DÜŞÜNÜYOR?

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Müdür ve müsteşar atamalarında önce yazılı, sonra sözlü sınav yapılmalı”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, kamuda reformun gerekli olduğunu ancak şu andaki mevcut yasanın doğru şekilde kullanılması halinde de bu durumun sağlanabileceğini söyledi.

‘ Göç Yasası’ olarak nitelendirilen ve 2011 sonrası işe girenleri kapsayan yasanın yürürlükte olduğu sürece kamuda çalışma barışı sağlanamayacağını söyleyen Bengihan, bu yasanın yürürlükten kaldırılması gerektiğini belirtti.

Bengihan, şu anda gündemde olan yasa tasarısında müdür ve müsteşarların ‘sözlü sınavın’ ardından Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanacağını, ancak yazılı sınavın ardından sözlü sınavın gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni düzenlemede izin günlerine yönelik çalışma yapıldığından bahseden Bengihan, yılda 42 gün olan izinlerin 25 iş gününe düşürüldüğünü, hastalık raporlarının ise da yine 42 günden 12’ye indirildiğini belirtti.

Sendika olarak hastalık izinlerinin 18 iş gününe çıkartılmasını talep ettiklerini belirten Bengihan, yılda 84 olan ve 50 güne düşürülen ‘izin biriktirme’ hakkının da 60 güne çıkarılmasını istediklerini aktardı.

 

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan:

“Geçicilere güvence verilmeli, çalışanların özlük haklarındaki gelişmeler olumlu”

Kamu- Sen Başkanı Metin Atan, hayata geçecek düzenlemede özel kalem müdürü ve müsteşarın ‘bakanla gelip, bakanla gitmesine’ karşı olmadıklarını ancak daire müdürlerinin ‘içerden’ atanmasını, bu ismin de teknik bir kişi olması gerektiğini söyledi.

Atan, bununla birlikte kamudaki ‘geçicilere’ güvence verilmesini, söz konusu kişilerle ilgili görev tanımlaması yapılmasının şart olduğunu belirtti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak savcı ya da yargıç atamalarının Meclis’teki parti sayısına göre yapılacak olmasına karşı olduklarını ifade eden Atan, terfi sistemlerinde ek kadro olayının ortadan kalkmasına (44-2006 sayılı düzenleme) olumlu baktıklarını dile getirdi.

Atan, eşi doğum yapan kamu çalışanlarına da ‘doğum izni’ verilmesi, bunun yanı sıra özlük haklarında yapılan gelişmelere de olumlu baktıklarını kaydetti.

Atan, kamu çalışanlarıyla ilgili ödül-ceza sisteminin hayata geçmesini de istedi.

 

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı:

“Kamuda ceza sistemi ile ödül sistemi de getirilmeli”

Kamu reformun yıllardır gündemde olduğunu söyleyen Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, yapılacak çalışmanın içeriğinin önemli olduğuna değindi.

Bıçaklı, üst düzey yöneticilerin yani müdür ve müsteşarların Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanması gerektiğini ifade etti.

Özel Kalem Müdürlerinin ise bakanla birlikte görevden ayrılmasına sıcak bakan Bıçaklı, kamuda ceza sistemi ile birlikte ödül sisteminin de getirilmesinin şart olduğunu vurguladı.

 

yeniduzen-satin-aliniz-498.jpg

Bu haber toplam 7444 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler