1. HABERLER

  2. DERGİLER

  3. Kadın Antropolojisi
Kadın Antropolojisi

Kadın Antropolojisi

Kadın Antropolojisi

A+A-

Feminist Atölye
info@feministatolye.org

 

FEMA olarak bu hafta da severek okuduğumuz bir başka kitabı sizinle paylaşmak istiyoruz. Rayna R. Reiter’ın derlediği Dipnot Yayınları’ndan çıkan bu çalışma köklerini kadın hareketinden almakta ve cinsiyetler arasındaki eşitlik ve eşitsizliği tanımlamak ve açıklamak için antropolojinin imkânlarına başvurmaktadır. Daha çok “modern” toplumlara odaklanan pek çok disiplinin ilgi duymadığı/görmezden geldiği “öteki” kültürlere ve kültürlerarası farklılık ve benzerliklere odaklanan antropoloji, aile sistemlerinin köken ve işlevleri, cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyetin nasıl şekillendiği konusunda bize ufuk açıcı bilgiler sunar. Ancak antropolojik araştırmaların temelinde bulunan (kadınların konumu hakkındaki) bazı varsayımlar disiplinle ilgili soru işaretlerinin doğmasına yol açmaktadır. Kültürü doğrudan biyoloji üstünden okumayı tercih eden antropologlarla birlikte, işbölümünün ilk sorumlusunun kadının üremedeki rolü olduğunu ve erkek egemenliğinin bu bölünmeden ortaya çıktığını iddia eden antropologlar da olmuştur. Ancak feministler bunun neden kaynakladığını bilmek istemişlerdir. Ana akım klasik antropoloji ise, feminist öğrencilerin sordukları asıl sorulara ya kapalı kalmış ya da bunları önemsizleştirme eğiliminde olmuştur.  Bu derlemede okuyucuya, yukarıdaki soru ve sorunlar bağlamında “cinsiyet farklılıklarının gelişimi”, “antropolojide erkek önyargısı”, “ailenin kökeni”, “anaerki”, “cinsiyetin ekonomi politiği” ile ilgili tartışmaların yanı sıra, Papua Yeni Gine’den Dominik Cumhuriyeti’ne, İspanyol köylerinden Kolombiya kırsalına, Nijerya’dan kırsal Çin’e farklı kültürlerden verilen örneklerle cinsiyet eşitliği ve eşitsizliğinin konumlanışı hakkında kapsamlı alan araştırmalarından süzülmüş bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca, kendi alanlarında öncü rolleri kabul edilmiş Morgan, Engels, Freud, Levi-Staruss gibi düşünürlerin konu ile ilgili çalışmaları yeniden ele alınıp feminist bakış açısından ciddi eleştirilere tabi tutulmuş, yeni yapılacak çalışmalar için araştırmacılara metodolojik ipuçları da verilmiştir.

------------------------------------------

Bir KİHEP’i daha Bitirdik!


FEMA olarak 2010 yılından beridir yürüttüğümüz KİHEP (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) atölyelerimizden birini daha tamamladık. Mart ayında başladığımız atölye çalışmasında anayasal ve medeni haklardan ekonomik haklara, şiddete karşı stratejilerden toplumsal cinsiyete duyarlı çocuk eğitimine, iletişimde kadın örgütlenmesine, kadınların siyasal katılımından feminizme, doğurganlık haklarından uluslararası sözleşmelere kadar birçok konuyu kapsayan ve toplam 16 hafta süren çalışmamızı bitirdik. Girne’de yürüttüğümüz çalışmamızın sertifikalarını ise geçtiğimiz hafta katılımcılarımıza dağıttık. Kadınların gerek yerel gerekse uluslararası düzeyde, yazılı ve sözlü yasaların yaşamlarını nasıl şekillendirdiği konusunda farkındalığın artmasına, hakları ve yasaları öğrenmenin yanı sıra onlar karşısında eleştirel bir bilinç geliştirmesine, kendi haklarını yaşama geçirme becerilerini edinmesine ve toplumsal değişimi harekete geçirme gücüne ulaşmasına yönelik bir eğitim programı olan KİHEP’e katılmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.
Tel: 0533 862 50 69/0548 862 77 57

Bu haber toplam 1254 defa okunmuştur
Gaile 326. Sayısı

Gaile 326. Sayısı

Önceki ve Sonraki Haberler