1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. İŞTE O ZAMAN, CTP YÜZ ADIM ÖNE GİDER...
İŞTE O ZAMAN, CTP YÜZ ADIM ÖNE GİDER...

İŞTE O ZAMAN, CTP YÜZ ADIM ÖNE GİDER...

ÖRGÜTSEL KÜLTÜR Örgütler içerisinde, kendilerine özgü hayat ve ilişkiler vardır. Bu ilişkiler; kültürel değerler ve normlar geliştirip, dışa yansıtırlar. Örgüt üyelerinin paylaştığı değerler, sosyal idealler ve inanışlar, örgütsel kültürün örgütü bir ara

A+A-

 

 

ÖRGÜTSEL KÜLTÜR
Örgütler içerisinde, kendilerine özgü hayat ve ilişkiler vardır. Bu ilişkiler; kültürel değerler ve normlar geliştirip, dışa yansıtırlar.

Örgüt üyelerinin paylaştığı değerler, sosyal idealler ve inanışlar, örgütsel kültürün örgütü bir arada tutan sosyal ve normatif tutkalıdır (Louis, 1983,  Schein’ın 1984, s.3) .

Louis'in daha detaylı bir tanımına göre ise, örgütsel kültür :

 “Bir grup tarafından dışa uyum ve içte bütünleşme problemlerini çözmeye uğraşırken, icat edilen, ortaya çıkarılan veya geliştirilen ve geçerli görülecek kadar işe yaradığı için yeni katılanlara problemleri doğru bir biçimde algılamaları, düşünmeleri ve hissetmeleri için öğretilen temel varsayımlardır.”

Bizim toplumumuzda, örgütsel kültür, davranışlara yön ve şekil veren bir algılama aracı rolünü görür.


ÖRGÜTLÜLÜĞÜN GEREKTİRDİKLERİ
Örgütlü olabilmek;
* Topluma odaklılık,
* Güncel ve gelecekteki ihtiyaçları izleyebilme ,
* Sürekli anlamlı ,örgütsel kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak daha iyi yeni toplumsal değerler yaratabilmek ,
* Rakiplerin stratejilerini ve kabiliyetlerini kısa ve uzun vadede sürekli izleyebilmeyi gerektirir.


FARKLILIKLAR ZENGİNLİKTİR
Her örgüt gibi CTP de farklı gelişmelere, rekabete, krizlere, tehditlere ve beklentilere örgütün uyum göstermesini sağlamaya çalışırken, diğer yandan örgüt içindeki işleyişin ve süreçlerin bir bütün içerisinde pürüzsüz bir biçimde yürütülmesini sağlamak zorundadır. Bu farklılaşmanın getirdiği farklı ihtiyaçlar, ilgi alanları, bakış açıları, hedefler ve alternatif öneriler örgütte bir belirsizliğe ve çatışmaya neden olabilir, ama problemlerin çözülmesi için gereklidir.


BÜROKRASİ TİPİ ÖRGÜT
 CTP, süreçleri kurallarla kontrol etmeli;
verimli ve güvenilir bir sistem yaratıp, örgütleri de süreçleri de ölçüm ve dokümantasyonla kurallı, verimli ve güvenilir bir "Bürokrasi Tipi Örgüt" anlayışına taşımalıdır.


LİDERLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ
 "Bürokrasi Kültürü" içinde liderler; daha çok, kural koyucu, koordinatör ve gözlemci olur; kurallara bağlılık, detaylara dikkat, düzen, disiplin ve hiyerarşik yapının korunması gibi değerleri vurgular. Bu kültürde, örgütlerin yaratıcı fikirlere, girişimciliğe, gelişime, dış çevreye uyuma ve kaynak kazanımına önem vermeleri özendirilir.

 Kotter ve Heskett, "Corporate Culture and Performance" (1992) adlı kitabında ;

"Güçlü bir kültüre sahip örgütlerde; liderlerin belli bir davranış stilinden söz ettiklerini, örgütün değer ve ilkelerini açık bir şekilde ortaya koyduklarını, bunları yönetici ve partililerin takip etmesi konusuna ciddiyetle eğildiklerini ve örgütü bu değer ve ilkeleri destekleyen uzun süreli politikalar ve uygulamalarla yönettiklerini ifade etmişlerdir "der...


DURAĞANLIKTAN DİNAMİK BİR YAPIYA DÖNÜŞEBİLMEK
Denison’a göre (1984, 1990), değerlerin ve olaylara verilen anlamların paylaşıldığı, güçlü koordinasyon ve hedef odaklı çalışmaya dayalı bu tip bir sosyal sistem, durağan bir çevreye sahip örgütlere başarı getirir...

Buna göre, bir örgütün sürdürülebilir bir performans gösterebilmesi, bir yandan örgütsel rutinleri tutarlı bir şekilde yerine getirmesine bağlıyken, diğer yandan da çevreye uyum sağlayabilmek için bu rutinlerde yapılması gereken değişimi ne kadar iyi öngörüp yerine getirebildiğiyle de ilgilidir (Gordon ve DiTomaso, 1992).


PARTİLER BİLGİ VE DÜŞÜNCE ÜRETİM ALANLARI OLMALIDIR
Kültürümüzde;
* Partiler özne değildir!
* Partiler içerisinde aktörler var;
* Özne olan onlardır...
 * Partinin  aktörüyseniz, entelijansiyasında çok büyük bir rölünüz var demektir.
* Siyasi partiler bir inanç sahası olmaktan çıkarılmalı!
* Bir bilgi ve düşünce sahası olmalıdır.
* Referans normu olarak benimsenmesi gereken yön budur.


MES'ELE NEDİR ?
Şunu da artık açıkca görmemiz gerekir ki:
Parti içi aktörler, bir adım öne giderse, CTP yüz adım öne gider.
Mes'ele budur.


KAYNAKÇA:

1. Adler, N. J. ve Jelinek, M. (1986).  Is "organization culture" culture-bound? Human Resource Management, 25: 73-90.

2. Barney J. B. (1996). Organizational culture: can it be a source of sustained competitive advantage? Academy of Management Review, 11(3): 656-665.

3. Bodur, M., ve Kabasakal, H. (2002). Türkiye-Arap kümesinde kurumsal kültür: GLOBE araştırması. Yönetim Araştırmaları Dergisi,  2 (1): 5-22.

4. Burt R. S., Gabbay, S. M., Holt, G. ve Moran, P.( 1994).  Contingent organization as a network theory: The culture performance contingency function. Acta Sociologica, 37: 345-370.

5. Cameron, J. P. ve Freeman, S. J.( 1991). Cultural congruence, strength and type: Relationships of effectiveness. R.W. Woodman ve W. A. Passmore (Eds.), Research in Organizational Change and Development, Vol. 5., Greenwich, CT: JAI Press, Inc.

6. Cameron, K. S., ve Quinn, R. E. (1999). Diagnosing and changing organizational culture. Reading: Addison-Wesley.

7. Denison, D. R. (1984). Bringing corporate culture to the bottom line. Organizational Dynamics, 13(2), 5-22.

8. Denison, D. R. (1990). Corporate Culture and Organizational Effectiveness. New York: Wiley.

9. Denison, D.R. ve Spreitzer, G. (1991). Organizational culture and organizational development: A competing-values approach. In R. W. Woodman ve W. A. Passmore (Eds.), Research in Organizational Change and Development, (5. baskı, s. 1-21). Greenwich, CT: JAI Press.

10. Gordon, G. G. ve DiTomaso, N. (1992). Predicting corporate performance from organizational culture. Journal of Management Studies, 29 (6): 783-799.

11. Kotter, J. P., ve Heskett, J. L. (1992). Corporate culture and performance. New York: The Free Press.

12. Louis, M.R.( 1983). Organizations as culture-bearing milieux. L. Pondy, P. Frost, G. Morgan, ve T. E. Dandridge (Eds.). Organizational Symbolism, Greenwich, CT: JAI Press.

13. Bayazıt, M. (2008). Örgütsel Kültür ve Pazar Odaklılık Performansı: "Kültür Tipi" ve "Güçlü Kültür" önermeleri.

 

 

 

Bu haber toplam 867 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler